רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים

כדי לשאת עדות לאלוהים ולבייש את התנין הגדול האדום כאש, אתם זקוקים לעיקרון ולתנאי: בלבכם, עליכם לאהוב את אלוהים ולהיווכח בדברי אלוהים. אם לא תיווכחו בדברי אלוהים, לא תהיה לכם דרך לבייש את השטן. באמצעות הגדילה של חייכם, אתם דוחים את התנין הגדול האדום כאש ומשפילים אותו עד עפר, ורק אז התנין הגדול האדום כאש מבוייש באמת. ככל שאתם מוכנים יותר להנהיג את דברי אלוהים, כך גדולה יותר ההוכחה לאהבתכם כלפי אלוהים ולשנאתכם לתנין הגדול האדום כאש. ככל שאתם נשמעים יותר לדברי אלוהים, כך גדולה יותר ההוכחה להשתוקקותכם לאמת. בני אדם שלא משתוקקים לדברי אלוהים הם בני אדם חסרי חיים. בני אדם כאלה נמצאים מחוץ לדברי אלוהים, והם שייכם לדת. לבני אדם שמאמינים באלוהים באמת יש ידע מעמיק יותר על דברי אלוהים, משום שהם אוכלים ושותים את דברי אלוהים. אם אתם לא משתוקקים לדברי אלוהים, לא תוכלו לאכול ולשתות את דברי אלוהים באמת, ואם אין לכם ידע על דברי אלוהים, אין לכם אמצעים לשאת עדות לאלוהים או להשביע את רצונו.

באמונתכם באלוהים, כיצד עליכם להכיר את אלוהים? עליכם ללמוד להכיר את אלוהים על סמך דבריו של אלוהים ועבודתו הנוכחית, ללא סטייה או טעות, ולפני הכל עליכם להכיר את עבודתו של אלוהים. זו התשתית להכרת אלוהים. כל הטעויות השונות האלה, החסרות קבלה טהורה של דברי אלוהים, הם תפיסות דתיות. זוהי קבלה סוטה ושגויה. המיומנות הגדולה ביותר של מנהיגים דתיים היא להשתמש בדברי אלוהים שהתקבלו בעבר, ולהשוות אותם לדברי אלוהים היום. אם אתם נאחזים בדברים שרוח הקודש האירה בעבר, כשאתם משרתים את אלוהים היום, השירות שלכם יגרום להפרעה, ונוהגכם יהיה מיושן ויהיה טקס דתי בלבד. אם אתם מאמינים שעל מי שמשרת את אלוהים להיות צנוע וסבלני כלפי חוץ... ואם אתם נוהגים לפי ידע כזה היום, הידע הזה הוא תפיסה דתית, והנוהג הזה הפך לעשייה צבועה. המושג "תפיסות דתיות" מתייחס לדברים מיושנים שעבר זמנם (לרבות קבלת הדברים שאמר אלוהים בעבר ואור שחשפה רוח הקודש ישירות), ואם הם מונהגים כיום, הם מהווים הפרעה לעבודתו של אלוהים ואין בהם שום תועלת לאדם. אם האדם לא מסוגל להיטהר מהדברים השייכים לתפיסות דתיות, הם יהפכו למכשול גדול לשירות אלוהים. לבני אדם עם תפיסות דתיות אין דרך לעמוד בקצב שלבי עבודתה של רוח הקודש – הם מתחילים בפיגור של שלב אחד, ואחר כך שניים – כי התפיסות הדתיות האלה גורמות לאדם להיות צדקן ויהיר ביותר. לאלוהים אין נוסטלגיה לדברים שהוא אמר או עשה בעבר ואם הם התיישנו, הוא מבטל אותם. הלא תוכלו להרפות מתפיסותיכם? אם אתם נצמדים לדברים שאלוהים אמר בעבר, האם הדבר מוכיח שאתם מכירים את עבודתו של אלוהים? אם אינכם מסוגלים לקבל את אורה של רוח הקודש היום, ואתם נאחזים במקום זאת באורו של העבר, האם הדבר מוכיח שאתם צועדים בעקבות אלוהים? האם אתם עדיין לא מסוגלים להרפות מתפיסות דתיות? אם כך הדבר, אתם תהפכו למתנגדי אלוהים.

אם האדם יכול להרפות מתפיסות דתיות, הוא לא ישתמש בדעתו כדי למדוד את דבריו ועבודתו של אלוהים כיום, ובמקום זאת יישמע לו ישירות. על אף שעבודתו של אלוהים היום שונה בבירור מזו של העבר, אתם מסוגלים להרפות מהשקפות העבר ולהישמע ישירות לעבודתו של אלוהים כיום. אם אתם מסוגלים להכרה כזו, עד כדי כך שאתם נותנים מקום של כבוד לעבודתו של אלוהים כיום בלי קשר לאופן שבו הוא עבד בעבר, הרי שהרפיתם מתפיסותיכם, ואתם נשמעים לאלוהים ויכולים להישמע לעבודתו ולדבריו של אלוהים ולצעוד בעקבות אלוהים. כך תישמעו לאלוהים באמת. אתם לא מנתחים או חוקרים את עבודתו של אלוהים, כאילו אלוהים שכח את עבודתו הקודמת, וגם אתם שכחתם אותה. ההווה הוא ההווה והעבר הוא העבר, ומכיוון שהיום אלוהים הניח למה שהוא עשה בעבר, אינכם צריכים להתקבע על דברים אלה. רק אז תוכלו להישמע לאלוהים לחלוטין, ולהרפות לחלוטין מתפיסותיכם הדתיות.

מפני שתמיד יש התפתחויות חדשות בעבודתו של אלוהים, יש עבודה חדשה וגם עבודה ישנה ומיושנת. העבודה הישנה והעבודה החדשה לא סותרות זו את זו, אלא משלימות זו את זו – כל שלב בא בעקבות השלב שלפניו. מפני שיש עבודה חדשה, יש לבטל את הדברים הישנים כמובן. לדוגמה, חלק מהנוהגים המבוססים והאמירות השגרתיות של האדם, בשילוב עם שנים רבות של ניסיונו ותורתו של האדם, גיבשו כל מיני תפיסות בדעתו של האדם. נוחה עוד יותר להתגבשות של תפיסות כאלה בדעתו של האדם היא העובדה שאלוהים טרם חשף את פניו האמיתיות ואת טבעו הפנימי במלואם בפני האדם, בשילוב עם התפשטותן של תיאוריות מסורתיות מקדם במשך שנים רבות. הוגן לומר שבמהלך אמונתו של האדם באלוהים, השפעתן של תפיסות שונות הובילה באדם להתגבשות והתפתחות מתמשכות של ידע הכולל כל מיני תפיסות על אלוהים – וכתוצאה מכך, דתיים רבים המשרתים את אלוהים הפכו לאויביו. לכן ככל שהתפיסות הדתיות של בני האדם חזקות יותר, כך הם מתנגדים יותר לאלוהים, וכך הם יותר אויבי אלוהים. עבודתו של אלוהים תמיד חדשה ולעולם אינה ישנה, והיא לעולם לא מגבשת דוקטרינה, אלא משתנה ומתחדשת ללא הרף במידה כזו או אחרת. העבודה הזו היא הביטוי לטבעו הפנימי של אלוהים עצמו. היא גם העיקרון הפנימי של עבודת אלוהים ואחד האמצעים שאלוהים מגשים באמצעותם את ניהולו. לולא עבד אלוהים כך, האדם לא היה משתנה ולא היה מסוגל להכיר את אלוהים, והשטן לא היה מובס. לפיכך, בעבודתו של אלוהים חלים תמיד שינויים שנראים אקראיים, אך הם למעשה מחזוריים. עם זאת, הדרך שבה האדם מאמין באלוהים שונה למדי: הוא נצמד לדוקטרינות ולמערכות הישנות והמוכרות, וככל שהן ישנות יותר, כך הן מתקבלות יותר על דעתו. כיצד יכולה דעתו המטופשת של האדם, דעת עיקשת וקשה כאבן, לקבל עבודות ודברים חדשים כה רבים ובלתי נתפסים של אלוהים? האדם מתעב את אלוהים שתמיד חדש ולעולם אינו ישן. האדם אוהב רק את אלוהים העתיק, בעל השיער הלבן, העומד ללא ניע. לפיכך, כיוון שאלוהים והאדם מעדיפים כל אחד דבר אחר, האדם הפך לאויבו של אלוהים. רבות מהסתירות האלה קיימות עדיין גם היום, אף שאלוהים כבר עושה עבודה חדשה מזה כמעט ששת אלפים שנה. אם כך, הן חסרות תקנה. אולי הסיבה לכך היא עקשנותו של האדם, או עמידותם של צוויו המנהליים של אלוהים בפני כל אדם – אך אנשי הדת האלה עדיין נאחזים בספרים ובניירות ישנים ומעופשים, בשעה שאלוהים ממשיך בפעולת הניהול שלו שטרם הושלמה כאילו אין איש לצדו. אף שהסתירות האלה הופכות את אלוהים והאדם לאויבים, ואף שהן לא ניתנות לתיקון, אלוהים לא שם לב אליהן, כאילו היו קיימות אך גם לא קיימות. עם זאת, האדם בכל זאת דבק באמונותיו ותפיסותיו ולעולם לא מרפה מהן. אולם דבר אחד ברור מאליו: על אף שהאדם אינו חורג מעמדתו, רגליו של אלוהים תמיד בתנועה והוא תמיד משנה את עמדתו בהתאם לסביבה, ובסופו של דבר, האדם הוא זה שיובס ללא מאבק. בינתיים, אלוהים הוא אויבם הגדול ביותר של כל יריביו שהובסו, והוא גם זה שמגן על בני האדם שהובסו ואלה שטרם הובסו. מי יכול להתחרות באלוהים ולנצח? נדמה שתפיסותיו של האדם באות מאלוהים, מפני שרבות מהן נובעות מעבודתו של אלוהים. עם זאת, אלוהים לא סולח לאדם בשל כך, ויתרה מזאת, הוא לא משבח את האדם על כך שהוא מייצר משלוח אחר משלוח של מוצרים "למען אלוהים" שהם מחוץ לעבודתו של אלוהים. במקום זאת, הוא נגעל מאוד מתפיסותיו של האדם ומאמונותיו החסודות והישנות, ואף מתעלם מהמועד שבו התגבשו התפיסות האלה. הוא לא מקבל כלל את האפשרות שעבודתו היא שהובילה לתפיסות האלה, מפני שהאדם הוא שהפיץ את תפיסות האדם. מקורן הוא במחשבותיו ובדעתו של האדם, והמקור הזה הוא לא אלוהים, אלא השטן. כוונתו של אלוהים היתה מאז ומתמיד שעבודתו תהיה חדשה וחיה, ולא מיושנת ומתה, והדברים שהוא רוצה שהאדם ייאחז בהם הדוקות נחלקים לעידנים ותקופות, ואינם נצחיים ובלתי משתנים. הסיבה לכך היא שהוא אל שגורם לאדם לחיות ולהיות חדש, לעומת השטן שגורם לאדם למות ולהיות זקן. האם אתם עדיין לא מבינים זאת? יש לכם תפיסות על אלוהים ואתם לא מסוגלים להרפות מהן מפני שדעתכם מקובעת. הסיבה לכך היא לא שאין די הגיון בעבודתו של אלוהים, או משום שעבודתו של אלוהים חסרת אנושיות – ויתרה מכך, הסיבה לכך היא לא שאלוהים תמיד מתרשל במילוי חובותיו. העובדה שאינכם יכולים להרפות מתפיסותיכם נובעת מכך שאתם לא מספיק ממושמעים, ושאתם לא נראים כלל כברואי אל, ולא מכך שאלוהים מקשה עליכם. אתם אלה שגרמו לכל זה, ואין לכך שום קשר לאלוהים – האדם הוא שגרם לכל הסבל והפורענות. כוונותיו של אלוהים תמיד טובות: אין ברצונו לגרום לכם לגבש תפיסות, אלא ברצונו שתשתנו ותתחדשו עם חלוף העידנים. אולם אתם לא יודעים לברור מוץ מבר, ואתם תמיד חוקרים או מנתחים. אלוהים לא מקשה עליכם, אלא שאין לכם כל יראה כלפי אלוהים, ומרדנותכם רבה מדי. יצור קטן מעז לקחת חלק פעוט ממה שאלוהים נתן בעבר ולהשתמש בו כדי לתקוף את אלוהים – האין זו מרדנות מצד האדם? הוגן לומר שהאדם לא ראוי כלל לבטא את השקפותיו בפני אלוהים, לא כל שכן להמציא עקרונות חסרי ערך, רקובים ומצחינים כאוות נפשו – שלא לדבר על התפיסות המעופשות האלה. האין הן אפילו יותר חסרות ערך?

מי שמשרת את אלוהים באמת הוא מי שכלבבו של אלוהים וראוי לשימושו של אלוהים, ואשר מסוגל להרפות מתפיסותיו הדתיות. אם ברצונכם ששתייתם ואכילתם של דברי אלוהים תישא פרי, עליכם להרפות מתפיסותיכם הדתיות. אם ברצונכם לשרת את אלוהים, יש צורך רב עוד יותר להרפות ראשית מהתפיסות הדתיות ולהישמע לדברי אלוהים בכל מעשיכם. אלה הדברים שמי שמשרת את אלוהים צריך להיות ניחן בהם. אם אין לכם הידע הזה, מרגע שתשרתו, תגרמו להפרעות ושיבושים, ואם תוסיפו להיאחז בתפיסותיכם, אלוהים יכה אתכם באופן בלתי נמנע ולעולם לא תקומו עוד. ניקח לדוגמה את ההווה. חלק גדול מהאמירות והעבודה של היום לא עולות בקנה אחד עם כתבי הקודש, ולא עולות בקנה אחד עם העבודה שאלוהים עשה בעבר. אם אתם לא מעוניינים להישמע לאלוהים, אתם עלולים ליפול בכל רגע. אם ברצונכם לשרת על פי רצון אלוהים, קודם כל עליכם להרפות מתפיסות דתיות ולתקן את השקפותיכם. חלק גדול מהדברים שייאמרו בעתיד לא יעלו בקנה אחד עם הדברים שנאמרו בעבר, ואם אין לכם רצון להישמע לאלוהים, לא תוכלו ללכת בנתיב העתידי שלכם. אם אחת משיטות עבודתו של אלוהים הכתה בכם שורשים ולא תרפו ממנה לעולם, שיטה זו תהפוך לתפיסתכם הדתית. אם מה שאלוהים הינו הכה בכם שורשים, זכיתם באמת, ואם דברי אלוהים והאמת של אלוהים מסוגלים להפוך לחייכם, לא יהיו לכם עוד תפיסות על אלוהים. למי שיש לו ידע אמיתי על אלוהים, לא יהיו תפיסות, והוא לא יציית לדוקטרינה.

העירו את עצמכם בכך שתשאלו את השאלות הבאות:

א. האם הידע שבתוככם מפריע לכם לשרת את אלוהים?

ב. כמה מנהגים דתיים יש בחיי היום-יום שלכם? אם אתם מסוגלים רק להעמיד פנים שאתם חסודים, האם פירוש הדבר שחייכם גדלו ובגרו?

ג. כשאתם אוכלים ושותים את דברי אלוהים, האם אתם מסוגלים להרפות מתפיסותיכם הדתיות?

ד. כשאתם מתפללים, האם אתם מסוגלים להיפטר מטקסים דתיים?

ה. האם אתם ראויים לשימושו של אלוהים?

ו. כמה מהידע שלכם על אלוהים כולל תפיסות דתיות?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.