אלוהים עצמו, הייחודי ו'

קדושתו של אלוהים (ג') חלק 4

בואו נחזור לדון באמצעים שבהם השטן משתמש כדי להשחית את האדם. בדיוק דיברנו על הדרכים השונות שבהן אלוהים עובד על האדם, שכל אחד מכם יכול לחוות בעצמו. לכן לא אפרט על כך יותר מדי. אולם בלבכם אתם אולי לא מבינים לגמרי את האמצעים שבהם השטן משתמש כדי להשחית את האדם. לכל הפחות, חסרים לכם פרטים. לכן תפיקו תועלת מדיון בכך. האם אתם רוצים להבין זאת? (כן.) אולי חלקכם ישאל: "למה לדבר שוב על השטן? כבר ראינו שהשטן רשע ואנחנו כבר מתעבים את השטן. אם כך, האם השטן עדיין יכול להשחית אותנו?" למעשה, גם אם אתם מתעבים את השטן, אתם לא מבחינים בו לחלוטין. עדיין יש דברים שאתם צריכים להתמודד איתם. אחרת לא תוכלו להתנתק באמת מהשפעת השטן.

דנו בעבר בחמש הדרכים שבהן השטן משחית את האדם, הלא כן? בתוך חמש הדרכים האלה מצויים האמצעים שהוא משתמש בהם, שהאדם חייב להבחין בהם. הדרכים שבהן השטן משחית את האדם הן רק מסווה. האמצעים המסתתרים מאחורי החזות הזו הם הערמומיים ביותר, והוא רוצה להשתמש באמצעים הללו כדי להשיג את מטרותיו. מהם האמצעים הללו? סכמו אותם עבורי. (הוא מרמה, מפתה ומאיים.) ככל שאתם מונים יותר, כך אתם מתקרבים יותר. נראה שנפגעתם מכך עמוקות ויש לכם תחושות עזות בנושא. (הוא משתמש גם בדברי חנופה ושקרים, הוא משפיע, מרמה וכובש בכוח.) כובש בכוח – הדבר מותיר רושם עמוק ביותר, הלא כן? בני האדם מפחדים מהכיבוש הכוחני של השטן. מישהו אחר? (הוא פוגע בבני אדם באלימות, משתמש באיומים ובתמריצים והוא משקר.) שקרים הם מהות מעשיו והוא משקר כדי לרמות אתכם. מהו אופי השקרנות? האם שקרנות לא זהה לרמאות? מטרת השקרים היא למעשה לרמות אתכם. מישהו אחר? דברו. אמרו לי את כל האמצעים שאתם מכירים. (הוא משכנע, פוגע, מעוור ומוליך שולל.) רובכם מרגישים אותו הדבר באשר להונאה הזו, הלא כן? (הוא משתמש בחנופה משתפכת, שולט באדם, תופס את אדם, מטיל אימה על האדם ומונע מהאדם להאמין באלוהים.) אני יודע פחות או יותר למה אתם מתכוונים וכולכם טובים באופן דומה. כולכם יודעים על כך משהו, ולכן בואו נסכם אותם כעת.

ישנם שישה אמצעים עיקריים שבהם השטן משתמש כדי להשחית את האדם.

הראשון הוא שליטה וכפייה. כלומר, השטן יעשה כל שביכולתו כדי להשתלט על לבכם. מה פירושה של "כפייה"? (פירושה כורח.) הוא מאיים עליכם וכופה עליכם להישמע לדבריו, גורם לכם לחשוב על ההשלכות של חוסר ציות. אתם מפחדים ולא מעזים להמרות את פיו. לכן לא נותרת לכם ברירה אלא להיות נתונים להשפעתו.

השני הוא רמאות ותכסיסים. מה כלול ב"רמאות ותכסיסים"? השטן ממציא סיפורים ושקרים, מרמה אתכם וגורם לכם להאמין להם. הוא לעולם לא אומר לכם שאלוהים ברא את האדם, אך גם לא אומר ישירות שאלוהים לא ברא אתכם. הוא לא משתמש במילה "אלוהים" כלל, אלא משתמש בדבר אחר כתחליף, ומשתמש בדבר הזה כדי להונות אתכם כדי שלא יהיה לכם שום מושג על קיומו של אלוהים, והוא לעולם לא מאפשר לכם לדעת בדיוק מיהו אלוהים. התכסיסים האלה כמובן כוללים היבטים רבים, ולא רק את ההיבט הזה.

השלישי הוא אינדוקטרינציה בכוח. האם ישנה אינדוקטרינציה בכוח? (כן.) אינדוקטרינציה בכוח של מה? האם האדם עצמו בוחר לעבור אינדוקטרינציה בכוח? האם היא נעשית בהסכמתו? (לא.) לא משנה אם אתם לא מסכימים. ללא מודעותכם, היא מחלחלת בקרבכם ומטמיעה בכם את חשיבתו של השטן, את חוקי החיים שלו ואת מהותו המרושעת.

הרביעי הוא איומים ותמריצים. כלומר, השטן משתמש באמצעים שונים כדי שתקבלו אותו, תלכו בעקבותיו ותעבדו בשירותו. הוא לא בוחל באמצעים כדי להשיג את מטרותיו. לעתים הוא מעניק לכם טובות קטנות, אך עדיין מפתה אתכם לעשיית חטאים. אם לא תלכו בעקבותיו, הוא יגרום לכם לסבל ויעניש אתכם, והוא ישתמש בדרכים שונות לתקוף אתכם וללכוד אתכם.

החמישי הוא הונאה ושיתוק. "הונאה ושיתוק" מתארים את האופן שבו השטן ממציא הצהרות ורעיונות ערבים לאוזן שתואמים את תפיסותיהם של בני אדם כדי ליצור מראית עין שהוא מתחשב בבשרם ודמם של בני אדם או חושב על חייהם ועתידם, כשלמעשה הכל נועד רק לשטות בכם. בשלב הזה, הוא משתק אתכם כך שאתם לא יודעים מה טוב ומה רע, כדי שתלכו בדרכו בלא-יודעין. כך הוא מתחיל לשלוט בכם.

השישי הוא השמדת הנפש והגוף. מה השטן משמיד לאדם? (את דעתו, את כל הווייתו.) השטן משמיד את דעתכם וכך הוא מותיר אתכם ללא יכולת התנגדות. לכן לבכם פונה אל השטן אט-אט בעל כורחכם. הוא מטמיע בכם את הדברים האלה בכל יום, ומשתמש ברעיונות ובתרבויות האלה בכל יום כדי להשפיע עליכם ולטפח אתכם. כך הוא הורס את רצונכם אט-אט, גורם לכם לא לרצות להיות עוד בני אדם טובים, גורם לכם לא לרצות עוד להתמיד בתמיכה במה שאתם קוראים לו צדיקות. בלא-יודעין, כבר אין לכם כוח הרצון לשחות נגד הזרם, ובמקום זאת אתם זורמים איתו. "השמדה" פירושה שהשטן מענה בני אדם כל כך עד שהם נעשים יצור שאינו אדם ואינו רוח רפאים. בשלב הזה הוא מנצל את ההזדמנות לבלוע אותם.

כל אחד מהאמצעים האלה שהשטן משתמש בהם כדי להשחית את האדם יכול להותיר את האדם ללא כל יכולת להתנגד. כל אחד מהם יכול להיות קטלני לבני האדם ולהותיר אותם ללא אפשרות להתנגד כלל. במילים אחרות, כל דבר שהשטן עושה וכל אמצעי שהוא משתמש בו יכולים לגרום לכם להתנוון, יכולים לאפשר לשטן לשלוט בכם ולגרום לכם לשקוע בביצה של רוע שלא תוכלו לברוח ממנה. אלה האמצעים שהשטן משתמש בהם כדי להשחית את האדם.

אפשר לומר שהשטן רשע, אך כדי לאשש זאת עדיין עלינו להביט בהשלכות של האופן שבו השטן משחית את האדם ובטבע והמהות שהוא מביא לאדם. כולכם יודעים חלק מזה, אז דברו על כך. מרגע שהשטן השחית את האדם, איזה טבע שטני יתבטא וייחשף באדם? (יהיר ושחצן, אנוכי ונתעב, מושחת וערמומי, חתרני וזדוני וחסר אנושיות.) ככלל, אפשר לומר שאין לבני אדם כאלה אנושיות, נכון? תנו לאחים ואחיות אחרים לדבר. (מרגע שהשטן משחית את האדם, האדם בדרך כלל יהיר וצדקני, מלא בחשיבות עצמית ושחצן, תאב בצע ואנוכי. אלה הדברים החמורים ביותר.) (לאחר שהשטן משחית את האדם, האדם פועל בחוסר מצפון הן מבחינה חומרית והן מבחינה רוחנית. בשלב הזה הוא נעשה עוין כלפי אלוהים, מתנגד לאלוהים, ממרה את פיו של אלוהים ומאבד את המצפון וההיגיון שאמור להיות לאדם.) כל הדברים שאמרתם הם הלכה למעשה אותו הדבר, עם הבדלים שוליים בלבד. חלקכם מוטרדים יותר מהפרטים השוליים. לסיכום, המילה "יהיר" הוזכרה הכי הרבה – יהיר, ערמומי, זדוני ואנוכי. אך כולכם החמצתם את אותו הדבר. בני אדם ללא מצפון שאיבדו כל היגיון והם חסרי אנושיות – יש עדיין דבר מה חשוב באותה מידה שאיש מכם לא אמר. אם כן, במה מדובר? (בגידה.) נכון! איש לא אמר "בגידה." ההשלכה הסופית של הטבע הזה שקיים בכל אדם מרגע שהשטן השחית אותו, היא בגידתו באלוהים ואי יכולתו להכיר בו עוד. בלי קשר למה שאלוהים אומר לאדם או לטיב העבודה שהוא עושה בו, האדם לא מכיר בדברים שהוא יודע שהם האמת, וניתן לראות שהוא כבר לא מכיר באלוהים ושהוא בוגד בו: זו ההשלכה של האופן שבו השטן משחית את האדם והדבר נכון לגבי כל טבע מושחת של האדם. מבין הדרכים שהשטן משתמש בהן כדי להשחית את האדם – הידע שהאדם לומד, המדע שהוא יודע, האמונות התפלות, התרבויות המסורתיות והמגמות החברתיות שהוא תופס – האם האדם יכול להשתמש בדבר מה כדי להבחין בין צדיקות לבין רשע? האם יש תקנים להסתמך עליהם כאן? (לא.) האם יש משהו שיכול לעזור לאדם לדעת מה קדוש ומה מרושע? (לא.) אין אף תקן או יסוד שיכולים לעזור לאדם. אפילו אם בני האדם מכירים את המילה "קדוש," אין איש שיודע באמת מה קדוש. אם כך, האם הדברים האלה שהשטן מביא לאדם מאפשרים לו לדעת את האמת? הם לעולם לא יוכלו לאפשר לאדם לדעת את האמת. האם הם יכולים לאפשר לאדם לחיות באנושיות הולכת וגוברת? האם הם יכולים לאפשר לאדם לחיות בהבנה הולכת גוברת כיצד באמת לעבוד את אלוהים? (לא.) הם מן הסתם לא יכולים לאפשר לאדם לעבוד את אלוהים או לאפשר לו לדעת מהם קדושה ורוע. נהפוך הוא – האדם נעשה יותר ויותר מנוון, יותר ויותר מרוחק מאלוהים, יותר ויותר רשע, יותר ויותר מעוות. זו הסיבה העיקרית לכך שאנחנו אומרים שהשטן רשע. לאחר שניתחנו כה רבות מתכונותיו המרושעות של השטן, האם ראיתם בשטן מרכיב כלשהו של קדושה בתכונותיו או בהבנתכם את מהותו? (לא.) אתם משוכנעים בכך, נכון? אם כן, האם ראיתם מהות כלשהי של השטן הדומה כהוא זה למהותו של אלוהים? (לא.) האם ביטוי כלשהו של השטן דומה כהוא זה לאלוהים? (לא.) אם כן, כעת אני רוצה לשאול אתכם: במילים שלכם, מהי בדיוק קדושתו של אלוהים? קודם כל, באיזה הקשר מדובר בקדושתו של אלוהים? האם מדובר בה בהקשר של מהות האל? לחלופין, האם מדובר בה בהקשר של היבט כלשהו של טבעו של אלוהים? (מדובר בה בהקשר של מהות האל.) עלינו להשיג דריסת רגל ברורה בנושא הרצוי שלנו. מדובר בה בהקשר של מהות האל. ראשית, השתמשנו ברוע השטן כניגוד למהות האל. אם כך, האם ראיתם משהו ממהות השטן באלוהים? (לא.) מה לגבי מהות האנושות? (לא.) (אלוהים לא יהיר ולא אנוכי והוא לא בוגד, ובהיבט זה גם מתגלה מהותו הקדושה של אלוהים.) מממם. מישהו אחר רוצה להוסיף? (באלוהים אין שמץ מהטבע המושחת של השטן. מה שיש לשטן הוא שלילי לחלוטין, ואילו מה שיש לאלוהים הוא חיובי בלבד. אנחנו יכולים לראות שאלוהים תמיד לצדנו. מאז שהיינו קטנים מאוד ועד עכשיו, במיוחד כשאיבדנו את דרכנו, הוא תמיד היה לצדנו, השגיח עלינו ושמר עלינו. אין שום ערמומיות או הונאה באלוהים. הוא מדבר בבירור ובפשטות וזוהי גם המהות האמיתית של אלוהים.) טוב מאוד! (אנחנו לא יכולים לראות אף שמץ של הטבע המושחת של השטן בעבודתו של אלוהים, שום דו-פרצופיות, שום רברבנות, שום הבטחות שווא ושום הונאה. אלוהים הוא הדבר היחיד שהאדם יכול להאמין בו ועבודתו של אלוהים היא נאמנה וכנה. מעבודתו של אלוהים ניתן לראות את אלוהים אומר לבני האדם להיות כנים, חכמים, להיות מסוגלים להבדיל בין טוב ורע ולהבחין בין אנשים, אירועים ודברים שונים. בכך אנחנו יכולים לראות את קדושתו של אלוהים.) מישהו אחר רוצה להוסיף? סיימתם? (כן.) האם אתם מרוצים ממה שאמרתם? כמה הבנה בדיוק יש בלבכם? ועד כמה אתם תופסים את קדושתו של אלוהים? אני יודע שלכל אחד מכם יש בלבו הבנה תפיסתית כלשהי, מפני שכל אדם יכול להרגיש את עבודת האל עליו, וזוכה בדברים רבים מאלוהים, במידה כזו או אחרת – הוא זוכה בחסד ובברכות, הוא זוכה בהארה ובנאורות, והוא מקבל את משפטו וייסורו של אלוהים, כך שייתכן שלאדם יש הבנה פשוטה כלשהי של מהות האל.

על אף שייתכן שקדושתו של אלוהים שאנחנו דנים בה היום נראית מוזרה לרוב בני האדם, בלי קשר למראה שלה, התחלנו את הנושא הזה ואתם תפתחו הבנה עמוקה יותר ככל שתתקדמו בדרך שלפניכם. הדבר מחייב אתכם להתחיל להרגיש ולהבין בהדרגה מתוך חוויותיכם שלכם. נכון לעכשיו, הבנתכם התפיסתית את מהות האל עדיין מצריכה פרק זמן ארוך כדי ללמוד, לאשש, לחוש ולחוות זאת. יום אחד תכירו בלב לבכם בכך שקדושתו של אלוהים היא המהות המושלמת של אלוהים ואהבת האל חסרת האנוכיות, שהיא האהבה חסרת האנוכיות כלפי כל מה שאלוהים מעניק לאדם. ביום הזה אתם תכירו בכך שקדושתו של אלוהים היא ללא רבב וללא דופי. המהויות האלה של אלוהים הן לא רק מילים שהוא משתמש בהן כדי להציג את זהותו – הן גם משמשות את אלוהים לטיפול בכל אדם בשקט ובכנות. במילים אחרות, מהות האל היא לא ריקה מתוכן והיא לא תיאורה או דוקטרינה, והיא בהחלט לא סוג של ידע. היא לא סוג של חינוך עבור האדם, כי אם הגילוי האמיתי של מעשי האל עצמו. היא מהות הנחשפת של מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו. על האדם להכיר במהות הזו ולהבין אותה, מפני שכל מה שאלוהים עושה וכל מילה שהוא אומר הם בעלי ערך רב וחשיבות רבה עבור כל אדם. כשתתפסו את קדושתו של אלוהים, תוכלו באמת להאמין באלוהים. כשתתפסו את קדושתו של אלוהים, תוכלו באמת להבין את המשמעות האמיתית של הדברים "אלוהים עצמו, הייחודי." תפסיקו לדמיין שאתם יכולים לבחור ללכת בדרכים אחרות ותפסיקו להיות מוכנים לבגוד בכל מה שאלוהים הסדיר עבורכם. מכיוון שמהות האל קדושה, פירוש הדבר הוא שרק באמצעות אלוהים תוכלו ללכת בדרך הנכונה והמוארת בחיים. רק באמצעות אלוהים תוכלו לדעת מהי משמעות החיים, רק באמצעות אלוהים תוכלו להביא לידי ביטוי חיים אמיתיים, להחזיק באמת ולדעת את האמת, ורק באמצעות אלוהים תוכלו לזכות בחיים מהאמת. רק אלוהים עצמו יכול לעזור לכם לסור מרע ולהושיע אתכם מהפגיעה והשליטה של השטן. מלבד אלוהים, אף אחד ושום דבר לא יכולים להושיע אתכם מים הייסורים כדי שלא תסבלו עוד: מהות האל היא שקובעת זאת. רק אלוהים עצמו מושיע אתכם בחוסר אנוכיות כזו, רק אלוהים אחראי לעתידכם, לגורלכם ולחייכם והוא מסדיר את הכל למענכם. זהו דבר שאף יציר נברא או ישות שלא נבראה יכולים להשיג. מכיוון שאף יציר נברא או ישות שלא נבראה לא יכולים להיות בעלי מהות אלוהית כזו, לאף אחד ולשום דבר אין היכולת להושיע אתכם או להוביל אתכם. זו החשיבות של מהות האל עבור האדם. אולי אתם מרגישים שהדברים האלה שאמרתי אכן יכולים לעזור קצת באופן עקרוני. אולם אם אתם מחפשים את האמת ואם אתם אוהבים את האמת, בחוויותיכם מכאן והלאה, הדברים האלה לא רק ישנו את גורלכם. יתרה מזאת, הם יביאו אתכם לדרך הנכונה בחיים. אתם מבינים זאת, נכון? (כן.) אם כך, האם יש לכם עכשיו עניין מסוים להכיר במהות האל? (כן.) טוב להיות מעוניינים. נסיים כאן את הדיון בנושא שלנו להיום על הכרת קדושתו של אלוהים.

ברצוני לדבר איתכם על דבר מה שעשיתם שהפתיע אותי בתחילת ההתכנסות שלנו היום. יכול להיות שחלקכם הרגשתם זה עתה הכרת תודה, ורציתם להביע באופן גשמי את מה שחשבתם. זוהי לא נזיפה וזה לא עניין של נכון או לא נכון. מה אני רוצה לומר לכם? מה שעשיתם הוא לא דבר לא נכון אני לא רוצה לנזוף בכם בשום אופן. אני רוצה שתבינו משהו. במה מדובר? ראשית, אני רוצה לשאול אתכם על מה שעשיתם זה עתה. האם הייתה זו השתחוות או כריעה של עבודת אל? מישהו יכול לומר לי? (אנחנו מאמינים שזו הייתה השתחוות. אנחנו משתחווים כך.) אתם מאמינים שזו הייתה השתחוות. אם כן, מהי המשמעות של השתחוות? (עבודת אל.) אם כן, מהי כריעה לשם עבודת האל? הסיבה שלא ציינתי את זה מיד היא שנושא השיתוף שלנו היום היה חשוב מאוד ולא רציתי להשפיע על מצב הרוח שלכם. האם אתם משתחווים בהתכנסויות הרגילות שלכם? (לא.) האם אתם משתחווים בעת תפילה? (כן.) האם אתם משתחווים בכל פעם שאתם מתפללים, כשהדבר אפשרי? (כן.) זה נהדר. אולם מה הדבר שאני רוצה שתבינו היום? מדובר בשני סוגי בני האדם שאלוהים מקבל את קידתם. אנחנו לא צריכים לעיין בכתבי הקודש או בהתנהגויות של דמויות רוחניות כלשהן, ואני אומר לכם משהו אמיתי כאן ועכשיו. ראשית, השתחוות וכריעה לשם עבודת האל הן לא אותו הדבר. מדוע אלוהים מקבל את השתחוותם של אלה אשר משתחווים? הסיבה היא שאלוהים קורא למישהו אליו ומזמן את האדם הזה לקבל תפקיד מאלוהים, ולכן הוא משתחווה בפני אלוהים. זהו הסוג הראשון של בני האדם. הסוג השני הוא הכריעה לשם עבודת האל של מי שירא את אלוהים וסר מרע. ישנם רק שני הסוגים האלה של בני אדם. אם כן, לאיזה סוג אתם שייכים? האם אתם יכולים לדעת? זוהי אמת עובדתית, אך היא עלולה קצת לפגוע ברגשותיכם. אין מה לומר על קידתם של בני אדם בעת תפילה – זה דבר נכון וכך צריך להיות, משום שכאשר בני אדם מתפללים, זוהי לרוב תפילה למען דבר מסוים, פתיחת לבם לאלוהים והתייצבות מולו פנים אל פנים. מדובר בתקשורת וחילופי דברים לב אל לב עם אלוהים. אולם כשאני נפגש איתכם בשיתוף, לא ביקשתי מכם להשתחוות. אני לא מתכוון לנזוף בכם על מה שעשיתם היום. אתם יודעים שאני רק רוצה להבהיר את העניין כדי שתבינו את העיקרון הזה, נכון? (אנחנו יודעים.) כדי שלא תמשיכו לעשות זאת. אם כך, האם יש לבני האדם הזדמנות להשתחוות ולכרוע בפני אלוהים? תמיד תהיה הזדמנות. במוקדם או במאוחר, יבוא יום, אך המועד הזה הוא לא עכשיו. האם אתם מבינים? (כן.) האם הדבר מעציב אתכם? (לא.) יפה. אולי הדברים האלה יניעו אתכם או יתנו לכם השראה כדי שתוכלו לדעת בלבכם את המצוקה הנוכחית בין אלוהים והאדם, ותוכלו לדעת בלבכם איזה מין קשר קיים כעת ביניהם. על אף שלאחרונה דיברנו הרבה והחלפנו דברים רבים, הבנת האדם את אלוהים עדיין ממש לא מספקת. לאדם נותר עוד מרחק רב ללכת בדרך זו כדי לחפש את הבנת האל. אני לא מתכוון לגרום לכם לעשות זאת בבהילות, או לדחוק בכם להביע שאיפות או תחושות כאלה. ייתכן שמה שעשיתם היום יגלה ויביע את רגשותיכם האמיתיים, ואני תופס זאת. לכן, בזמן שעשיתם זאת, רציתי רק לעמוד ולתת לכם את איחוליי, מפני שאני מאחל לכולכם שיהיה לכם טוב. לכן בכל דבריי ובכל מעשי אני עושה את כל מה שניתן כדי לסייע לכם ולהנחות אתכם, כדי שיהיו לכם ההבנה הנכונה של הכל וההשקפה הנכונה על הכל. אתם מבינים זאת, נכון? (כן.) מעולה. על אף שיש לבני האדם הבנה מסוימת של טבעו של אלוהים, של ההיבטים של מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו ושל העבודה שאלוהים עושה, מרבית ההבנה הזו מוגבלת לקריאת מילים על דף, או להבנתן באופן עקרוני, או רק למחשבה עליהן. מה שהכי חסר לבני האדם הוא הבנה וההשקפה האמיתיות הנובעות מחוויה בפועל. על אף שאלוהים משתמש בדרכים שונות כדי לעורר את לב האדם, עדיין יש דרך ארוכה לצעוד לפני שלבו של האדם יתעורר סוף-סוף. אני לא רוצה לראות שאף אחד מרגיש שאלוהים הותיר אותו בחוץ בקור, שאלוהים נטש אותו או הפנה לו את גבו. אני רוצה רק לראות את כולם בדרך לחיפוש האמת והבנת האל – לראות אותם צועדים קדימה בעוז עם כוח רצון בלתי מעורער, ללא ספקות, וללא כל עול על כתפיהם. בלי קשר לעוולות שביצעתם ובלי קשר למרחק סטייתכם מדרך הישר ולעבירות שעברתם, אל תניחו לדברים האלה להפוך לעול או למטען חורג שאתם נושאים עמכם בעיסוקכם ב הבנת האל – המשיכו לצעוד קדימה. בלי קשר לשאלה מתי הדבר מתרחש, לבו של אלוהים שהוא ישועת האדם לעולם לא משתנה – זהו החלק בעל הערך הרב ביותר במהות האל. האם אתם מרגישים קצת יותר טוב עכשיו? (כן.) אני מקווה שאתם יכולים לנקוט את הגישה הנכונה בנוגע לכל הדברים והמילים שאמרתי. אם כן, בואו נסיים את השיתוף הזה כאן. שלום לכולם! (שלום!)

11 בינואר, 2014

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.