מזמור דברי אלוהים

מזמור דברי אלוהים

קטגוריות מזמורים

hymns-of-experience
מזמורי
new
מזמורים חדשים

אלבומים אחרים

experience
התנסויות חיים
gospel-witness
עדויות הבשורה
witness-god
נשיאת עדות בפני אלוהים
know-god
הכרת אלוהים
praise-god
תהילה לאלוהים

מצבי רוח

mood-majestic-and-solemn
מלכותי וחגיגי
mood-passionate
בלהט
mood-lyrical
לירי
mood-lighthearted
קליל
mood-enthusiastic
נלהב
mood-relaxing
מרגיע

מזמור דברי אלוהים

איש אינו מודע לבואו של האלוהים אלוהים הביא תהילתו למזרח אלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותו אלוהים הופיע במזרח העולם בתהילתו אלוהים חס על האנושות אלוהים מבכה את עתיד האנושות דברי האל הם האמת שאינה משתנה לעולם האהבה של אלוהים היא אמיתית ביותר האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדש האל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושות האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החיים האנושות המושחתת זקוקה לעבודתו של האל בהתגלמותו הוא זה אשר הביא את האמת, הדרך והחיים המשמעות האמיתית של אמונה באלוהים השפעתה של תפילת אמת התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתו כביר ונעלה הינו טבע האל כך מושל האלוהים בכל כל בני האדם חיים באורו של אלוהים כל הדברים קיימים תחת סמכותו של הבורא לעבודת הבשר ורוח האל אותה מהות מטרת עבודת הניהול של אלוהים היא להציל את האנושות משמעות הניהול של אלוהים את האנושות סמכות האל היא ייחודית סמכותו של הבורא לעולם אינה משתנה עבודתו של אלוהים ממשיכה להתקדם עקרונות חיפוש דרך האמת רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופית רק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונו

0תוצאת(תוצאות) חיפוש