בר האנוש הוא אדון השבת

שהרי בר האנוש הוא אדון השבת

1. מתי י"ב 1 בעת ההיא, עבר ישוע בשדות הקמה ביום השבת, ותלמידיו רעבו והחלו לקטוף שיבולים ולאכול. 2. מתי י"ב 6-8 ואני אומר לכם שבמקום הזה יש דבר שהוא גדול מן המקדש. אך אילו ידעתם מה פירוש הדבר "כי חסד חפצתי ולא-זבח", לא…

2018-07-09 11:08:42

משל הכבשה האובדת

משל הכבשה האובדת

מתי י"ח 12-14 מה דעתכם? אם יש לאדם מאה כבשים, ואחד מהם תעה, האם הוא לא יעזוב את התשעים ותשעה וילך אל ההרים לחפש את האחד שתעה? ואם הוא ימצא אותו, אמן אני אומר לכם, הוא ישמח על האחד יותר מעל התשעים ותשעה שלא תעו. כך אין הו…

2018-07-09 11:11:03

לסלוח שבעים ושבע פעמים אהבת האדון

לסלוח שבעים ושבע פעמים ואהבת האדון

1. לסלוח שבעים ושבע פעמים מתי י"ח 21-22 אז פטרוס בא אליו ואמר, "אדוני, כמה פעמים אחי יחטא נגדי, ואני אסלח לו? עד שבע פעמים?" ישוע אמר לו, "אינני אומר לך עד שבע פעמים, אלא עד שבעים ושבע." 2. אהבת האדון מתי כ"ב 37-39 יש…

2018-07-09 11:20:55

הדרשה על ההר משלי האדון ישוע הדברות

הדרשה על ההר משלי האדון ישוע הדברות

1. הדרשה על ההר הברכות (מתי ה' 3-12) מלח ואור (מתי ה' 13-16) חוק (מתי ה' 17-20) זעם (מתי ה' 21-26) ניאוף (מתי ה' 27-30) גירושין (מתי ה' 31-32) נדרים (מתי ה' 33-37) עין תחת עין (מתי ה' 38-42) אה…

2018-07-09 11:23:30

ישוע אדוננו עושה ניסים

1) ישוע אדוננו מאכיל חמשת אלפים איש יוחנן ו' 8-13 אחד מתלמידיו, אנדרי, אחיו של שמעון פטרוס, אמר לו, "יש פה נער שיש לו חמש כיכרות לחם שעורים ושני דגים, אך מה אלה בשביל אנשים כה רבים?" ישוע אמר, "הושיבו את האנשים!" היה …

2018-07-09 11:12:57

תוכחת ישוע לפרושים

תוכחת ישוע אדוננו כלפי הפרושים

1. שפיטת הפרושים את ישוע מרקוס ג' 21-22 וכאשר קרוביו שמעו זאת, הם יצאו לתפוס אותו, כי הם אמרו, "הוא יצא מדעתו." והסופרים שירדו מירושלים אמרו, "יש בו בעל זבוב, ובעזרת שר השדים הוא מגרש את השדים." 2. תוכחת ישוע אדוננ…

2018-07-09 11:14:24

דברי ישוע לתלמידיו לאחר תחייתו

דברי ישוע אדוננו לתלמידיו לאחר תחייתו

יוחנן כ' 26-29 ולאחר שמונה ימים, שוב היו תלמידיו בבית, ותומא היה איתם. אז בא ישוע, והדלתות היו סגורות, והוא עמד ביניהם ואמר, "שלום לכם." ואז הוא אמר לתומא: "הושט אצבעך הנה, והבט בידיי, והושט ידך הנה ושים אותה בצדי, ואל ת…

2018-07-09 11:16:15

ישוע אוכל לחם ומסביר את כתבי הקודש לאחר תחייתו

ישוע אדונו אוכל לחם ומסביר את כתבי הקודש לאחר תחייתו

לוקס כ"ד 30-32 וכאשר הוא ישב איתם לאכול, הוא לקח את הלחם, ברך עליו, ובצע אותו ונתן להם. אז עיניהם נפקחו והם הכירו אותו, והוא נעלם מהם. והם אמרו זה לזה, "האם לבנו לא בער בקרבנו כאשר הוא דיבר אלינו בדרך ופתר לנו את כתבי הק…

2018-07-09 11:17:42