רבים הקרואים אך מעטים הנבחרים

קראתי לרבים בעולם להיות לי לחסידים. ביניהם אלה שמשרתים ככמרים, אלה שמובילים, אלה שהם הבנים, אלה שמהווים את העם ואלה שמשרתים. אני מחלק אותם לקטגוריות השונות האלה על סמך הנאמנות שהם מפגינים כלפיי. לאחר שכל בני האדם יסווגו על פי סוגם, כלומר כשיתבהר אופיו של כל סוג אדם, אז אֶמנה כל אדם בקרב הסוג הראוי לו ואשים כל סוג במקום המתאים לו כדי שאוכל להגשים את מטרתי להושיע את האנושות. אחת-אחת, אני קורא לקבוצות של האנשים שברצוני להושיע לשוב לביתי, ואז אני מבקש מהם לקבל את עבודתי באחרית הימים. בו-בזמן אני מסווג בין בני האדם על פי סוג, ואז גומל או מעניש כל אחד מהם על פי מעשיו. אלה הם השלבים המרכיבים את עבודתי.

אני חי היום בעולם ובקרב בני האדם. כל בני האדם חווים את עבודתי וצופים בדבריי, ובזאת אני מעניק את כל האמיתות לכל אחד מחסידיי כך שהם יוכלו לקבל ממני חיים ובכך תהיה להם דרך ללכת בה. שכן אני אלוהים, מעניק החיים. במסגרת שנות עבודתי הרבות, האדם קיבל רבות וויתר על רבות, אך אני עדיין טוען שהאדם אינו מאמין בי באמת ובתמים. שהרי האדם רק מכיר באופן שטחי בכך שאני אלוהים והוא אינו מסכים עם האמת שבפי, ועוד פחות מכך מממש את האמת שאני מבקש ממנו. כלומר, האדם מכיר רק בקיומו של אלוהים, אך לא בקיומה של האמת; האדם מכיר רק בקיומו של אלוהים, אך לא בקיומם של החיים; האדם מכיר בשם אלוהים, אך לא במהותו. הודות לקנאותו, האדם מאוס עליי. שכן האדם פשוט משתמש במילים ערבות לאוזן כדי לרמות אותי, ואף אחד אינו עובד אותי בלב שלם. דבריכם נושאים עמם את פיתוי הנחש. ודבריכם יהירים באופן קיצוני, כאילו הביע אותם הארכי-מלאך. מעבר לכך, מעשיכם שחוקים; רצונותיכם המוגזמים וכוונותיכם החמדניות צורמות את האוזן. כולכם הפכתם לעשים בביתי ולמושא התיעוב והדחייה שלי. שכן אף אחד מכם אינו אוהב את האמת – אתם רק בני אדם שמעריכים ברכות, שרוצים לעלות לשמיים ואשר מתענגים למראה הדרו של המשיח כשהוא משתמש בעוצמתו בעולם. האם אי פעם חשבתם כיצד בני אדם כה מושחתים כמוכם, שכלל אינם יודעים מהו אלוהים, יכולים להיות ראויים להיות חסידי אלוהים? כיצד אתם יכולים לעלות לשמיים? כיצד אתם יכולים להיות ראויים לראות את היופי והתפארת חסרי התקדים? פיכם מלא דברים של רמאות וזוהמה, של בגידה ויהירות. מעולם לא נשאתם בפניי דברי כנות וקדושה או דברים על חוויית דבריי וציות לי. איזו אמונה זו? לבכם מלא בתשוקות ובעושר; דעתכם מלאה בדברים חומריים. כל יום אתם מחשבים כיצד להפיק ממני רווח, מעריכים כמה עושר וכמה דברים חומריים הרווחתם ממני. כל יום אתם ממתינים לברכות נוספות שיורעפו עליכם, כדי שתוכלו ליהנות מדברי עונג גדולים ורבים יותר. הדבר אשר במחשבותיכם בכל רגע איננו אני ואיננו האמת הנובעת ממני, אלא בעלכם (רעייתכם), בניכם, בנותיכם, או מה שאתם אוכלים או לובשים וכיצד תוכלו ליהנות מעונג טוב יותר ורב יותר. אפילו אם תמלאו את בטנכם עד אפס מקום, הלא אינכם הרבה מעבר לגופת המת? אפילו תעטרו את דמותכם בפאר, האינכם אלא גופה מהלכת ללא רוח חיים? אתם עמלים למען בטנכם עד שמאפיר שיערכם, אולם אף אחד מכם אינו מוכן להקריב ולו שערת ראש אחת למען עבודתי. אתם נודדים, עמלים ומענים את דעתכם למען בשרכם ולמען בניכם ובנותיכם, אולם איש מכם אינו דואג על מה שבלבי ובדעתי ואינו מקדיש לכך מחשבה. מה אתם רוצים להרוויח ממני?

אני לעולם איני ממהר בעבודתי. ללא קשר לדרך שבה האדם הולך בעקבותיי, אני עושה את עבודתי בהתאם לכל שלב, על פי התוכנית שלי. לפיכך, אף שתמרדו בי כל כך, איני חדל מעבודתי ואני ממשיך לשאת את הדברים שברצוני לשאת. אני קורא אל ביתי את כל אלה שיועדו מראש להאזין לדבריי, ואז אני מציב לפני כס מלכותי את כל אלה שמצייתים וכמהים לדבריי. אלה שבוגדים בדבריי, אלה שאינם מצייתים ונשמעים לי, ואלה שמתנגדים לי בריש גלי יושלכו כולם הצדה להמתין לעונשם הסופי. כל בני האדם חיים חיי שחיתות תחת ידו של השטן, כך שאין רבים בחסידיי שבאמת כמהים לאמת. כלומר רובם אינם עובדים אותי בלב שלם ובאמת, אלא מנסים לזכות באמוני באמצעות שחיתות, מרד ואמצעי הונאה. זו הסיבה שאני אומר, "רבים הקרואים אך מעטים הנבחרים." כל הקרואים מושחתים עמוקות וחיים באותו עידן, אך הנבחרים הם היחידים אשר מאמינים באמת ומכירים באמת ואשר נוהגים על פי האמת. בני אדם אלה אינם אלא חלק קטן מאוד מן השלם, ומבני האדם האלה אקבל יותר כבוד. על פי הדברים האלה, האם אתם יודעים אם אתם בנבחרים? מה יהיה סופכם?

כבר אמרתי שחסידיי רבים אך מעטים הם אלה שאוהבים אותי בלב שלם. ייתכן שיהיו כאלה שיאמרו, "האם הייתי מקריב הרבה כל כך אלמלא אהבתי אותך? האם הייתי ממשיך להיות חסידך אלמלא אהבתי אותך?" בהחלט יש לכם סיבות רבות. אהבתכם בהחלט אדירה, אך מה מהותה של אהבתכם כלפיי? "אהבה," כפי שהדבר קרוי, מתייחסת לרגש טהור ללא רבב, שבו אתם משתמשים בלבכם לאהוב, להרגיש ולהתחשב. באהבה אין תנאים, אין מחסומים ואין מרחק. באהבה אין חשד, אין מרמה ואין ערמומיות. באהבה אין מרחק ואין דבר שאינו טהור. אם אתם אוהבים, הרי שאינכם מרמים, מתלוננים, בוגדים, מורדים, לוקחים או מבקשים לקבל דבר או כמות מסוימת. אם אתם אוהבים, הרי שאתם מקריבים בשמחה, מתמודדים עם מצוקה ותואמים לי. הייתם מקריבים את כל שיש לכם למעני: את משפחתכם, את עתידכם, את נעוריכם ואת נישואיכם. אחרת, אהבתכם אינה אהבה כלל אלא מרמה ובגידה! איזו אהבה היא אהבתכם? האם היא אהבת אמת? האם היא אהבת שקר? על כמה ויתרתם? כמה הקרבתם? כמה אהבה צברתי מכם? האם אתם יודעים? לבכם עודו גדוש רוע, בגידה ומרמה. אם כך איזה שיעור מאהבתכם אינו טהור? אתם מאמינים שכבר ויתרתם על מספיק למעני. אתם מאמינים שאהבתכם כלפיי כבר מספיקה, אך מדוע דבריכם ומעשיכם תמיד נושאים איתם מרד ומרמה? אתם חסידים שלי אך אינכם מכירים בדבריי. האם הדבר הזה נחשב לאהבה? אתם חסידים שלי, אך אז אתם משליכים אותי הצדה. האם זה נחשב אהבה? אתם חסידים שלי, אך אינכם בוטחים בי. האם זה נחשב אהבה? אתם חסידים שלי אך אינכם יכולים לקבל את קיומי. האם זה נחשב אהבה? אתם חסידים שלי אך אינכם נוהגים בי כראוי למי שאני ומקשים עליי בכל צעד ושעל. האם זה נחשב אהבה? אתם חסידים שלי, אך נוהגים בי כבשוטה ומרמים אותי בכל דבר ועניין. האם זה נחשב אהבה? אתם משרתים אותי אך אינכם יראים ממני. האם זה נחשב אהבה? אתם מתנגדים לי בכל מובן ובכל דבר. האם כל זה נחשב אהבה? נכון, הקרבתם הרבה, אך מעולם לא נהגתם כפי שביקשתי מכם. האם זה יכול להיחשב אהבה? חשבון זהיר מגלה שאין בכם ולו שמץ של אהבה כלפיי. אחרי שנים רבות אלה של עבודה ואחרי דברים כה רבים שסיפקתי, כמה קיבלתם לאמיתו של דבר? האין זה מצדיק מבט זהיר לאחור? אני מוכיח אתכם: אלה שאני קורא להם אינם אלה שלא הושחתו, אך אלה שאני בוחר בהם הם אלה שאוהבים אותי באמת. לפיכך, עליכם להיות דרוכים בדבריכם ובמעשיכם ולבחון את כוונותיכם ומחשבותיכם כדי שלא יחצו את הקו. בזמן הסוף, עשו את המיטב להציג את אהבתכם בפניי, ולא, חרון אפי לעולם לא ירפה מכם!

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.