אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

עדויות על המשיח של אחרית הימים

(עשרים האמיתות על נשיאת עדות על אלוהים)

  • 1
  • 2
  • 3

חלק 1:

יש להתמקד בשיתוף 20 אמיתות מרכזיות בעת הפצת הבשורה ונשיאת עדות על אלוהים.

א. יש לשאת עדות על היבט האמת הנוגע להתגלמותו של אלוהים כבשר ודם

ב. יש לשאת עדות על היבט האמת הנוגע לשלושת שלבי העבודה של האופן שבו אלוהים מושיע את האנושות

ג. יש לשאת עדות על היבט האמת הנוגע לעבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים

ד. יש לשאת עדות על היבט האמת הנוגע להיבט האמת הנוגע לקשר שבין שלושת שלבי עבודתו של אלוהים ושמותיו

ה. יש לשאת עדות על היבט האמת הנוגע להבדל בין עבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים ועבודת הגאולה שלו בעידן החסד

ו. יש לשתף בבירור את היבט האמת הנוגע להבדל בין זכייה בישועה בעידן החסד והישועה שבעידן המלכות.

ז. יש לשתף בבירור שרק מה שהמשיח של אחרית הימים מביא הוא דרך חיי הנצח

ח. יש לשתף בבירור את היבט האמת הנוגע להבדל בין עבודתו של אלוהים ועבודתו של האדם

ט. יש לשתף בבירור שהמשיח הוא התגשמות של אלוהים עצמו

י. יש לשתף בבירור את היבט האמת הנוגע לאופן שבו יש להכיר את אלוהים

יא. יש לשתף בבירור את היבט האמת הנוגע לקשר בין אלוהים וספרי הקודש

יב. יש לשתף בבירור את היבט האמת הנוגע לעלמות החכמות ששמעו את קולו של אלוהים

יג. יש לשתף בבירור את חשיבותה של התגלמותו של אלוהים בסין באחרית הימים

יד. יש לשתף בבירור את ההבדלים בין הכנסייה של אלוהים וארגונים דתיים

טו. יש לשתף בבירור את האופן שבו יש להבחין במהות הפרושים ובמהות העולם הדתי שמתריס נגד אלוהים

טז. יש לשתף בבירור אם אלוהים הוא אכן האלוהות המשולשת או האל האחד האמיתי

יז. יש לשתף בבירור את האופן שבו ניתן להבחין בין המציאות של האמת וידע ודוקטרינה של ספרי הקודש

יח. יש לשתף בבירור מה פירוש הדבר להישמע לרצונו של אלוהים ומהי עדות אמיתית לאמונה באלוהים

יט. יש לשתף בבירור את העובדה מדוע הדרך האמיתית סבלה רדיפה מאז ימי קדם

כ. יש לשתף בבירור מהי עלייה השמיימה ומה המשמעות האמיתית של עלייה והתייצבות בפני כס מלכותו של אלוהים

  • 1
  • 2
  • 3