הכירוהכירו את גאולת האל ואת יום הדין

כתבי הקודש מנבאים במקומות רבים שהמשיח יבצע את שיפוט יום הדין באחרית הימים. מהו ההבדל בין גאולת האל לבין יום הדין? האם ניתן להכנס למלכות המילניום מבלי לקבל את משפט האל? קראו עכשיו כדי ללמוד עוד.

2018-05-24 23:16:04

שלושה יסודות עיקריים לקבלת הביאה השנייה של ישוע אדוננו

כל המשיחיים מייחלים לקדם בברכה את שובו של ישוע אדוננו ולהילקח למלכות השמיים. אם כך, כיצד יופיע ויעבוד ישוע אדוננו בשובו? כיצד עלינו לעמוד על המשמר ולהמתין לשובו?

2018-07-26 06:08:52

באחרית הימים, כיצד נוכל להילקח אל מלכות השמיים לפני האסון

האסון הסופי קרב ובא. איזה סוג אנשים יילקח השמיימה לפני האסון? כיצד נוכל אנו להילקח ולחגוג עם אדוננו לפני האסון? ארבעה יסודות מגלים לך את פשר תעלומת ההילקחות. צפה בדף עכשיו!

2018-08-14 12:49:05

מהי בדיוק אמונה באלוהים

איך נוכל לזכות בחיי נצח דרך האמונה באלוהים? בכתבי הקודש נאמר: "למי שמאמין בבן יש חיי עד." ישוע אדוננו הוא בר האנוש, ובכתבי הקודש נובא שאדוננו ישוב בהתגלמותו כבשר ודם ויופיע כבר האנוש. האם נוכל לזכות בחיי נצח אם נאמין ביש…

2018-09-02 13:44:49

האל הגיע בסתר לפני זמן רב ויצר קבוצה של מתגברים בסין

כיצד אלוהים יוצר את המתגברים מהנבואה שבחזון יוחנן? מה הבטיח אלוהים למתגברים ובמה בירך אותם? דף הבשורה הזה יחשוף בפניך את פשר התעלומות, ויעזור לך להכיר את עבודתו של אלוהים באחרית הימים.

2018-10-07 10:35:09

השיפוט מתחיל מבית האל

המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול, כמתואר בנבואה מכתבי הקודש אודות אחרית הימים, כבר החל. זוהי עבודת השיפוט החל מבית האל, שאותה עושה ישוע אדוננו בשובו – האל הכול יכול – באמצעות האמת. עבודת השיפוט של אלוהים נועדה לטהר את בני…

2018-10-28 14:00:18

העלמות החכמות מקדמות בברכה את פני החתן

התגשמו הנבואות מכתבי הקודש, העוסקות בביאתו השנייה של המשיח. ישוע חזר כדי לדבר ולעבוד. רק העלמות החכמות שמסוגלות לזהות את דבריו של ישוע כאמת ולראות שזהו קולו של אלוהים, מסוגלות לקדם בברכה את שובו של ישוע, לבוא לידי שלמות …

2018-11-23 11:22:39

מדוע אלוהים רוצה להושיע את האנושות? איך אלוהים עובד לשם הושעת האנושות?

הסיפור שמאחורי עבודתו של אלוהים להושעת בני האדם בעידן החוק, בעידן החסד ובעידן המלכות נחשף פה כדי לעזור לכם להכיר את עבודתו של אלוהים.

2018-12-22 03:15:47

היוושעות לעומת זכייה בישועה מלאה

מהי הישועה? מה זה אומר לזכות בישועה מלאה? למרות שבני האדם זוכים למחילה על חטאיהם, הם חטאו לעתים קרובות ולא התנקו. האם הם זכו לישועה מלאה? האם זכו להיכנס לממלכת גן העדן? קראו כדי לגלות את הנתיב לישועה המלאה ולממלכת גן העד…

2019-05-23 14:08:57

ההתגלמות: פתירת התעלומה (חלק ראשון)

מדוע ישוע אדוננו התגלם כבשר ודם כדי לעבוד באחרית הימים? מהי החשיבות מרחיקת-הלכת של התגלמותו של אלוהים? מדוע היא כה חיונית לאנושות?

2019-08-22 16:03:57

ההתגלמות: פתירת התעלומה (חלק שני)

מה מהותה של ההתגלמות כבשר ודם? האם ישוע אדוננו הוא בנו של אלוהים או האם הוא אלוהים עצמו? כיצד המשיח של אחרית הימים חותם את העידן הישן?

2019-08-23 16:02:35

המשיח הקדוש של ישראל כבר בא

אחרי אלפי שנות כיסופים, הקדוש מישראל – המשיח – בא, והוא מדבר אל האנושות כולה. כיצד עלינו לזהות את קולו של אלוהים כדי שנוכל לקבל בברכה את הופעתו של המשיח? דף המידע הבא יעזור לכם להבין את המשיח ולקבל בברכה את בואו!

2019-10-28 12:35:25