דבר אלוהים היומי - "הכרת עבודתו של אלוהים כיום" - מובאה 142

האל בהתגלמותו כבשר ודם באחרית הימים ירד ארצה בעיקר כדי לומר את דבריו, להסביר את כל הדרוש לחיי בני האדם, לציין במה בני האדם צריכים לקחת חלק, ולהראות לבני האדם את מעשיו של אלוהים, וכן את חוכמתו, יכולתו האינסופית ואת פלאיותו של אלוהים. באמצעות הדרכים הרבות שבהן מדבר האל, בני האדם חוזים בעליונותו של אלוהים, בגדולתו של אלוהים, ואף בענוותו ומסתוריותו של אלוהים. בני האדם רואים שהאל הוא עליון, אך גם שהוא עניו ונסתר, ויכול להיעשות לפחות מכולם. חלק מדבריו נאמרים היישר מנקודת המבט של רוח האל, חלק מדבריו נאמרים היישר מנקודת השקפתם של בני האדם, וחלק מדבריו נאמרים היישר מנקודת המבט של גוף שלישי. מזה ניתן לראות שאופן עבודתו של אלוהים משתנה לאין שיעור ושבאמצעות דבריו הוא מאפשר לבני האדם לראות זאת. עבודת האל באחרית הימים היא רגילה ואמיתית, ולכן קבוצת בני האדם של אחרית הימים ניצבת בפני הניסיון הגדול מכולם. בשל הרגילות והמציאותיות של אלוהים, כל בני האדם לוקחים חלק בניסיונות כאלה. הסיבה לכך שבני האדם מועמדים בניסיונותיו של אלוהים היא הרגילות והמציאותיות של אלוהים. במהלך עידנו של ישוע, לא היו תפיסות או ניסיונות. משום שרוב העבודה שעשה ישוע עלתה בקנה אחד עם תפיסותיהם של בני האדם, אנשים נעשו לחסידיו ולא גיבשו תפיסות לגביו. הניסיונות של היום הם הניסיונות החשובים ביותר שבפניהם ניצבו בני האדם, וכשנאמר שבני האדם האלה צלחו את התלאות, הכוונה היא לתלאות האלה. היום אלוהים בורא בדברו אמונה, אהבה, אורך רוח וצייתנות בבני האדם האלה. הדברים שאומר האל בהתגלמותו כבשר ודם באחרית הימים הם בהתאם למהות אופיו של האדם, בהתאם להתנהגות האדם ובהתאם לדברים שבני האדם צריכים לקחת בהם חלק כיום. שיטת הדיבור שלו היא גם אמיתית וגם רגילה: הוא לא מדבר על המחר ולא עוסק באתמול – הוא מדבר רק על הדברים שצריך לקחת בהם חלק, ליישם ולהבין היום. אם יקום בהווה אדם שיכול לעשות אותות ומופתים, לגרש שדים, לרפא חולים ולעשות נסים רבים, ואם אדם זה יטען שהוא ישוע השב לעולם, אזי אדם זה יהיה זיוף וחיקוי של ישוע ומעשה ידיהן של רוחות רעות. זכרו זאת! אלוהים לא חוזר על אותה העבודה פעמיים. שלב עבודתו של ישוע כבר הושלם, ואלוהים לעולם לא יוציא לפועל שוב את שלב העבודה הזה. עבודתו של אלוהים לא מתיישבת עם תפיסותיהם של בני האדם. לדוגמה, התנ"ך חזה את ביאת המשיח, אך התברר שישוע בא, ולכן לא ייתכן שיבוא שוב משיח נוסף. ישוע כבר בא פעם אחת, ולכן לא ייתכן שהפעם ישוע יבוא שוב. יש שם אחד לכל עידן, וכל אחד מהשמות האלה מאופיין על ידי העידן. לפי תפיסותיהם של בני האדם, אלוהים תמיד חייב לעשות אותות ומופתים, תמיד חייב לרפא חולים ולגרש שדים, ותמיד חייב להיות בדיוק כמו ישוע. אולם הפעם אלוהים אינו כזה כלל וכלל. אם באחרית הימים אלוהים שוב יעשה אותות ומופתים, ושוב יגרש שדים וירפא חולים – אם הוא יעשה בדיוק את שעשה ישוע – אז אלוהים יחזור על אותה העבודה פעמיים, ועבודתו של ישוע תאבד כל חשיבות או משמעות. לכן אלוהים מוציא לפועל שלב עבודה אחד בכל עידן. מיד עם השלמת כל שלב בעבודתו של אלוהים, רוחות רעות מחקות אותו, ולאחר שהשטן מתחיל להתחקות אחר עקבותיו של אלוהים, אלוהים משנה את שיטתו. עם השלמת שלב בעבודתו של אלוהים, רוחות רעות מחקות אותו. הדברים האלה חייבים להיות ברורים לכם. מדוע עבודתו של אלוהים היום שונה מעבודתו של ישוע? מדוע אלוהים לא עושה אותות ומופתים היום, ולא מגרש שדים או מרפא חולים? אם עבודתו של ישוע הייתה זהה לעבודה בעידן החוק, האם הוא היה יכול לייצג את אלוהים של עידן החסד? האם ישוע היה יכול להשלים את עבודת הצליבה? אם ישוע היה נכנס לבית המקדש ושומר את השבת, כפי שהיה נהוג בעידן החוק, איש לא היה רודף אותו וכולם היו מקבלים אותו. אם פני הדברים היו כך, האם הוא היה יכול להיצלב? האם הוא היה יכול להשלים את עבודת הגאולה? מה יהיה הטעם בכך שהאל בהתגלמותו כבשר ודם באחרית הימים יעשה אותות ומופתים כמו ישוע? רק אם אלוהים יבצע שלב נוסף בעבודתו במהלך אחרית הימים, שלב שמייצג חלק מתוכנית הניהול שלו, יוכלו בני האדם לזכות בהכרה עמוקה יותר של אלוהים, ורק אז תושלם תוכנית הניהול של אלוהים.

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

האל שופט את האדם ומביאו לידי שלמות באמצעות דבריו באחרית הימים

I

האל התגלם באחרית הימים כדי לדבר כדי להראות מה נחוץ לאדם ובמה עליו להיווכח להראות לאדם את מעשי האל ואת כול יכולתו להראות לו את חוכמת האל ופלאיותו באמצעות הדרכים הרבות שבהן אומר האל את דבריו האדם רואה את עליונות האל וגדולתו רואה את ענוות האל ונסתרותו שהאל העליון יכול להפוך לנמוך מכולם. האל משתמש בדבריו, לא באותות ובמופתים, כדי להשלים את האדם באחרית הימים. דבריו חושפים, שופטים ומייסרים, והם הופכים את האדם למושלם בכל מובן. בדברי האל, האדם נוכח בחביבות האל ובחוכמתו. האדם מבין את טבע האל באמצעות דבריו, הוא חוזה במעשי האל.

II

דברי האל נאמרים מנקודות מבט שונות – של רוח הקודש, של האדם ושל צד שלישי. באמצעות דבריו, האדם רואה את עבודת האל בדרכים שונות. העבודה העיקרית בעידן זה היא לספק מילים עבור חיי האדם היא נועדה לחשוף את אופי האדם ושחיתותו, לחסל את הידע שלו ואת תרבותו, את החשיבה הפיאודלית ואת התפיסות הדתיות. דברים אלה חייבים להיחשף ולהיטהר באמצעות דברי האל. האל משתמש בדבריו, לא באותות ובמופתים, כדי להשלים את האדם באחרית הימים. דבריו חושפים, שופטים ומייסרים, והם הופכים את האדם למושלם בכל מובן. בדברי האל, האדם נוכח בחביבות האל ובחוכמתו. האדם מבין את טבע האל באמצעות דבריו, הוא חוזה במעשי האל.

הכוונה העיקרית של אלוהים באחרית הימים היא להשלים שלב בעבודתו שבו הדבר מופיע בבשר וזהו חלק אחד בתכנית הניהול של אלוהים. באחרית הימים, האל שופט את האדם ומשלים אותו בעזרת דבריו. באחרית הימים, האל שופט את האדם ומשלים אותו בעזרת דבריו.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה