מאין באות השמועות וכיצד הן נוצרות?

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "והנחש, היה ערום, מכל חית השדה, אשר עשה יהוה אלֹהים; ויאמר, אל-האשה, אף כי-אמר אלֹהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האשה, אל-הנחש: מפרי עץ-הגן, נאכל. ומפרי העץ, אשר בתוך-הגן – אמר אלֹהים לא …

2019-01-04 10:28:34

מדוע הממשל הקומוניסטי בסין מדכא בצורה כה מטורפת ורודף בברוטליות את האל הכול יכול ואת כנסיית האל הכול יכול?

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "זהו דור רע" (לוקס י"א 29). "כל העולם נתון ברע" (יוחנן א' ה' 19). "האור בא לעולם, ובני האדם אהבו את החושך במקום את האור, כי מעשיהם היו רעים. כל עושה עוולה שונא את האור, ולא בא אל האור, פ…

2019-01-04 10:38:15

מדוע עולם הדת מקדיש מאמצים כה מרובים להוקעת האל הכול יכול וכנסיית האל הכול יכול? מדוע הוא מתנגד להם בטירוף כזה?

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "איש אחד בעל אחוזה נטע כרם. הוא גידר אותו מסביב, וחצב בו יקרב ובנה מגדל, ולאחר שהוא החכיר אותו לכורמים, הוא נסע לארץ רחוקה. כשהגיעה עת הבציר, הוא שלח את משרתיו אל הכורמים, כדי לקבל את הפרי…

2019-01-04 10:40:46

מהי באמת מהותם המרושעת של הממשל הקומוניסטי בסין ושל עולם הדת?

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "נחשים שכמותכם, בני צפע שכמותכם, איך תוכלו להימלט מענישה בגיהינום?" (מתי כ"ג 33). דברי אלוהים רלוונטיים: התנין הגדול האדום כאש שאני מדבר עליו הוא לא דרקון אדום וגדול, אלא הרוח הרגע המנ…

2019-01-04 10:43:00

כיצד מתגלה חכמתו וכל-יכולתו של אלוהים בכך שהוא משתמש בשירותיהם של הממשל הקומוניסטי בסין ושל עולם הדת? (א')

דברי אלוהים רלוונטיים: תוכנית הניהול המלאה שלי, המתפרסת על פני ששת אלפים שנה, כוללת שלושה שלבים, או שלושה עידנים: ראשית, עידן החוק; שנית, עידן החסד (שהוא גם עידן הגאולה); ולבסוף, עידן המלכות. עבודתי בשלושת העידנים האלה …

2019-01-04 10:45:20