שלושת שלבי עבודתו של אלוהים השיפוט באחרית הימים התגלמותו של אלוהים כבשר ודם בקשר לשמותיו של אלוהים עידן החסד ועידן המלכות ישועה וישועה מלאה הדרך לחיי נצח עבודת אלוהים ועבודת האדם הכירו את המשיח להכיר את אלוהים כתבי הקודש ואלוהים הכרת קולו של אלוהים המשמעות האמיתית של העלייה השמיימה אלוהים ירד בסין הכנסייה והדת לזהות את הפרושים מאז ימי קדם, דרך האמת היתה מושא לרדיפות פרשנות השילוש אמת ודוקטרינות היענות לרצון האל
 • 20 סוגים של אמיתות בשורה
  • שלושת שלבי עבודתו של אלוהים
  • השיפוט באחרית הימים
  • התגלמותו של אלוהים כבשר ודם
  • בקשר לשמותיו של אלוהים
  • עידן החסד ועידן המלכות
  • ישועה וישועה מלאה
  • הדרך לחיי נצח
  • עבודת אלוהים ועבודת האדם
  • הכירו את המשיח
  • להכיר את אלוהים
  • כתבי הקודש ואלוהים
  • הכרת קולו של אלוהים
  • המשמעות האמיתית של העלייה השמיימה
  • אלוהים ירד בסין
  • הכנסייה והדת
  • לזהות את הפרושים
  • מאז ימי קדם, דרך האמת היתה מושא לרדיפות
  • פרשנות השילוש
  • אמת ודוקטרינות
  • היענות לרצון האל
יד. ההבדלים בין הכנסייה של אלוהים לבין קבוצות דתיות

מהי הכנסייה של אלוהים? מהו ארגון דתי?

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "וישוע נכנס אל בית המקדש וגרש את כל המוכרים והקונים במקדש, והפך את שולחנותיהם של חלפני הכספים ואת כיסאותיהם של מוכ…