אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

Recital-utterances-of-christ-of-the-last-days
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

קטגוריה אחת

recital-daily-words-of-God
דבר אלוהים היומי
Recital-latest-expression
אמירותיו של האל הכול יכול (הדרך להכיר את אלוהים)
דברי האל הקלאסיים (קטעים נבחרים)
דברי האל הקלאסיים (קטעים נבחרים)
Recital-the-word-appears-in-the-flesh-selections
הדבר מופיע בבשר (קטעים נבחרים)

מכיוון שאתם נמנים על בני ביתי ומכיוון שאתם נאמנים במלכותי, כל מעשיכם חייבים לעמוד באמות המידה שאני דורש. אני לא מבקש שתהיו ענן דואה באוויר ותו לא, אלא שתהיו שלג מבהיק, ושתחוננו במהותו, ויתרה מזאת, שתחוננו בערכו. זאת משום שבאתי מארץ הקודש, שלא כמו הלוטוס, שיש לו רק שם, ולא מהות משום שהוא בא מהרפש ולא מארץ הקודש. הזמן שבו שמיים חדשים ירדו ארצה וארץ חדשה תיתלה מעל הרקיע הוא גם בדיוק הזמן שבו אעבוד באופן רשמי בקרב בני האדם. מי מבין בני האדם מכיר אותי? מי חזה ברגע בואי? מי ראה שלא רק שיש לי שם, אלא שמעבר לכך, אני ניחן במהות? אני מוחה את העננים הלבנים בידי ומשקיף מקרוב ברקיע. בחלל, אין דבר שלא סידרתי, ומתחת לחלל, איש לא תורם את מאמצו הזעיר להגשמת היוזמה האדירה שלי. אני לא מציב דרישות קשות לבני האדם על פני האדמה מפני שתמיד הייתי האל המעשי ומפני שאני האל הכול יכול, שברא את האדם ומכיר אותו היטב. האל הכול יכול רואה את כל בני האדם. איך ייתכן שאפילו בני האדם בפינות הנידחות ביותר עלי אדמות נמנעים ממבטה הבוחן של רוחי? על אף שהאדם מכיר את רוחי, הוא גם פוגע ברוחי. דבריי חושפים את פרצופם המכוער של כל בני האדם, חושפים את המחשבות העמוקות ביותר של כל בני האדם, גורמים לאורי להבהיר את יושבי העולם וגורמים להם ליפול תחת מבטי הבוחן. אולם אף על פי שהאדם נופל, לבו לא מעז לסור ממני כמעט בכלל. מבין הברואים, מי לא מתחיל לאהוב אותי בזכות מעשיי? מי לא עורג אליי כתוצאה מדבריי? מי לא מפתח רגשות מסירות בזכות אהבתי? ההשחתה מצד השטן היא הסיבה היחידה שהאדם לא מסוגל להגיע למישור שאני דורש? אפילו אמות המידה הנמוכות ביותר שאני דורש מדאיגות את האדם, וקל וחומר שהוא מודאג מימים אלה, התקופה שבה השטן משתולל ונוהג בעריצות מטורפת, הזמן שבו השטן רומס את האדם כל כך עד שכל גופו של האדם מכוסה בשכבת טינופת. מתי חוסר יכולתו של האדם לדאוג ללבי כתוצאה מקלקלתו לא גרם לי לצער? יכול להיות שאני מרחם על השטן? יכול להיות שאני טועה באהבתי? כשהאדם ממרה את פי, לבי בוכה בסתר; כשהאדם מתנגדים אליי, אני מייסר אותו; כשאני מושיע את האדם ומקים אותו לתחייה, אני מאכיל אותו בדאגה רבה; כשהאדם נשמע לי, לבי קל עליי ואני מיד מרגיש בשינויים עצומים בכל צבאות השמיים והארץ. כשהאדם מהלל אותי, איך אוכל שלא ליהנות מזה? כשהאדם רואה אותי ונופלים בנחלתי, איך אוכל שלא להיות מלא כבוד? האם ייתכן שאני לא מושל בכל מה שהאדם עושה ומקיים את כל מה שהאדם עושה? כשאני לא מכוון את בני האדם, הם בטלים ושלווים, ומאחורי גבי, הם עוסקים בעיסוקים המלוכלכים האלה "הראויים לשבח". האם אתם חושבים שהבשר והדם שאני לובש לא יודעים דבר על מעשיכם, התנהגותכם ודבריכם? שנים רבות סבלתי את הרוח והגשם וכך גם חוויתי את המרירות של העולם האנושי, אך אחרי הרהור קפדני, אף כמות של ייסורים לא יכולה לגרום לאדם הבשר והדם להתייאש ממני, וקל וחומר שאין כל מתיקות שיכולה לגרום לאדם הבשר והדם להפוך לקרים ומדוכדכים או לזלזל בי. האם האופן שבו האדם אוהב אותי באמת מוגבל להיעדר כאב או להיעדר מתיקות?

כיום אני מתגלם כבשר ודם והתחלתי באופן רשמי לבצע את העבודה שעליי לעשות, אך על אף שהאדם פוחד מקול רוחי, הוא לא נשמע למהותה של רוחי. אין צורך לפרט כמה קשה לאדם להכיר אותי כבשר ודם באמצעות דבריי. כפי שאמרתי קודם לכן, דרישותיי לא מחמירות ואתם לא צריכים להכיר אותי לגמרי (משום שהאדם לוקה בחסר. זה מצבו הטבעי ותכונות נרכשות לא יכולות לכפר על כך). עליכם רק להכיר את כל מה שאני עושה ואומר בדמותי כבשר ודם. מאחר שדרישותיי לא מחמירות, אני מקווה שתוכלו להכיר אותי ושתוכלו להשיג זאת. עליכם להיפטר מהפגמים שלכם בעולם המטונף הזה, לחתור להתקדם במשפחת הקיסרים הנחשלת הזו, ואסור לכם לוותר לעצמכם. אסור לכם להקל על עצמכם כלל: עליכם להקדיש זמן רב ומאמץ רב כדי לדעת את מה שאני מביע כל יום, והכרה אפילו של משפט אחד שאמרתי שווה חיים שלמים של ניסיון. הדברים שאני אומר לא מעורפלים ומופשטים, והם לא מילים נבובות. בני אדם רבים מקווים לזכות בדבריי, אך אני לא מתייחס אליהם; בני אדם רבים כמהים לשפע שלי, אך אני לא מעניק להם דבר; בני אדם רבים רוצים לראות את פניי, אך תמיד הסתרתי אותם; בני אדם רבים מקשיבים ברוב קשב לקולי, אך אני עוצם את עיניי ומושך את ראשי לאחור, וכיסופיהם לא נוגעים ללבי; בני אדם רבים פוחדים מקולי, אך דבריי תמיד במתקפה; בני אדם רבים חוששים לראות את פניי, אך אני בכוונה מופיע להכות בהם. האדם מעולם לא ראה את פניי באמת ומעולם לא שמע את קולי באמת, משום שהוא לא מכיר אותי באמת. אפילו שאני מכה אותו, ואפילו שהוא עוזב אותי, אפילו שאני מייסר אותו, הוא עדיין לא יודע אם כל מה שהוא עושים הוא כלבבי, והוא עדיין לא יודע למי לבי נגלה. מאז בריאת העולם ועד היום, איש מעולם לא הכיר אותי באמת או ראה אותי באמת, ואף על פי שאני מתגלם כבשר ודם כיום, אתם בכל זאת לא מכירים אותי. האין זו עובדה? האם אי-פעם ראיתם אפילו שמץ ממעשיי וטבעי כבשר ודם?

בשמיים אני שוכב, ומתחת לשמיים אני מוצא מנוחה. יש לי מקום לגור בו, ויש לי זמן שבו אני מדגים את כוחותיי. לולא הייתי על פני האדמה, לולא הסתתרתי בבשר ודם מסתיר את עצמי בתוך הבשר ולולא הייתי צנוע ונסתר, השמיים והארץ היו כבר משתנים מזמן, הלא כן? כבר הייתי משתמש בכם, בני עמי, הלא כן? אולם יש חוכמה במעשיי, ואף על פי שאני לגמרי מודע להונאתו של האדם, אני לא מושפע ממנו, אלא מוצא תחליף. חוכמתי במישור הרוחני היא בלתי נדלית, ואילו חוכמתי כבשר ודם היא נצחית. זה בדיוק הזמן שבו מעשיי מתבהרים, הלא כן? סלחתי לאדם וחננתי אותו פעמים רבות עד היום, בעידן המלכות. האם אני באמת יכול להשתהות עוד? על אף שריחמתי יחסית על האדם השברירי, ברגע שעבודתי תושלם, האם עדיין אוכל להסתבך בביצוע עבודה ישנה? האם אוכל ביודעין להרשות לשטן להאשים? כל מה שאני צריך שהאדם יעשה הוא לקבל את המציאות של דבריי ואת הפירוש המקורי של דבריי. על אף שדבריי פשוטים, הם מורכבים במהותם, מפני שאתם קטנים מדי ונעשיתם יותר מדי קהי חושים. כשאני מגלה את תעלומותיי באופן ישיר ומבהיר את תוכניתי כבשר ודם, אתם לא שמים לב לכך. אתם מקשיבים לצליל, אבל לא מבינים את הפירוש. אני מלא עצב. על אף שאני מתגלם כבשר ודם, אני לא יכול לעשות את עבודת הכהונה כבשר ודם.

מי מכיר את מעשיי כבשר ודם מתוך דבריי ופעולותיי? כשאני מגלה את תעלומותיי בכתב, או אומר אותן בקול רם, כל בני האדם מוכים בהלם ועוצמים את עיניהם בדממה. מדוע האדם לא יכול לתפוס את מה שאני? מדוע הוא לא יכול להבין אותם? מדוע הוא עיוור למעשיי? מי מסוגל לראות אותי ולעולם לא לשכוח? מי מסוגל לשמוע את קולי ולא לתת לו לחלוף על ידו? מי יכול לחוש ברצוני ולְרַצות את לבי? אני חי ונע בקרב בני האדם, חוויתי את חייהם, ועל אף שהרגשתי שכל דבר טוב לאחר שבראתי אותו עבור האדם, אני לא שמח לחיות בקרב בני האדם, ואני לא עולץ מאושרו של האדם. אני לא מתעב ודוחה את האדם, אך אני גם לא רגשני אליו, משום שהוא לא מכיר אותי, משום שקשה לו לראות את פניי בחשיכה ושהוא מתקשה לשמוע את קולי, ומשום שהוא לא מסוגל להבין את דבריי בתוך ההמולה. על כן, באופן שטחי, כל מה שאתם עושים הוא מתוך ציות לי, אך בלבכם אתם עדיין ממרים את פי. אפשר לומר שאופייה הישן של כל האנושות כולה הוא כזה. מי יוצא מן הכלל? מי אינו אחד ממושאי הייסור שלי? אולם מי לא חי בחסד סובלנותי? אילו הייתי משמיד את האדם בחרון אפי, מה הייתה חשיבותה של הבריאה את השמיים והארץ? פעם הזהרתי בני אדם רבים, והוכחתי בני אדם רבים ושפטתי בני אדם רבים בגלוי – האין זה טוב בהרבה מהשמדת האדם באופן ישיר? אני לא מתכוון להמית את האדם, אלא לגרום לו להכיר את כל מעשיי במהלך משפטי. כשתעלו מבור התהום, כלומר, כשתשתחררו ממשפטי, עניינכם האישי ותוכניותיכם ייעלמו כולם, וכל בני האדם יישאפו לְרַצות אותי. ובכך אשיג את מטרתי, הלא כן?

1 במרץ, 1992

אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש אלוהים שולט בגורל האנושות כולה התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל המושיע כבר חזר על "ענן לבן" כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ מי שלא תואם למשיח בוודאי מתנגד לאלוהים רבים הקרואים אך מעטים הנבחרים עליכם לחפש דרך להגיע להרמוניה עם המשיח האם אתם מאמינים באלוהים באמת? המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח עליכם להכין מספיק מעשים טובים למען ייעודכם למי אתם נאמנים? שלוש תוכחות חשוב מאוד להבין את טבעו של אלוהים כיצד להכיר את אלוהים עלי אדמות אלוהים הוא מקור חיי האדם אנחתו של האל הכול יכול עליכם לשקול את מעשיכם באיזו נקודת מבט צריכים להחזיק מאמינים האדם המושחת לא יכול לייצג את אלוהים הפסיקו את השירות הדתי באמונתכם באלוהים עליכם להישמע לאלוהים הבטחות למי שהובא לידי שלמות על הרשעים להיענש כיצד להכיר את המציאות איך לשרת בהרמוניה עם רצון האל מלכות אלף השנים הגיעה עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו הכרת עבודתו של אלוהים כיום האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב? עליכם לחיות למען האמת משום שאתם מאמינים באלוהים ההבדל המהותי בין האל בהתגלמותו כבשר ודם ובני אדם שהאל משתמש בהם האמונה באלוהים צריכה להתמקד במציאות ולא בטקסים דתיים רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים (Version 1) רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים (Version 2) מי ששומע לאלוהים בלב טהור ייפול לבטח בנחלתו עידן המלכות הוא עידן הדבר הכל מושג על ידי דבר אלוהים רק אהבת האל היא אמונת אמת באלוהים דיון קצר על "מלכות אלף השנים הגיעה" רק אלו שמכירים את אלוהים יכולים לשמש עדות לאלוהים כיצד פטרוס הכיר את ישוע בני האדם שאוהבים את אלוהים יחיו לאורו לנצח האם התעוררתם לחיים? מי שטבעו אינו משתנה צורר את אלוהים כל מי שלא מכיר את אלוהים מתנגד לאלוהים שתי ההתגלמויות משלימות את משמעותה של ההתגלמות האם השילוש הקדוש קיים? חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ושיפוט חלק 1 חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ושיפוט חלק 2 כיצד עליכם לגשת למשימתכם העתידית עד כמה אתם מבינים את אלוהים? מהו אדם אמיתי מה אתם יודעים על אמונה? אף אדם בשר ודם לא יכול להימלט מיום חרון אפי עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם העבודה בעידן החוק הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה עליכם לדעת כיצד האנושות כולה התפתחה עד היום חלק 1 עליכם לדעת כיצד האנושות כולה התפתחה עד היום חלק 2 בנוגע לתארים וזהות חלק 1 בנוגע לתארים וזהות חלק 2 רק מי שהובא לידי שלמות יכול לחיות חיים בעלי משמעות כיצד יכול אדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו לקבל את גילויי אלוהים? רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו וחובת האדם אלוהים הוא אדון הבריאה כולה ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד חלק 1 ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד חלק 2 עבודת האל ועבודת האדם חלק 1 עבודת האל ועבודת האדם חלק 2 הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל חלק 1 הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל חלק 2 האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם חלק1 האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם חלק 2 מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו עבודת האל ונוהגו של האדם חלק 1 עבודת האל ונוהגו של האדם חלק 2 מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא חלק 1 שיקום חייו הרגילים של האדם וְהוֹבָלָתוֹ אל יעד נפלא חלק 2 אלוהים והאדם ייווכחו יחד במנוחה חלק 1 אלוהים והאדם ייווכחו יחד במנוחה חלק 2 מבחר מתוך עשרת קטעי דבר אלוהים על "עבודה והיווכחות" חלק 1 מבחר מתוך עשרת קטעי דבר אלוהים על "עבודה והיווכחות" חלק 2 מבחר מתוך עשרת קטעי דבר אלוהים על "עבודה והיווכחות" חלק 4 קטעים נבחרים מתוך שלוש האמירות של דבר האל על 'חזון עבודתו של אלוהים' חלק 1 קטעים נבחרים מתוך שלוש האמירות של דבר האל על 'חזון עבודתו של אלוהים' חלק 2 מבחר מתוך ארבעת קטעי דבר אלוהים על "לגבי כתבי הקודש" חלק 1 מבחר מתוך ארבעת קטעי דבר אלוהים על "לגבי כתבי הקודש" חלק 2 קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'סוד העניין של עבודת הכיבוש' חלק 2 אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה הרביעית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה החמישית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השישית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השביעית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השמינית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה התשיעית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשירית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה האחת עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השתים עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השלוש עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה הארבע עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה החמש עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השש עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השבע עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השמונה עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה התשע עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ואחת אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושתיים אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושלוש אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים וארבע אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים וחמש אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושש אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושבע אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושמונה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ותשע עשרת הצווים המנהליים שבני עמו הנבחר של אלוהים חייבים להישמע להם בעידן המלכות דיברות העידן החדש קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'תעלומת ההתגלמות' חלק 1 קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'תעלומת ההתגלמות' חלק 2 קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'תעלומת ההתגלמות' חלק 3 מבחר מתוך עשרת קטעי דבר אלוהים על "עבודה והיווכחות" חלק 3 קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'סוד העניין של עבודת הכיבוש' חלק 1

0תוצאת(תוצאות) חיפוש

קטעי קריאה