אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אמירותיו של האל הכול יכול (הדרך להכיר את אלוהים)

Recital-latest-expression
אמירותיו של האל הכול יכול (הדרך להכיר את אלוהים)

קטגוריה אחת

Recital-utterances-of-christ-of-the-last-days
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

3. דו-שיח בין השטן ליהוה אלוהים

(איוב א' 6-11) ויהי היום – ויבֹאו בני האלֹהים, להתיצב על-יהוה; ויבוא גם-השטן, בתוכם. ויאמר יהוה אל-השטן, מאין תבא; ויען השטן את-יהוה, ויאמר, משוט בארץ, ומהתהלך בה. ויאמר יהוה אל-השטן, השמת לבך על-עבדי איוב: כי אין כמהו בארץ, איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע. ויען השטן את-יהוה, ויאמר: החנם, ירא איוב אלֹהים. הלא-את (אתה) שכת בעדו ובעד-ביתו, ובעד כל-אשר-לו – מסביב: מעשה ידיו ברכת, ומקנהו פרץ בארץ. ואולם שלח-נא ידך, וגע בכל-אשר-לו – אם-לא על-פניך, יברכך.

(איוב ב' 1-5) ויהי היום – ויבֹאו בני האלֹהים, להתיצב על-יהוה; ויבוא גם-השטן בתֹכם, להתיצב על-יהוה. ויאמר יהוה אל-השטן, אי מזה תבא; ויען השטן את-יהוה, ויאמר, מִשֻּׁט בארץ, ומהתהלך בה. ויאמר יהוה אל-השטן, השמת לבך אל-עבדי איוב – כי אין כמֹהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים, וסר מרע; ועֹדנו מחזיק בתֻמתו, ותסיתני בו לבלעו חִנם. ויען השטן את-יהוה, ויאמר: עור בעד-עור, וכל אשר לאיש – יתן, בעד נפשו. אולם שלח-נא ידך, וגע אל-עצמו ואל-בשרו – אם-לא אל-פניך, יברכך.

שני הקטעים האלה הם דו-שיח בין אלוהים לשטן אשר מתעדים את דבריהם של אלוהים והשטן. האם אלוהים אמר דברים רבים? (לא.) הוא לא אמר הרבה, והוא דיבר בפשטות. האם אנו יכולים לראות את קדושתו של אלוהים בדבריו הפשוטים? יש שיאמרו "זה לא קל". אם כך, האם אנו יכולים לראות את הכיעור של השטן בתשובותיו? (כן.) אם כך, הבה נבדוק תחילה איזה סוג של שאלות יהוה אלוהים שאל את השטן. ("מאין תבא"?) האם זו שאלה ישירה? (כן.) האם יש משמעות נסתרת בדברים האלה? (לא.) זוהי שאלה טהורה בלבד, ללא שום מטרה אחרת. אילו הייתי שואל אתכם: "מאין תבא"? כיצד הייתם עונים? האם זוהי שאלה שקשה לענות עליה? האם הייתם עונים: "משוט בארץ, ומהתהלך בה"? (לא.) לא הייתם עונים כך. אם כן, כיצד אתם מרגישים כשאתם רואים שהשטן עונה בצורה זו? (אנו מרגישים שהשטן הוא מגוחך וערמומי.) האם כך אתם מרגישים? האם יכולים אתם לנחש מה אני מרגיש? בכל פעם שאני רואה את המילים האלה אני נמלא בגועל. האם אתם נמלאים בגועל? (כן.) מדוע? מפני שהוא מדבר מבלי לומר דבר! האם הוא ענה לשאלתו של אלוהים? (לא.) מדוע? דבריו לא היוו תשובה, לא היתה להם תוצאה, נכון? הם לא היוו תשובה שענתה על שאלתו של אלוהים. "משוט בארץ, ומהתהלך בה." אמרו לי, האם אתם מבינים את המילים האלה? באמת? אם כך, מנין הגיע השטן? האם קיבלתם תשובה לשאלה מנין הגיע השטן? (לא.) זוהי ה"גאונות" בעורמתו של השטן – הוא לא מאפשר לאף אחד לגלות מה הוא בעצם אומר. לאחר ששמעתם את המילים האלה, עדיין אינכם יכולים להבין מה הוא אמר, ועם זאת הוא סיים לענות. ייתכן שהוא האמין שהוא ענה לשאלה בצורה מושלמת. לאור זאת, כיצד אתם מרגישים? האם אתם נגעלים? (כן.) אתם נגעלים, נכון? כעת מילים אלה מתחילות לעורר בכם גועל. השטן אינו מדבר בצורה ישירה, ומותיר אתכם מגרדים בראשכם מבלי להצליח לתפוס את אופן חשיבתו או את מקור דבריו. הוא מדבר כך בכוונה, מתוך עורמה, והוא נשלט על ידי מהותו ואופיו. השטן לא שקל את דבריו במשך זמן רב, הוא פשוט אמר אותם בטבעיות. ברגע שהוא נשאל מאין הוא מגיע, הוא משתמש במילים אלה כדי לענות. "מאין בעצם הוא מגיע?" דבריו מבלבלים, ואי-אפשר לדעת מאין הוא בא. האם יש ביניכם אנשים המדברים כך? (כן.) איזו מין צורת דיבור היא זו? (זוהי צורת דיבור דו-משמעית, והיא אינה נותנת תשובה ודאית.) באיזה סוג של מילים עלינו להשתמש כדי לתאר צורת דיבור שכזו? היא מסיחה ומטעה, האין זה כך? יש אנשים המדברים כך. כאשר אתם שואלים מישהו: "ראיתי אותך אתמול. לאן הלכת?" הוא לא עונה לכם בצורה ישירה ואינו אומר לכם לאן הלך אתמול. הוא אומר: "איזה יום היה לי אתמול. אני כול כך עייף!" האם הוא ענה לשאלתכם? זו אינה התשובה שרציתם, האין זה כך? זוהי ה"גאונות" של תחבולות האדם. לעולם לא תוכלו לגלות למה הוא מתכוון ואף לא לתפוס את המקור או הכוונה שמאחורי דבריו. אינכם יודעים את אשר בליבו, מפני שבליבו יש לו סיפור משלו – זוהי עורמה. האם גם אתם מדברים כך לעתים קרובות? (כן.) מהי אם כן מטרתכם? האם היא לפעמים להגן על האינטרסים שלכם או לשמור על עמדתכם, על תדמיתכם, על הסודות של חייכם האישיים, על המוניטין שלכם? תהיה המטרה אשר תהיה, היא בלתי נפרדת מהאינטרסים שלכם, היא קשורה לאינטרסים שלכם, האין זה כך? האם זהו אפיו של האדם? (כן.) אם כך, האין כול מי שזהו טבעו דומה לשטן? ניתן לומר זאת, האין זה כך? באופן כללי, התנהגות כזו היא מתועבת ומאוסה. כעת גם אתם נגעלים, האין זה כך? (כן.) זה מייצג את העורמה והרוע של השטן.

הבה נביט שוב בציטוט הראשון. השטן עונה פעם נוספת ליהוה, ואומר: "החנם, ירא איוב אלֹהים"? הוא מתחיל לתקוף את הערכתו של יהוה לאיוב, ובהתקפה זו מתבטאת עוינות. "הלא-את (אתה) שכת בעדו ובעד-ביתו, ובעד כל-אשר-לו – מסביב"? זוהי הבנתו והערכתו של השטן כלפי עבודתו של יהוה על איוב. השטן מעריך זאת כך באומרו: "מעשה ידיו ברכת, ומקנהו פרץ בארץ. ואולם שלח-נא ידך, וגע בכל-אשר-לו – אם-לא על-פניך, יברכך." השטן תמיד מדבר בצורה דו-משמעית, אך כאן הוא מדבר מתוך ודאות. דברים אלה שנאמרו מתוך ודאות הם התקפה, חילול הקודש והתחרות ביהוה אלוהים, באלוהים עצמו. כיצד אתם מרגישים כאשר אתם שומעים זאת? האם אתם חשים סלידה? (כן.) האם אתם מסוגלים לראות את כוונותיו של השטן? בראש ובראשונה, הוא מגנה את הערכתו של יהוה כלפי איוב, אדם הירא את אלוהים וסר מרע. אחר כך הוא מגנה את כול מה שאיוב אומר ועושה מתוך יראת יהוה. האם זוהי האשמה? השטן מאשים, מגנה ומטיל ספק בכול מה שיהוה עושה ואומר. הוא אינו מאמין, ואומר: "אם אתה אומר שהדברים הם כך, מדוע לא ראיתי זאת בעצמי? נתת לו ברכות כה רבות, איך הוא יכול שלא לירוא אותך?" האין הוא מגנה בכך את כול מה שאלוהים עושה? האשמה, גינוי, חילול הקודש – האין דבריו תוקפניים? האם הם ביטוי אמיתי של מה שהשטן חושב בליבו? (כן.) דברים אלה בהחלט אינם דומים לדברים שקראנו זה עתה: "משוט בארץ, ומהתהלך בה." הם שונים מהם לחלוטין. באמצעות דברים אלה השטן חושף לחלוטין את גישתו כלפי אלוהים ואת תיעובו כלפי יראת איוב את אלוהים. כאשר זה קורה, אופיו הזדוני והמרושע של השטן נחשפים לחלוטין. הוא מתעב את אלה היראים את אלוהים, מתעב את אלה הסרים מרע, ועוד יותר מכך הוא מתעב את יהוה על כך שנתן לאדם ברכות. הוא רוצה לנצל הזדמנות זו כדי להרוס ולהשחית את איוב שאלוהים גידלו במו ידיו, והוא אומר: "אתה אומר שאיוב ירא אותך וסר מרע. אני רואה זאת אחרת." הוא משתמש בדרכים שונות כדי להתגרות ביהוה ולפתותו, עד שיהוה מוסר את איוב לשטן כדי שיתמרן אותו, יפגע בו ויטפל בו באופן שרירותי וזדוני. השטן רוצה לנצל הזדמנות זו כדי לחסל אדם זה שנתפס כצדיק ומושלם בעיני אלוהים. האם הדבר נובע מתוך דחף רגעי של השטן? לא. הדבר תוכנן במשך זמן רב. אלוהים עובד, אלוהים דואג לאדם, משגיח עליו, והשטן מזנב בכול צעד שלו. כול אדם שאלוהים נוטה לו חסד, גם השטן צופה בו ועוקב אחריו. אם אלוהים חפץ באדם מסויים, השטן יעשה כול שבכוחו כדי להפריע לאלוהים, וישתמש בדרכים מרושעות שונות כדי לפתות, להטריד ולהרוס את עבודתו של אלוהים, וזאת על מנת להשיג את מטרתו הנסתרת. מהי מטרתו של השטן? הוא אינו רוצה שאיש יהיה שייך לאלוהים. הוא רוצה את כול מי שאלוהים חפץ בו. הוא רוצה להחזיק באנשים אלה, להשתלט עליהם ולשלוט בהם כדי שיסגדו לו ויבצעו מעשים רעים יחד עמו. האין זה מניעו המרושע של השטן? בדרך כלל ולעתים קרובות אתם אומרים שהשטן מאוד רשע, מאוד רע, אך האם ראיתם זאת? אתם יכולים רק לראות כמה רע האדם, ולמעשה לא ראיתם במציאות עד כמה רע השטן. אך האם ראיתם זאת בעניין זה הנוגע לאיוב? (כן.) סיפור זה חשף בצורה ברורה את פניו המבחילות של השטן ואת מהותו. השטן נלחם באלוהים, ומזנב בו. מטרתו היא להרוס את כול העבודה שאלוהים רוצה לעשות, להחזיק ולשלוט באלה שאלוהים חפץ בהם, להשמיד לחלוטין את אלה שאלוהים חפץ בהם. אם הם לא יושמדו, הם יגיעו לחזקתו של השטן כדי שהוא ישתמש בהם – זוהי מטרתו. ומה עושה אלוהים? בקטע זה אלוהים אומר רק משפט פשוט. אין שום תיעוד נוסף למעשיו של אלוהים, אך אנו רואים שקיים תיעוד רב של הדברים שהשטן עושה ואומר. בפסוק מכתבי הקודש שלהלן, יהוה שואל את השטן: "מאין תבא?" מה השטן עונה? (התשובה עודנה: "משוט בארץ, ומהתהלך בה.") הוא עודנו משתמש במשפט זה. אימרו לי, כיצד משפט זה הפך למוטו של השטן, ליצירת המופת שלו? האין השטן נתעב? די לומר את המשפט המגעיל הזה פעם אחת. מדוע השטן תמיד חוזר על אותו משפט? זה מוכיח דבר אחד: אופיו של השטן אינו משתנה. פניו המבחילות אינן דבר שהוא יכול להסתיר לזמן רב. אלוהים שואל אותו שאלה, והוא עונה בצורה כזו, שלא לדבר על הדרך שבה הוא מתייחס לבני אדם! הוא אינו פוחד מאלוהים, אינו ירא אותו, ואינו נשמע לו. אם כן, הוא מעז להתחצף לאלוהים ללא נקיפות מצפון, להשתמש באותן מילים כדי להתחמק משאלתו, להשתמש באותה התשובה כדי לענות לשאלתו של אלוהים, ומנסה להשתמש בתשובה זו כדי לבלבל את אלוהים – אלה הן פניו המכוערות של השטן. הוא אינו מאמין בכול יכולתו של אלוהים, אינו מאמין בסמכותו של אלוהים, והוא בהחלט לא מוכן להישמע לריבונותו של אלוהים. הוא מתנגד בקביעות לאלוהים, תוקף בקביעות כול דבר שאלוהים עושה, מנסה להחריב את כול אשר אלוהים עושה – זוהי מטרתו המרושעת.

בתוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים, בייחוד בספר איוב, שני הקטעים האלה, המתעדים את דבריו ומעשיו של השטן, מייצגים את התנגדותו לאלוהים. האם ניתן לומר זאת? (כן.) זהו השטן החושף את עורו האמיתי. האם ראיתם את מעשי השטן בחיינו כיום? כאשר תיתקלו בהם, ייתכן שלא תחשיבו אותם כדברים שנאמרו על ידי השטן, אלא תחשבו שהם דברים שנאמרו על ידי האדם, נכון? כאשר דברים מעין אלה נאמרים על ידי האדם, מה הם מייצגים? הם מייצגים את השטן. גם אם הנכם מזהים זאת, עדיין אינכם יכולים לתפוס שאכן זהו השטן האומר את הדברים האלה. אך כאן ועכשיו, נוכחתם באופן חד-משמעי בדברים שהשטן עצמו אמר. כעת יש לכם הבנה בלתי מעורערת וברורה כשמש של פניו המבחילות של השטן ושל רשעותו. אם כן, האם שני הקטעים האלה המתעדים את דבריו של השטן עשויים להועיל לבני האדם החיים כיום בזיהוי אופיו של השטן? האם ראוי שנזכור את שני הקטעים האלה כדי שהאנושות כיום תוכל להכיר את פניו המבחילות של השטן, לזהות את פניו המקוריות והאמיתיות של השטן? על אף שייתכן כי לא ייראה הולם לומר זאת, תיאור מעין זה עדיין יכול להיחשב מדוייק. זו הדרך היחידה שבה אני יכול לומר זאת, אך אם תוכלו להבין זאת, די בכך. שוב ושוב השטן תוקף את הדברים שיהוה עושה, ומטיח בו האשמות אודות יראתו של איוב את יהוה אלוהים. הוא מנסה להתגרות ביהוה בדרכים שונות, עד שהוא גורם ליהוה לאפשר לו לפתות את איוב. מכאן שדבריו פרובוקטיביים מאוד. אם כך אמרו לי, ברגע שהשטן אמר דברים אלה, האם אלוהים היה יכול לראות בבירור מה הוא רוצה לעשות? (כן.) האם אלוהים הבין מה הוא רוצה לעשות? (כן.) בליבו של אלוהים, האם איוב – אדם שאלוהים משגיח עליו, משרתו של אלוהים, שאלוהים מחשיב אותו כאדם צדיק, כאדם מושלם – יכול לעמוד בפני פיתוי שכזה? (כן.) מדוע אלוהים אומר "כן" בביטחון שכזה? האם אלוהים תמיד בוחן את ליבם של בני האדם? (כן.) אם כן, האם השטן מסוגל לבחון את ליבם של בני האדם? (לא.) השטן אינו יכול. על אף שהשטן יכול לראות שהאדם ירא את אלוהים, אופיו המרושע אינו יכול להאמין שקדושה היא קדושה או ששפלות היא שפלות. השטן הרשע לעולם אינו יכול להוקיר שום דבר שהוא קדוש, צודק או מואר. השטן אינו יכול אלא לפעול, מבלי לבחול באמצעים, בדרך המאפיינת את אופיו, את רשעותו, ובעזרת השיטות שבהן הוא משתמש. גם במחיר ענישתו או השמדתו על ידי אלוהים, הוא אינו מהסס להתנגד לאלוהים בעקשנות – זהו רוע, זהו אופיו של השטן. לכן בקטע זה, השטן אומר: "עור בעד-עור, וכל אשר לאיש – יתן, בעד נפשו. אולם שלח-נא ידך, וגע אל-עצמו ואל-בשרו – אם-לא אל-פניך, יברכך." מה הוא חושב? יראת האדם את אלוהים נובעת מכך שאלוהים העניק לאדם יתרונות רבים. בני אדם זוכים ביתרונות הודות לאלוהים, ולכן הם אומרים שאלוהים הוא טוב. אך אין זאת משום שאלוהים הוא טוב, אלא רק מפני שהאדם זוכה ליתרונות רבים כל כך, הוא יכול לירוא את אלוהים בדרך זו: ברגע שאתה שולל ממנו את היתרונות האלה, הוא נוטש אותך. בשל אופיו המרושע, השטן אינו מאמין שהאדם יכול באמת לירוא את אלוהים בליבו. מדוע? בשל אופיו המרושע, הוא אינו יודע מהי קדושה, כול שכן מהי יראת כבוד. הוא אינו יודע מה פירוש להישמע לאלוהים ולירוא אותו. מכיוון שהוא אינו ירא את אלוהים בעצמו, הוא חושב: "גם האדם אינו יכול לירוא את אלוהים. זה בלתי אפשרי". האין זה כך? (כן.) אימרו לי, האין השטן רשע? (כן!) השטן הוא רשע. מחוץ לכנסייה שלנו, בין אם אלה הפלגים השונים או הקבוצות הדתיות והחברתיות השונות, הם אינם מאמינים בקיומו של אלוהים, אינם מאמינים שאלוהים יכול לעשות את עבודתו, ואינם מאמינים שיש אלוהים, ולכן הם חושבים: "הדבר שאתה מאמין בו, גם הוא אינו אלוהים." קחו לדוגמא אדם מופקר. בעיניו, כול שאר בני האדם מופקרים בדיוק כמוהו. אדם המשקר כול הזמן חושב שאיש אינו ישר, ובעיניו כולם שקרנים. אדם רשע חושב שכולם רשעים, ורוצה להילחם בכול מי שהוא רואה. אנשים שיש בהם מעט יושר חושבים שכולם ישרים, לכן הם תמיד מולכים שולל, מרומים, ואין שום דבר שהם יכולים לעשות בנידון. האין זו אמת? אני נותן את הדוגמאות האלה כדי שתדעו בוודאות: אופיו המרושע של השטן אינו כורח זמני או משהו שנגרם על ידי סביבתו, ואף אין זו התנהגות זמנית הנובעת מגורם או רקע מסויימים. בהחלט לא! הוא אינו יכול שלא להיות כזה! הוא אינו יכול לעשות שום דבר טוב. גם כאשר הוא אומר דברים שנעים לשמוע, הוא רק מפתה אתכם. ככל שדבריו נעימים, מנומסים ועדינים יותר, כך כוונותיו האמיתיות זדוניות ומרושעות יותר. אילו מין פנים ואיזה מין אופי ראיתם שיש לשטן בשני הקטעים הללו? (חתרני, זדוני ומרושע.) התכונה המאפיינת העיקרית שלו היא רוע, בייחוד רוע וזדון; זדון ורוע.

0תוצאת(תוצאות) חיפוש