שלוש תוכחות

כמאמינים באלוהים, עליכם לשאוף להיות נאמנים לו בלבד בכל ולהתיישר לפי ליבו בכל. עם זאת, על אף שהכל מבינים דוקטרינה זו, לא ניתן לראות כי האמיתות הבסיסיות והברורות ביותר הללו של האדם מגולמות בו, בגלל קשייו, כגון בורות, הבל, או שחיתות. לפיכך, לפני שיקבע קצכם, עלי לומר לכם קודם כמה דברים, שהם בעלי חשיבות עליונה עבורכם. לפני שאמשיך, עליכם קודם להבין זאת: הדברים שאני אומר הם אמיתות המכוונות אל כל האנושות, לא רק אל אדם מסוים או סוג מסוים של אנשים. לפיכך, עליכם להתמקד בקבלת דבריי מעמדת האמת, וכן לשמור על גישה של תשומת לב מלאה וכנות. אל תתעלמו מאף מילה או אמת אחת אשר אני אומר, ואל תתייחסו לדברי בבוז. בחייכם אני רואה כי רבים ממעשיכם אינם רלוונטיים לאמת, לפיכך אני מבקש מכם מפורשות להפוך למשרתי האמת ולא להיות עבדים לרשעות וכיעור. אל תרמסו את האמת ואל תחללו אף פינה בבית האל. זוהי תוכחתי לכם. כעת אתחיל לדבר על הנושא הנידון:

ראשית, למען גורלכם, עליכם לשאוף לאישורו של אלוהים. כלומר, מאחר שאתם מכירים בכך שאתם נמנים בקרב בית האל, עליכם להביא שלוות נפש ושביעות רצון לאלוהים בכל. במילים אחרות, עליכם להיות עקרוניים במעשיכם ולהיות תואמים לאמת בהם. אם הדבר נשגב מיכולותיכם, תהיו נתעבים ודחויים על ידי אלוהים ובזויים בפני הכל. וכשאתם במצוקה שכזו, אינכם יכולים להימנות בקרב בית האל. זו המשמעות של אי-היותכם מאושרים על ידי אלוהים.

שנית, עליכם לדעת שאלוהים אוהב אנשים ישרים. לאלוהים ישנה מהות של נאמנות, כך שתמיד ניתן לסמוך על דבריו. יתר על כן, פעולותיו הן ללא רבב וללא עוררין. זו הסיבה לכך שאלוהים אוהב את אלו הנוהגים בו בכנות מוחלטת. כנות, משמעותה שאתם נותנים את לבכם לאלוהים; שלעולם אינכם נוהגים בו בחוסר יושר; שאתם פתוחים בפניו בכל, ולעולם לא מסתירים ממנו את האמת; לעולם לא נוהגים באופן המוליך שולל את אלו שבמרומים ומשלה את אלו שעל פני האדמה; ולעולם אינכם נוקטים פעולות שנועדו אך ורק לשאת חן בעיני אלוהים. בקצרה, כנות היא הימנעות מחוסר טוהר בפעולותיכם ובדבריכם, ומהולכת שולל של אלוהים והאדם. דבריי פשוטים מאוד, אך מייגעים כפליים עבורכם. רבים יעדיפו דין גיהינום על פני התנהגות ודיבור כנים. אין זה מפליא, אם כן, שיש לי יחס אחר כלפי חסרי הכנות. אני מבין, כמובן, את הקושי האדיר שלכם להיות בני אדם כנים. כולכם מתוחכמים ומיומנים מאוד בשיפוטכם את האחר מנקודת המבט שלכם, מה שהופך את העבודה שלי לפשוטה הרבה יותר. ומכיוון שכל אחד מכם מסתיר סודות בליבו, ובכן, אני אשלח כל אחד מכם לתוך אסון לעבור "מבחן אש", כדי שמאותו זמן והלאה תהיו מחויבים לחלוטין לאמונה בדבריי. לבסוף, אחלץ מפיכם את המילים "אלוהים הוא אל נאמן," אז תכו על חזותיכם ותקוננו על כי "עָקֹב הַלֵּב." מה יהיה אז הלך רוחכם? אני סבור שלא תיסחפו כל כך בחשיבותכם העצמית כמו עכשיו. ועוד פחות מכך תהיו "עמוקים מכדי להיות מובנים" כמו עכשיו. יש הנוהגים בהגינות ובמיוחד "בנימוס" בפני אלוהים, אך הופכים מתריסים וחסרי רסן בפני רוח הקודש. האם תמנו אדם שכזה בקרב שורות ההגונים? אם אתם צבועים ומיומנים ב"התערות" בחברה, אז אני אומר שאתם בהחלט אנשים המקלים ראש באלוהים. אם דבריכם מלאים תירוצים והצדקות חסרות ערך, אז אני אומר שאתם אנשים מאוד חסרי נכונות לנהוג לפי האמת. אם יש לכם סודות שאתם לא ששים לשתף ואינכם מוכנים לחשוף את סודותיכם – את קשייכם – בפני אחרים כדי לחפש את דרך האור, אז אני אומר שאתם אנשים שעבורם הישועה לא תתקבל בקלות ואשר לא יגיחו בקלות מן האפלה. אם ביקוש דרך האמת מוצא חן בעיניכם, אתם אנשים החיים לעיתים קרובות באור. אם אתם שמחים להיות כלי שרת בבית האל, העובדים בשקדנות, במצפוניות ובאלמוניות, תמיד נותנים ולעולם לא לוקחים, אז אני אומר שאתם קדושים נאמנים, כי אינכם מבקשים תמורה ופשוט נוהגים ביושר. אם אתם מוכנים להיות כנים, אם אתם מוכנים לתת את כל כולכם, אם אתם מסוגלים להקריב את חייכם למען אלוהים ולשאת עדות, אם אתם ישרים עד כדי כך שאתם יודעים רק לְרַצות את אלוהים ואתם לא חושבים על עצמכם או לוקחים לעצמכם, אז אני אומר שאנשים כאלו הם האנשים הניזונים מהאור ואשר יחיו לנצח במלכות. אתם אמורים לדעת האם יש בכם אמונה אמתית ונאמנות אמתית, האם בעברכם סבלתם למען אלוהים והאם אתם נשמעים בשלמות לאלוהים. אם אתם חסרים את הדברים הללו, אז נותרים בתוככם חוסר צייתנות, הונאה, חמדנות וחוסר שביעות רצון. מכיוון שליבכם חסר יושר, מעולם לא קיבלתם את הערכת אלוהים ולא חייתם באור. גורלו של כל אחד תלוי בהיותו בעל לב נועז וישר ונשמה טהורה. אם אתם אנשים חסרי יושר במיוחד, עם לב מלא זדון ונשמה טמאה, אז גורלכם ודאי במקום בו האדם נענש. אם אתם טוענים ליושר רב, אך לעולם אינכם פועלים בהתאמה לאמת ולא דוברים מילה של אמת, אז האם אתם עדיין מצפים מאלוהים לגמול לכם? האם אתם עדיין מקווים שאלוהים יתייחס אליכם כאל בבת עינו? האין חשיבה כזו מגוחכת? אתם מוליכים את אלוהים שולל בכל, אז כיצד יכול בית האל להכיל אנשים שכמותכם, שידיהם אינן נקיות?

הדבר השלישי הוא זה: כל המאמינים באלוהים התנגדו לאלוהים והוליכו אותו שולל בנקודות מסוימות לאורך דרכם. ישנם מעשים מוטעים שאין צורך לרשום כעבירות, אך יש שאינם נסלחים; כי רבים הם הדברים המפרים צווים מנהליים, וזו עבירה כנגד טבעו של אלוהים. רבים החוששים לגורלם שלהם עשויים לשאול מהם מעשים שכאלו. עליכם לדעת שאתם גאוותנים ויהירים מטבעכם, ואינכם מוכנים להודות בכך. לפיכך, אספר לכם אט אט לאחר שתהגו בעצמכם. אני דוחק בכם להבין טוב יותר את תוכנם של הצווים המנהליים ולהכיר את טבעו של אלוהים. שאם לא כן, תתקשו לשמור על שתיקה ולהימנע מדיבור מתפאר. בלא יודעין, אתם עלולים לפגוע בטבעו של אלוהים, ליפול אל תוך החשיכה ולאבד את נוכחות רוח הקודש והאור. שכן אתם חסרי עקרונות בפועלכם. אם אתם עושים או אומרים דברים שאל לכם לומר או לעשות, אז תזכו לתגמול הוגן. עליכם לדעת כי על אף שאתם חסרי עקרונות בדיבורכם ובפועלכם, אלוהים עקרוני מאוד בשניהם. הסיבה שאתם זוכים לתגמול היא שפגעתם באלוהים, לא באדם. אם, בחייכם, אתם מבצעים עבירות רבות כנגד טבעו של אלוהים, אז אתם ודאי ילדי הגיהינום. לאדם עשוי להיראות שביצעתם רק מעשים מעטים שאינם תואמים את האמת ותו לא. האם אתם מודעים, עם זאת, לכך שבעיני אלוהים, כבר לא נותרו עבורכם עוד קורבנות חטאת? כי עברתם על הצווים המנהליים של אלוהים יותר מפעם אחת ואינכם מראים כל סימן לחרטה, לפיכך אין לכם ברירה אלא ליפול אל הגיהינום, שם האדם נענש על ידי אלוהים. במהלך הזמן שבו נמנו על חסידי אלוהים, מספר מצומצם של אנשים ביצעו מעשים הנוגדים את העקרונות, אך לאחר שטופלו והודרכו, הם גילו בהדרגה את השחיתות של עצמם, ואז עלו על דרך המלך של המציאות, והם נותרים מעוגנים בה היטב כיום. אנשים שכאלו הם שיוותרו בסוף. את הישרים אני מחפש; אם אתם ישרים ופועלים עקרונית, אז תוכלו להיות שותפי סוד של אלוהים. אם במעשיכם אינכם פוגעים בטבעו של אלוהים, ואתם מבקשים את רצון אלוהים וליבכם ירא את אלוהים, אז אמונתכם עומדת בדרישות. אלו שאינם רוחשים כבוד לאלוהים וליבם אינו רועד ביראה עלולים בקלות לעבור על הצווים המנהליים של אלוהים. רבים משרתים את אלוהים על סמך תשוקה ואינם מכירים את הצווים המנהליים של אלוהים, לא כל שכן מבינים את השלכות דברו. כך, עם כוונותיהם הטובות, הם לרוב עושים בסופו של דבר דברים המפריעים את הניהול של אלוהים. אלו הגורמים הפרעות חמורות נדחים ומאבדים את ההזדמנות ללכת אחריו; הם מושלכים אל הגיהינום ללא כל קשר נוסף עם בית האל. אנשים אלו עובדים בבית האל עם כוונות טובות אך בבורות, ולבסוף מעוררים את טבעו של אלוהים. אנשים מביאים את דרכיהם לשרת בעלי סמכות ואצילים אל בית האל ומנסים להביא אותן לידי ביטוי וביהירותם חושבים שדרכים כאלה יכולות לשמש כאן. מעולם לא עלה בדעתם שלאלוהים יש טבע של אריה ולא של טלה. לפיכך, אלו הבאים במגע עם אלוהים בפעם הראשונה אינם מסוגלים לתקשר עמו, שכן ליבו של אלוהים איננו כלב האדם. רק לאחר שתבינו אמיתות רבות תוכלו להכיר את אלוהים ברציפות. היכרות זו אינה של כתבים או דוקטרינות, אלא יכולה לשמש כאוצר שבאמצעותו תוכלו לזכות באמונו המלא של אלוהים וכהוכחה לכך שהוא נלהב מכם. אם חסרה לכם מציאות הידע ואינכם מצוידים באמת, אז שירותכם מתוך תשוקה יביא עליכם רק תיעוב ודחייה מהאל. עכשיו עליכם להבין שאמונה באלוהים אינה סתם לימוד תיאולוגיה.

על אף שהתוכחה שלי קצרה, כל שתיארתי הם הדברים שחסרים בכם יותר מכל. עליכם לדעת שהדברים שעליהם אני מדבר כעת הם לשם עבודתי הסופית בקרב בני האדם, כדי לקבוע את קץ האדם. איני רוצה לעבוד עוד הרבה עבודה חסרת טעם, וגם אין ברצוני להמשיך להוביל את אותם בני אדם חסרי תקווה כמו עצי סחף, כל שכן את בעלי הכוונות המרושעות. אולי יום אחד תבינו את הכוונות הכנות העומדות מאחורי דבריי ואת התרומות שתרמתי לאנושות. אולי יום אחד תתפשו את העיקרון המאפשר לכם לקבוע את קצכם.

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.