אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

Recital-utterances-of-christ-of-the-last-days
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

קטגוריה אחת

recital-daily-words-of-God
דבר אלוהים היומי
Recital-latest-expression
אמירותיו של האל הכול יכול (הדרך להכיר את אלוהים)
דברי האל הקלאסיים (קטעים נבחרים)
דברי האל הקלאסיים (קטעים נבחרים)
Recital-the-word-appears-in-the-flesh-selections
הדבר מופיע בבשר (קטעים נבחרים)

יש דברים רבים כל כך שאני רוצה לומר לאדם, דברים רבים כל כך שעליי לומר לו. אולם יכולות האדם לקבלם דלות מדי: הוא לא מסוגל להבין את דבריי בשלמותם, כפי שאני מביע אותם, והוא מבין רק היבט אחד ונותר בור באשר להיבטים האחרים. אך אינני ממית את בני האדם בשל חוסר האונים שלהם, ואינני מתמלא עצב בשל חולשתם. אני רק עושה את עבודתי ומדבר כפי שעשיתי תמיד, למרות שבני האדם לא מבינים את רצוני. בבוא היום, בני האדם יכירו אותי בעומק לבם ויזכרו אותי במחשבותיהם. כשאעזוב את העולם, יהיה זה גם בדיוק כשאעלה על כס המלוכה בלבם של בני האדם, כלומר זה יהיה הזמן שבו כל בני האדם יכירו אותי. יהיה זה גם הזמן שבו בניי ועמי ימשלו בעולם. בני האדם המכירים אותי יהיו ללא ספק עמודי התווך של מלכותי, והם היחידים שיהיו כשירים למשול ולהיות בעלי כוח במלכותי. כל בני האדם שמכירים אותי ניחנים בהווייתי ומסוגלים להביא אותי לידי ביטוי בקרב כל בני האדם. לא משנה לי באיזו מידה בני האדם מכירים אותי, איש לא יכול להפריע לעבודתי בכל דרך שהיא, ובני האדם לא יכולים להגיש לי סיוע או לעשות עבורי דבר. האדם יכול רק לנהוג לפי הנחייתי ואורי ולחפש את רצוני באור זה. כיום, בני האדם נעשו כשירים, והם מאמינים שהם מסוגלים להלך לפניי בגאוותנות ולצחוק ולהתבדח איתי בלי כל שמץ של מעצורים, והם פונים אליי כאילו אני ברמתם. אולם האדם עדיין לא מכיר אותי, והוא עדיין מאמין שבעיקרו של דבר אנחנו שווים, שגם הוא וגם אני בשר ודם, וגם הוא וגם אני חיים בעולם האנושי. יראתו כלפיי דלה מדי. הוא ירא אותי בנוכחותי, אך אינו מסוגל לשרת אותי בפני רוחי. נדמה שבעיני האדם, רוחי איננה קיימת בכלל. כתוצאה מכך, אף אדם לא הכיר את רוחי אי-פעם, ובני האדם רואים אך ורק גוף של בשר ודם, והם לא תופסים את רוח האל. האם רצוני יכול באמת יכול לבוא לידי ביצוע כך? בני האדם מומחים בהונאתי. נדמה שהשטן אימן אותם במיוחד כדי לשטות בי. אבל השטן לא מדאיג אותי. עדיין אשתמש בחוכמתי לכבוש את האנושות כולה ולהביס את משחית כל בני האדם, כדי שמלכותי תוכל לקום על פני האדמה.

בקרב בני האדם, ישנם אלה שניסו לברר מה גודלם של הכוכבים, או מהו סדר הגודל של החלל. אולם מחקרם של אלה מעולם לא נשא פרי, והם יכולים רק להתבייש, להשתאות ולקבל על עצמם את הכישלון. מהסתכלותי בכל בני האדם, ומהתבוננות בדינמיקה של בני האדם בכישלונותיהם, אינני רואה אף אחד המשוכנע לחלוטין בקיומי, אף אחד הנשמע לי ומתמסר לי. כמה פרועות הן שאיפות בני האדם! כשהיה עוד חושך על פני תהום, התחלתי לטעום את מרירות העולם בקרב בני האדם. רוחי נודדת ברחבי העולם ומתבוננת בלבבות כל בני האדם, וגם כך, אני כובש את לבם של בני האדם בהתגלמותי כבשר ודם. האדם אינו רואה אותי משום שהוא עיוור. האדם לא מכיר אותי משום שהוא הלך לחסר תחושה. האדם מתנגד לי משום שהוא מרדן. האדם מתחיל להשתחוות בפניי משום שכבשתי אותו. האדם מתחיל לאהוב אותי משום שאני ראוי לאהבת האדם מעצם טבעי. האדם מביא אותי לידי ביטוי ומגשים אותי משום שכוחי וחוכמתי הופכים אותו לאדם כלבבי. יש לאדם מקום בלבו עבורי, אך מעולם לא זכיתי לאהבתו של האדם כלפיי ברוחו. יש אמנם דברים ברוח האדם שהוא אוהב יותר מכל דבר אחר, אבל אני לא אחד מהדברים האלה. כך, אהבת האדם היא כבועת סבון: כשהרוח נושבת, היא מתנפצת ואיננה, ולא רואים אותה שוב. תמיד הייתי יציב וקבוע בגישתי כלפי האדם. האם ישנו בן אדם כלשהו שעשה אותו דבר? בעיני האדם, אני בלתי ניתן למישוש ובלתי נראה בדיוק כמו האוויר, ובשל כך רוב רובם של בני האדם מחפשים אותי אך ורק בשמיים חסרי-הגבול, או בים הגלי, או באגם הרגוע, או במכתבים ודוקטרינות ריקים מתוכן. אין אפילו אדם אחד היודע את מהותה האמיתית של האנושות. עוד פחות מזה, אין אף אדם אחד היכול לומר משהו על המסתוריות שבי, ולכן אינני דורש מהאדם להגיע לרף הגבוה ביותר שהוא מדמיין לעצמו שאני דורש ממנו.

למשמע דבריי, הרים מתמוטטים, זרמי מים משנים את כיוונם, האדם מתמסר ואגמים מתחילים לזרום בלי הפסק. גם אם ימים עכורים גואים בזעם כלפי השמיים, למשמע דבריי, ימים כאלה שוככים והופכים רגועים כפני מי אגם. בנפנוף העדין ביותר של ידי, סופות עזות נרגעות מיד ועוזבות ועולם בני האדם שב מיד למצב של רוגע. אולם כשאני משחרר את זעמי, ההרים מיד נקרעים לגזרים, הקרקע מיד מתחילה להזדעזע, מים מיד מתייבשים ואסון מיד מכה באנושות. בשל זעמי, איני מקדיש תשומת לב לצרחות בני האדם, איני מספק תמיכה במענה לזעקתם, משום שגואה בי כעס. כשאני בשמיים, הכוכבים מעולם לא נבהלים מנוכחותי. במקום זאת, הם משקיעים את לבם בעבודה למעני, ולכן אני מעניק להם עוד אור וגורם להם להאיר באור בהיר יותר, כך שהם זוכים ממני לכבוד גדול יותר. ככל שהשמיים בהירים יותר, כך העולם שלמטה חשוך יותר. בני אדם כה רבים התלוננו על כך שההסדרים שלי אינם הולמים, ובני אדם כה רבים עזבו אותי לייסד מלכות משלהם, שבה הם משתמשים לבגוד בי ולשנות את מצבו של החושך. אולם מי השיג זאת משום נחישותם? ומי הצליח לקיים את החלטתו? מי יכול לבטל את מה שידי כבר הסדירה? כאשר האביב מתפשט בעולם, אני שולח אור לעולם בסודיות ובשקט, כך שהאדם חש בעולם תחושה רגעית של רעננות באוויר. אולם בדיוק באותו רגע, אני מטשטש את עיני האדם, כך שהוא רואה רק ערפל המכסה את הקרקע, וכל האנשים והדברים נעשים מעורפלים. נותר לבני האדם רק להיאנח, "למה האור נמשך רגע אחד בלבד?" "למה אלוהים נותן לבני האדם רק ערפל ואובך?" בייאושם של בני האדם, הערפל נעלם בן-רגע, אך כשקולטת עינם נצנוץ של אור, אני מביא עליהם מבול של גשם, עד שסופת הרעמים קורעת את עור התוף שלהם בשנתם. הם אחוזי בהלה ואין להם זמן לתפוס מחסה, והם יטבעו בגשם הכבד. בן-רגע כל הדברים שתחת השמיים נשטפים ומתנקים בחרון אפי הזועף. בני האדם כבר אינם מתלוננים על שפרץ הגשם הכבד, ונולדת בקרבם יראה. בשל מתקפת הגשם הפתאומי הזה, רוב רובם של בני האדם טובעים במים הממטירים מן השמיים, והופכים לגוויות במים. אני מביט בעולם כולו ורואה שרבים מתעוררים, שרבים מכים על חטא ושרבים מחפשים את המקור של המים בסירות קטנות, שרבים משתחווים בפניי ומבקשים מחילה, שרבים ראו את האור, שרבים ראו את פניי, שלרבים יש האומץ לחיות, שכל העולם השתנה. בעקבות מבול הגשם הכבד הזה, כל הדברים חזרו להיות מה שתיארתי בדעתי והם לא ישובו להמרות את פי. עד מהרה, העולם כולו מתמלאת בקול צחוק, ובכל מקום בעולם יש אווירה של הלל, ואין מקום שבו לא שוכן כבודי. חוכמתי נמצאת בכל מקום בעולם, ובכל רחבי תבל. פירות חוכמתי נמצאים בקרב כל הדברים, בקרב בני האדם שופעת מלאכת המחשבת של חוכמתי. הכל ככל הדברים במלכותי, וכל בני האדם שוכנים במנוחה תחת שמיי כמו הכבשים בשדות המרעה שלי. אני נע מעל כל בני האדם וצופה בכל מקום. דבר לעולם לא נראה ישן, ואף אדם איננו כשהיה. אני נח על כס מלכותי, רכון מעל כל התבל, ואני מרוצה לגמרי, משום שכל הדברים השיגו מחדש את קדושתם, ואני יכול לשכון שוב בציון בשלום, ובני האדם בעולם יכולים לחיות חיים שלווים ושבעי רצון תחת ידי המכוונת. כל העמים מנהלים את כל מה שבידי. כל העמים זכו מחדש בתבונה והמראה המקורי שלהם. הם כבר אינם מכוסים עוד באבק – במלכותי, הם טהורים כאבן ירקן, ופניו של כל אחד מהם הוא כפנים הקדושים המצויים בלבו של האדם, משום שמלכותי הוקמה בקרב בני האדם.

14 במרץ 1992

אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש אלוהים שולט בגורל האנושות כולה התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל המושיע כבר חזר על "ענן לבן" כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ מי שלא תואם למשיח בוודאי מתנגד לאלוהים רבים הקרואים אך מעטים הנבחרים עליכם לחפש דרך להגיע להרמוניה עם המשיח האם אתם מאמינים באלוהים באמת? המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח עליכם להכין מספיק מעשים טובים למען ייעודכם למי אתם נאמנים? שלוש תוכחות חשוב מאוד להבין את טבעו של אלוהים כיצד להכיר את אלוהים עלי אדמות אלוהים הוא מקור חיי האדם אנחתו של האל הכול יכול עליכם לשקול את מעשיכם באיזו נקודת מבט צריכים להחזיק מאמינים האדם המושחת לא יכול לייצג את אלוהים הפסיקו את השירות הדתי באמונתכם באלוהים עליכם להישמע לאלוהים הבטחות למי שהובא לידי שלמות על הרשעים להיענש כיצד להכיר את המציאות איך לשרת בהרמוניה עם רצון האל מלכות אלף השנים הגיעה עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו הכרת עבודתו של אלוהים כיום האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב? עליכם לחיות למען האמת משום שאתם מאמינים באלוהים ההבדל המהותי בין האל בהתגלמותו כבשר ודם ובני אדם שהאל משתמש בהם האמונה באלוהים צריכה להתמקד במציאות ולא בטקסים דתיים רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים (Version 1) רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים (Version 2) מי ששומע לאלוהים בלב טהור ייפול לבטח בנחלתו עידן המלכות הוא עידן הדבר הכל מושג על ידי דבר אלוהים רק אהבת האל היא אמונת אמת באלוהים דיון קצר על "מלכות אלף השנים הגיעה" רק אלו שמכירים את אלוהים יכולים לשמש עדות לאלוהים כיצד פטרוס הכיר את ישוע בני האדם שאוהבים את אלוהים יחיו לאורו לנצח האם התעוררתם לחיים? מי שטבעו אינו משתנה צורר את אלוהים כל מי שלא מכיר את אלוהים מתנגד לאלוהים שתי ההתגלמויות משלימות את משמעותה של ההתגלמות האם השילוש הקדוש קיים? חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ושיפוט חלק 1 חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ושיפוט חלק 2 כיצד עליכם לגשת למשימתכם העתידית עד כמה אתם מבינים את אלוהים? מהו אדם אמיתי מה אתם יודעים על אמונה? אף אדם בשר ודם לא יכול להימלט מיום חרון אפי עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם העבודה בעידן החוק הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה עליכם לדעת כיצד האנושות כולה התפתחה עד היום חלק 1 עליכם לדעת כיצד האנושות כולה התפתחה עד היום חלק 2 בנוגע לתארים וזהות חלק 1 בנוגע לתארים וזהות חלק 2 רק מי שהובא לידי שלמות יכול לחיות חיים בעלי משמעות כיצד יכול אדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו לקבל את גילויי אלוהים? רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו וחובת האדם אלוהים הוא אדון הבריאה כולה ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד חלק 1 ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד חלק 2 עבודת האל ועבודת האדם חלק 1 עבודת האל ועבודת האדם חלק 2 הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל חלק 1 הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל חלק 2 האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם חלק1 האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם חלק 2 מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו עבודת האל ונוהגו של האדם חלק 1 עבודת האל ונוהגו של האדם חלק 2 מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא חלק 1 שיקום חייו הרגילים של האדם וְהוֹבָלָתוֹ אל יעד נפלא חלק 2 אלוהים והאדם ייווכחו יחד במנוחה חלק 1 אלוהים והאדם ייווכחו יחד במנוחה חלק 2 מבחר מתוך עשרת קטעי דבר אלוהים על "עבודה והיווכחות" חלק 1 מבחר מתוך עשרת קטעי דבר אלוהים על "עבודה והיווכחות" חלק 2 מבחר מתוך עשרת קטעי דבר אלוהים על "עבודה והיווכחות" חלק 4 קטעים נבחרים מתוך שלוש האמירות של דבר האל על 'חזון עבודתו של אלוהים' חלק 1 קטעים נבחרים מתוך שלוש האמירות של דבר האל על 'חזון עבודתו של אלוהים' חלק 2 מבחר מתוך ארבעת קטעי דבר אלוהים על "לגבי כתבי הקודש" חלק 1 מבחר מתוך ארבעת קטעי דבר אלוהים על "לגבי כתבי הקודש" חלק 2 קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'סוד העניין של עבודת הכיבוש' חלק 2 אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה הרביעית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה החמישית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השישית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השביעית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השמינית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה התשיעית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשירית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה האחת עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השתים עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השלוש עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה הארבע עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה החמש עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השש עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השבע עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השמונה עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה התשע עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ואחת אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושתיים אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושלוש אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים וארבע אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים וחמש אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושש אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושבע אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושמונה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ותשע עשרת הצווים המנהליים שבני עמו הנבחר של אלוהים חייבים להישמע להם בעידן המלכות דיברות העידן החדש קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'תעלומת ההתגלמות' חלק 1 קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'תעלומת ההתגלמות' חלק 2 קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'תעלומת ההתגלמות' חלק 3 מבחר מתוך עשרת קטעי דבר אלוהים על "עבודה והיווכחות" חלק 3 קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'סוד העניין של עבודת הכיבוש' חלק 1

0תוצאת(תוצאות) חיפוש

קטעי קריאה