דבר אלוהים היומי - "רק מי שהפך למושלם יכול לחיות חיים בעלי משמעות" - מובאה 553

עבודה זו בקרבכם מתבצעת עליכם בהתאם לעבודה שיש לעשות. לאחר כיבושם של בני אדם אלה, תובא קבוצה של בני אדם לידי שלמות. לפיכך חלק גדול מן העבודה בהווה הוא גם הכנה למטרת הבאתכם לידי שלמות, מפני שיש רבים הרעבים לאמת, שניתן להביאם לידי שלמות. אם עבודת הכיבוש מתבצעת בכם ולאחר מכן לא נעשית כול עבודה נוספת, האם אין זה נכון שמי שמשתוקק לאמת לא יזכה בה? העבודה הנוכחית מכוונת לפתיחת נתיב להבאתם של בני אדם לידי שלמות מאוחר יותר. על אף שעבודתי היא רק כיבוש, דרך החיים שעליה אני מדבר היא בכול זאת הכנה להבאתם של בני אדם לידי שלמות מאוחר יותר. העבודה שבאה לאחר הכיבוש מתרכזת בהבאתם של בני אדם לידי שלמות, ולפיכך הכיבוש נעשה כדי להניח יסודות להבאה לידי שלמות. ניתן להביא את האדם לידי שלמות רק לאחר שהוא נכבש. ברגע זה המשימה העיקרית היא לכבוש. מאוחר יותר, מי שמבקש את האמת ומשתוקק אליה יובא לידי שלמות. הבאה לידי שלמות כרוכה בהיבטי ההיווכחות החיוביים של בני האדם: האם יש לך לב האוהב את אלוהים? מה היה עומק חווייתך כשהלכת בדרך זו? עד כמה טהורה אהבתך לאלוהים? עד כמה קפדני העיסוק שלך באמת? כדי להיעשות מושלם, על האדם להיות בעל ידע בסיסי בכול היבטי האנושיות. זוהי דרישה בסיסית. כול מי שלא ניתן להביאו לידי שלמות לאחר שנכבש, נעשה כלי שרת ובסופו של דבר יוטל בכול זאת אל אגם האש והגופרית ובכול זאת ייפול אל תוך הבור חסר התחתית מפני שטבעו לא השתנה והוא עדיין שייך לשטן. אם חסרה לאדם הכשירות להיעשות מושלם, הוא חסר תועלת – הוא פסולת, כלי, דבר-מה שאינו יכול לעמוד במבחן האש! עד כמה גדולה אהבתך לאלוהים ברגע זה? עד כמה גדול התיעוב שלך כלפי עצמך? עד כמה עמוקה ההיכרות האמיתית שלך עם השטן? האם חישלת את נחישותך? האם חייך באנושיות מווסתים היטב? האם חייך השתנו? האם אתה חי חיים חדשים? האם השקפת חייך השתנתה? אם הדברים האלה לא השתנו, אינך יכול להיעשות מושלם גם אם לא תיסוג, אלא רק נכבשת. כשמגיעה העת לבחון אותך, חסרה לך האמת, האנושיות שלך חריגה ואתה שפל כחיה. רק נכבשת, רק נכבשת על ידי. כפי שחמור, לאחר שחווה את שוט אדונו, נעשה מפוחד וחושש לפעול בכול פעם שהוא רואה את האדון, כך גם אתה כמו החמור הזה שנכבש. אם חסרים לאדם אותם היבטים חיוביים ובמקום זאת הוא סביל ומפוחד, ביישן והססן בכול הדברים, אינו מסוגל להבחין בבירור בשום דבר, אינו מסוגל לקבל את האמת, עדיין ללא דרך לנוהג, ועוד יותר מכך ללא לב האוהב את אלוהים – אם אין לאדם הבנה על האופן שבו יש לאהוב את אלוהים, לחיות חיים בעלי משמעות או להיות אדם אמיתי – כיצד יכול אדם כזה לשאת עדות לאלוהים? הדבר מוכיח שערכם של חייך מועט ושאינך אלא חמור שנכבש. נכבשת אך משמעות הדבר היא רק שוויתרת על התנין הגדול האדום כאש ושאתה מסרב להיכנע לתחום שלטונו. משמעות הדבר היא שאתה מאמין שיש אלוהים, רוצה להישמע לכול תוכניותיו של אלוהים ושאין לך תלונות. אך מה באשר להיבטים החיוביים? היכולת לחיות את דבר אלוהים, היכולת להביא את אלוהים לידי ביטוי – אין לך אף אחד מאלה, ומשמעות הדבר היא שלא נפלת בנחלתו של אלוהים ואינך אלא חמור שנכבש. אין בך שום דבר רצוי ורוח הקודש אינה עובדת בך. אנושיותך חסרה מדי ובלתי אפשרי שאלוהים יעשה בך שימוש. על אלוהים לאשר אותך ועליך להיות טוב פי מאה מבעלי החיים חסרי האמונה ומן המתים המהלכים – רק מי שמגיע לרמה הזו כשיר להיות מובא לידי שלמות. רק אם יש לאדם אנושיות ומצפון, הוא מתאים לשימושו של אלוהים. רק לאחר שנעשית מושלם, אתה יכול להיחשב אנושי. רק מי שהובא לידי שלמות הוא אדם החי חיים בעלי משמעות. רק אנשים כאלה יכולים לשאת עדות מהדהדת עוד יותר לאלוהים.

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה