דבר אלוהים היומי

recital-daily-words-of-God
דבר אלוהים היומי

קטגוריה אחת

Recital-latest-expression
אמירותיו של האל הכול יכול (הדרך להכיר את אלוהים)
Recital-utterances-of-christ-of-the-last-days
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)
דברי האל הקלאסיים (קטעים נבחרים)
דברי האל הקלאסיים (קטעים נבחרים)

אלוהים מבצע את עבודת השפיטה והייסורים כדי שבני האדם יכירו אותו, ולשם עדותו. אילולא אלוהים היה שופט את טבעם המושחת של בני האדם, הם לא היו מכירים את טבעו הצודק של אלוהים שאינו מרשה שום חטא, ואף לא היו מסוגלים להפוך את ידיעתם הישנה אודות אלוהים לידיעה חדשה. לשם עדותו וניהולו של אלוהים, הוא מציג בפומבי את כל-כולו, וכך הוא מאפשר לבני האדם לזכות בידיעה אודותיו ולשנות את טבעם, וכן לשאת עדות מהדהדת לאלוהים באמצעות הופעתו הפומבית של אלוהים. השינוי בטבעם של בני האדם מושג באמצעות סוגי העבודה השונים שאלוהים מבצע; ללא שינויים כאלה בטבעם של בני האדם, הם לא יוכלו לשאת עדות לאלוהים ואף לא להיות כלבבו של אלוהים. שינויים בטבעו של אדם מציינים שהוא השתחרר מאחיזתו של השטן, השתחרר מהשפעת החושך, ובאמת הפך לדוגמה ומופת לעבודתו של אלוהים, ובאמת הפך לעד של אלוהים ולאדם שהוא כלבבו של אלוהים. כיום, אלוהים המתגלם כבשר ודם ירד ארצה כדי להוציא לפועל את עבודתו עלי אדמות, והוא דורש שבני האדם ירכשו ידע אודותיו, יישמעו לו, וישאו לו עדות – שהם יכירו את עבודתו המעשית והרגילה, יישמעו לכל דבריו ועבודתו אשר אינם עולים בקנה אחד עם תפיסותיהם של בני האדם, ויישאו עדות לכל העבודה שלו לישועת בני האדם, ולכל המעשים שהוא עושה על מנת לכבוש את האדם. האנשים שנושאים עדות לאלוהים חייבים להכיר את אלוהים; רק עדות מסוג זה היא מדויקת וממשית, ורק עדות מסוג זה יכולה להמיט קלון על השטן. אלוהים משתמש באנשים שלמדו להכיר אותו על ידי כך שחוו את שפיטתו וייסוריו, את טיפולו וגיזומו את המיותר כדי שיישאו לו עדות. הוא משתמש הן באנשים שהושחתו על ידי השטן והן באנשים שטבעם השתנה ולכן זכו בברכתו כדי שישאו עדות לו. הוא אינו צריך שבני האדם יהללו אותו אך ורק באמצעות מילים, ואף לא את שבחיהם ועדותם של זן השטן שלא נגאלו על ידו. רק האנשים שמכירים את אלוהים ורק האנשים שטבעם השתנה כשירים לשאת עדות לאלוהים, ואלוהים לא יאפשר לבני האדם להמיט קלון בכוונה על שמו.

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

דבר אלוהים היומי

  • להכיר את אלוהים
  • חיים משיחיים
דבר אלוהים היומי - "הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע" - מובאה 1 דבר אלוהים היומי - "הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע" - מובאה 2 דבר אלוהים היומי - "הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע" - מובאה 3 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 17 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 9 דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 20 עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י') אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה י') דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 13 עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"ז) עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ט') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 29 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 11 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 18 אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"ד) עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'" - מובאה 52 אלוהים עצמו, הייחודי י' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'" - מובאה 34 אלוהים עצמו, הייחודי י' (מובאה ג') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ה' (מובאה א') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"א) אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ז') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 27 עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 23 אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה א') אלוהים עצמו, הייחודי ו' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה י') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"ג) אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ט' (מובאה ג') אלוהים עצמו, הייחודי ה' (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ט' (מובאה א') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ט"ו) אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ו') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ג') אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי - "אלוהים עצמו, הייחודי ב'" - מובאה 108 אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"ב) עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב' (מובאה) אלוהים עצמו, הייחודי ז' (מובאה א') דבר אלוהים היומי - "הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע" - מובאה 4 אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"א)
היווכחות בחיים דבר האל משיג הכל (מובאה ד') רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת (מובאה א') התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו (מובאה ב') כיצד להכיר את המציאות (מובאה א') שלושת שלבי העבודה עבודת האל ונוהגו של האדם (מובאה ב') רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת (מובאה ד') הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה (מובאה ב') דבר האל משיג הכל (מובאה ב') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה ג') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה ב') הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה (מובאה א') עידן המלכות הוא עידן הדבר (מובאה א') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 23 הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה א') דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 6 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 7 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 8 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 9 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 10 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 11 האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ה') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 20 העבודה בעידן החוק (מובאה א') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'" - מובאה 34 דבר האל משיג הכל (מובאה ג') תעלומת ההתגלמות (4) (מובאה ח') חזון עבודתו של אלוהים (3) (מובאה ד') שתי ההתגלמויות משלימות את חשיבותה של ההתגלמות (מובאה ב') עליכם לדעת כיצד האנושות כולה התפתחה עד היום (מובאה ב') חזון עבודתו של אלוהים (3) (מובאה ב') דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 12 תעלומת ההתגלמות (4) (מובאה ד') הופעת האל ועבודתו רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל (מובאה א') הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש (מובאה ב') הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש (מובאה א') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה א') רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל (מובאה ב') דברי האל לתבל כולה: פרק 29 (מובאה ב') דברי האל לתבל כולה: פרק 29 (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 27 (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 26 (מובאה א') התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו (מובאה א') כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ (מובאה ב') המשפט באחרית הימים המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת (מובאה ב') רק מי שמכיר את אלוהים יכול לשאת עדות על אלוהים (מובאה ב') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ו') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'" - מובאה 77 חזון עבודתו של אלוהים (3) (מובאה ג') ההתגלמות מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה א') הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם (מובאה א') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ב') דבר אלוהים היומי - "אלוהים עצמו, הייחודי א'" - מובאה 102 רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה ג') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ד') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ט') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ח') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ז') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ג') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה א') עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו (מובאה א') עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו (מובאה ב') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה ה') רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת (מובאה ג') מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים (מובאה ג') מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים (מובאה ב') מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים (מובאה א') הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם (מובאה ב') רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים (מובאה א') ההבדל המהותי בין אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם ובני אדם שאלוהים משתמש בהם (מובאה ב') ההבדל המהותי בין אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם ובני אדם שאלוהים משתמש בהם (מובאה א') שתי ההתגלמויות משלימות את חשיבותה של ההתגלמות (מובאה א') תעלומת ההתגלמות (4) (מובאה ה') הכרת עבודתו של האל האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים (מובאה ג') האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב? (מובאה ב') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה ג') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ז') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ח') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה ג') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה ב') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 10 (מובאה א') האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב? (מובאה א') מלכות אלף השנים הגיעה (מובאה ב') מלכות אלף השנים הגיעה (מובאה א') הכרת עבודתו של אלוהים כיום (מובאה ב') הכרת עבודתו של אלוהים כיום (מובאה א') ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו וחובת האדם (מובאה א') רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים (מובאה ד') רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים (מובאה ג') עבודת האל ונוהגו של האדם (מובאה ד') עבודת האל ונוהגו של האדם (מובאה ג') עבודת האל ונוהגו של האדם (מובאה א') ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו וחובת האדם (מובאה ד') תעלומת ההתגלמות (1) (מובאה ד') תעלומת ההתגלמות (4) (מובאה א') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה א') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ב') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ג') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ו') טבע האל, תכונותיו ומהותו רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה א') אלוהים הוא מקור חיי האדם (מובאה א') אלוהים הוא מקור חיי האדם (מובאה ב') רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה ב') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה ב') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה א') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה ג') האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים (מובאה ב') חשוב מאוד להבין את טבעו של אלוהים (מובאה א') אנחתו של האל הכול יכול (מובאה ב') דיברות העידן החדש (מובאה א') תעלומות בנושא כתבי הקודש לגבי כתבי הקודש (1) (מובאה ד') לגבי כתבי הקודש (1) (מובאה ג') לגבי כתבי הקודש (1) (מובאה א') איך ייתכן שאדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו יקבל את הגילויים של אלוהים? (מובאה ב') לגבי כתבי הקודש (3) (מובאה ג') לגבי כתבי הקודש (3) (מובאה ב') לגבי כתבי הקודש (2) (מובאה א') לגבי כתבי הקודש (4) (מובאה ב') חשיפת תפיסות דתיות כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ (מובאה א') רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים (מובאה ב') איך ייתכן שאדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו יקבל את הגילויים של אלוהים? (מובאה א') סוד העניין של עבודת הכיבוש (3) (מובאה ב') האם השילוש הקדוש קיים? (מובאה א') האם השילוש הקדוש קיים? (מובאה ב') האם השילוש הקדוש קיים? (מובאה ג') האם השילוש הקדוש קיים? (מובאה ד') חשיפת שחיתותה של האנושות האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים (מובאה א') עליכם לחפש דרך להגיע להרמוניה עם המשיח (מובאה ב') דברי האל לתבל כולה: פרק 10 (מובאה ב') עליכם לשקול את מעשיכם (מובאה ב') רבים הקרואים אך מעטים הנבחרים (מובאה א') אנחתו של האל הכול יכול (מובאה א') רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים (מובאה ב') אף אדם בשר ודם לא יכול להימלט מיום חרון אפי (מובאה א') ייעודים ותוצאות אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ב') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ח') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה ב') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה א') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה א') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ד') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ג') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ז') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ו') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ה') שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא (מובאה ד') שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא (מובאה ג') שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא (מובאה ב') שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא (מובאה א')

0תוצאת(תוצאות) חיפוש

קטעי קריאה