אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

לא נמצאו תוצאות!

שיר קודש | כל האומות באות אל אורך 5:10
מזמור דברי אלוהים | 'זהותו ועמדתו של האל עצמו' 5:01
מזמור דברי אלוהים | 'ממשיותו וחביבותו של אלוהים' 4:17
מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות הפנימית של עבודת הכיבוש' 6:19
שיר קודש | 'טבעו הצודק של אלוהים הוא ייחודי' 5:11
שיר קודש | 'ככל שאנשי האלוהים מבשילים, כך הדרקון הגדול האדום כאש מתמוטט' 4:52
שיר קודש | 'אלוהים חשף את כל טבעו לאדם' 4:33
מזמור דברי אלוהים | 'מהות האלוהים קיימת באמת' 3:02
שיר קודש | 'ענוות אלוהים היא כה יפה' 3:39
שיר קודש | 'לשאת עדות לאל זו חובת האדם' 2:14
שיר קודש | 'האל הוא השליט של תוכנית הניהול בת ששת-אלפי השנים' 3:34
מזמור דברי אלוהים | אומות הגויים יהללו את שם אלוהים 7:14
מזמור דברי אלוהים | 'דברי אלוהים הם הדרך שאדם צריך לשמור' 3:05
מזמור דברי אלוהים | 'מלכות אלוהים הופיעה על פני האדמה' 6:03
שיר קודש | 'רק על ידי עבודה בבשר יוכל האל לזכות באנושות' 4:51
מזמור דברי אלוהים | 'צער האנושות המושחתת' 5:40
מזמור דברי אלוהים | 'עקרונות חיפוש דרך האמת' 3:36
שיר קודש | 'ההשפעה שמשפט האל יכול להשיג' 3:48

הסרטים האחרונים בסדרות אחרות