אלוהים עצמו, הייחודי י'

אלוהים הוא מקור החיים של כל הדברים (ד') (חלק 4)

דרישותיו של אלוהים מהאנושות

1) זהותו ומעמדו של אלוהים עצמו

הגענו לסוף הנושא "אלוהים הוא מקור החיים של כל הדברים", וכן לסוף הנושא "אלוהים הוא האל הייחודי עצמו". משעשינו זאת, עלינו לסכם. איזה מין סיכום? סיכום על אלוהים עצמו. מכיוון שהסיכום הוא על אלוהים עצמו, עליו להיות קשור לכל היבט של אלוהים, וכן לצורת אמונתם של בני אדם באלוהים. לכן עליי לשאול אתכם תחילה: לאחר ששמעתם את ההטפות, מיהו האל בעיני רוחכם? (הבורא.) האל שבעיני רוחכם הוא הבורא. האם יש עוד משהו? אלוהים הוא אדון כל הדברים. אלוהים הוא השולט בכל הדברים והמנהל את כל הדברים. הוא ברא את כל שיש, הוא מנהל את כל שיש, והוא אף שולט בכל שיש ותומך בכל שיש. זהו מעמדו של אלוהים, זוהי זהותו של אלוהים. עבור כל הדברים וכל שיש, זהותו האמיתית של אלוהים היא זהות הבורא ושליטם של כל הדברים. כזו היא הזהות שיש לאלוהים, והוא ייחודי בקרב כל הדברים. אף אחד מברואיו של אלוהים – בין אם הם מקרב האנושות או בעולם הרוחני – אינו יכול להתחזות לאלוהים בזהותו ובמעמדו או להחליפו בעזרת אמצעים או תירוצים כלשהם, שכן יש רק אחד בקרב כל הדברים שיש לו זהות, עוצמה וסמכות כאלה, וכן היכולת לשלוט בכל הדברים: האל הייחודי שלנו עצמו. הוא חי ונע בקרב כל הדברים. הוא יכול לעלות למקום הגבוה ביותר, מעל לכל הדברים. הוא יכול להצטנע ולהיות לאדם, להיות אחד מאלה העשויים בשר ודם, לעמוד פנים אל פנים מול בני אדם ולהיות שותפם לטוב ולרע. יחד עם זאת, הוא מצווה על כל שיש, ומחליט על גורלו של כל שיש, ובאיזה כיוון ינוע. יתרה מכך, הוא מנחה את גורל האנושות כולה ואת הכיוון של האנושות כולה. על כל היצורים החיים לסגוד ולציית לאל שכזה ולהכירו. לכן, יהיו אשר יהיו הקבוצה והסוג בקרב האנושות שאליהם אתה שייך, להאמין באלוהים, להיות חסיד של אלוהים, לירוא את אלוהים, לקבל את שלטונו של אלוהים ולקבל את הסדריו של אלוהים לגורלך, היא הברירה היחידה, והברירה ההכרחית, לכל אדם, לכל יצור חי. בייחודיותו של אלוהים, בני אדם רואים כי סמכותו, טבעו הצודק, מהותו והאמצעים שבהם הוא מספק את צורכיהם של כל הדברים, כולם ייחודיים. ייחודיותו קובעת את זהותו האמיתית של אלוהים עצמו ואת מעמדו. לפיכך, בקרב כל הברואים, אם יצור חי כלשהו בעולם הרוחני או מקרב האנושות היה מבקש לעמוד במקומו של אלוהים, הדבר היה בלתי אפשרי, כמו גם הניסיון להתחזות לאלוהים. זוהי עובדה. מהן דרישותיו מהאנושות של בורא ושליט שכזה, בעל הזהות, העוצמה והמעמד של אלוהים עצמו? על הדבר להיות ברור לכולכם כאן היום, ועליכם לזכור אותו – הוא חשוב מאוד הן לאלוהים והן לאדם!

2) עמדותיה השונות של האנושות כלפי אלוהים

האופן שבו מתנהגים בני אדם כלפי אלוהים קובע את גורלם וכיצד ינהג ויטפל בהם אלוהים. בשלב זה, אתן כמה דוגמאות לאופן שבו מתנהגים בני אדם כלפי אלוהים. הבה נשמע דבר-מה על השאלה, האם הדרכים והעמדות שבהן בני האדם מתנהגים כלפי אלוהים נכונות או לא. הבה ניתן את דעתנו להתנהגותם של שבעת סוגי בני האדם הבאים:

א. יש סוג אחד של בני אדם שעמדתו כלפי אלוהים מגוחכת במיוחד. אנשים אלה חושבים שאלוהים הוא כמו בודהיסטווה או כמו ישות קדושה מן החוכמה האנושית, והוא זקוק לכך שבני אדם ישתחוו שלוש פעמים כשהם נפגשים וידליקו קטורת לאחר שאכלו. לכן, לעתים קרובות יש להם דחף כזה כאשר הם מודים לאלוהים בלבם על חסדו, ומכירים תודה לאלוהים. הם מאוד רוצים שהאל שבו הם מאמינים היום יוכל, כמו הישות הקדושה שאליה הם כמהים בלבם, לקבל את ההתנהגות כלפיו, שבה הם משתחווים שלוש פעמים כשהם נפגשים ומדליקים קטורת לאחר שאכלו.

ב. יש בני אדם שרואים באלוהים בודהה חי המסוגל להרחיק את כל היצורים החיים מסבל ולהושיעם. הם רואים באלוהים בודהה חי המסוגל להרחיקם מים הייסורים. אמונתם של אנשים אלה באלוהים היא הסגידה לאלוהים כבודהה. על אף שהם אינם מדליקים קטורות, מתרפסים או נותנים מנחות, האל שבלבם הוא רק בודהה, והוא מבקש רק שיהיו טובי לב ונדיבים, שלא יהרגו כל יצור חי, לא יקללו אחרים, יחיו חיים שנראים ישרים ולא יעשו שום דבר רע – רק את הדברים האלה. זהו האל שבלבם.

ג. יש בני אדם שסוגדים לאלוהים כאדם דגול או מפורסם. לדוגמה, כל דרך שבה האדם הדגול הזה אוהב לדבר, כל נימת דיבור שבה הוא מדבר, כל המילים ואוצר המילים שבהם הוא משתמש, טון הדיבור שלו, מחוות הידיים שלו, דעותיו ופעולותיו, הופעתו – הם מחקים את כל אלה, ואלה הם דברים שעליהם לגרום להם באופן מלא במהלך אמונתם באלוהים.

ד. יש בני אדם שרואים באלוהים מלך. הם מרגישים שהוא מעל לכל דבר אחר, ואיש אינו מעז לפגוע בו – ואם מישהו יעשה זאת, הוא ייענש. הם סוגדים למלך מפני שלמלכים יש מקום מסוים בלבם. מחשבותיהם, התנהגותם, סמכותם וטבעם של המלכים – אפילו תחומי העניין שלהם וחייהם האישיים – כולם נעשים דבר-מה שעל האנשים האלה להבין, נעשים סוגיות ועניינים המעסיקים אותם, ולכן הם סוגדים לאלוהים כאל מלך. צורה כזו של אמונה היא מגוחכת.

ה. יש בני אדם שיש להם אמונה מסוימת בקיומו של אלוהים, אמונה עמוקה ובלתי מעורערת. מכיוון שהידע שלהם על אלוהים כה שטחי ואין להם ניסיון רב עם דברי אלוהים, הם סוגדים לו כאל אליל. האליל הזה הוא האל שבלבם, הוא דבר-מה שעליהם לפחד ממנו ולהשתחוות לו, ושעליהם להיות חסידיו ולחקותו. הם רואים באלוהים אליל שעליהם להיות חסידיו במשך כל חייהם. הם מחקים את נימת דיבורו של אלוהים, ומחקים כלפי חוץ את האנשים שמוצאים חן בעיני אלוהים. לעתים קרובות הם עושים דברים הנראים נאיביים, טהורים וכנים, ואף הולכים בעקבות האליל הזה כמו שותף או בן לוויה שממנו הם לעולם אינם יכולים להיפרד. כזו היא צורת אמונתם.

ו. יש בני אדם שעל אף שקראו רבים מדברי אלוהים ושמעו הטפות רבות, חשים בלבם כי העיקרון היחיד להתנהגותם כלפי אלוהים הוא שעליהם להיות תמיד כנועים וחנפנים או להלל את אלוהים ולשבחו בדרך שאינה מציאותית. הם מאמינים שאלוהים הוא אל הדורש מהם להתנהג בדרך זו, ומאמינים שאם לא יעשו כן, הם עלולים לעורר את כעסו בכל עת או לחטוא נגדו, ושכתוצאה מחטאיהם, אלוהים יעניש אותם. כזה הוא האל שבלבם.

ז. ואחרונים הם רוב בני האדם שמוצאים באלוהים תמיכה רוחנית. מכיוון שהם חיים בעולם הזה, אין להם שלווה ולא אושר, והם אינם מוצאים נחמה בשום מקום. לאחר שהם מוצאים את אלוהים, לאחר שראו ושמעו את דבריו, הם שמחים וצוהלים בחשאי בלבם. ומדוע? הם מאמינים שמצאו סוף סוף מקום שיביא להם אושר, שמצאו לבסוף אל שייתן להם תמיכה רוחנית. הסיבה לכך היא שלאחר שקיבלו את אלוהים והפכו לחסידיו, הם נעשים מאושרים, חייהם מלאי סיפוק, הם אינם דומים עוד לכופרים שמעבירים את חייהם כמו מתוך שינה כבעלי חיים, והם חשים שיש דבר-מה לצפות לקראתו בחיים. לכן הם חושבים שהאל הזה יכול למלא את צורכיהם הרוחניים ולהביא להם אושר רב הן במחשבותיהם והן ברוחם. מבלי להבין זאת, הם מאבדים את היכולת לעזוב את האל הזה שנותן להם תמיכה רוחנית, שמביא אושר לרוחם ולכל משפחתם. הם מאמינים כי האמונה באלוהים אינה צריכה אלא להעניק להם תמיכה רוחנית.

האם העמדות של בני אדם מסוגים שונים אלה כלפי אלוהים קיימות בקרבכם? (כן.) אם באמונתו באלוהים, לבו של מישהו כולל אחת מן העמדות האלה, האם הוא באמת מסוגל לבוא בפני אלוהים? אם יש בלבו של מישהו אחת מן העמדות האלה, האם הוא מאמין באלוהים? האם הוא מאמין באל הייחודי עצמו? מכיוון שאינך מאמין באל הייחודי עצמו, במי אתה מאמין? אם אינך מאמין באל הייחודי עצמו, ייתכן שאתה מאמין באליל או באדם דגול או בבודיהסטווה, ייתכן שבלבך אתה סוגד לבודהה. יתרה מזאת, ייתכן שאתה מאמין באדם רגיל. לסיכום, בשל אמונותיהם ועמדותיהם השונות של בני אדם כלפי אלוהים, בני אדם ממקמים בלבם את האל שבמחשבתם, הם כופים את דמיונם על אלוהים, הם ממקמים את עמדותיהם ודמיונותיהם אודות אלוהים לצד האל הייחודי עצמו, ואחר כך מעלים אותם לדרגה שאותה יש לכבד. מהי משמעות הדבר שבני אדם מחזיקים בעמדות כה בלתי הולמות כלפי אלוהים? משמעות הדבר היא שהם דחו את האל הייחודי עצמו ושהם סוגדים לאל שקרי. משמעות הדבר היא שבעודם מאמינים באלוהים, הם אף דוחים את אלוהים, מתנגדים לו, ומכחישים את קיומו של האל האמיתי. אם בני אדם ימשיכו להיאחז בצורות כאלה של אמונה, מה תהיה ההשלכה לגביהם? האם הם יכולים להתקרב יותר ויותר למילוי דרישותיו של אלוהים עם צורות אמונה שכאלה? להפך, בגלל תפישותיהם ודמיונותיהם, אנשים יתרחקו יותר ויותר מדרכו של אלוהים, שכן הכיוון שהם מחפשים מנוגד לכיוון שאלוהים דורש מהם. האם שמעתם אי-פעם על הסיפור "לנסוע דרומה על ידי נהיגת הכרכרה צפונה"? בהחלט ייתכן שזהו מקרה שבו נוסעים דרומה על ידי נהיגת הכרכרה צפונה. אם בני אדם מאמינים באלוהים בדרך כה מגוחכת, אז ככל שישתדלו יותר, כך הם יברחו רחוק יותר מאלוהים. ולכן אני מוכיח אתכם על זאת: לפני שתצאו לדרך, עליכם לבדוק תחילה אם אתם הולכים בכיוון הנכון. הֱיוּ מכוונים במאמציכם והקפידו לשאול את עצמכם, "האם האל שאני מאמין בו הוא השליט של כל הדברים? האם האל הזה שאני מאמין בו הוא רק מישהו שנותן לי תמיכה רוחנית? האם הוא האליל שלי? מה מבקש ממני האל הזה שאני מאמין בו? האם אלוהים רואה בעין יפה כל דבר שאני עושה? האם כל דבר שאני עושה ועוסק בו הוא למען הכרת האל? האם הדברים האלה מתאימים לדרישותיו של אלוהים ממני? האם אלוהים מכיר בנתיב שבו אני הולך ומאשר אותו? האם אלוהים שבע רצון מאמונתי"? עליכם לשאול את עצמכם שאלות אלה לעתים קרובות ופעמים חוזרות ונשנות. אם ברצונכם לעסוק בהכרת האל, מוכרחים להיות לכם תודעה ברורה ויעדים ברורים, בטרם תוכלו להשביע את רצונו של אלוהים.

האם ייתכן שכתוצאה מסובלנותו, אלוהים יקבל באי-רצון עמדות בלתי הולמות אלה שזה עתה דיברתי עליהן? האם אלוהים יכול לשבח את עמדותיהם של אנשים אלה? מהן דרישותיו של אלוהים מן האנושות ומחסידיו? האם ברור לכם, איזו עמדה הוא דורש מבני האדם? היום, אמרתי דברים רבים מאוד. דיברתי הרבה על נושא האל עצמו, על מעשיו של אלוהים, וכן על מה שיש לו ומה שהינו. האם אתם יודעים כעת מה מבקש אלוהים לקבל מבני האדם? האם אתם יודעים מה אלוהים רוצה מכם? דברו. אם הידע שלכם מהניסיון המעשי עדיין חסר או שטחי מאוד, תוכלו לומר דבר-מה על הידע שלכם על מילים אלה. האם יש לכם ידע מסכם? מה מבקש אלוהים מהאדם? (במהלך השיתופים האלה, אלוהים הציג את הדרישה שנכיר את אלוהים, נכיר את מעשיו, נדע שהוא מקור החיים של כל הדברים, והוא אף ביקש שנכיר את מעמדו וזהותו ונדע את חובתנו כברואיו של אלוהים. הוא אמר דברים ברורים לגבי מה שעלינו להקדיש לו את כל מאמצינו, מה שהוא דורש מאתנו, ולגבי סוג האנשים שמוצא חן בעיניו וסוג האנשים שהוא מתעב.) ומהי התוצאה הסופית כשאלוהים מבקש מבני האדם להכירו? (הם יודעים שאלוהים הוא הבורא, ושבני אדם הם ישויות שנבראו.) כשהם משיגים ידע כזה, אילו שינויים חלים בעמדתם של בני האדם כלפי אלוהים, בהתנהגותם, בשיטת היישום שלהם ובטבע חייהם? האם חשבתם על כך אי-פעם? האם ניתן לומר שלאחר הכרת האל והבנתו, הם נעשים לבני אדם טובים? (האמונה באלוהים אינה העיסוק בהיותו של האדם אדם טוב.) ואם כך, איזה מין בני אדם עליהם להיות? (עליהם להיות ברואים כשירים של אלוהים.) (עליהם להיות ישרים.) האם יש עוד משהו? (לאחר שאנו מכירים את אלוהים באמת וכהלכה, אנו מסוגלים להתנהג כלפי אלוהים כאל אלוהים, לנצח נדע כי אלוהים הוא אלוהים, כי אנו ישויות שנבראו, עלינו לסגוד לאלוהים ולדבוק בעמדתנו.) טוב מאוד! הבה נשמע מאחרים. (אנו מכירים את אלוהים, ומסוגלים בסופו של דבר באמת להיות בני אדם הנשמעים לאלוהים, יראים את אלוהים וסרים מרע.) נכון!

3) העמדה שאלוהים דורש כי תהיה לאנושות כלפיו

למעשה, אלוהים אינו תובעני מאוד כלפי האנושות – או לפחות, הוא אינו תובעני כפי שבני אדם מדמיינים. ללא אמירותיו של אלוהים או הביטויים של טבעו, מעשיו ודבריו, היה לכם קשה מאוד להכיר את האל, שכן בני האדם היו נדרשים להסיק את כוונותיו ורצונו של אלוהים, וזה דבר שקשה להם מאוד לעשות. אך בנוגע לשלב האחרון בעבודתו, אלוהים אמר דברים רבים, עשה עבודה רבה ודרש דרישות רבות מן האדם. בדבריו ובעבודתו הרבה הוא הודיע לבני האדם על הדברים שמוצאים חן בעיניו, הדברים שהוא מתעב ועל סוג בני האדם שעליהם להיות. לאחר שהבינו את הדברים האלה, צריכה להיות בלבם של בני האדם הגדרה מדויקת לדרישותיו של אלוהים, שכן הם אינם מאמינים באלוהים מתוך ערפול ומופשטות, והם אינם מאמינים עוד באל המעורפל ואינם חסידיו של אלוהים מתוך ערפול ומופשטות, ומתוך חוסר משמעות. במקום זאת, בני האדם מסוגלים לשמוע את אמירותיו של אלוהים, הם מסוגלים להבין את אמות המידה של דרישותיו ולהשיגן, מה גם שאלוהים מספר לבני האדם בעזרת שפתה של האנושות את כל שעליהם לדעת ולהבין. היום, אם בני אדם עדיין אינם מודעים לדרישותיו של אלוהים מהם, ואינם מודעים מהו אלוהים, מדוע הם מאמינים באלוהים, וכיצד עליהם להאמין באלוהים ולהתנהג כלפיו, יש בכך בעיה. זה עתה דיבר כל אחד מכם על תחום אחד. אתם מודעים לדברים מסוימים, בין אם הדברים האלה ספציפיים או כלליים – אך ברצוני לספר לכם על הדרישות הנכונות, המלאות והספציפיות של אלוהים מן האנושות. הן מאוד פשוטות ומסתכמות רק בכמה מילים. ייתכן שאתם כבר יודעים מה הן. דרישותיו הנכונות של אלוהים מן האנושות ומחסידיו הן כדלהלן. אלוהים דורש מחסידיו חמישה דברים: אמונת אמת, תמיכה נאמנה, משמעת מוחלטת, ידע אמיתי ויראה כנה.

בחמשת הדברים האלה, אלוהים דורש שבני האדם לא יפקפקו בו עוד ולא יהיו חסידיו בעזרת דמיונם או השקפות מעורפלות ומופשטות. אסור להם להיות חסידיו של אלוהים עם דמיונות או תפישות כלשהם. אלוהים דורש שכל אחד מחסידיו יהיה חסיד נאמן, ושלא יהיה חסיד שלא בלב שלם או באופן לא מחייב. כשאלוהים דורש ממך דרישות כלשהן או בוחן אותך, שופט אותך, מטפל בך, גוזם אותך, מטיל עליך משמעת ומכה בך, עליך להישמע לו באופן מוחלט. אסור לך לשאול מהן הגורמים או להתנות תנאים, כל שכן לדבר על הסיבות. על המשמעת שלך להיות מוחלטת. הכרת האל היא התחום שבו בני האדם חסרים יותר מכול. הם לעתים קרובות כופים על אלוהים אימרות, אמירות ודברים שאינם קשורים אליו, מתוך אמונה שדברים אלה הם ההגדרה המדויקת ביותר להכרת האל. הם אינם יודעים שלאימרות אלה שנובעות מדמיונם של בני אדם, מן ההיגיון שלהם ומן התבונה שלהם, אין כל קשר למהותו של אלוהים. לפיכך, ברצוני לומר לכם שבידיעתם של בני האדם שהאל חפץ בה, אלוהים אינו רק מבקש ממך להכיר באלוהים ובדבריו, אלא שהידע שלך על אלוהים יהיה נכון. גם אם תוכל לומר רק משפט אחד או שאתה מודע רק למעט, על המודעות המעטה הזו להיות נכונה ואמיתית, ותואמת את מהותו של האל עצמו, שכן אלוהים מתעב שבחים כלפיו מצד בני אדם שאינם מציאותיים ושלא נשקלו היטב. יתרה מזאת, הוא שונא כאשר בני אדם מתייחסים אליו כאל אוויר. הוא שונא שכאשר במהלך דיון בנושאים הקשורים לאלוהים, אנשים מדברים בקלות דעת, משוחחים כרצונם וללא היסוס, ומדברים בכל דרך שהם רואים לנכון. יתרה מזאת, הוא שונא את מי שמאמין כי הוא מכיר את אלוהים, שמתרברב בהכרת אלוהים, ושדן בנושאים הקשורים לאלוהים ללא ריסון וללא איפוק. האחרונה מחמשת הדרישות הייתה יראה כנה. זוהי דרישתו העליונה של אלוהים מכל חסידיו. כשיש למישהו ידע נכון ואמיתי על אלוהים, הוא באמת מסוגל לירוא את אלוהים ולסור מרע. יראה זו נובעת ממעמקי לבו ומתוך רצון, ולא מפני שאלוהים דחק בו. אלוהים אינו מבקש שתיתן לו במתנה עמדה או התנהגות נחמדה כלפי חוץ, אלא הוא מבקש שתירא אותו ותפחד מפניו ממעמקי לבך. יראה זו מושגת כתוצאה משינויים בטבע חייך, מפני שיש לך ידע על אלוהים, מפני שיש לך הבנה על מעשיו של אלוהים, בזכות הבנתך את מהותו של אלוהים, ומפני שהכרת בעובדה שאתה אחד מברואיו של אלוהים. לפיכך, מטרתי בשימוש במילה "כנה" כדי להגדיר יראה, היא שבני האדם יבינו כי על יראתם של בני האדם את אלוהים לבוא מעומק לבם.

תנו כעת את דעתכם לחמש הדרישות האלה: האם יש ביניכם מי שמסוגל להשיג את השלוש הראשונות? כוונתי היא לאמונת אמת, תמיכה נאמנה ומשמעת מוחלטת. האם יש ביניכם מי שמסוגל לדברים האלה? אני יודע שאילו אמרתי את כל החמש, אין ספק שלא היה ביניכם ולו אחד שמסוגל – אך הפחתתי את מספרן לשלוש. חישבו אם השגתם אותן או לא. האם "אמונת אמת" קלה להשגה? (לא.) היא אינה קלה להשגה, משום שבני אדם לעתים קרובות מפקפקים באלוהים. האם "תמיכה נאמנה" קלה להשגה? (לא.) למה מתייחסת המילה "נאמנה"? (שעליך להיות חסיד בלב שלם, ולא בשום צורה אחרת.) כן, להיות חסיד בלב שלם, ולא בשום צורה אחרת. פגעתם בול במטרה! אם כך, האם אתם מסוגלים למלא את הדרישה הזו? עליכם להשתדל יותר – לעת עתה, טרם מילאתם את הדרישה הזו! מה באשר ל"משמעת מוחלטת" – האם השגתם זאת? (לא.) לא השגתם גם זאת. לעתים תכופות אתם חסרי משמעת ומרדנים, לעתים קרובות אינכם מקשיבים או אינכם רוצים להישמע או אינכם רוצים לשמוע. אלה הן שלוש הדרישות הבסיסיות ביותר שבני אדם משיגים בעקבות היווכחותם בחיים, והן טרם הושגו בכם. לפיכך, האם ברגע זה יש לכם פוטנציאל גדול? האם היום, לאחר ששמעתם אותי אומר את הדברים האלה, אתם חשים חרדה? (כן!) ראוי שתרגישו חרדה – אני מרגיש חרדה במקומכם! לא אדון בשתי הדרישות האחרות. אין ספק שאיש אינו מסוגל להשיגן. אתם חרדים. אם כך, האם קבעתם את יעדיכם? לאילו יעדים ובאיזה כיוון עליכם לחתור ולהקדיש את מאמציכם? האם יש לכם יעד? אדבר במילים פשוטות: כאשר תשיגו את חמש הדרישות האלה, תשביעו את רצונו של אלוהים. כל אחת מהן היא מדד, מדד להיווכחותם של בני אדם בחיים לאחר שהגיעו לבגרות, והיעד הסופי של כך. גם אם בחרתי רק אחת מן הדרישות האלה כדי לדבר עליה בפירוט ולדרוש אותה מכם, לא היה קל להשיגה. על בני האדם לשאת מידה מסוימת של קושי ולהשקיע מידה מסוימת של מאמצים. ואיזו מין מנטליות צריכה להיות לכם? עליה להיות זהה לזו של חולה סרטן המחכה לעלות על שולחן הניתוחים. ומדוע אני אומר זאת? בהנחה שברצונך להאמין באלוהים, לזכות באלוהים ולזכות בשביעות רצונו, אם לא תישא במידה מסוימת של כאב או תשקיע מידה מסוימת של מאמצים, לא תוכל להשיג את הדברים האלה. שמעת הטפות רבות, אך העובדה ששמעת אותן, אין פירושה שההטפות האלה שלך. עליך לספוג אותן ולהפוך אותן לדבר-מה השייך לך, עליך להטמיע אותן בחייך ולהביא אותן לקיומך, ובכך לאפשר לדברים ולהטפות האלה להנחות את דרך חייך ולהביא לחייך משמעות וערך קיומיים – ואז יהיה ערך לכך ששמעת את הדברים האלה. אם הדברים שאני אומר אינם גורמים לשינוי כלשהו לטובה בחייכם או אינם מעניקים ערך כלשהו לקיומכם, אין טעם בכך שתקשיבו להם. אתם מבינים זאת, כן? לאחר שהבנתם זאת, מה שנותר תלוי בכם. עליכם לגשת לעבודה! עליכם להיות רציניים בכל הדברים! אל תהיו מבולבלים – הזמן טס! רובכם כבר מאמינים מזה למעלה מעשר שנים. היזכרו בעשר שנים האלה של אמונה: בכמה דברים זכיתם? וכמה עשורים נותרו לכם בחיים האלה? אין זמן רב. תעשה מה שתרצה, אך אל תאמר שאלוהים מחכה לך בעבודתו ושומר לך הזדמנויות. אלוהים בהחלט לא יפנה לאחור ולא יעשה אותה עבודה. האם אתה יכול להפוך את מהלך עשר השנים האחרונות בחייך? עם כל יום שחולף ועם כל צעד שלך הימים שנותרו לך מתקצרים ביום, פוחתים ביום, כן? הזמן אינו מחכה לאיש! תוכל להרוויח מן האמונה באלוהים רק אם תתייחס אליה כאל הדבר הגדול ביותר בחייך, דבר החשוב יותר ממזון, בגדים או כל דבר אחר! אם אתה מאמין רק כשיש לך זמן ואינך מסוגל להקדיש לאמונתך את כל תשומת לבך, אם אתה תמיד מסתדר בהתאם למצב והנך מבולבל, לא תזכה בדבר. אתם מבינים זאת, כן? נסיים כאן להיום! להתראות בפעם הבאה! (תודה לאלוהים!)

15 בפברואר, 2014

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.