דבר אלוהים היומי - "האם השילוש הקדוש קיים?" - מובאה 299

תוכנית הניהול של אלוהים משתרעת על פני ששת אלפים שנה ונחלקת לשלושה עידנים על סמך ההבדלים בעבודתו: העידן הראשון הוא עידן החוק של התנ"ך, השני הוא עידן החסד והשלישי הוא העידן השייך לאחרית הימים – עידן המלכות. בכול עידן מיוצגת זהות שונה. הסיבה לכך היא רק הבדל בעבודה, כלומר דרישות העבודה. שלב העבודה הראשון התבצע בישראל והשלב השני של השלמת עבודת הגאולה התבצע ביהודה. למען עבודת הגאולה, נולד ישוע מרוח הקודש, כבן היחיד. כול זה היה בשל דרישות העבודה. באחרית הימים, רצונו של אלוהים הוא להרחיב את עבודתו לאומות הגויים ולכבוש את בני האדם בהן, כדי ששמו יתגדל בקרבם. ברצונו להנחות את האדם בהבנת כול הדרכים הנכונות לחיי אנוש וכן כול האמת ודרך החיים. כול העבודה הזו מתבצעת על ידי רוח אחת. אף שהיא עשויה לעשות זאת מעמדות שונות, אופייה ועקרונותיה של העבודה נותרים זהים. לאחר שתחזה בעקרונותיה ובאופייה של העבודה שהם ביצעו, תדע שהכול נעשה בידי רוח אחת. בכל זאת יש שיאמרו: האב הוא האב, הבן הוא הבן, רוח הקודש היא רוח הקודש, ובסופו של דבר הם יהיו לאחד. כיצד אם כן עליך לעשותם לאחד? כיצד ניתן לעשות את האב ורוח הקודש לאחד? אילו היו שניים במהותם, אין זה משנה כיצד יחוברו יחדיו, האם לא יישארו בגדר שני חלקים? כשאתה אומר לעשותם אחד, האין זה בפשטות חיבור של שני חלקים שונים לשלם אחד? אך האם הם לא היו שני חלקים בטרם נעשו לשלם? לכול רוח יש מהות נפרדת ושתי רוחות אינן יכולות להיעשות לאחת. הרוח אינה חפץ חומרי ואינה דומה לשום דבר אחר בעולם החומרי. בעיניהם של בני האדם, האב הוא רוח אחת, הבן – אחרת ורוח הקודש – רוח שלישית, ושלוש הרוחות מתערבבות כמו שלוש כוסות מים, לשלם אחד. האם אין אלה שלושה שנעשים לאחד? זהו הסבר מוטעה! האם אין זה פיצול של אלוהים? כיצד ייתכן שהאב, הבן ורוח הקודש ייעשו כולם לאחד? האם הם אינם שלושה חלקים שלכול אחד מהם אופי שונה? בכול זאת יהיו מי שיאמרו, האם אלוהים לא אמר במפורש שישוע הוא בנו האהוב? "ישוע הוא בנו האהוב של אלוהים, שממנו הוא רווה נחת", דברים אלה בהחלט נאמרו על ידי אלוהים עצמו. היה זה אלוהים שנשא עדות לעצמו, אלא שהוא עשה זאת מנקודת מבט שונה, זו של הרוח שבשמיים הנושאת עדות להתגלמותה שלה. ישוע הוא התגלמות אלוהים ולא בנו שבשמיים. האם אתה מבין? האם דברי ישוע, "האב הוא בי ואני באב" מצביעים על כך שהם רוח אחת? והאם לא בשל ההתגלמות הם הופרדו בין השמיים לארץ? במציאות הם עדיין אחד. יהיה אשר יהיה, זהו בפשטות אלוהים שנושא עדות לעצמו. בשל השינוי בעידנים ובדרישות העבודה והשלבים השונים בתוכנית הניהול שלו, השם שבו האדם מכנה אותו שונה גם הוא. כשהוא בא כדי לבצע את השלב הראשון של העבודה, ניתן היה לכנותו רק בשם יהוה, רועה בני ישראל. בשלב השני, ניתן היה לכנות את אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם רק בשם אדון ומשיח. אך בעת ההיא, הרוח שבשמיים ציינה רק שהוא בנו האהוב של אלוהים ולא הזכירה את היותו בנו היחיד של אלוהים. הדבר בפשטות לא קרה. כיצד ייתכן שלאלוהים יש בן יחיד? האם אז לא היה אלוהים מתגלם באדם? כיוון שהיה ההתגלמות, הוא כונה בנו האהוב של אלוהים, ומתוך כך בא הקשר בין אב לבנו. היה זה רק בשל ההפרדה בין השמיים לארץ. ישוע התפלל מנקודת מבט של בשר ודם. כיוון שעטה גוף של אנושיות רגילה, היה זה מנקודת מבט של בשר ודם כשהוא אמר: המעטפת החיצונית שלי היא זו של ישות שנבראה. כיוון שעטיתי בשר ודם כדי לרדת אל האדמה, אני רחוק כעת מאוד מן השמיים. מסיבה זו, הוא יכול היה להתפלל לאלוהים האב רק מנקודת מבט של בשר ודם. זו היתה חובתו, חובה שרוח אלוהים בהתגלמותו מוכרחה להיות מצויידת בה. לא ניתן לומר שהוא אינו אלוהים רק מפני שהוא מתפלל לאב מנקודת מבט של בשר ודם. על אף שהוא מכונה בנו האהוב של אלוהים, הוא עדיין אלוהים עצמו, שכן הוא אינו אלא התגלמות הרוח, ומהותו היא עדיין הרוח. מנקודת מבטם של בני האדם, הם תוהים מדוע הוא מתפלל אם הוא אלוהים עצמו. הסיבה לכך היא שהוא אלוהים בהתגלמותו, אלוהים החי כבשר ודם ולא הרוח שבשמיים. בעיניהם של בני האדם, האב, הבן ורוח הקודש כולם אלוהים. רק השלושה שנעשים כולם לאחד יכולים להיחשב לאל האמיתי האחד, וכך כוחו גדול במיוחד. בכול זאת יש שאומרים כי רק בדרך זו הוא הרוח המועצמת פי שבעה. כשהבן התפלל לאחר בואו, הוא התפלל לרוח הקודש. במציאות, הוא התפלל מנקודת מבט של ישות שנבראה. כי הבשר ודם אינו שלם והוא לא היה שלם והיו לו חולשות רבות כשהוא התגלם בבשר ודם. לפיכך הוא היה מוטרד מאוד כאשר ביצע את עבודתו כבשר ודם. לכן התפלל שלוש פעמים לאלוהים האב לפני צליבתו, וכן פעמים רבות עוד לפני כן. הוא התפלל בקרב תלמידיו, הוא התפלל לבדו על הר, הוא התפלל על סיפון סירת הדייגים, הוא התפלל בקרב המון אדם, הוא התפלל כשבצע לחם והתפלל כשברך אחרים. מדוע עשה זאת? היתה זו הרוח שאליה התפלל. הוא התפלל לרוח, לאלוהים שבשמיים, מנקודת מבט של בשר ודם. לפיכך מנקודת מבטו של האדם, נעשה ישוע לבן בשלב זה של העבודה. אולם בשלב הנוכחי, הוא אינו מתפלל. מדוע? הסיבה היא שהדבר שאותו הוא מבטא הוא עבודת הדבר, והשיפוט והייסור של הדבר. אין לו צורך בתפילות, מפני שכהונתו היא בדיבור. הוא אינו נצלב ואינו נמסר על ידי בני האדם לבעלי השררה. הוא רק מבצע את עבודתו והכול מוכן. בזמן שבו ישוע התפלל, הוא התפלל לאלוהים האב לירידת מלכות השמיים, לכך שרצונו של האב ייעשה ושהעבודה תגיע. בשלב זה, מלכות השמיים כבר ירדה, אם כך האם יש לו עדיין צורך להתפלל? עבודתו היא להביא את העידן לסופו, ואין עוד עידנים חדשים, אם כך האם יש צורך להתפלל לשלב הבא? אני חושש שלא!

בהסבריו של האדם יש סתירות רבות. אדרבא, אלה כולן תפיסותיו של האדם. ללא בחינה מדוקדקת, הייתם כולכם מאמינים שהן נכונות. האם אינכם יודעים שרעיון זה על אלוהים כשילוש אינו אלא תפיסה של האדם? לאדם אין ידע מלא ויסודי כלשהו. תמיד יש דברים המזהמים אותו ולאדם יש רעיונות רבים מדי. הדבר מדגים שישות שנבראה בפשטות אינה יכולה להסביר את עבודתו של אלוהים. במחשבתו של האדם יש דברים רבים מדי, שכולם באים מתוך היגיון ומחשבה אשר סותרים את האמת. האם ההיגיון שלך יכול לנתח ביסודיות את עבודתו של אלוהים? האם אתה יכול לרכוש תובנה על עבודתו של יהוה? האם אתה כאדם יכול לראות מבעד לכל הדברים האלה, או שמא אלוהים עצמו הוא שיכול לראות מנצח עד נצח? האם אתה הוא שיכול לראות מנצח שחלף מזמן עד נצח שעתיד לבוא, או שמא אלוהים הוא שיכול לעשות זאת? מה תאמר? במה אתה ראוי להסביר את אלוהים? על מה מבוסס ההסבר שלך? האם אתה אלוהים? השמיים והארץ וכול הדברים נבראו על ידי אלוהים עצמו. לא אתה הוא שעשית זאת, מדוע אם כן אתה נותן הסברים מוטעים? האם אתה ממשיך כעת להאמין בשילוש הקדוש? האם אינך חושב שהדבר יוצר עול גדול מדי? מוטב לך להאמין באל אחד ולא בשלושה. מוטב להיות אור, כי "עולו של האל הוא אור".

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה