דבר אלוהים היומי

recital-daily-words-of-God
דבר אלוהים היומי

קטגוריה אחת

Recital-latest-expression
אמירותיו של האל הכול יכול (הדרך להכיר את אלוהים)
Recital-utterances-of-christ-of-the-last-days
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)
דברי האל הקלאסיים (קטעים נבחרים)
דברי האל הקלאסיים (קטעים נבחרים)

דרך החיים היא לא דבר שיכול להיות לכל אחד, ולא כל אחד יכול למצוא אותה בקלות. הסיבה לכך היא שהחיים יכולים לבוא רק מאלוהים – כלומר, רק אלוהים עצמו מחזיק במהות החיים, אין שום דרך חיים ללא אלוהים עצמו ולכן רק אלוהים הוא מקור החיים והמעיין הנובע הנצחי של מי החיים. מאז שהוא ברא את העולם, אלוהים עשה עבודה רבה בכל הנוגע לחיוניות של החיים, עשה עבודה רבה שמעניקה את החיים לאדם ושילם מחיר כבד כדי שהאדם יוכל לזכות בחיים. זאת משום שאלוהים עצמו הוא חיי נצח ואלוהים עצמו הוא הדרך שבה האדם קם לתחייה. אלוהים לעולם לא נעדר מלב האדם, והוא תמיד שוכן בקרב בני האדם. הוא הכוח המניע של חיי האדם, היסוד לקיום האדם ומשאב עשיר לקיומו של האדם החל מלידתו. הוא גרם לאדם להיוולד מחדש, והוא מאפשר לו לחיות בעוז בכל תפקידיו. הודות לעוצמתו ולכוח החיים שלו שלא דועך, חי האדם במשך דורות רבים שבמהלכם העוצמה של חיי אלוהים הייתה עמוד התווך של קיום האדם, שתמורתו אלוהים שילם מחיר שאף אדם רגיל לא שילם מעולם. כוח החיים של אלוהים גובר על כל עוצמה. יתרה מזאת, הוא עולה על כל עוצמה. חייו נצחיים, עוצמתו אדירה, ואף יציר נברא או כוח אויב לא יכול להתגבר בקלות על כוח החיים שלו. כוח החיים של אלוהים קיים ומקרין את אורו הבהיר, ללא קשר לזמן או למקום. חייו של אלוהים לעולם לא משתנים, גם נוכח התהפוכות שבשמיים ובארץ. הכל חולף אך חיי אלוהים נותרים, מפני שאלוהים הוא מקור קיומם ושורש קיומם של כל הדברים. חיי האדם מקורם באלוהים, קיום השמיים הוא בזכות אלוהים, וקיומה של הארץ נובע מעוצמת החיים של אלוהים. שום דבר בעל חיוניות לא יכול להתעלות על ריבונות אלוהים, ושום דבר בעל מרץ לא יכול להיחלץ מגבולות סמכותו של אלוהים. לכן על כל הבריות באשר הן לציית לריבונותו של אלוהים ולחיות תחת פיקודו של אלוהים. לכן איש לא יכול להימלט משליטתו.

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

רק לאלוהים יש את דרך החיים

I

דרך החיים אינה משהו שיש לכל אחד; היא אינה משהו שכל אחד יכול להשיג בקלות. כי החיים מגיעים רק מאלוהים, אלוהים לבדו מחזיק במהות החיים, כן, במהות החיים, רק לאלוהים יש את דרך החיים. אם כן רק אלוהים הוא מקור החיים והמעיין הנובע הנצחי של מי החיים. מבריאת העולם, אלוהים עשה עבודה רבה הכרוכה בחיוניות החיים, המביאה חיים לאדם. הוא שילם מחיר כבד כדי שהאדם יזכה בחיים. משום שאלוהים עצמו הוא חיי נצח. הוא שילם מחיר כבד כדי שהאדם יזכה בחיים. משום שאלוהים עצמו הוא חיי נצח; הוא הדרך באמצעותה האדם קם לתחייה.

II

אלוהים לעולם לא נעדר מליבו של האדם, הוא תמיד חי בקרב בני האדם. הוא הכוח המניע של חייהם, והבסיס לקיומו של האדם. הוא משאב עשיר עליו חי האדם. הוא גורם לבני האדם להיוולד מחדש, וגורם להם לחיות בעוז בתפקידיהם השונים. בזכות עוצמתו וכוח חיי, האדם חי דור אחרי דור, האדם חי דור אחרי דור. העוצמה שבחיי האל תומכת באדם בעקביות; אלוהים שילם מחיר שאף אדם רגיל לא שילם, לא שילם מעולם. העוצמה שבחיי האל תומכת באדם בעקביות; אלוהים שילם מחיר שאף אדם רגיל לא שילם מעולם. כוח החיים של האל גובר ומתעלה על כל עוצמה. חייו נצחיים, עוצמתו יוצאת דופן. אף יצור נברא או אויב לא יכול להתגבר על כוח החיים שלו, שקיים ומקרין את אורו בכל עת ובכל מקום. השמיים והארץ עשויים להשתנות, חייו של אלוהים לעולם לא ישתנו. הכל חולף אך חיי האל נותרים, משום שאלוהים הוא המקור והשורש לקיומם של כל הדברים, משום שאלוהים עצמו הוא חיי נצח. מקור חיי האדם באל, השמיים קיימים בזכות האל, והארץ קיימת בזכות כוח חיי האלוהים. אף עצם עם חיוניות לא יכול להתעלות על ריבונות האל, ואף דבר חי לא יחמוק מסמכות האלוהים.

III

באופן זה, יהיו אשר יהיו, כל בני האדם חייבים להישמע לריבונות האל, לחיות תחת פקודתו. באופן זה, יהיו אשר יהיו, כל בני האדם חייבים להישמע לריבונות האל, לחיות תחת פקודתו. איש לא יוכל לברוח, איש לא יוכל לברוח, איש לא יוכל לברוח, לברוח משליטתו. כן לא יוכל לברוח משליטתו. כן לא יוכל לברוח משליטתו.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

דבר אלוהים היומי

  • להכיר את אלוהים
  • חיים משיחיים
דבר אלוהים היומי - "הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע" - מובאה 1 דבר אלוהים היומי - "הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע" - מובאה 2 דבר אלוהים היומי - "הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע" - מובאה 3 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 17 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 9 דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 20 עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י') אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה י') דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 13 עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"ז) עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ט') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 29 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 11 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 18 אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"ד) עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'" - מובאה 52 אלוהים עצמו, הייחודי י' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'" - מובאה 34 אלוהים עצמו, הייחודי י' (מובאה ג') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ה' (מובאה א') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"א) אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ז') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 27 עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 23 אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה א') אלוהים עצמו, הייחודי ו' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה י') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"ג) אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ט' (מובאה ג') אלוהים עצמו, הייחודי ה' (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ט' (מובאה א') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ט"ו) אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ו') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ג') אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי - "אלוהים עצמו, הייחודי ב'" - מובאה 108 אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"ב) עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב' (מובאה) אלוהים עצמו, הייחודי ז' (מובאה א') דבר אלוהים היומי - "הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע" - מובאה 4 אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"א)
היווכחות בחיים דבר האל משיג הכל (מובאה ד') רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת (מובאה א') התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו (מובאה ב') כיצד להכיר את המציאות (מובאה א') שלושת שלבי העבודה עבודת האל ונוהגו של האדם (מובאה ב') רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת (מובאה ד') הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה (מובאה ב') דבר האל משיג הכל (מובאה ב') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה ג') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה ב') הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה (מובאה א') עידן המלכות הוא עידן הדבר (מובאה א') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 23 הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה א') דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 6 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 7 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 8 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 9 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 10 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 11 האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ה') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 20 העבודה בעידן החוק (מובאה א') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'" - מובאה 34 דבר האל משיג הכל (מובאה ג') תעלומת ההתגלמות (4) (מובאה ח') חזון עבודתו של אלוהים (3) (מובאה ד') שתי ההתגלמויות משלימות את חשיבותה של ההתגלמות (מובאה ב') עליכם לדעת כיצד האנושות כולה התפתחה עד היום (מובאה ב') חזון עבודתו של אלוהים (3) (מובאה ב') דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 12 תעלומת ההתגלמות (4) (מובאה ד') הופעת האל ועבודתו רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל (מובאה א') הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש (מובאה ב') הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש (מובאה א') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה א') רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל (מובאה ב') דברי האל לתבל כולה: פרק 29 (מובאה ב') דברי האל לתבל כולה: פרק 29 (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 27 (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 26 (מובאה א') התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו (מובאה א') כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ (מובאה ב') המשפט באחרית הימים המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת (מובאה ב') רק מי שמכיר את אלוהים יכול לשאת עדות על אלוהים (מובאה ב') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ו') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'" - מובאה 77 חזון עבודתו של אלוהים (3) (מובאה ג') ההתגלמות מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה א') הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם (מובאה א') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ב') דבר אלוהים היומי - "אלוהים עצמו, הייחודי א'" - מובאה 102 רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה ג') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ד') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ט') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ח') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ז') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ג') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה א') עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו (מובאה א') עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו (מובאה ב') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה ה') רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת (מובאה ג') מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים (מובאה ג') מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים (מובאה ב') מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים (מובאה א') הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם (מובאה ב') רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים (מובאה א') ההבדל המהותי בין אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם ובני אדם שאלוהים משתמש בהם (מובאה ב') ההבדל המהותי בין אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם ובני אדם שאלוהים משתמש בהם (מובאה א') שתי ההתגלמויות משלימות את חשיבותה של ההתגלמות (מובאה א') תעלומת ההתגלמות (4) (מובאה ה') הכרת עבודתו של האל האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים (מובאה ג') האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב? (מובאה ב') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה ג') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ז') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ח') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה ג') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה ב') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 10 (מובאה א') האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב? (מובאה א') מלכות אלף השנים הגיעה (מובאה ב') מלכות אלף השנים הגיעה (מובאה א') הכרת עבודתו של אלוהים כיום (מובאה ב') הכרת עבודתו של אלוהים כיום (מובאה א') ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו וחובת האדם (מובאה א') רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים (מובאה ד') רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים (מובאה ג') עבודת האל ונוהגו של האדם (מובאה ד') עבודת האל ונוהגו של האדם (מובאה ג') עבודת האל ונוהגו של האדם (מובאה א') ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו וחובת האדם (מובאה ד') תעלומת ההתגלמות (1) (מובאה ד') תעלומת ההתגלמות (4) (מובאה א') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה א') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ב') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ג') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ו') טבע האל, תכונותיו ומהותו רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה א') אלוהים הוא מקור חיי האדם (מובאה א') אלוהים הוא מקור חיי האדם (מובאה ב') רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה ב') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה ב') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה א') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה ג') האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים (מובאה ב') חשוב מאוד להבין את טבעו של אלוהים (מובאה א') אנחתו של האל הכול יכול (מובאה ב') דיברות העידן החדש (מובאה א') תעלומות בנושא כתבי הקודש לגבי כתבי הקודש (1) (מובאה ד') לגבי כתבי הקודש (1) (מובאה ג') לגבי כתבי הקודש (1) (מובאה א') איך ייתכן שאדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו יקבל את הגילויים של אלוהים? (מובאה ב') לגבי כתבי הקודש (3) (מובאה ג') לגבי כתבי הקודש (3) (מובאה ב') לגבי כתבי הקודש (2) (מובאה א') לגבי כתבי הקודש (4) (מובאה ב') חשיפת תפיסות דתיות כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ (מובאה א') רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים (מובאה ב') איך ייתכן שאדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו יקבל את הגילויים של אלוהים? (מובאה א') סוד העניין של עבודת הכיבוש (3) (מובאה ב') האם השילוש הקדוש קיים? (מובאה א') האם השילוש הקדוש קיים? (מובאה ב') האם השילוש הקדוש קיים? (מובאה ג') האם השילוש הקדוש קיים? (מובאה ד') חשיפת שחיתותה של האנושות האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים (מובאה א') עליכם לחפש דרך להגיע להרמוניה עם המשיח (מובאה ב') דברי האל לתבל כולה: פרק 10 (מובאה ב') עליכם לשקול את מעשיכם (מובאה ב') רבים הקרואים אך מעטים הנבחרים (מובאה א') אנחתו של האל הכול יכול (מובאה א') רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים (מובאה ב') אף אדם בשר ודם לא יכול להימלט מיום חרון אפי (מובאה א') ייעודים ותוצאות אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ב') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ח') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה ב') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה א') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה א') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ד') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ג') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ז') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ו') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ה') שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא (מובאה ד') שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא (מובאה ג') שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא (מובאה ב') שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא (מובאה א')

0תוצאת(תוצאות) חיפוש

קטעי קריאה