דבר אלוהים היומי - "הבטחות למי שהפך למושלם" - מובאה 554

מהי הדרך שבה אלוהים מביא את האדם לידי שלמות? אילו היבטים כלולים בה? האם אתה מוכן להיות מובא לידי שלמות על ידי אלוהים? האם אתה מוכן לקבל את השיפוט והייסור של אלוהים? מה ידוע לך על שאלות אלה? אם אינך יכול לדבר על ידע כזה, הדבר מראה שעדיין אינך יודע על עבודתו של אלוהים ורוח הקודש כלל לא עשתה אותך לנאור. אדם שכזה אינו יכול להיות מובא לידי שלמות. הוא יכול רק לקבל מידה קטנה של חסד כדי ליהנות ממנו לזמן קצר והוא אינו יכול להישמר לטווח ארוך. אם אדם רק נהנה מחסדו של אלוהים, אלוהים אינו יכול להביאו לידי שלמות. יש שעשויים להסתפק בשלווה ובהנאות גשמיות, בחיי נוחות ללא מצוקה וללא פורענות, כשהם חיים בשלווה עם משפחתם ללא מריבות וללא סכסוכים. הם אף עשויים להאמין כי זוהי ברכה מאלוהים, אך למען האמת זהו רק חסדו של אלוהים. אינכם יכולים להסתפק רק בהנאה מחסדו של אלוהים. חשיבה שכזו היא המונית מדי. גם אם אתה קורא את דבר אלוהים מדי יום, מתפלל מדי יום ורוחך חשה הנאה ושלווה מיוחדות במינן, אך בסופו של דבר אינך יכול לדבר על ידע כלשהו על אודות אלוהים ועבודתו או שאין לך ניסיון בהם, ואין זה משנה כמה אכלת ושתית מדבר אלוהים, אם אתה חש רק שלווה והנאה ברוחך, וכי דבר אלוהים מתוק באופן שאין שני לו, כאילו אינך יכול ליהנות ממנו די, אך אין לך ניסיון ממשי בדבר אלוהים ובמציאות של דבר אלוהים, מה תוכל לקבל מסוג כזה של אמונה באלוהים? אם אינך יכול להביא לידי ביטוי את מהות דבר אלוהים, האכילה והשתייה שלך ותפילותיך עוסקות כולן בדת. אדם מסוג כזה אינו יכול להיות מובא לידי שלמות ואינו יכול ליפול בנחלתו של אלוהים. כול הנופלים בנחלתו של אלוהים הם העוסקים בחיפוש אחר האמת. אלוהים אינו זוכה בגופו או ברכושו של אדם, אלא בחלק שבו אשר שייך לאלוהים. לכן אני אומר שאלוהים אינו מביא לידי שלמות את גופו של האדם אלא את ליבו, כך שליבו של האדם יוכל ליפול בנחלתו של אלוהים. במלים אחרות, מהות האמירה שאלוהים מביא את האדם לידי שלמות, היא שאלוהים מביא את לב האדם לידי שלמות, כדי שיוכל לפנות לאלוהים ולאהוב אותו.

בשרו של האדם הוא בן תמותה. אם אלוהים יזכה בבשרו של האדם, הדבר לא ישרת כל מטרה, כיוון שהוא נרקב באופן בלתי נמנע. הוא אינו יכול לקבל את ירושת אלוהים ולא את ברכותיו. אם אלוהים יזכה רק בבשרו של האדם וישמור אותו בזרם הזה, האדם יהיה בזרם הזה רק על פני השטח, אך ליבו יהיה שייך לשטן. אם כך, לא זו בלבד שהאדם לא יוכל להיות לביטוי של אלוהים, אלא הוא אף יהיה לנטל עליו. וכך בחירתו של אלוהים בבני אדם תהיה חסרת משמעות. מי שיובא לידי שלמות על ידי אלוהים הוא מי שיקבל את ברכותיו של אלוהים וירושתו. כלומר הוא לוקח מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, כך שאלה נעשים לדברים שיש בתוכו. כול דברי אלוהים שזורים בתוכו. תהיה ישותו של אלוהים אשר תהיה, אתם יכולים לקחת את כולה בדיוק כפי שהיא, וכך להביא לידי ביטוי את האמת. זהו אדם מן הסוג שאלוהים מביא לידי שלמות ושנופל בנחלתו של אלוהים. רק אדם מסוג זה זכאי לרשת את הברכות האלה שאלוהים מעניק:

1. קבלת כול אהבתו של אלוהים.

2. פעולה בהתאם לרצון אלוהים בכל דבר.

3. קבלת הנחייתו של אלוהים, חיים באורו של אלוהים וקבלת נאורות מאלוהים.

4. הבאה לידי ביטוי של הדמות האהובה על אלוהים על פני האדמה, אהבת אמת לאלוהים, בדומה לפטרוס, שנצלב למען אלוהים והיה ראוי למות כפיצוי על אהבתו של אלוהים, זכייה בכבוד הזהה לזה של פטרוס.

5. זכייה באהבה, כבוד והערצה מצד כול שוכני ארץ.

6. התגברות על כול כבלי המוות והשאול, מבלי לתת כול הזדמנות לעבודתו של השטן, שייכות לאלוהים, חיים בתוך רוח רעננה וחיונית וללא הרגשת לאות.

7. תחושה בלתי ניתנת לתיאור של התרגשות והתרוממות רוח בכל עת במהלך החיים, כאילו ראה את בוא יום כבודו של אלוהים.

8. קבלת כבוד עם אלוהים, וארשת הדומה לזו של הקדושים האהובים על אלוהים.

9. הפיכה למה שאלוהים אוהב על פני האדמה, כלומר לבנו האהוב של אלוהים.

10. שינוי צורה ועלייה עם אלוהים לרקיע השלישי, התעלות על הבשר.

רק מי שמסוגל לרשת את ברכות אלוהים מובא לידי שלמות על ידי אלוהים ונופל בנחלתו. האם רכשת דבר-מה? באיזו מידה אלוהים הביא אותך לידי שלמות? אלוהים אינו מביא בני אדם לידי שלמות באקראי. יש תנאים ותוצאות נראות לעין שהאדם יכול לראות. אין זה כפי שהאדם מאמין, שכול עוד יש לו אמונה באלוהים, הוא יכול להיות מובא לידי שלמות וליפול בנחלתו של אלוהים, ויכול לקבל את ברכותיו וירושתו של אלוהים על פני האדמה. עניינים אלה קשים עד מאוד, והרבה יותר מכך כשמדובר בשינוי צורה. בעת הנוכחית, הדבר העיקרי שעליכם לשאוף אליו הוא הבאה לידי שלמות על ידי אלוהים בכל דבר, והבאה לידי שלמות על ידי אלוהים דרך כול האנשים, העניינים והדברים שמולם אתם עומדים, כך שיותר ממה שאלוהים הינו, ישתלב בתוככם. עליכם לקבל תחילה את ירושת אלוהים על פני האדמה, בטרם תהיו זכאים לרשת ברכות רבות וגדולות יותר מאלוהים. לכול הדברים האלה עליכם לשאוף ואותם עליכם להבין תחילה. ככול שתשאף יותר להבאה לידי שלמות בכל דבר על ידי אלוהים, כך תהיה מסוגל יותר לראות את יד אלוהים בכל דבר, וכך לשאוף באורח פעיל להיווכח בקיום דבר אלוהים ובמציאות דברו דרך נקודות מבט שונות ובעניינים שונים. אינך יכול להסתפק במצבים שליליים, לדוגמה רק לא לחטוא או להיות חסר תפיסות, פילוסופיית חיים או רצון אנושי. אלוהים מביא את האדם לידי שלמות בדרכים שונות וכתוצאה מכך הבאה לידי שלמות אפשרית עבורך בכול עניין. תוכל להיעשות מושלם לא רק במונחים חיוביים, אלא גם במונחים שליליים, דבר שיעשיר אותך. בכול יום יש הזדמנויות להבאה לידי שלמות וזמן ליפול בנחלתו של אלוהים. לאחר תקופה של התנסות כזו, תשתנה מאוד. כעת תהיה מסוגל באופן טבעי לרכוש תובנה על דברים רבים שקודם לכן לא הבנת. מבלי שתזדקק לאחרים שילמדו אותך, ללא יודעין, אלוהים יעשה אותך לנאור, כך שתהיה לך נאורות בכל דבר וכל חוויותיך ייעשו מפורטות. אלוהים ינחה אותך כך שלא תסטה לצד זה או אחר. אז תעלה על הדרך להבאה לידי שלמות על ידו.

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה