חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ושיפוט (חלק 1)

כשפטרוס יוסר על ידי אלוהים, הוא התפלל: "אלי, סורר הוא גופי, ואתה מייסר אותי ושופט אותי. הייסורים והשיפוט שלך מסבים לי שמחה, ואפילו אם אינך רוצה בי, בשיפוטך אני רואה את טבעך הקדוש והצודק. כשאתה שופט אותי כדי שאחרים יראו בשיפוטך את טבעך הצודק, אני חש סיפוק. אם הדבר יכול לחשוף את טבעך ולאפשר לכל הבריות לחזות בטבעך הצודק, ואם זה יכול לזכך את אהבתי אליך כך שאוכל לזכות בתדמית של אדם צדיק, אזי טוב הוא שיפוטך, שכן כזה הוא רצונך הרחום. אני יודע שעדיין קיימת בי מרדנות רבה, ושאני עדיין לא ראוי להתייצב בפניך. רצוני הוא שתשפוט אותי עוד יותר, בין אם על ידי סביבה עוינת או על ידי תלאות קשות – אין זה משנה כיצד תשפוט אותי, יהיה לזה ערך רב עבורי. אהבתך כה עמוקה, ואני מוכן למסור עצמי לרחמיך ללא שום תלונות." זה הידע שזכה בו פטרוס לאחר שחווה את עבודתו של אלוהים, וזו גם עדות לאהבתו כלפי אלוהים. כיום, אתם כבר נכבשתם, אבל כיצד התבטא בכם כיבוש זה? יש שאומרים, "כיבושי הוא החסד העילאי והתרוממות הרוח העילאית שמעניק אלוהים. רק עכשיו מבין אני שחיי האדם ריקניים וחסרי חשיבות. החיים הם חסרי תכלית, אני מעדיף למות. על אף שהאדם מעביר את חייו בהתרוצצויות, בהולדת ילדים ובגידולם דור אחר דור, בסופו של דבר הוא נותר בלי כלום. היום, רק לאחר שנכבשתי בידי אלוהים, נוכחתי שאין ערך בחיים כאלה – אלו באמת חיים חסרי משמעות. אני יכול פשוט למות ולגמור עם העניין!" האם אנשים כאלה שנכבשו יכולים להתקבל לנחלתו של אלוהים? האם הם יכולים להוות דוגמה מייצגת או מודל לחיקוי? אנשים כאלה הם דוגמה לפסיביות, אין להם שום שאיפות, והם אינם שואפים להשתפר! על אף שהם נחשבים לאנשים שנכבשו, לא ניתן להביא אנשים פסיביים כאלה לידי שלמות. לקראת סוף חייו, לאחר שהוא הובא לידי שלמות, פטרוס אמר: "אלי! אם הייתי יכול לחיות עוד מספר שנים, הייתי רוצה להעמיק ולזכך את אהבתי אליך עוד יותר." ממש לפני שעמדו לצלוב אותו, פטרוס התפלל בלבו, "אלי! זמנך הגיע, הזמן שהועדת לי הגיע. אני חייב להיצלב עבורך, אני חייב לשאת בעדות הזו עבורך, וכולי תקווה שאהבתי יכולה לספק את דרישותיך ולהזדכך עוד יותר. היום, עצם העובדה שאני יכול למות למענך ולהיצלב למענך, מנחמת ומרגיעה אותי, שכן אין דבר יותר משביע רצון עבורי מאשר להיצלב למענך ולספק את רצונותיך ומאשר האפשרות להעניק לך את עצמי ולהקריב את חיי למענך. אלי! אתה כה חביב! אילו היית מתיר לי להמשיך לחיות, הייתי מוכן לאהוב אותך אפילו עוד יותר. כל עוד אני חי, אוהב אותך. הייתי רוצה לאהוב אותך יותר לעומק. אתה שופט אותי, מייסר אותי ומנסה אותי משום שאיני אדם צדיק, משום שחטאתי. וטבעך הצודק מתחוור לי עוד יותר. זו ברכה עבורי, משום שאני מסוגל לאהוב אותך יותר לעומק ומשום שאני מוכן לאהוב אותך בצורה זו גם אם אינך אוהב אותי. אני מוכן לחזות בטבעך הצודק, שכן זה מאפשר לי עוד יותר לחיות חיים בעלי משמעות. אני מרגיש שלחיי כעת יש יותר משמעות משום שנצלבתי למענך, ולמות למענך זה דבר משמעותי. למרות זאת, אני עדיין לא מרגיש שבע רצון, שכן אני יודע מעט מאוד אודותיך, אני יודע שאיני מסוגל לספק את רצונותיך בשלמות, וכן שלא השבתי לך מספיק כגמולך. בחיי, לא הייתי יכול להשיב לך את כל-כולי – אני מאוד רחוק מכך. בעודי מביט לאחור על הרגע הזה, אני מרגיש שאני חייב לך רבות, ולרשותי עומד רק הרגע הזה כדי לכפר על כל טעויותיי ועל כל האהבה שלא השבתי לך."

על האדם להתאמץ לחיות חיים בעלי משמעות, ואל לו להסתפק בנסיבותיו הנוכחיות. כדי להביא לידי ביטוי את דמותו של פטרוס, על האדם לרכוש את הידע והניסיון של פטרוס. על האדם לעסוק בחיפוש אחר דברים יותר נעלים ועמוקים. עליו לשאוף להשגת אהבה עמוקה וטהורה יותר כלפי אלוהים ולחיים בעלי ערך ומשמעות. רק חיים כאלה הם חיים אמיתיים – רק כך יוכל האדם להידמות לפטרוס. עליך להתמקד בנקיטת יוזמה בנוגע להיווכחות על צדה החיובי, ואל לך להיכנע ולאפשר לעצמך להתדרדר למען הקלה רגעית תוך התעלמות מאמיתות יותר עמוקות, מוגדרות ומעשיות. על אהבתך להיות מעשית, וחובה עליך למצוא דרכים להשתחרר מהחיים המושחתים והשאננים האלה שאינם שונים מחייה של חיה. עליך לחיות חיים בעלי משמעות, חיים ערכיים, ואסור לך להשלות את עצמך או להתייחס לחייך כאל צעצוע שיש לשחק בו. אמיתות שלא ניתנות להשגה אינן קיימות עבור כל מי ששואף לאהוב את אלוהים, ואין שום דין שהללו לא יוכלו לעמוד בו. כיצד עליך לחיות את חייך? כיצד עליך לאהוב את אלוהים? כיצד עליך להשתמש באהבתך אליו כדי לספק את רצונו? אין דבר חושב מזה בחיים. מעל לכול, עליך להיות בעל שאיפות והתמדה, ואל לך להיות כמו אותם אנשים חלשים וחסרי עמוד שדרה. עליך ללמוד כיצד לחוות חיים בעלי משמעות, כיצד לחוות אמיתות בעלות משמעות, ואל לך לנהוג בעצמך כלאחר יד בעניין הזה. בלי שתשים לב, חייך יחלפו להם – ואחרי הכול, האם תהיה לך עוד הזדמנות לאהוב את אלוהים? האם האדם יכול לאהוב את אלוהים לאחר מותו? עליך להחזיק באותן השאיפות ובאותו המצפון שהיו לפטרוס. על חייך להיות בעלי משמעות, ואל לך לשחק משחקים עם עצמך! בתור בן אדם, ובתור אדם שמנסה להתקרב לאלוהים, עליך להיות מסוגל לשקול בזהירות את הדרך שבה אתה נוהג בחייך, את האופן שבו תציע את עצמך לאלוהים, את הדרך שבה תוכל להעמיק את המשמעות של אמונתך באלוהים, וכיצד – משום שאתה אוהב את אלוהים – עליך לאהוב את אלוהים בצורה טהורה יותר, יפה יותר וטובה יותר. כיום, אינך יכול להסתפק רק בדרך שבה אתה נכבש בידי אלוהים, אלא עליך גם לשקול את הדרך שבה תלך בעתיד. עליך להיות בעל שאיפות ולהיות אמיץ מספיק כדי להיעשות מושלם, ואל לך תמיד לחשוב שאתה נעדר יכולת. האם האמת מעדיפה אנשים מסוימים? האם האמת יכולה להתנגד במכוון לאנשים? אם אתה עוסק בחיפוש אחר האמת, האם האמת מסוגלת להמם אותך? אם תעמוד איתן למען הצדק, האם הוא יוכל למוטט אותך? אם שאיפתך האמיתית היא לעסוק בחיפוש אחר חיים, האם יכולים החיים לחמוק ממך? אם אינך מחזיק באמת, אין זאת משום שהאמת לא מכירה בך, אלא משום שאתה שומר מרחק מהאמת. אם אינך מסוגל לעמוד איתן למען הצדק, אין זאת משום שיש משהו לא כשורה עם הצדק, אלא משום שאתה מאמין שהוא לא תואם את העובדות. אם לא זכית בחיים לאחר שעסקת שנים רבות בחיפוש אחריהם, אין זאת משום שהחיים לא הוגנים כלפיך, אלא משום שאתה לא הוגן כלפי החיים ומשום שהרחקת אותם ממך. אם אתה חי באור אך לא הצלחת לקבל את האור, אין זאת משום שהאור אינו מסוגל לזהור עליך, אלא משום שלא הקדשת שום תשומת לב לקיומו של האור, ולכן האור נסוג ממך חרישית. אם אינך עוסק בחיפוש אחר הדברים האלה, ניתן רק לומר עליך שאתה פסולת חסרת ערך, שאתה נטול אומץ בחייך, ושאין לך העוז להתנגד לכוחות החושך. אתה חלש מדי! אינך מסוגל להימלט מכוחות השטן אשר צרים עליך. אתה מוכן רק לנהל חיים בטוחים ומוגנים ולמות בבורות. הדבר שעליך לעשות הוא לפעול למען כיבושך – זוהי חובתך המצפונית. אם אתה שבע רצון מכך שנכבשת, אזי אתה מגרש את קיומו של האור. עליך להתמודד עם קשיים למען האמת, עליך למסור את עצמך לאמת, עליך לשאת בהשפלה למען האמת, ועליך להתנסות בסבל רב יותר כדי להשיג יותר מהאמת. זה מה שעליך לעשות. אסור לך להשליך את האמת לטובת חיי משפחה שלווים, ואל לך לאבד את הכבוד והיושר של חייך לטובת הנאה רגעית. עליך לעסוק בחיפוש אחר כל מה שיפה וטוב ואחר דרך חיים משמעותית יותר. אם אתה מנהל חיים וולגריים כאלה ולא עוסק בחיפוש אחר שום מטרה, האין אתה מבזבז את חייך? מה תוכל להשיג מחיים כאלה? עליך לזנוח את כל הנאותיך הגשמיות לטובת אמת אחת, במקום לזנוח את כל האמיתות לטובת מעט הנאה. אנשים כאלה הם חסרי כבוד ויושר – לקיומם אין כל משמעות!

אלוהים מייסר ושופט את האדם משום שעבודתו דורשת זאת, ויתרה מזאת, משום שהאדם צריך זאת. האדם צריך להתייסר ולהישפט, ורק לאחר מכן הוא יכול לזכות באהבת אלוהים. כיום, שוכנעתם לחלוטין, אך כאשר אתם נתקלים במכשול הקטן ביותר, אתם בצרות. שיעור קומתכם עדיין נמוך מאוד, ואתם עדיין צריכים לחוות ייסורים ושיפוט נוספים על מנת לרכוש ידע מעמיק יותר. כיום, אתם יראים את אלוהים במידת מה, אתם מפחדים מאלוהים, ואתם יודעים שהוא האל האמיתי, אך אינכם רוחשים כלפיו אהבה גדולה, והרבה פחות מכך הצלחתם להשיג אהבה טהורה. הידע שלכם שטחי מדי, ושיעור קומתכם עדיין אינו מספק. כשאתם באמת נתקלים בסביבה, אתם עדיין לא נושאים עדות – היווכחותכם אינה יזומה מספיק, ואין לכם מושג כיצד לנוהג לפי הדת. רוב האנשים פסיביים ועצלים, הם רק אוהבים בסתר את אלוהים בלבם, אך אין להם שיטה לנהוג לפיה, וגם מטרותיהם אינן ברורות להם די הצורך. אלה שהובאו לידי שלמות אינם בעלי אנושיות רגילה גרידא, אלא הם גם מחזיקים באמיתות אשר מעבר לאמות המידה של המצפון ואשר מעל לרף של המצפון. הם לא משתמשים במצפונם לגמול על אהבתו של אלוהים בלבד, אלא יותר מכך, הם מכירים את אלוהים, הם נוכחו לדעת שאלוהים חביב וראוי לאהבתו של האדם, ואף שיש דברים כה רבים לאהוב באלוהים, ולכן האדם אינו יכול שלא לאהוב אותו. אהבתם של אלה שהובאו לידי שלמות כלפי אלוהים, מטרתה להגשים את שאיפותיהם האישיות. אהבתם היא ספונטנית, אהבה שלא מבקשת דבר בתמורה, אהבה שאינה מלאכה. הם אוהבים את אלוהים אך בזכות הידע שיש להם אודותיו. לאנשים כאלה לא אכפת אם אלוהים מרעיף אליהם מחסדיו, והם שבעי רצון אך ורק מגרימת סיפוק לאל. הם לא מתמקחים עם אלוהים, אף לא מודדים את אהבתם לאלוהים לפי המצפון: אתה נתת לי, ובתמורה אני אוהב אותך – אם אתה לא נותן לי, אז אין לי דבר לתת לך בתמורה. אלה שהובאו לידי שלמות תמיד מאמינים שאלוהים הוא הבורא, שהוא מוציא לפועל את עבודתו עליהם, ושעליהם לשאוף לנהל חיים בעלי משמעות ולרצות את אלוהים משום שהם זכו בהזדמנות להיעשות מושלמים, עמדו בתנאים לכך והיו כשירים לכך. חווייתו של פטרוס הייתה בדיוק כך: כשהיה בשיא חולשתו, הוא התפלל לאלוהים ואמר, "אלי! בלי להתחשב בזמן או במקום, אתה יודע שאני תמיד זוכר אותך. לא משנה הזמן או המקום, אתה יודע שאני רוצה לאהוב אותך, אבל שיעור קומתי נמוך מדי, אני חלש מדי וחסר ישע, אהבתי מוגבלת מדי, וכנותי כלפיך דלה מדי. בהשוואה לאהבתך, אני פשוט לא כשיר לחיות. אני מקווה רק שחיי אינם לשווא, ולא רק שאוכל לגמול לך על אהבתך, אלא גם שאוכל להקדיש לך את כל אשר לי. אם אוכל לרצות אותך, אז בתור ברייה אזכה לשקט נפשי ולא אבקש עוד דבר. על אף שאני חלש וחסר ישע כרגע, לא אשכח את תוכחותיך, ולא אשכח את אהבתך. כעת איני עושה דבר, אלא רק גומל לך על אהבתך. אלי, אני מרגיש נורא! כיצד אוכל להשיב לך את האהבה שיש בלבי כלפיך? כיצד אוכל לעשות את כל אשר יכול אני לעשות כדי להיות מסוגל להגשים את רצונותיך ולהציע לך את כל אשר לי? אתה מכיר את חולשתם של בני האדם – כיצד אוכל להיות ראוי לאהבתך? אלי! אתה יודע ששיעור קומתי נמוך, שאהבתי דלה מדי. כיצד יכול אני לפעול כמיטב יכולתי בסביבה מהסוג הזה? אני יודע שעלי לגמול לך על אהבתך, אני יודע שעלי לתת לך את כל אשר לי, אך היום שיעור קומתי נמוך מדי. אני מבקש שתעניק לי כוח, שתעניק לי ביטחון עצמי, כך שאהיה מסוגל יותר להחזיק באהבה טהורה המוקדשת לך, ומסוגל יותר להקדיש לך את כל אשר לי – לא רק שאוכל לגמול לך על אהבתך, אלא גם אוכל לחוות יותר לעומק את הייסורים שלך, השיפוט שלך והניסיונות שלך, ואף יותר מכך, את קללותיך החמורות. הרשית לי לחזות באהבתך, ואיני מסוגל שלא לאהוב אותך, ועל אף שאני חלש וחסר ישע היום, כיצד אוכל לשכוח אותך? האהבה, הייסורים והשיפוט שלך גרמו לי להכיר אותך, עם זאת אני גם מרגיש שאיני מסוגל להגשים את אהבתך, משום שאתה כה אדיר. כיצד אני יכול להקדיש את כל אשר לי לבורא?" זו הייתה בקשתו של פטרוס, עם זאת שיעור קומתו לא היה מספק. ברגע ההוא פטרוס חש שסכין כמו ננעצת בלבו, והוא חווה ייסורים – הוא לא ידע מה לעשות בתנאים כאלה. אך הוא המשיך להתפלל: "אלי! שיעור קומתו של האדם הוא ילדותי ומצפונו רפה, והדבר היחיד שבאפשרותי להשיג הוא לגמול לך על אהבתך. היום איני יודע כיצד לספק את רצונותיך, לעשות ככל יכולתי, לתת את כל אשר לי או כיצד להקדיש את כל אשר לי לך. ללא קשר לשיפוטך, ללא קשר לייסוריך, ללא קשר למה שהענקת לי, ללא קשר למה שאתה לוקח ממני, שחרר אותי מהתלונה הקלושה ביותר נגדך. פעמים רבות כשייסרת ושפטת אותי, רטנתי לעצמי ולא הייתי מסוגל להיטהר או להגשים את רצונותיך. הגמול שלי לאהבתך נולד מתוך כפייה, וברגע זה אני אפילו שונא את עצמי עוד יותר." פטרוס התפלל בצורה זו משום שהוא ביקש לאהוב את אלוהים בצורה טהורה יותר. הוא ביקש והתחנן, ובנוסף על כך הוא הטיח האשמות כנגד עצמו והתוודה על חטאיו לאלוהים. הוא חש עצמו חייב לאלוהים, הוא חש שנאה כלפי עצמו, אך הוא גם היה עצוב ופסיבי במידה מסוימת. הוא תמיד חש כך, כאילו הוא אינו טוב מספיק בשביל רצונותיו של אלוהים, ואינו מסוגל לפעול כמיטב יכולתו. בתנאים כאלה, פטרוס עדיין עסק בחיפוש אחר אמונתו של איוב. הוא ראה מה גדולה הייתה אמונתו של איוב, שכן איוב נוכח לדעת שאלוהים העניק לו את כל אשר לו, ושזה טבעי שאלוהים ייקח ממנו את הכול, שאלוהים מעניק למי שהוא רוצה – כזה הוא טבעו הצודק של אלוהים. לאיוב לא היו תלונות, והוא עדיין המשיך להלל את אלוהים. פטרוס גם הכיר את עצמו, ובלבו הוא התפלל, "היום לא אהיה שבע רצון מלגמול לך על אהבתך באמצעות מצפוני ובאמצעות האהבה שאני משיב לך, רבה ככל שתהיה, משום שמחשבותיי מושחתות מדי ומשום שאני לא מסוגל לראות בך את הבורא. בגלל שאיני כשיר עדיין לאהוב אותך, עלי לסגל לעצמי את היכולת להקדיש לך את כל אשר לי, דבר שאעשה ברצון. עלי להכיר את כל מה שעשית, להיות חסר ברירה, עלי לחזות באהבתך ולהיות מסוגל לדבר בשבחך ולהלל את שמך הקדוש, כך שתזכה לתהילה רבה באמצעותי. אני מוכן לעמוד איתן בעדותי זו אודותיך. אלי! אהבתך כה יקרה ויפה – איך אוכל לרצות לחיות בידיו של השטן? האם לא נוצרתי על ידך? כיצד אוכל לחיות בתחום השפעתו של השטן? אני מעדיף שכל ישותי תחיה בקרב ייסוריך. אני מסרב לחיות בתחום השפעתו של השטן. אם אוכל להיעשות טהור, ואם אוכל להקדיש לך את כל-כולי, אני מוכן להקריב את גופי ונפשי לשיפוטך וייסוריך, שכן אני מתעב את השטן ומסרב לחיות תחת תחום השפעתו. באמצעות שיפוטך אותי אתה מכריז על טבעך הצודק – אני שמח ואין לי ולו תלונה קטנה אחת. אם אוכל למלא את חובתי בתור ברייה, אני מוכן שכל חיי ילוו בשיפוטך, אשר באמצעותו אלמד להכיר את טבעך הצודק ואפטור את עצמי מהשפעת השטן." פטרוס תמיד התפלל בצורה זו, תמיד ביקש בצורה זו, והוא הגיע למחוזות נעלים. לא רק שהוא הצליח לגמול לאלוהים על אהבתו, אלא חשוב יותר, הוא גם מילא את חובתו בתור ברייה. לא רק שהוא לא הואשם על ידי מצפונו, אלא הוא גם הצליח להתעלות מעל הרף של המצפון. תפילותיו המשיכו להתנשא אל אלוהים, עד כדי כך ששאיפותיו היו גדולות מתמיד ואהבתו לאלוהים הייתה גדולה מתמיד. על אף שהוא סבל כאב מייסר, הוא לא שכח לאהוב את אלוהים, והוא עדיין ניסה לסגל לעצמו את היכולת להבין את רצון אלוהים. בתפילותיו בוטאו הדברים הבאים: לא השגתי דבר, אלא רק גמלתי לך על אהבתך. לא נשאתי עדות עבורך בפני השטן, לא שחררתי את עצמי מהשפעת השטן, ואני עדיין חי בתוך הבשר. אני רוצה להשתמש באהבתי כדי להביס את השטן ולבייש אותו, וכך לספק את רצונך. אני רוצה לתת לך את כל-כולי, ולא לתת לשטן ולו דבר מעצמי, שכן השטן הוא אויבך. ככל שחיפושו התקדם בכיוון הזה, כך הוא רוגש יותר, וכך העמיק הידע שלו בנושאים הללו. בלי לשים לב, הוא גילה שהוא צריך להשתחרר מהשפעת השטן, ולהשיב את עצמו כליל לאלוהים. כאלה היו המחוזות אשר הוא העפיל אליהם. הוא התעלה על השפעת השטן, פטר את עצמו מהתענוגות וההנאות של הבשר, והיה מוכן לחוות יותר לעומק גם את הייסורים וגם את השיפוט של אלוהים. הוא אמר, "על אף שאני חי בקרב ייסוריך ובקרב שיפוטך, וללא קשר לקשיים הכרוכים בכך, אני עדיין מסרב לחיות תחת השפעת השטן, עדיין איני מוכן לסבול את הונאתו של השטן. אני סופג הנאה מחיים בקרב קללותיך, וסופג כאב מחיים בקרב ברכותיו של השטן. אני אוהב אותך על ידי כך שאני חי בקרב שיפוטך, וזה מסב לי הנאה רבה. הייסורים והשיפוט שלך צודקים וקדושים – מטרתם היא לטהר אותי, ואפילו יותר מכך, להושיע אותי. הייתי מעדיף לבלות את כל חיי בקרב שיפוטך ולהיות תחת טיפולך. אני לא מוכן לחיות תחת תחום השפעתו של השטן ולו לרגע נוסף – אני רוצה להיטהר על ידך, לסבול קשיים, ואני לא מוכן להיות מנוצל ומרומה על ידי השטן. אני, הברייה הזאת, צריך להיות בשימושך, להיות תחת שליטתך, להישפט על ידך, ולהתייסר מידך. אני אפילו צריך להיות מקולל על ידך. לבי נמלא שמחה כאשר אתה מוכן לברך אותי, משום שראיתי את אהבתך. אתה הוא הבורא, ואני הוא הברייה: אסור לי לבגוד בך ולחיות בתחום השפעתו של השטן, וכן אסור לי להיות מנוצל בידי השטן. עדיף שאהיה הסוס או השור שלך, ולא שאחיה עבור השטן. אני מעדיף לחיות בקרב ייסוריך, ללא שמחה גופנית, וזה יסב לי הנאה אפילו אם אאבד את חסדך. על אף שחסדך אינו שורה עלי, אני נהנה להתייסר ולהישפט על ידך – זוהי ברכתך העילאית, חסדך הגדול ביותר. על אף שאתה תמיד מלכותי ומלא זעם כלפיי, עדיין איני מסוגל לעזוב אותך, עדיין איני יכול לאהוב אותך מספיק. אני מעדיף לחיות בביתך. אני מעדיף שתקלל אותי, תייסר אותי ותלקה אותי, ואני מסרב לחיות בתחום השפעתו של השטן או להיחפז ולהתעסק בדברים למען הבשר בלבד, ופחות מכך אני מוכן לחיות למען הבשר." אהבתו של פטרוס הייתה אהבה טהורה. זו חוויית ההפיכה למושלם, ואלו הם המחוזות העילאיים ביותר אליהם ניתן להגיע כאשר מובאים לידי שלמות, ואין חיים יותר משמעותיים מאלו. פטרוס קיבל את ייסוריו ושיפוטו של אלוהים, הוא העריך את טבעו הצודק של אלוהים, ודבר בפטרוס לא היה יותר יקר ערך מזה. הוא אמר, "השטן מעניק לי הנאות חומריות, אבל איני מעריך אותן. הייסורים והשיפוט של אלוהים מוצאים אותי – זה מזכה אותי בחסד, בזה אני מוצא הנאה, ובזה אני מבורך. אלמלא השיפוט של אלוהים, לעולם לא הייתי אוהב את אלוהים, עדיין הייתי חי תחת תחום השפעתו של השטן, עדיין הייתי נשלט על ידו ונשמע לפקודותיו. אילו זה היה המצב, לעולם לא הייתי הופך לבן אדם אמיתי, משום שלא הייתי מסוגל לרצות את אלוהים ומשום שלא הייתי מקדיש את כל-כולי לאלוהים. על אף שאלוהים לא מברך אותי, מה שמותיר אותי ללא נחמה בפנים, כמו בוערת אש בתוכי, ללא שלווה וללא שמחה, ועל אף שהייסורים והמשמעת שאלוהים מטיל עלי הם לעולם חלק בלתי נפרד ממני, באמצעות הייסורים והשיפוט של אלוהים אני מסוגל לחזות בטבעו הצודק. אני סופג מזה עונג – אין דבר יותר משמעותי ובעל ערך בחיים. על אף שההגנה והדאגה של אלוהים הפכו לייסורים חסרי רחמים, לשיפוט חסר רחמים ולקללות והלקאות אכזריות, אני עדיין מוצא בדברים האלה הנאה, וזאת משום שבכוחם לטהר אותי, לשנות אותי, לקרב אותי לאלוהים, לאפשר לי לאהוב עוד יותר את אלוהים וכן לטהר עוד יותר את אהבתי לאלוהים. הדברים האלה מאפשרים לי למלא את חובתי בתור ברייה, והם מקרבים אותי אל אלוהים ומרחיקים אותי מהשפעתו של השטן, כך שלא אוכל לשרת עוד את השטן. כשלא אחיה בתחום השפעתו של השטן, וכשאוכל להקדיש לאלוהים את כל אשר לי ואת כל אשר יכול אני לעשות, מבלי לעצור בעצמי כלל וכלל – אז אהיה שבע רצון לחלוטין. הייסורים והשיפוט של אלוהים הם שהושיעו אותי, וחיי הם בלתי נפרדים מייסורים והשיפוט של אלוהים. חיי עלי האדמה נתונים בתחום השפעתו של השטן, ואלמלא הדאגה וההגנה שבייסוריו ושיפוטו של אלוהים, הייתי נותר לחיות תמיד תחת תחום השפעתו של השטן, ויתרה מזאת, לא הייתה לי ההזדמנות או האמצעים לחיות חיים בעלי משמעות. רק אם ייסוריו ושיפוטו של אלוהים לעולם לא יזנחו אותי, אהיה מסוגל להיטהר על ידי אלוהים. רק באמצעות דבריו הנוקשים של אלוהים, טבעו הצודק ושיפוטו המלכותי, זכיתי בהגנה עילאית ובברכותיו של אלוהים, וחייתי באור. להיות מסוגל להיטהר, להשתחרר מהשטן ולחיות תחת ריבונותו של אלוהים – זו הברכה העילאית בחיי היום." אלה הם המחוזות העילאיים ביותר שבהם התנסה פטרוס.

אלה הם המצבים שחובה על אדם להשיג לאחר שהובא לידי שלמות. אם אינך יכול להשיג זאת, אינך יכול לחיות חיים בעלי משמעות. האדם חי בקרב הבשר, כלומר הוא חי בגיהינום אנושי, וללא השיפוט והייסורים של אלוהים, האדם טמא בדיוק כמו השטן. כיצד יכול להיות האדם קדוש? פטרוס האמין שייסורים ושיפוט על ידי אלוהים הם ההגנה הטובה ביותר שעומדת לרשות האדם וכן החסד העילאי ביותר. רק אם האדם ייוסר ויישפט על ידי אלוהים, הוא יוכל להתעורר ולשנוא את הבשר ואת השטן. המשמעת המחמירה של אלוהים משחררת את האדם מהשפעת השטן, משחררת אותו מעולמו האישי והקטן, ומאפשרת לו לחיות באור שבנוכחותו של אלוהים. אין ישועה טובה יותר מאשר ייסורים ושיפוט! פטרוס התפלל, "אלי! כל עוד אתה מייסר ושופט אותי, אדע שלא נטשתני. אפילו אם אינך מעניק לי שמחה או שלווה, ואפילו אם אתה גורם לי לחיות בסבל ומטיל עלי אינספור תוכחות, כל עוד אינך נוטש אותי, לבי יהיה רגוע. היום, הייסורים והשיפוט שלך נהפכו להגנתי הטובה ביותר ולברכתי הגדולה ביותר. החסד שאתה מעניק לי מגן עלי. החסד שאתה עושה לי היום הוא ביטוי של טבעך הצודק, הוא ייסור ושיפוט – יתרה מזאת, הוא ניסיון, ויותר מכך הוא חיים של סבל." פטרוס היה מסוגל להניח בצד את תענוגות הבשר ולחפש אחר אהבה עמוקה יותר והגנה גדולה יותר משום שהוא זכה להרבה חסדים באמצעות הייסורים והשיפוט של אלוהים. בחיים האלה, אם אדם רוצה להיטהר ולשנות את טבעו, אם הוא רוצה לחיות חיים בעלי משמעות ולמלא את חובתו בתור ברייה, אזי חייב הוא לקבל על עצמו את הייסורים והשיפוט של אלוהים, ואל לו להתרחק מהמשמעת של אלוהים ומהלקאותיו, כך שיוכל להשתחרר מתמרונו והשפעתו של השטן ולחיות באורו של אלוהים. דע שהייסורים והשיפוט של אלוהים הם האור, האור של ישועת האדם, ואין ברכה, חסד או הגנה טובים יותר מזה לאדם. האדם חי תחת השפעתו של השטן ומתקיים בבשר – אם הוא לא יטוהר ולא יקבל את הגנתו של אלוהים, הוא יעשה מושחת יותר מתמיד. אם הוא רוצה לאהוב את אלוהים, עליו להיטהר ולהינצל. פטרוס התפלל, "אלי! כאשר אתה נוהג בי בנועם, אני נמלא שמחה ונחמה – כאשר אתה מייסר אותי, אני נמלא אף יותר נחמה ושמחה. על אף שאנוכי חלש וסובל ייסורים מופלגים, על אף שיש דמעות ועצבות, אתה יודע שהעצבות הזאת נובעת מחוסר המשמעת שלי ומחולשתי. אני בוכה משום שאיני יכול לספק את רצונותיך, אני חש צער וחרטה משום שאני בלתי ראוי לדרישותיך, אבל אני מוכן להעפיל למחוזות הללו, אני מוכן לעשות ככל יכולתי על מנת להשביע את רצונך. ייסוריך זיכו אותי בהגנה והעניקו לי את הישועה הטובה ביותר. השיפוט שלך מאפיל על סובלנותך וסבלנותך. ללא הייסורים והשיפוט שלך, לא הייתי נהנה מחמלתך וחסדיך. היום אני רואה טוב יותר שאהבתך התעלתה על השמיים והצטיינה בכל. אהבתך אינה מסתכמת בחמלה וחסדים, אלא יותר מכך, היא ייסורים ושיפוט. הייסורים והשיפוט שלך העניקו לי כה רבות. ללא הייסורים והשיפוט שלך, אפילו אדם אחד לא היה מיטהר, ואפילו אדם אחד לא היה מסוגל לחוות את אהבת הבורא. על אף שהתנסיתי במאות ניסיונות וסבלתי מאות תלאות, וכמעט שמתּי, ייסורים כאלה אפשרו[א] לי להכיר אותך באמת ולזכות בישועה עילאית. אם הייסורים, השיפוט והמשמעת שלך יורחקו ממני, אזי אחיה בחושך, תחת תחום השפעתו של השטן. איזו תועלת יש בבשר האדם? אם הייסורים והשיפוט שלך יעזבוני, זה יהיה כאילו רוחך נטשה אותי, כאילו אתה אינך עמי עוד. אם כך היה, כיצד הייתי יכול להמשיך לחיות? אם תיתן בי חולי ותיקח את חירותי, אוכל להמשיך לחיות, אבל אם הייסורים והשיפוט שלך יעזבוני, לא יהיה באפשרותי להמשיך לחיות. אם אחיה ללא הייסורים והשיפוט שלך, אאבד את אהבתך, אהבה עמוקה מכדי שאוכל לנסחה במילים. ללא אהבתך, אחיה תחת תחום השפעתו של השטן ולא אהיה מסוגל לראות את פניך המהוללים. אמור לי כיצד אוכל להמשיך לחיות? חושך כזה, חיים שכאלה, לא יהיה בכוחי לשאת. היותך עמי זה כמו לראות אותך, אם כן, כיצד אוכל לעזוב אותך? אני מפציר בך, אני מתחנן אליך לא לקחת ממני את נחמתי הגדולה ביותר, אפילו אם מדובר רק במספר מילות הרגעה ועידוד. עד כה נהניתי מאהבתך, והיום איני יכול להיות הרחק ממך – אמור לי כיצד אוכל שלא לאהוב אותך? הזלתי דמעות רבות של יגון בשל אהבתך, עם זאת תמיד חשתי שחיים כאלה הם משמעותיים יותר, שבכוחם להשביח אותי עוד יותר, לשנות אותי עוד יותר ולאפשר לי להשיג את האמת שכל הבריות אמורות להחזיק בה."

הערת שוליים:

א. בטקסט המקורי נכתב "זה אפשר".

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.