דבר אלוהים היומי - "עבודתה של רוח הקודש ועבודתו של השטן" - מובאה 445

2021 נובמבר 24

כשמשהו קורה לכם בחיי היום-יום שלכם, כיצד עליכם להבדיל אם הוא נובע מעבודתה של רוח הקודש או מעבודתו של השטן? כשהתנאים של בני האדם רגילים, חייהם הרוחניים רגילים וגם חייהם כבשר ודם רגילים, וההיגיון שלהם רגיל ומסודר. באופן כללי, אפשר לומר שמה שהם חווים ומגלים בתוך עצמם נובע מהריגוש של רוח הקודש (הפקת תובנות או החזקה בידע פשוט בעת האכילה והשתייה של דברי האל, שמירה על נאמנות כשקורים להם דברים מסוימים, או הכוח לאהוב את אלוהים כשקורים דברים מסוימים – כל הדברים האלה נובעים מרוח הקודש). עבודתה של רוח הקודש באדם רגילה במיוחד. האדם לא מסוגל לחוש בה, ונדמה שהיא נובעת מהאדם עצמו, אך למעשה, זוהי עבודתה של רוח הקודש. בחיי היום-יום, רוח הקודש עושה עבודה גדולה וגם קטנה בכולם, והעניין הוא רק שהיקף העבודה משתנה. יש בני אדם בעלי איכות טובה. הם מבינים דברים במהירות, והנאורות של רוח הקודש אדירה במיוחד בקרבם. יש בני אדם בעלי איכות ירודה, ונדרש להם זמן רב יותר להבין דברים, אך רוח הקודש מרגשת אותם בתוך תוכם, וגם הם מסוגלים להשיג נאמנות לאלוהים – רוח הקודש עובדת בבני האדם ששואפים להתקרב לאלוהים. כשבחיי היום-יום, בני האדם לא מתנגדים לאלוהים או מורדים באלוהים, לא עושים דברים שסותרים את הניהול של אלוהים, ולא מפריעים לעבודתו של אלוהים, רוח הקודש עובדת בכולם במידה כזו או אחרת, מרגשת אותם, הופכת אותם לנאורים, מעניקה להם אמונה, מעניקה להם כוח, מובילה אותם להיווכח באופן פעיל ולא להיות עצלנים או לחמוד את הנאות הבשר, להיות מוכנים לנהוג לפי האמת ולכמוה לדברי האל – כל הדברים האלה הם עבודה שנובעת מרוח הקודש.

כשמצבם של בני האדם לא רגיל, רוח הקודש זונחת אותם, הם ממורמרים, המניעים שלהם שגויים, הם עצלנים, הם מתפנקים כבשר ודם, ולבם מורד באמת – כל זה נובע מהשטן. כשהתנאים של בני האדם לא רגילים, כשהם חשוכים בתוך תוכם, וכשהם מאבדים את ההיגיון הרגיל שלהם, כשרוח הקודש זונחת אותם, וכשהם לא מסוגלים להרגיש את אלוהים בתוך עצמם, פירוש הדבר שהשטן עובד בתוכם. אם תמיד יש לבני האדם כוח פנימי, ואם הם תמיד אוהבים את אלוהים, באופן כללי, כשקורים להם דברים, הם נובעים מרוח הקודש, וכל אדם שהם פוגשים מגיע כתוצאה מהסדריו של אלוהים. במילים אחרות, כשהתנאים שלכם רגילים, כשאתם בתוך עבודתה האדירה של רוח הקודש, השטן לא יכול לערער אתכם כלל. על יסוד זה, אפשר לומר שכל דבר נובע מרוח הקודש, ועל אף שייתכן שיש לכם מחשבות שגויות, אתם מסוגלים להתכחש אליהן ולא לפעול לפיהן. כל זה נובע מעבודתה של רוח הקודש. באילו מצבים השטן מתערב? כשהתנאים שלכם לא רגילים, כשאלוהים לא ריגש אתכם, כשאתם נעדרים את עבודתו של אלוהים, כשאתם יבשים ושוממים מבפנים, כשאתם מתפללים לאלוהים אך לא תופסים דבר, וכשאתם אוכלים ושותים את דברי האל אך לא זוכים בהארה או בנאורות – בזמנים כאלה קל לשטן לעבוד בתוככם. במילים אחרות, כשרוח הקודש נוטשת אתכם וכשאתם לא יכולים להרגיש את אלוהים, קורים לכם דברים רבים שנובעים מפיתוי של השטן. השטן עובד במקביל לעבודתה של רוח הקודש, והוא מתערב באדם במקביל לכך שרוח הקודש מרגשת את האדם בתוכו. אולם, ידה של עבודתה של רוח הקודש היא על העליונה, ובני האדם שהתנאים שלהם רגילים יכולים לנצח – זה הניצחון של עבודתה של רוח הקודש על עבודתו של השטן. כשרוח הקודש עובדת, עדיין קיים בבני האדם טבע מושחת, אך עם עבודתה של רוח הקודש, קל לבני האדם לגלות ולזהות את מרדנותם, את מניעיהם ואת בוגדנותם. רק בשלב זה הם מתחילים לחוש חרטה ומוכנים לחזור בתשובה, וכך טבעם המרדני והמושחת מוסר בהדרגה בתוך עבודת האל. עבודתה של רוח הקודש רגילה במיוחד, וכשהיא עובדת בבני האדם, עדיין יש להם בעיות, הם עדיין בוכים, הם עדיין סובלים, הם עדיין חלשים, ויש עדיין דברים רבים שלא ברורים להם. אולם במצב כזה, הם מסוגלים להימנע מנסיגה, והם יכולים לאהוב את אלוהים, ועל אף שהם בוכים מתוך מצוקה, הם עדיין מסוגלים להלל את אלוהים. עבודתה של רוח הקודש רגילה במיוחד והיא כלל לא על-טבעית. רוב בני האדם מאמינים שברגע שרוח הקודש מתחילה לעבוד, חלים שינויים במצבם של בני האדם, והדברים היסודיים שבהם מוסרים. אלה אמונות שגויות. כשרוח הקודש עובדת באדם, הדברים הפסיביים באדם עדיין שם, ושיעור קומתו נותר בעינו, אך הוא זוכה בהארה ובנאורות של רוח הקודש, ולכן מצבו פעיל יותר, התנאים בתוכו רגילים, והוא משתנה במהירות. בחוויות האמיתיות של בני האדם, הם חווים בעיקר את העבודה של רוח הקודש או של השטן. אם הם לא מסוגלים להבין את המצבים האלה ולא מבחינים ביניהם, אין שום סיכוי שהם ייווכחו בחוויות אמיתיות, ועל אחת כמה וכמה שטבעם לא ישתנה. לפיכך, המפתח לחוויה של עבודת אלוהים היא היכולת לזהות את הדברים האלה. כך, יהיה לבני האדם קל יותר לחוות אותה.

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

ראה עוד

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

שתף

בטל