מזמור דברי אלוהים

מזמור דברי אלוהים

קטגוריות מזמורים

hymns-of-experience
מזמורי
new
מזמורים חדשים

אלבומים אחרים

experience
התנסויות חיים
gospel-witness
עדויות הבשורה
witness-god
נשיאת עדות בפני אלוהים
know-god
הכרת אלוהים
praise-god
תהילה לאלוהים

מצבי רוח

mood-majestic-and-solemn
מלכותי וחגיגי
mood-passionate
בלהט
mood-lyrical
לירי
mood-lighthearted
קליל
mood-enthusiastic
נלהב
mood-relaxing
מרגיע

מזמור דברי אלוהים

כל הדברים קיימים תחת סמכותו של הבורא האל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושות מטרת עבודת הניהול של אלוהים היא להציל את האנושות התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתו אלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותו אלוהים הביא תהילתו למזרח רק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונו האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החיים איש אינו מודע לבואו של האלוהים סמכותו של הבורא לעולם אינה משתנה אלוהים מבכה את עתיד האנושות האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדש השפעתה של תפילת אמת משמעות הניהול של אלוהים את האנושות האנושות המושחתת זקוקה לעבודתו של האל בהתגלמותו לעבודת הבשר ורוח האל אותה מהות סמכות האל היא ייחודית אלוהים חס על האנושות עבודתו של אלוהים ממשיכה להתקדם כך מושל האלוהים בכל עקרונות חיפוש דרך האמת כביר ונעלה הינו טבע האל אלוהים הופיע במזרח העולם בתהילתו כל בני האדם חיים באורו של אלוהים המשמעות האמיתית של אמונה באלוהים רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופית האהבה של אלוהים היא אמיתית ביותר דברי האל הם האמת שאינה משתנה לעולם אלוהים מקווה לזכות באמונתו ואהבתו השלמה של האדם הוא זה אשר הביא את האמת, הדרך והחיים אלוהים מגיע בשקט לשכון בקרבנו כל בריאת האל חייבת לכרוע תחת ריבונותו טבעו של אלוהים בהיר וקדוש אהבת אלוהים ומהותו מעולם לא היו אנוכיות רק לאלוהים יש את דרך החיים סמכותו של אלוהים היא סמל לזהותו ומהותו של הבורא הנתיב היחיד שיוביל את האנושות למנוחה אלוהים יורד עם משפט שימו לב לגורל האנושות שבעת הרעמים מתגלגלים המין האנושי המקורי היה יצורים חיים בעלי נשמה מבורכים הם אלו האוהבים את האל בבל הגדולה נופלת סמל טבעו של אלוהים בעידן המלכות אלוהים מביא את האדם לשלמות על ידי מילים האל מבקש את הצמאים להופעתו להתגלותיו אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים

0תוצאת(תוצאות) חיפוש