העלייה השמיימה חייבת להיות מבוססת על דברי האל ולא על תפיסות ודמיונות של האדם.

1. העלייה השמיימה חייבת להיות מבוססת על דברי האל ולא על תפיסות ודמיונות של האדם.     פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. מלכותך תבוא, רצונך ייעשה בארץ כפי שהוא בשמיים" (מתי ו' …

2019-08-14 10:55:32

מהי עלייה אמיתית השמיימה?

2. מהי עלייה אמיתית השמיימה? פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "ובחצות הלילה נשמעה קריאה 'הנה החתן בא, צאו וקדמו את פניו'" (מתי כ"ה 6). "הנה אני עומד ליד הדלת ודופק. אם מישהו ישמע את קולי ויפתח את הדלת, אני…

2019-07-18 05:31:46

אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו'

האל הכול יכול אומר, "איש מלבדו לא יכול לדעת את כל מחשבותינו, או לתפוס כמוהו את אופיינו ומהותנו, או לשפוט את המרדנות והשחיתות של האנושות, או לדבר אלינו ולעבוד בקרבנו כפי שהוא עובד בשמו של האל שבשמיים. לאיש מלבדו לא יכולות…

2018-07-16 11:30:30

עדויות מהחיים על קבלת עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים, הילקחות אל כס מלכותו של אלוהים והשתתפות במשתה עם ישוע

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "ושמעתי קול כקול עם רב, כקול מים רבים, וכקול רעם חזק, אומר, 'הללויה, כי יהוה אלוהים מולך, האל הכול יכול. נגילה ונשמחה וניתן לו כבוד: כי חתונת השה באה, ורעייתו הכינה את עצמה. וניתַּן לה ללב…

2018-11-06 16:55:40

שיתוף ודרשות: קבל את עבודתו של אלוהים באחרית הימים לפני האסון, כדי להילקח ולהשתתף במשתה עם ישוע.

עתה אנחנו באחרית הימים. אלוהים הופיע והחל לעבוד; במילים אחרות, האל הכול יכול בהתגלמותו החל בעבודת השיפוט המיועדת לאחרית הימים. לפיכך, אלו שמסוגלים לקבל את עבודתו של האל הכול יכול הם הברוכים מכולם. ישנם אנשים דתיים ששומעי…

2018-11-06 17:33:02

שיתוף ודרשות: השתתפות אמיתית במשתה – משמעה לעבור את השיפוט האלוהי באחרית הימים ולהיטהר.

המשפט האלוהי הוא משפט באמצעות האמת. ניתן לחוות זאת וליהנות מכך רק בבית האל. לא ניתן לזכות בכך בחוץ, בעולם הגדול. האם אלוהים אינו מרומם אותנו בכך בצורה יוצאת מגדר הרגיל? (כן.) אלוהים מאפשר לנו להשתתף במשתה – באיזה משתה מד…

2018-11-06 17:37:46

העלייה השמיימה חייבת להיות מבוססת על דברי האל ולא על תפיסות ודמיונות של האדם.

1. העלייה השמיימה חייבת להיות מבוססת על דברי האל ולא על תפיסות ודמיונות של האדם.     פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. מלכותך תבוא, רצונך ייעשה בארץ כפי שהוא בשמיים" (מתי ו' …

2019-08-14 10:55:32

מהי עלייה אמיתית השמיימה?

2. מהי עלייה אמיתית השמיימה? פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "ובחצות הלילה נשמעה קריאה 'הנה החתן בא, צאו וקדמו את פניו'" (מתי כ"ה 6). "הנה אני עומד ליד הדלת ודופק. אם מישהו ישמע את קולי ויפתח את הדלת, אני…

2019-07-18 05:31:46

אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו'

האל הכול יכול אומר, "איש מלבדו לא יכול לדעת את כל מחשבותינו, או לתפוס כמוהו את אופיינו ומהותנו, או לשפוט את המרדנות והשחיתות של האנושות, או לדבר אלינו ולעבוד בקרבנו כפי שהוא עובד בשמו של האל שבשמיים. לאיש מלבדו לא יכולות…

2018-07-16 11:30:30

עדויות מהחיים על קבלת עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים, הילקחות אל כס מלכותו של אלוהים והשתתפות במשתה עם ישוע

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "ושמעתי קול כקול עם רב, כקול מים רבים, וכקול רעם חזק, אומר, 'הללויה, כי יהוה אלוהים מולך, האל הכול יכול. נגילה ונשמחה וניתן לו כבוד: כי חתונת השה באה, ורעייתו הכינה את עצמה. וניתַּן לה ללב…

2018-11-06 16:55:40

שיתוף ודרשות: קבל את עבודתו של אלוהים באחרית הימים לפני האסון, כדי להילקח ולהשתתף במשתה עם ישוע.

עתה אנחנו באחרית הימים. אלוהים הופיע והחל לעבוד; במילים אחרות, האל הכול יכול בהתגלמותו החל בעבודת השיפוט המיועדת לאחרית הימים. לפיכך, אלו שמסוגלים לקבל את עבודתו של האל הכול יכול הם הברוכים מכולם. ישנם אנשים דתיים ששומעי…

2018-11-06 17:33:02

שיתוף ודרשות: השתתפות אמיתית במשתה – משמעה לעבור את השיפוט האלוהי באחרית הימים ולהיטהר.

המשפט האלוהי הוא משפט באמצעות האמת. ניתן לחוות זאת וליהנות מכך רק בבית האל. לא ניתן לזכות בכך בחוץ, בעולם הגדול. האם אלוהים אינו מרומם אותנו בכך בצורה יוצאת מגדר הרגיל? (כן.) אלוהים מאפשר לנו להשתתף במשתה – באיזה משתה מד…

2018-11-06 17:37:46