אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

אלוהים התגלם כבשר ודם בסין באחרית הימים. איזה בסיס יש לכך בנבואות בכתבי הקודש ובדברי האל?

1. אלוהים התגלם כבשר ודם בסין באחרית הימים. איזה בסיס יש לכך בנבואות בכתבי הקודש ובדברי האל? פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגוים" (מלאכי א 11). "כי כברק היוצא ממזרח ומאיר ע… נוסח מלא

נבואה מכתבי הקודש 2018-08-16 08:24:48

מה מטרתה חשיבותה של התגלמותו של אלוהים בסין כדי לעבוד באחרית הימים?

2. מה מטרתה חשיבותה של התגלמותו של אלוהים בסין כדי לעבוד באחרית הימים?   דברי אלוהים רלוונטיים: כל אחד משלבי עבודתו של אלוהים נעשה למען האנושות כולה ומכוון לכלל האנושות. אף שזו עבודת האל כבשר ודם, היא ע… נוסח מלא

2018-05-07 17:08:10

אלוהים התגלם כבשר ודם בסין באחרית הימים. איזה בסיס יש לכך בנבואות בכתבי הקודש ובדברי האל?

1. אלוהים התגלם כבשר ודם בסין באחרית הימים. איזה בסיס יש לכך בנבואות בכתבי הקודש ובדברי האל? פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגוים" (מלאכי א 11). "כי כברק היוצא ממזרח ומאיר ע… נוסח מלא

נבואה מכתבי הקודש 2018-08-16 08:24:48

מה מטרתה חשיבותה של התגלמותו של אלוהים בסין כדי לעבוד באחרית הימים?

2. מה מטרתה חשיבותה של התגלמותו של אלוהים בסין כדי לעבוד באחרית הימים?   דברי אלוהים רלוונטיים: כל אחד משלבי עבודתו של אלוהים נעשה למען האנושות כולה ומכוון לכלל האנושות. אף שזו עבודת האל כבשר ודם, היא ע… נוסח מלא

2018-05-07 17:08:10