העלייה השמיימה חייבת להיות מבוססת על דברי האל ולא על תפיסות ודמיונות של האדם.

1. העלייה השמיימה חייבת להיות מבוססת על דברי האל ולא על תפיסות ודמיונות של האדם.   פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. מלכותך תבוא, רצונך ייעשה בארץ כפי שהוא בשמיים" (מתי ו' 9-10).…

2018-05-07 18:10:04

מהי עלייה אמיתית השמיימה?

2. מהי עלייה אמיתית השמיימה? פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "ובחצות הלילה נשמעה קריאה 'הנה החתן בא, צאו וקדמו את פניו'" (מתי כ"ה 6). "הנה אני עומד ליד הדלת ודופק. אם מישהו ישמע את קולי ויפתח את הדלת, אני אכנ…

2018-04-30 15:22:01

העלייה השמיימה חייבת להיות מבוססת על דברי האל ולא על תפיסות ודמיונות של האדם.

1. העלייה השמיימה חייבת להיות מבוססת על דברי האל ולא על תפיסות ודמיונות של האדם.   פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. מלכותך תבוא, רצונך ייעשה בארץ כפי שהוא בשמיים" (מתי ו' 9-10).…

2018-05-07 18:10:04

מהי עלייה אמיתית השמיימה?

2. מהי עלייה אמיתית השמיימה? פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "ובחצות הלילה נשמעה קריאה 'הנה החתן בא, צאו וקדמו את פניו'" (מתי כ"ה 6). "הנה אני עומד ליד הדלת ודופק. אם מישהו ישמע את קולי ויפתח את הדלת, אני אכנ…

2018-04-30 15:22:01