אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

סרט משיחי | 'שיר ניצחון' קטע (6) – הנתיב להיטהרות ולקבלת ישועה

קטעים מסרטים   1146  

מבוא

סרט משיחי | 'שיר ניצחון' קטע (6) – הנתיב להיטהרות ולקבלת ישועה

איך עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים מטהרת ומושיעה את בני האדם? איך עלינו לחוות את השיפוט והייסור של אלוהים כדי שנוכל להשיג את האמת והחיים, להיעשות זכאים לישועה ולבוא אל מלכות השמיים? סרטון זה יגלה לכם את התשובות ויכוון אתכם אל הנתיב אל מלכות השמיים.

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל