אלוהים עצמו, הייחודי ז' (חלק 1)

מבט כללי על סמכותו של אלוהים, טבעו הצודק של אלוהים וקדושתו של אלוהים

אחרי שסיימתם להתפלל, האם לבכם רגוע בנוכחות האל? (כן.) אם לבו של אדם יכול להירגע, הוא יהיה מסוגל לשמוע ולהבין את דבר האל והוא יהיה מסוגל לשמוע ולהבין את האמת. אם לבכם לא יכול להירגע, אם לבכם תמיד נודד או תמיד חושב על דברים אחרים, הדבר ישפיע על התכנסותכם יחד לשמוע את דבר האל. אם כן, מה נמצא בלב הדבר שאנחנו דנים בו כעת? בואו ניזכר בנקודה המרכזית. בנוגע להכרת אלוהים עצמו, הייחודי, מה החלק הראשון שדיברנו עליו? (סמכותו של אלוהים.) מה היה השני? (טבעו הצודק של אלוהים.) והשלישי? (קדושתו של אלוהים.) כמה פעמים דיברנו על סמכותו של אלוהים? האם זה הותיר עליכם רושם?(פעמיים.) מה באשר לטבעו הצודק של אלוהים? (פעם אחת.) סביר להניח שמספר הפעמים שדנו בקדושתו של אלוהים הותיר בכם רושם, אך האם התוכן הספציפי שבו דנו הותיר עליכם רושם? בחלק הראשון, "סמכותו של אלוהים," מה הותיר את הרושם העמוק ביותר עליכם, איזה חלק היה בעל ההשפעה הרבה ביותר עליכם? (הסמכות של דבר האל ואלוהים כמושל הכל.) דברו על הנקודות החשובות. (ראשית, אלוהים תקשר את הסמכות והעוצמה של דבר האל. אלוהים עומד בדברו ודברו יתגשם. זהו עצם מהות האל.) (סמכותו של אלוהים טמונה בבריאתו את השמיים והארץ וכל צבאם. איש לא יכול לשנות את סמכותו של אלוהים. אלוהים מושל בכל והוא שולט בכל.) (אלוהים משתמש בקשת בענן ובבריתות עם האדם.) זה התוכן הספציפי. היה עוד משהו? (פקודותיו של אלוהים על שטן שמותר לו לפתות את איוב, אך לא לקחת את חייו. בכך אנחנו רואים את הסמכות של דבר האל.) זוהי הבנה שרכשתם לאחר ששמעתם את השיתוף, נכון? האם יש עוד משהו להוסיף? (אנחנו בעיקר מכירים בכך שסמכותו של אלוהים מייצגת את מעמדו ועמדתו הייחודיים של אלוהים ולאף יציר נברא או ישות שלא נבראה לא יכולה להיות סמכותו של אלוהים.) (אלוהים מדבר כדי לכרות ברית עם האדם והוא מדבר כדי להעניק את ברכתו לאדם. כל אלה הן דוגמאות לסמכות של דבר האל.) (אנחנו רואים את סמכותו של אלוהים בבריאתו בדברו את השמיים והארץ וכל צבאם, ומהאל בהתגלמותו כבשר ודם אנחנו רואים שדבריו נושאים גם הם את סמכותו של אלוהים. שני אלה הם סמלים של ייחודיותו של אלוהים. אנחנו רואים כשהאדון ישוע פקד על אלעזר לקום מקברו, שהחיים והמוות נתונים לשליטת האל ושלשטן אין שליטה באף כוח, ושבין שעבודת האל נעשית כבשר ודם ובין שהיא נעשית כרוח, סמכותו ייחודית.) האם יש לכם עוד משהו להוסיף? (אנחנו רואים שאלוהים מכתיב את ששת צמתי החיים.) טוב מאוד! מה עוד? (ברכות האל לאדם מייצגות גם הן את סמכותו.) כשאנחנו מדברים על סמכותו של אלוהים, כיצד אתם מפרשים את המילה "סמכות"? במסגרת תחום סמכותו של אלוהים, במה שאלוהים עושה וחושף, מה רואים בני אדם? (אנחנו רואים את כל-יכולתו של אלוהים ואת חוכמתו.) (אנחנו רואים שסמכותו של אלוהים נוכחת תמיד ושהיא קיימת באמת.) (אנחנו רואים את סמכותו של אלוהים בקנה מידה גדול בריבונותו על התבל ואנחנו רואים אותה בקנה מידה קטן כשהוא משתלט על חיי אדם. מששת צמתי החיים אנחנו רואים שאלוהים למעשה מתכנן את כל היבטי חיינו ושולט בהם.) (יתר על כן, אנחנו רואים שסמכותו של אלוהים מייצגת את אלוהים עצמו, הייחודי, ואף יציר נברא או ישות שלא נבראה לא יכולים להחזיק בה. סמכותו של אלוהים מסמלת את מעמדו.) "סמלים של מעמדו של אלוהים ושל עמדתו של אלוהים," נראה שאתם מבינים דרך הדוקטרינה את הדברים האלה. האם באמת יש לכם ידע כלשהו על סמכותו של אלוהים? האם מישהו מכם באמת תופס את סמכותו? (אלוהים השגיח עלינו והגן עלינו עוד מצעירותנו, ואנחנו רואים בכך את סמכותו של אלוהים. לא תמיד הבנו את המצבים שפקדו אותנו, אך אלוהים תמיד הגן עלינו מאחורי הקלעים. זוהי גם סמכותו של אלוהים.) טוב מאוד, יפה אמרתם!

כשאנחנו מדברים על סמכותו של אלוהים, היכן המוקד, הנקודה המרכזית? מדוע עלינו לדון בתוכן הזה? ראשית, בני אדם מסוגלים להבין, לראות ולחוש את סמכותו של אלוהים. מה שאתם רואים ומה שאתם חשים הם ממעשי האל, דברי האל, ושליטת האל על התבל. אם כן, כל מה שבני האדם רואים באמצעות סמכותו של אלוהים, כל מה שהם לומדים באמצעות סמכותו של אלוהים, או מה שהם מכירים באמצעות סמכותו של אלוהים – איזו הבנה אמיתית מתקבלת מהדברים הללו? ראשית, מטרת הדיון בתוכן הזה היא שבני האדם יבססו את מעמדו של אלוהים כבורא ואת עמדתו בקרב הכל. שנית, כשבני אדם רואים את כל מה שאלוהים עשה ואמר ושלט בו באמצעות סמכותו, הדבר מאפשר להם לראות את עוצמתו ואת חוכמתו של אלוהים. הדבר מאפשר להם לראות את עוצמתו האדירה של אלוהים לשלוט בכל ולראות כמה הוא חכם כשהוא עושה זאת. האין אלה המוקד והנקודה המרכזית של סמכותו הייחודית של אלוהים שדנו בה בעבר? לא חלף זמן רב, אך חלקכם שכח זאת, מה שמוכיח שלא הבנתם לחלוטין את סמכותו של אלוהים. אפשר אפילו לומר שלא ראיתם את סמכותו של אלוהים במלואה. האם אתם מבינים זאת כעת במידת מה? כשתראו את סמכותו של אלוהים בפעולה, מה תרגישו באמת? האם הרגשתם באמת בעוצמתו של אלוהים? (כן.) כשאתם קוראים את דברי האל על בריאתו את התבל, אתם מרגישים בעוצמתו, אתם מרגישים בכל-יכולתו. כשאתם רואים את ריבונותו של אלוהים על גורל האדם, מה אתם מרגישים? האם אתם מרגישים בעוצמתו ובחוכמתו? (כן.) אילו לא הייתה לאלוהים העוצמה הזו, אילו לא הייתה לו החוכמה הזו, האם הוא היה כשיר להיות בעל ריבונות על התבל ועל גורל האדם? יש לאלוהים עוצמה כזו וחוכמה כזו, ולכן יש לו הסמכות – זה דבר ייחודי. האם אי-פעם הכרתם יצור אחד או אדם אחד בתבל שיש להם עוצמה כמו זו שיש לאלוהים? האם יש מישהו או משהו עם העוצמה לברוא את השמיים והארץ וכל צבאם וכן למשול ולהיות בעל ריבונות עליהם? האם יש מישהו או משהו שיכול למשול באנושות כולה או להוביל אותה ולהיות גם נוכח תמיד וגם נוכח בכל? (לא.) האם אתם מבינים כעת את המשמעות האמיתית שכל מה שכלול בסמכותו הייחודית של אלוהים? האם אתם מבינים במידה כלשהי? (כן.) סקרנו כעת את הנקודות הנוגעות לסמכותו הייחודית של אלוהים.

מה החלק השני שדיברנו עליו? (טבעו הצודק של אלוהים.) לא דנו בדברים רבים בנוגע לטבעו הצודק של אלוהים. מדוע? יש סיבה אחת לכך: עבודתו של אלוהים בשלב הזה היא בעיקר שיפוט וייסור. טבעו הצודק של אלוהים התגלה בבירור בעידן המלכות, באופן ספציפי מאוד. הוא אמר את הדברים שהוא מעולם לא אמר מאז הבריאה, ובדבריו, כל בני האדם – כל מי שראה את דברו וכל מי שחווה את דברו – ראו את טבעו הצודק מתגלה. נכון? אם כן, מהי הנקודה המרכזית של מה שאנחנו דנים בו בנוגע לטבעו הצודק של אלוהים? האם פיתחתם תפיסה עמוקה של מה שלמדתם? האם רכשתם הבנה מאיזושהי מחוויותיכם? (אלוהים שרף את סדום מפני שאנשי התקופה הפכו למושחתים מאוד ולכן עוררו את חמת האל. בכך אנחנו רואים את טבעו הצודק של אלוהים.) ראשית, בואו נראה: אם אלוהים לא היה מחריב את סדום, האם הייתם מסוגלים לדעת על טבעו הצודק? עדיין הייתם מסוגלים לדעת עליו. נכון? אתם יכולים לראות זאת בדברים שהוא הביע בעידן המלכות וכן מתוך השיפוט, הייסור והקללות שהוא הטיל על האדם. האם אתם רואים את טבעו הצודק של אלוהים מכך שחס על נינווה? (כן.) בעידן זה, אתם יכולים לראות קצת מהרחמים, האהבה והסובלנות של אלוהים. אתם יכולים לראות זאת כשבני אדם מכים על חטא ואלוהים משנה את דעתו עליהם. באמצעות שתי הדוגמאות האלה כבסיס לדיון בטבעו הצודק של אלוהים, אנחנו רואים בבירור רב שטבעו הצודק התגלה. עם זאת, במציאות, הדבר לא מוגבל למה שמתועד בשני הסיפורים האלה מכתבי הקודש. ממה שלמדתם וראיתם כעת באמצעות דבר האל ועבודתו, מתוך האופן שבו אתם חווים אותם כיום, מהו טבעו הצודק של אלוהים? דונו בכך מתוך חוויותיכם האישיות. (בסביבות שאלוהים יצר עבור בני האדם, כשהם מסוגלים לחפש את האמת ולפעול על פי רצון האל, הם רואים את אהבתו ורחמנותו. אלוהים מנחה אותם, הופך אותם לנאורים ונותן להם לחוש את האור שבתוכם. כשבני אדם פועלים נגד אלוהים, ומתנגדים לו והולכים נגד רצונו, יש חשיכה בתוכם, כאילו אלוהים זנח אותם. מכך חווינו את קדושת טבעו הצודק של אלוהים. אלוהים מופיע במלכות הקודש והוא נסתר במקומות מטונפים.) (מחוויותינו, אנחנו רואים את טבעו הצודק של אלוהים בעבודתה של רוח הקודש. כשאנחנו פסיביים, או אפילו פועלים נגד אלוהים ומתנגדים לו, רוח הקודש שם, נסתרת ולא פועלת. לפעמים אנחנו מתפללים ולא מרגישים את אלוהים, או אפילו מתפללים ולא יודעים מה לומר לו. עם זאת, כשמצבו של בן אדם משתנה והוא נעשה מוכן לשתף פעולה על אלוהים ולשים בצד את תפיסותיו ודמיונותיו שלו ולשאוף להשתפר, זה המקום שבו פניו המחייכים של אלוהים מתחילים להופיע בהדרגה.) האם יש לכם עוד משהו להוסיף? (אלוהים נסתר כשהאדם בוגד בו והוא מתעלם מהאדם.) (אני רואה את טבעו הצודק של אלוהים בדרך שבה הוא נוהג בבני האדם. אחינו ואחיותינו שונים באיכותם ובשיעור קומתם, וגם מה שאלוהים דורש מכל אחד מאיתנו שונה. כולנו מסוגלים לזכות בנאורות האל במידות שונות, וכך אני רואה את צדקת האל. זאת משום שהאדם לא יכול לנהוג באדם באותו אופן – רק אלוהים יכול לעשות זאת.) מממם, אתם כולכם דיברתם על ידע מעשי כלשהו.

האם אתם מבינים את הנקודה המרכזית בנוגע להכרת טבעו הצודק של אלוהים? בנוגע לכך, יש לנו מילים רבות מניסיון, אך יש כמה נקודות מרכזיות שעליי לספר לכם עליהן. כדי להבין את טבעו הצודק של אלוהים, יש להבין קודם את רגשותיו של אלוהים: מה הוא שונא, מה הוא מתעב, מה הוא אוהב, את מי הוא סובל, על מי הוא מרחם, ואיזה סוג של בן אדם מקבל את הרחמים האלה. זו נקודה שחשוב לדעת. יתרה מזאת, יש להבין שבלי קשר לשאלות כמה אלוהים אוהב וכמה רחמים ואהבה יש לו כלפי בני אדם, אלוהים לא סובל שאיש פוגע במעמדו ובעמדתו ולא סובל שאיש פוגע בכבודו. על אף שאלוהים אוהב בני אדם, הוא לא מפנק אותם. הוא נותן לבני אדם את אהבתו, את רחמיו, את סובלנותו, אך הוא מעולם לא התחנף אליהם – יש לו עקרונות ויש לו גבולות. בלי קשר לשאלות כמה הרגשתם את אהבת האל בקרבכם וכמה עמוקה האהבה הזו, לעולם אל לכם להתייחס לאלוהים כמו שתתייחסו לאדם אחר. אמנם נכון שאלוהים מתייחס אל בני אדם כמקורבים אליו, אך אם בן אדם רואה באלוהים בן אדם אחר כאילו היה רק עוד יציר נברא, כגון חבר או מושא להערצה, אלוהים יסתיר ממנו את פניו ויזנח אותו. זה טבעו והוא לא יסבול אף אדם שיתייחס אליו ברשלנות כך. לכן לרוב נאמר שטבעו של אלוהים הוא דברו: לא משנה בכמה דרכים צעדתם, כמה עבודה עשיתם או כמה סבלתם עבור אלוהים – ברגע שאתם פוגעים בטבעו של אלוהים, הוא יגמול לכל אחד מכם בהתאם למעשיכם. האם ראיתם זאת? (כן.) ראיתם זאת, נכון? פירוש הדבר הוא שלאלוהים מותר לראות בני אדם כמקורבים אליו, אך לבני האדם אסור להתייחס אל אלוהים כחבר או קרוב משפחה. אל תתייחסו אל אלוהים כאל ידידכם. גם אם קיבלתם ממנו אהבה רבה וגם אם הוא היה איתכם סובלני מאוד, אף פעם אסור לכם להתייחס אל אלוהים כאל סתם חבר. זהו טבעו הצודק של אלוהים. אתם מבינים, נכון? (כן.) האם אני צריך להוסיף בנושא? האם יש לכם הבנה קודמת בנושא? באופן כללי, זו הטעות שהכי קל לבני אדם לעשות, בין שהם מבינים את הדוקטרינות ובין שהם מעולם לא חשבו על כך קודם. כשבני אדם פוגעים באלוהים, הדבר לא תמיד נובע ממקרה אחד או מדבר אחד שהם אומרים, אלא נובע מגישה שיש להם ומצב שהם מצויים בו. זה דבר מפחיד ביותר. יש בני אדם שמאמינים שהם מבינים את אלוהים, שהם מכירים אותו; אולי הם אפילו עושים דברים שמרצים את אלוהים. הם מתחילים להרגיש שווים לאלוהים ושהם הצליחו בחוכמתם להפוך לחברים של אלוהים. תחושות כאלה הן שגויות ביותר. אם אתם לא מבינים זאת עמוקות, אם אתם לא מבינים זאת בבירור, קל מאוד לפגוע באלוהים ולפגוע בטבעו הצודק. אתם מבינים זאת עכשיו, נכון? (כן.) נכון שטבעו הצודק של אלוהים הוא ייחודי? האם הוא שווה לאישיות של האנושות? האם הוא שווה לתכונותיו האישיות של אדם? לעולם לא, נכון? (כן.) לכן אסור לכם לשכוח שבלי קשר לאופן שבו אלוהים מתייחס לבני האדם ובלי קשר לאופן שבו הוא חושב על בני האדם, עמדתו, סמכותו ומעמדו של אלוהים לא משתנים לעולם. עבור האנושות, אלוהים הוא תמיד אדון הכל והבורא! אתם מבינים, נכון? (כן.)

מה למדתם על קדושתו של אלוהים? מלבד היותה ההיפך הגמור של רוע השטן, מה היה הנושא המרכזי בדיון בקדושתו של אלוהים? האם הוא לא היה מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו? האם מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו ייחודיים לאלוהים עצמו? (כן.) שום דבר בבריאה שלו לא מכיל אותה, לכן אנחנו אומרים שקדושתו של אלוהים ייחודית, וזה דבר שאתם יכולים ללמוד. היו לנו שלושה מפגשים על קדושתו של אלוהים. האם תוכלו לתאר במילים שלכם, על פי ההבנה שלכם, מה אתם מאמינים שהיא קדושתו של אלוהים? (בפעם האחרונה שאלוהים תקשר איתנו, עשינו דבר מה: קדנו בפניו. שמענו איפה הוא עומד וראינו שאנחנו לא עומדים בדרישותיו. קידתנו הכוחנית בפני אלוהים לא עלתה בקנה אחד עם רצונו ומתוך זה ראינו את קדושתו של אלוהים.) נכון מאוד, הלא כן? יש עוד משהו? (בדבר האל לאנושות, אנחנו רואים שהוא מדבר בפשטות ובבירור – הוא מדבר ישר ולעניין. השטן מדבר בעקיפין והוא מלא שקרים. ממה שקרה בפעם הקודמת, כשהשתחווינו בפני אלוהים, ראינו שדבריו ומעשיו הם תמיד עקרוניים. הוא תמיד ברור ותמציתי מאוד כשהוא אומר לנו כיצד עלינו לנהוג, למה עלינו לציית וכיצד עלינו לפעול. אולם בני אדם הם לא כאלה – לאחר שהשטן השחית את האנושות, בני האדם שאפו להשיג את מטרותיהם ורצונותיהם האישיים במעשיהם ובדבריהם. מהאופן שבו אלוהים משגיח על אנושות, מהדאגה וההגנה שהוא מקדיש לה, אנחנו רואים שכל מה שאלוהים עושה הוא חיובי – זה ברור מאוד. כך אנחנו רואים את גילוי המהות של קדושתו של אלוהים.) יפה אמרת! האם מישהו אחר יכול להוסיף על כך? (אנחנו רואים את קדושתו של אלוהים כשהוא חושף את רוע השטן וברגע שאלוהים מראה לנו את מהותה, כדאי שנכיר אותה, ואנחנו יכולים להבחין במקור לכל הסבל של האנושות. בעבר, לא היינו מודעים לסבל בתחומו של השטן. רק כשאלוהים גילה זאת ברבים, ראינו שכל הסבל שנובע מעיסוק בחיפוש פרסום ועושר נוצר כולו על ידי השטן. רק בזכות זאת אנחנו מרגישים שקדושתו של אלוהים היא הישועה האמיתית של האנושות. יתרה מזאת, אלוהים מכין את התנאים כדי שנקבל ישועה. גם אם הוא לא מוליד אותנו למשפחה אמידה, הוא מוודא שניוולד למשפחה הולמת ובסביבה הולמת. יתר על כן, הוא לא מאפשר לנו לסבול פגיעה ודיכוי מצד השטן, כדי שיהיו לנו התנאים וכדי שיהיו לנו מחשבות רגילות והיגיון רגיל בקבלת ישועת האל באחרית הימים. בכל זאת אנחנו גם רואים את הדיוק שבתוכניות האל, בהסדריו, ובאופן שבו הוא מוציא אותם לפועל. לכן אנחנו מסוגלים לראות טוב יותר את העבודה המפורטת של אלוהים כשהוא מושיע אותנו מהשפעת השטן, ואנחנו רואים את קדושתו של אלוהים ואת אהבתו כלפי האנושות.) האם יש עוד משהו להוסיף? (משום שאנחנו לא מבינים את מהותה של קדושתו של אלוהים, השתטחותנו בפניו לשם עבודתו היא מדוללת, יש לה מטרה נסתרת והיא מכוונת, מה שמרגיז את אלוהים. גם מכך אנחנו רואים את קדושתו של אלוהים. אלוהים שונה מאוד מהשטן – השטן רוצה שבני האדם יעריצו אותו, ויתחנפו אליו ויעבדו אותו. השטן נעדר עקרונות.) טוב מאוד! ממה ששיתפנו על קדושתו של אלוהים, האם ראיתם את שלמות האל? (אנחנו רואים זאת.) מה עוד אתם רואים? האם אתם רואים את האופן שבו אלוהים הוא מקור כל הדברים החיוביים? האם אתם מסוגלים לראות את האופן שבו אלוהים הוא התגלמות האמת והצדק? האם אתם רואים את האופן שבו אלוהים הוא מקור האהבה? האם אתם רואים את האופן שבו כל מה שאלוהים עושה, כל מה שבא ממנו וכל מה שהוא מגלה הם ללא רבב? (אנחנו רואים זאת.) מספר הדוגמאות האלה הן כולן נקודות מרכזיות שאני אומר על קדושתו של אלוהים. אולי עתה הדברים האלה הם דוקטרינות עבורכם ותו לא, אך יום אחד כשתחוו באל האמיתי מדברו או מעבודתו ותחזו בו, אתם תאמרו מלב לבכם שאלוהים קדוש, שאלוהים שונה מהאנושות ושלבו קדוש, וטבעו קדוש ומהותו קדושה. הקדושה הזו מאפשרת לאדם לראות את שלמותו וכן מאפשרת לאדם לראות שמהותה של קדושתו של אלוהים היא ללא דופי. מהותה של קדושתו קובעת שהוא אלוהים הייחודי עצמו, והיא מראה לאדם שהוא אלוהים הייחודי עצמו ומוכיחה זאת. האין זו הנקודה המרכזית? (כן.)

היום סקרנו כמה חלקים של התוכן ממפגשים קודמים. נחתום את סקירתנו כאן. אני מקווה שכולכם תפנימו את הנקודות המרכזיות של כל נושא ועניין. אל תחשבו עליהם רק כדוקטרינות – קראו אותם באמת ונסו לפענח אותם כשיהיה לכם זמן. זכרו אותם בלבכם והנהיגו אותם. כך תלמדו באמת את כל מה שאמרתי על הגילוי האמיתי של טבעו של אלוהים ושל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו. עם זאת, לעולם לא תבינו אותם אם רק תכתבו אותם ולא תקראו אותם במלואם או תחשבו עליהם. כעת אתם מבינים, נכון? לאחר שבני אדם יבינו את שלושת הנושאים האלה, תהיה להם הבנה כללית – או אפילו ספציפית – של מעמדו, מהותו וטבעו של אלוהים. אולם האם אתם מבינים את אלוהים באופן מלא? (לא.) ובכן, בהבנתכם את אלוהים, האם יש עוד תחומים שבהם אתם מרגישים שאתם זקוקים להבנה עמוקה יותר? כלומר, לאחר שרכשתם הבנה של סמכותו, טבעו הצודק וקדושתו של אלוהים, אולי ביססתם בדעתכם הכרה במעמדו ועמדתו הייחודיים. עם זאת, על מנת לרכוש הבנה עמוקה יותר, עליכם להכיר את מעשיו, את עוצמתו ואת מהותו ולהעריך אותם באמצעות חוויותיכם שלכם. כעת הקשבתם לשיתופים האלה, ולכן אתם יכולים לקבוע בלבכם את יסוד האמונה הבא: אלוהים קיים באמת והוא פוקד על הכל – זו עובדה. אסור לאיש לפגוע בטבעו הצודק של אלוהים, וקדושתו ודאית מעבר לכל ספק. אלה הן עובדות. השיתופים האלה מאפשרים להשתית יסוד למעמדו ועמדתו של אלוהים בלבם של בני האדם. לאחר השתתת היסוד הזה, בני האדם צריכים לחפש הבנה מעמיקה יותר כדי להכיר את אלוהים באמת.

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.