האם השילוש הקדוש קיים?

רק לאחר שהאמת של ישוע התגלמה בבשר ודם, האדם הבין זאת: אין זה רק האב שבשמיים אלא גם הבן ואף הרוח. זוהי התפיסה המקובלת שבה מחזיק האדם, שיש אל שכזה בשמיים: שילוש שהוא האב, הבן ורוח הקודש, כולם באחד. לאנושות כולה יש תפיסות כאלה: אלוהים הוא אל אחד, אך הוא מורכב משלושה חלקים, שכול המתבצרים באופן מצער בתפיסות המקובלות מחשיבים אותם כאב, הבן ורוח הקודש. רק שלושת החלקים האלה שהם אחד, כולם שייכים לאלוהים. ללא האב הקדוש, אלוהים לא היה שלם. בדומה לכך, לא היה אלוהים שלם ללא הבן או רוח הקודש. על פי תפיסתם, הם מאמינים כי האב לבדו או הבן לבדו אינם יכולים להיחשב לאלוהים. רק האב, הבן ורוח הקודש יחד יכולים להיחשב לאלוהים עצמו. כול המאמינים הדתיים, כולל כול חסיד וחסיד בקרבכם, מחזיקים באמונה זו. אולם באשר לשאלה אם אמונה זו נכונה, איש אינו יכול להסביר זאת, כי אתם שרויים תמיד בערפל של בלבול באשר לעניינים הקשורים לאלוהים עצמו. על אף שאלה הן תפיסות, אינכם יודעים אם הן נכונות או מוטעות, מפני שזוהמתם באופן מצער מדי בתפיסות דתיות. קיבלתם באופן עמוק מדי את התפיסות המקובלות האלה של הדת, והרעל הזה חלחל עמוק מדי לתוככם. לפיכך גם בעניין הזה נכנעתם להשפעה מזיקה זו, שכן השילוש הקדוש בפשטות אינו קיים. כלומר השילוש של האב, הבן ורוח הקודש בפשטות אינו קיים. כול אלה הן תפיסות מקובלות של האדם ואמונות שגויות של האדם. לאורך מאות רבות של שנים, האמין האדם בשילוש הזה, שהועלה באוב על ידי תפיסות במחשבתו של האדם, שהומצא על ידי האדם ושהאדם מעולם לא ראה קודם לכן. לכל אורך השנים הרבות האלה, היו גדולי רוח רבים שהסבירו את "משמעותו האמיתית" של השילוש הקדוש, אך הסברים כאלה על השילוש הקדוש כשלוש דמויות שונות בעלות מהות אחת, היו מעורפלים ולא ברורים, ואת כולם מבלבל "המבנה" של אלוהים. שום אדם דגול לא הצליח מעולם להציע הסבר יסודי. רוב ההסברים מניחים את הדעת במונחים של חשיבה הגיונית ועל הנייר, אך אין ולו אדם אחד שיש לו הבנה ברורה ומלאה של משמעות המושג. הסיבה לכך היא כי השילוש הקדוש הזה שהאדם מוקיר בלבו, בפשטות אינו קיים. שכן איש מעולם לא ראה את פניו האמיתיים של אלוהים ואיש לא היה בר-מזל דיו לעלות למשכנו של אלוהים לביקור, כדי לבדוק אילו פריטים נוכחים במקום שבו שוכן אלוהים, לקבוע בדיוק כמה עשרות אלפי או מאות מיליוני דורות יש ב"בית האלוהים" או לחקור כמה חלקים בדיוק מרכיבים את המבנה הפנימי של אלוהים. הדבר שאותו יש לבחון בעיקר הוא: גילם של האב והבן, וכן רוח הקודש, מראהו של כל אחד מהם, כיצד בדיוק התפצלו וכיצד הם נעשים לאחד. למרבה הצער, לאורך כול השנים הרבות האלה, לא היה ולו אדם אחד שהצליח לקבוע את אמיתות העניינים האלה. כולם בפשטות השערות, כי אין ולו אדם אחד שעלה אי-פעם השמיימה לביקור ושב עם "דוח חקירה" לכול האנושות כדי לדווח על האמת שבדבר לכול אותם מאמינים אדוקים ונלהבים המתעניינים בשילוש הקדוש. מובן שלא ניתן להאשים את האדם על כך שיצר תפיסות כאלה, שכן מדוע האב יהוה לא ביקש מהבן ישוע להתלוות אליו כשברא את האנושות? מוטב היה אילו בתחילה, נשאו כולם את השם יהוה. אם מוכרחים להטיל אשמה, יש להטילה על המעידה הרגעית של יהוה אלוהים, שלא קרא לבן ולרוח הקודש לבוא בפניו בעת הבריאה, אלא ביצע את עבודתו לבדו. אילו עבדו כולם יחד, האם לא היו נעשים לאחד? אילו מן ההתחלה ועד הסוף היה רק השם יהוה ולא השם ישוע מעידן החסד, או אילו עדיין היה מתקרא אז יהוה, האם לא היה נחסך מאלוהים הסבל שבחלוקה הזו על ידי האנושות? וודאי שאין להתלונן על יהוה בגלל כול זאת. אם מוכרחים להטיל אשמה, יש להטילה על רוח הקודש, שבמשך אלפי שנים המשיכה בעבודתה בשם יהוה, ישוע ואף רוח הקודש, כשהיא מבלבלת ומביכה את האדם כך שהאדם אינו יכול לדעת מיהו בדיוק אלוהים. אילו רוח הקודש עצמה היתה עובדת ללא דמות או צורה, ויתרה מזאת, ללא שם כמו ישוע, והאדם לא יכול היה לגעת בה ולא לראותה, אלא רק לשמוע את קולות הרעם, האם עבודה מסוג זה לא היתה מועילה יותר לאנושות? אם כך, מה אפשר לעשות כעת? תפיסותיו של האדם הצטברו ונעשו גבוהות כהר ורחבות כים, עד כדי כך שאלוהים של ימינו אינו יכול לשאת אותן עוד והוא אובד עצות לחלוטין. בעבר, כשהיו רק יהוה, ישוע, ורוח הקודש ביניהם, האדם היה כבר אובד עצות באשר לדרך שבה עליו להתמודד וכעת נוסף הכול יכול, שאף נאמר כי גם הוא חלק מאלוהים. מי יודע מי הוא ועם מי מהשילוש הקדוש היה מעורב או במי היה חבוי ובמשך כמה שנים? כיצד יכול האדם לשאת זאת? די היה בשילוש הקדוש לבדו כדי שיידרשו לאדם חיים שלמים על מנת להסבירו, אך כעת יש "אלוהים אחד בארבע דמויות". כיצד ניתן להסביר זאת? האם אתה יכול להסביר זאת? אחים ואחיות! כיצד האמנתם באל שכזה עד היום? אני מסיר בפניכם את הכובע. די היה לשאת את השילוש הקדוש, אולם כעת אתם מוסיפים להחזיק באמונה כה בלתי מעורערת באל האחד הזה בארבע דמויות. הפצירו בכם לצאת אך אתם מסרבים. לא יעלה על הדעת! אתם באמת משהו מיוחד! אדם יכול למעשה להרחיק לכת עד כדי כך שיאמין בארבעה אלים ויתייחס לכך בקלות ראש. האם אינכם חושבים שזהו נס? לא הייתי יכול לנחש שאתם מסוגלים לעשות נס גדול כל כך! אומר לכם את האמת, השילוש הקדוש אינו קיים בשום מקום בתבל. לאלוהים אין אב ואין בן, לא כול שכן מושג של כלי המשמש את האב והבן יחד: רוח הקודש. כול זה הוא האשליה הגדולה ביותר ובפשטות אינו קיים בעולם הזה! אולם גם לאשליה כזו יש מקור משלה והיא אינה חסרת בסיס לחלוטין, כי שכלכם אינו כה רפה ומחשבותיכם אינן חסרות היגיון, אלא הן הולמות ויצירתיות למדי, עד כדי כך ששום שטן אף אינו יכול לחדור אותן. חבל רק שהמחשבות האלה כולן אשליות ובפשטות אינן קיימות! לא ראיתם כלל את האמת הממשית. אתם רק משערים השערות ויוצרים תפיסות, ואחר כך ממציאים מכול אלה סיפור כדי לזכות במרמה באמונם של אחרים ובשליטה על בני האדם הטיפשים ביותר, שאין להם תבונה או היגיון, כדי שיאמינו ב"תורתכם כבעלי סמכות" הדגולה והמפורסמת. האם זוהי אמת? האם זהו אורח החיים שעל האדם לקבל? הכול שטויות! אף מילה אינה הולמת! לכול אורך השנים הרבות האלה, פיצלתם את אלוהים בדרך זו, לחלקים קטנים יותר ויותר בכול דור ודור, עד כדי כך שאל אחד פוצל בגלוי לשלושה אלים. ועכשיו בני האדם פשוט אינם מסוגלים לאחד את אלוהים לכלל מהות אחת, משום שפיצלתם אותו לחלקים קטנים מדי! לולא עבודתי המהירה בטרם יהיה מאוחר מדי, קשה לומר כמה זמן הייתם ממשיכים בדרך הזו במצח נחושה! להמשיך לפצל כך את אלוהים, כיצד ייתכן שהוא עדיין אלוהיכם? האם הייתם עדיין מזהים את אלוהים? האם הייתם עדיין שבים אליו? אילו הגעתי מאוחר יותר, רבים הסיכויים שהייתם שולחים את "האב והבן", יהוה וישוע, בחזרה לישראל וטוענים שאתם עצמכם חלק מאלוהים. למרבה המזל, אחרית הימים היא כעת. סוף סוף הגיע היום הזה שחיכיתי לו זמן רב, ורק לאחר שביצעתי שלב זה בעבודתי במו ידי, נעצר הפיצול שפיצלתם את אלוהים עצמו. לולא כן, הייתם מסלימים ואף ממקמים את השטנים שבקרבכם על מזבחות לפולחן. זוהי המומחיות שלכם! האמצעים שבהם אתם מפצלים את אלוהים! האם תמשיכו לעשות זאת כעת? אשאל אתכם: כמה אלים יש? איזה אל יביא לכם ישועה? האם האל הראשון, השני או השלישי הוא האל שאתם מתפללים אליו תמיד? במי מהם אתם מאמינים תמיד? האם זהו האב? או הבן? או שמא רוח הקודש? אמור לי במי אתה מאמין. על אף שאתה אומר בכול מילה שאתה מאמין באלוהים, הדבר שבו אתה מאמין למעשה הוא המוח שלך עצמך! בפשטות אין אלוהים בלבך! אולם במחשבותיך יש כמה "שילושים קדושים" כאלה! האם אינך מסכים?

אם מעריכים את שלושת שלבי העבודה בהתאם למושג זה של השילוש הקדוש, מוכרחים להיות שלושה אלים, כיוון שהעבודה שכול אחד מהם מבצע אינה זהה. אם מישהו מביניכם אומר שהשילוש הקדוש אכן קיים, הסבר מהו בדיוק האל האחד הזה בשלוש דמויות. מהו האב הקדוש? מהו הבן? מהי רוח הקודש? האם יהוה הוא האב הקדוש? האם ישוע הוא הבן? מהי אם כן רוח הקודש? האם האב אינו רוח הקודש? האם מהותו של הבן אינה גם היא רוח הקודש? האם עבודתו של ישוע לא היתה עבודתה של רוח הקודש? האם עבודתו של יהוה באותה עת לא בוצעה על ידי רוח הזהה לישוע? כמה רוחות יכולות להיות לאלוהים? על פי ההסבר שלך, שלוש הדמויות, האב, הבן ורוח הקודש, הן אחד. אם כך, יש שלוש רוחות, אך קיומן של שלוש רוחות משמע שקיימים שלושה אלים. פירוש הדבר הוא שאין אל אמיתי אחד. כיצד יכול אל שכזה עדיין להיות בעל המהות הפנימית של אלוהים? אם אתה מקבל שיש רק אל אחד, כיצד ייתכן שיש לו בן והוא אב? האם אלה אינן רק התפיסות שלך? יש רק אל אחד, רק דמות אחת היא האל הזה, ורק רוח אלוהים אחת, כפי שנכתב בכתבי הקודש ש"רוח הקודש אחת היא ואלוהים אחד הוא". בין אם האב והבן שעליהם אתה מדבר קיימים ובין אם לא, אחרי הכול יש רק אלוהים אחד, ומהותם של האב, הבן ורוח הקודש, שבה אתה מאמין, היא מהותה של רוח הקודש. במלים אחרות, אלוהים הוא רוח, אך הוא מסוגל גם להתגלם בבשר ודם ולחיות בקרב בני האדם, כשם שהוא מסוגל להיות מעל לכול הדברים. רוחו שורה בכול ונוכחת בכול. הוא יכול להיות בבשר ודם ובתבל כולה בעת ובעונה אחת. כיוון שכל בני האדם אומרים שאלוהים הוא האל האמיתי האחד והיחיד, הרי שיש אלוהים אחד, שאיש אינו יכול לחלקו על פי רצונו! אלוהים הוא רוח אחת בלבד ודמות אחת בלבד, וזוהי רוח אלוהים. אם כפי שאתה אומר, הוא האב, הבן ורוח הקודש, האם אלה אינם שלושה אלים? רוח הקודש היא עניין אחד, הבן הוא עניין אחר, והאב הוא עניין שלישי. הם דמויות שונות בעלות מהות שונה, כיצד אם כן הם יכולים להיות חלק מאל אחד? רוח הקודש היא רוח, קל לאדם להבין זאת. אם כך, האב הוא רוח על אחת כמה וכמה. הוא מעולם לא ירד אל האדמה ומעולם לא התגלם בבשר ודם. הוא יהוה אלוהים שבלב האדם והוא בהחלט גם רוח. מהו אם כן הקשר בינו לבין רוח הקודש? האם זהו קשר בין אב לבנו? או שמא זהו הקשר בין רוח הקודש לרוח האב? האם מהותה של כול רוח זהה? או שמא רוח הקודש היא כלי של האב? כיצד ניתן להסביר זאת? ואם כך, מהו הקשר בין הבן לרוח הקודש? האם זהו קשר בין שתי רוחות או בין אדם לרוח? כול אלה הם עניינים שלא יכול להיות להם הסבר! אם כולם רוח אחת, לא ניתן לדבר על שלוש דמויות, כי הן בעלות רוח אחת. אילו היו דמויות נפרדות, רוחותיהן היו שונות זו מזו בכוחן והן בפשטות לא יכולות היו להיות רוח אחת. מושג זה של האב, הבן ורוח הקודש הוא מגוחך ביותר! הוא מחלק את אלוהים ומפצל אותו לשלוש דמויות, שלכול אחת מהן מעמד של רוח. כיצד אם כן הוא יכול להיות עדיין רוח אחת ואל אחד? אמרו לי, האם השמיים והארץ וכול הדברים אשר בהם נבראו על ידי האב, הבן או רוח הקודש? יש שאומרים שהם בראו אותם כולם יחד. מי גאל את האנושות אם כך? האם היו אלה רוח הקודש, הבן או האב? יש שאומרים שהיה זה הבן שגאל את האנושות. מיהו אם כן הבן במהותו? האם הוא אינו התגלמותה של רוח אלוהים? ההתגלמות קוראת לאלוהים שבשמיים בשם אב מנקודת מבטו של האדם שנברא. האם אינך מודע לכך שישוע נולד מרוח הקודש? רוח הקודש מצויה בו. תאמר מה שתאמר, הוא עדיין אחד עם אלוהים שבשמיים, כי הוא התגלמותה של רוח אלוהים. רעיון זה על הבן בפשטות אינו אמת. רוח אחת היא שמבצעת את כול העבודה, רק אלוהים עצמו, כלומר רוח אלוהים מבצעת את עבודתו. מיהי רוח אלוהים? האם אין זו רוח הקודש? האם לא רוח הקודש היא שעובדת בישוע? לולא בוצעה העבודה על ידי רוח הקודש (כלומר רוח אלוהים), האם עבודתה יכולה היתה לייצג את אלוהים עצמו? כשישוע קרא לאלוהים שבשמיים בשם אב בזמן שהתפלל, הדבר נעשה רק מנקודת מבטו של אדם שנברא, רק מפני שרוח אלוהים עטתה דמות אדם רגיל והיתה לה מעטפת חיצונית של ישות שנבראה. גם אם היתה בתוכו רוח אלוהים, מראהו החיצוני היה עדיין מראה של אדם רגיל. במלים אחרות, הוא נעשה "בר האנוש" שעליו דיברו כול בני האדם, כולל ישוע עצמו. כיוון שהוא נקרא "בר אנוש", הוא אדם (גבר או אישה, בכל מקרה בעל מעטפת חיצונית של בן אנוש) שנולד למשפחה רגילה של בני אדם רגילים. לפיכך העובדה שישוע קרא לאלוהים שבשמיים בשם אב היתה זהה לאופן שבו קראתם לו אתם אב לראשונה. הוא עשה זאת מנקודת מבט של אדם שנברא. האם אתם זוכרים עדיין את תפילת האדון שישוע לימד אתכם לשנן? "אבינו שבשמיים..." הוא ביקש מכול בני האדם לקרוא לאלוהים שבשמיים בשם אב. וכיוון שגם הוא קרא לו אב, הוא עשה זאת מנקודת מבט של אדם הנמצא בעמדה שווה לכולכם. כיוון שקראתם לאלוהים שבשמיים בשם אב, הדבר מראה כי ישוע ראה עצמו בעמדה הזהה לעמדתכם, וכאדם על פני האדמה שנבחר על ידי אלוהים (כלומר בן האל). אם אתם קוראים לאלוהים "אב", האין זה מפני שאתם ברואים? תהיה סמכותו של ישוע על פני האדמה גדולה ככול שתהיה, לפני הצליבה הוא היה רק בר אנוש, הנשלט על ידי רוח הקודש (כלומר אלוהים), ואחד הברואים שעל פני האדמה, משום שטרם השלים את עבודתו. לפיכך העובדה שקרא לאלוהים שבשמיים בשם אב נבעה רק מצניעותו וצייתנותו. אולם פנייתו לאלוהים (כלומר הרוח שבשמיים) באופן זה, אינה מוכיחה שהוא בנה של רוח אלוהים שבשמיים, אלא רק שנקודת מבטו שונה ולא שהוא דמות שונה. קיומן של דמויות שונות היא טענה מופרכת! קודם לצליבתו, היה ישוע בר אנוש הכבול על ידי מגבלות הגוף, ולא היתה לו סמכותה המלאה של הרוח. לכן הוא יכול היה לבקש את רצונו של אלוהים האב רק מנקודת מבטה של ישות שנבראה. כפי שהתפלל שלוש פעמים בגת שמנים: "לא כרצוני אלא כרצונך". בטרם נצלב, הוא לא היה אלא מלך היהודים. הוא היה המשיח, בר האנוש, ולא גוף של כבוד. לכן, מנקודת מבט של ישות שנבראה, הוא קרא לאלוהים אב. הרי אינך יכול לומר שכול מי שקורא לאלוהים אב הוא הבן. אילו היה כך, האם לא הייתם נעשים כולכם הבן לאחר שישוע לימד אתכם את תפילת האדון? אם עדיין אינכם משוכנעים, אמרו לי, מיהו זה שאתם קוראים לו בשם אב? אם אתם מתייחסים לישוע, מיהו בעיניכם אביו של ישוע? לאחר שישוע הלך, רעיון זה של האב והבן חדל מלהתקיים. הרעיון הזה התאים רק לשנים שבהן ישוע התגלם בבשר ודם. בכול יתר הנסיבות, כשאתם קוראים לאלוהים בשם אב, הקשר הוא בין אדון הבריאה לישות שנבראה. אין זמן שבו הרעיון הזה של שילוש, האב, הבן ורוח הקודש, יכול להיות תקף. זוהי טענה מופרכת שלעתים רחוקות נראית במהלך העידנים ושאינה קיימת!

הדבר עשוי להזכיר לרוב בני האדם את דברי אלוהים מספר בראשית: "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו". כיוון שאלוהים אומר "נעשה" אדם "בצלמנו", לשון הרבים מצביעה על שניים או יותר. כיוון שהשתמש בלשון רבים, אין רק אל אחד. כך החל האדם לחשוב באופן מופשט על דמויות נפרדות, ומתוך הדברים האלה נוצר רעיון האב, הבן ורוח הקודש. מה אם כן מאפיין את האב? מה מאפיין את הבן? ומה מאפיין את רוח הקודש? האם ייתכן שהאנושות של ימינו נוצרה בדמותו של אחד שהוא שילוב של שלושה יחדיו? אם כך, האם דמות האדם דומה לדמות האב, הבן או רוח הקודש? בצלמה של איזו מדמויותיו של אלוהים נברא האדם? רעיון זה של האדם בפשטות אינו נכון ושטותי! הוא יכול רק לפצל את אלוהים לכמה אלים. הזמן שבו כתב משה את ספר בראשית היה לאחר שהאנושות נבראה בעקבות בריאת העולם. בראשית, כשהעולם נברא, משה לא היה קיים. ומשה כתב את התנ"ך רק מאוחר הרבה יותר. כיצד אם כן הוא יכול היה לדעת מה אמר אלוהים שבשמיים? לא היה לו שמץ של מושג כיצד ברא אלוהים את העולם. בתנ"ך אין אזכור של האב, הבן ורוח הקודש, אלא רק של האל האמיתי האחד יהוה, שביצע את עבודתו בישראל. הוא מכונה בשמות שונים כשהעידנים מתחלפים, אך הדבר אינו יכול לשמש הוכחה לכך שכול שם מתייחס לדמות שונה. אילו כך היה, האם לא היו באלוהים אין ספור דמויות? הכתוב בתנ"ך הוא עבודתו של יהוה, שלב עבודה של אלוהים עצמו בתחילת עידן החוק. היתה זו עבודתו של אלוהים, שבה הכול היה כדברו ונעשה כמצוותו. בשום עת לא אמר יהוה שהוא האב שבא לבצע עבודה והוא מעולם לא ניבא שהבן יבוא לגאול את האנושות. כשהגיעה תקופתו של ישוע, נאמר רק שאלוהים התגלם בבשר ודם כדי לגאול את האנושות כולה, ולא שהבן הוא שהגיע. כיוון שהעידנים אינם דומים זה לזה והעבודה שאלוהים עצמו עושה שונה אף היא, עליו לבצע את עבודתו בעולמות שונים. לפיכך, הזהות שהוא מייצג שונה אף היא. האדם מאמין שיהוה הוא אביו של ישוע, אך ישוע לא הכיר בכך למעשה, כשאמר: "לעולם איננו מובחנים זה מזה כאב ובן. אני והאב שבשמיים הננו אחד. האב הוא בי ואני באב. כשהאדם רואה את הבן הוא רואה את האב שבשמיים". בסופו של דבר, בין אם זה האב או הבן, הם רוח אחת שאינה נחלקת לדמויות שונות. כשהאדם מנסה להסביר, העניינים מסתבכים בגלל רעיון הדמויות הנפרדות, וכן הקשר בין האב, הבן והרוח. כשהאדם מדבר על דמויות שונות, האם הדבר אינו הופך את אלוהים חומרי? האדם אף מדרג את הדמויות במקום הראשון, השני והשלישי. כול אלה אינן אלא תפיסות של האדם שאינן ראויות להתייחסות ושלחלוטין אינן מציאותיות! אילו שאלת אותו: "כמה אלים יש?" הוא היה אומר שאלוהים הוא השילוש הקדוש, האב, הבן ורוח הקודש: האל האמיתי האחד. אילו שאלת בשנית: "מיהו האב?" הוא היה אומר: "האב הוא רוח אלוהים שבשמיים. הוא אחראי על הכול והוא אדון השמיים". "אם כך, האם יהוה הוא הרוח?" הוא היה אומר: "כן!" אילו שאלת אותו אז, "מיהו הבן?" הוא היה אומר שישוע הוא הבן כמובן. "מהו אם כן סיפורו של ישוע? מאין בא?" הוא היה אומר: "ישוע נולד למרים מרוח הקודש". "אם כך, האם מהותו אינה גם היא רוח הקודש? האם עבודתו אינה מייצגת גם היא את רוח הקודש? יהוה הוא הרוח וכך גם מהותו של ישוע. כעת באחרית הימים, אין צורך לומר שהרוח היא עדיין זו שעובדת[א]. כיצד ייתכן שהם דמויות שונות? האם אין זו בפשטות רוח אלוהים שמבצעת את עבודת הרוח מנקודות מבט שונות?" אין הבחנה בין הדמויות כשלעצמן. ישוע נולד מרוח הקודש ועבודתו היא ללא ספק עבודתה של רוח הקודש. בשלב העבודה הראשון שביצע יהוה, הוא לא התגלם בבשר ודם ולא הופיע בפני האדם. לכן האדם מעולם לא ראה את מראהו. אין זה משנה עד כמה היה אדיר וגבוה, הוא עדיין היה הרוח, אלוהים עצמו שברא את האדם בראשונה. כלומר הוא היה רוח אלוהים. כשהוא דיבר אל האדם מבין העננים, הוא היה רק רוח. איש לא היה עד למראהו. רק בעידן החסד, כשרוח אלוהים התגלמה בבשר ודם ביהודה, ראה האדם בפעם הראשונה את דמותה של ההתגלמות כאדם יהודי. את הרגש של יהוה לא ניתן היה לחוש. אולם ישוע נולד מרוח הקודש, כלומר מרוח יהוה עצמו, והוא בכול זאת נולד כהתגלמות רוח אלוהים. הדבר שהאדם ראה לראשונה היה רוח הקודש היורדת כמו יונה על ישוע. לא היתה זו הרוח הבלעדית לישוע, אלא רוח הקודש. אם כך האם ניתן להפריד בין רוחו של ישוע לרוח הקודש? אם ישוע הוא ישוע הבן, ורוח הקודש היא רוח הקודש, כיצד ייתכן שהם אחד? העבודה לא יכולה היתה להתבצע אילו כך היה. הרוח שבתוך ישוע, הרוח שבשמיים ורוח יהוה, כולן אחד. ניתן לכנותה רוח הקודש, רוח אלוהים, הרוח המועצמת פי שבעה והרוח השורה בכול. רוח אלוהים לבדה יכולה לבצע עבודה רבה. היא יכולה לברוא את העולם ולהשמידו על ידי הורדת מבול על הארץ. היא יכולה לגאול את כול האנושות ויתרה מזאת, לכבוש ולהשמיד את כול האנושות. כול העבודה הזו מתבצעת על ידי אלוהים עצמו ושום דמות אחרת של אלוהים לא יכולה היתה לעשותה במקומו. רוחו יכולה להתקרא בשם יהוה וישוע, וכן הכול יכול. הוא האדון והוא המשיח. הוא יכול להיות גם לבר האנוש. הוא בשמיים ובארץ. הוא נישא מעל ליקומים ומצוי בקרב ההמון. הוא אדונם היחיד של השמיים והארץ! מזמן הבריאה ועד עתה, התבצעה עבודה זו על ידי רוח אלוהים עצמו. בין אם זו עבודה הנעשית בשמיים או כבשר ודם, כולה מתבצעת על ידי רוחו. כול הברואים, בין אם הם בשמיים או על הארץ, נתונים בכף ידו הכול יכולה. כול אלה הם עבודתו של אלוהים עצמו ואיש אינו יכול לעשותה במקומו. בשמיים הוא הרוח אך גם אלוהים עצמו. בקרב בני האדם הוא בשר ודם אך נותר אלוהים עצמו. על אף שניתן לכנותו במאות אלפי שמות, הוא עדיין עצמו וכול העבודה[ב] הינה ביטוי ישיר של רוחו. גאולת האנושות כולה באמצעות צליבתו היתה עבודתה הישירה של רוחו, וכך גם ההכרזה לכול האומות והארצות באחרית הימים. בכול עת, ניתן לכנות את אלוהים בשם הכול יכול והאל האמיתי האחד, אלוהים עצמו השורה בכול. הדמויות הנפרדות אינן קיימות, לא כל שכן הרעיון הזה על האב, הבן ורוח הקודש! יש רק אלוהים אחד בשמיים ובארץ!

תוכנית הניהול של אלוהים משתרעת על פני ששת אלפים שנה ונחלקת לשלושה עידנים על סמך ההבדלים בעבודתו: העידן הראשון הוא עידן החוק של התנ"ך, השני הוא עידן החסד והשלישי הוא העידן השייך לאחרית הימים – עידן המלכות. בכול עידן מיוצגת זהות שונה. הסיבה לכך היא רק הבדל בעבודה, כלומר דרישות העבודה. שלב העבודה הראשון התבצע בישראל והשלב השני של השלמת עבודת הגאולה התבצע ביהודה. למען עבודת הגאולה, נולד ישוע מרוח הקודש, כבן היחיד. כול זה היה בשל דרישות העבודה. באחרית הימים, רצונו של אלוהים הוא להרחיב את עבודתו לאומות הגויים ולכבוש את בני האדם בהן, כדי ששמו יתגדל בקרבם. ברצונו להנחות את האדם בהבנת כול הדרכים הנכונות לחיי אנוש וכן כול האמת ודרך החיים. כול העבודה הזו מתבצעת על ידי רוח אחת. אף שהיא עשויה לעשות זאת מעמדות שונות, אופייה ועקרונותיה של העבודה נותרים זהים. לאחר שתחזה בעקרונותיה ובאופייה של העבודה שהם ביצעו, תדע שהכול נעשה בידי רוח אחת. בכל זאת יש שיאמרו: האב הוא האב, הבן הוא הבן, רוח הקודש היא רוח הקודש, ובסופו של דבר הם יהיו לאחד. כיצד אם כן עליך לעשותם לאחד? כיצד ניתן לעשות את האב ורוח הקודש לאחד? אילו היו שניים במהותם, אין זה משנה כיצד יחוברו יחדיו, האם לא יישארו בגדר שני חלקים? כשאתה אומר לעשותם אחד, האין זה בפשטות חיבור של שני חלקים שונים לשלם אחד? אך האם הם לא היו שני חלקים בטרם נעשו לשלם? לכול רוח יש מהות נפרדת ושתי רוחות אינן יכולות להיעשות לאחת. הרוח אינה חפץ חומרי ואינה דומה לשום דבר אחר בעולם החומרי. בעיניהם של בני האדם, האב הוא רוח אחת, הבן – אחרת ורוח הקודש – רוח שלישית, ושלוש הרוחות מתערבבות כמו שלוש כוסות מים, לשלם אחד. האם אין אלה שלושה שנעשים לאחד? זהו הסבר מוטעה! האם אין זה פיצול של אלוהים? כיצד ייתכן שהאב, הבן ורוח הקודש ייעשו כולם לאחד? האם הם אינם שלושה חלקים שלכול אחד מהם אופי שונה? בכול זאת יהיו מי שיאמרו, האם אלוהים לא אמר במפורש שישוע הוא בנו האהוב? "ישוע הוא בנו האהוב של אלוהים, שממנו הוא רווה נחת", דברים אלה בהחלט נאמרו על ידי אלוהים עצמו. היה זה אלוהים שנשא עדות לעצמו, אלא שהוא עשה זאת מנקודת מבט שונה, זו של הרוח שבשמיים הנושאת עדות להתגלמותה שלה. ישוע הוא התגלמות אלוהים ולא בנו שבשמיים. האם אתה מבין? האם דברי ישוע, "האב הוא בי ואני באב" מצביעים על כך שהם רוח אחת? והאם לא בשל ההתגלמות הם הופרדו בין השמיים לארץ? במציאות הם עדיין אחד. יהיה אשר יהיה, זהו בפשטות אלוהים שנושא עדות לעצמו. בשל השינוי בעידנים ובדרישות העבודה והשלבים השונים בתוכנית הניהול שלו, השם שבו האדם מכנה אותו שונה גם הוא. כשהוא בא כדי לבצע את השלב הראשון של העבודה, ניתן היה לכנותו רק בשם יהוה, רועה בני ישראל. בשלב השני, ניתן היה לכנות את אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם רק בשם אדון ומשיח. אך בעת ההיא, הרוח שבשמיים ציינה רק שהוא בנו האהוב של אלוהים ולא הזכירה את היותו בנו היחיד של אלוהים. הדבר בפשטות לא קרה. כיצד ייתכן שלאלוהים יש בן יחיד? האם אז לא היה אלוהים מתגלם באדם? כיוון שהיה ההתגלמות, הוא כונה בנו האהוב של אלוהים, ומתוך כך בא הקשר בין אב לבנו. היה זה רק בשל ההפרדה בין השמיים לארץ. ישוע התפלל מנקודת מבט של בשר ודם. כיוון שעטה גוף של אנושיות רגילה, היה זה מנקודת מבט של בשר ודם כשהוא אמר: המעטפת החיצונית שלי היא זו של ישות שנבראה. כיוון שעטיתי בשר ודם כדי לרדת אל האדמה, אני רחוק כעת מאוד מן השמיים. מסיבה זו, הוא יכול היה להתפלל לאלוהים האב רק מנקודת מבט של בשר ודם. זו היתה חובתו, חובה שרוח אלוהים בהתגלמותו מוכרחה להיות מצויידת בה. לא ניתן לומר שהוא אינו אלוהים רק מפני שהוא מתפלל לאב מנקודת מבט של בשר ודם. על אף שהוא מכונה בנו האהוב של אלוהים, הוא עדיין אלוהים עצמו, שכן הוא אינו אלא התגלמות הרוח, ומהותו היא עדיין הרוח. מנקודת מבטם של בני האדם, הם תוהים מדוע הוא מתפלל אם הוא אלוהים עצמו. הסיבה לכך היא שהוא אלוהים בהתגלמותו, אלוהים החי כבשר ודם ולא הרוח שבשמיים. בעיניהם של בני האדם, האב, הבן ורוח הקודש כולם אלוהים. רק השלושה שנעשים כולם לאחד יכולים להיחשב לאל האמיתי האחד, וכך כוחו גדול במיוחד. בכול זאת יש שאומרים כי רק בדרך זו הוא הרוח המועצמת פי שבעה. כשהבן התפלל לאחר בואו, הוא התפלל לרוח הקודש. במציאות, הוא התפלל מנקודת מבט של ישות שנבראה. כי הבשר ודם אינו שלם והוא לא היה שלם והיו לו חולשות רבות כשהוא התגלם בבשר ודם. לפיכך הוא היה מוטרד מאוד כאשר ביצע את עבודתו כבשר ודם. לכן התפלל שלוש פעמים לאלוהים האב לפני צליבתו, וכן פעמים רבות עוד לפני כן. הוא התפלל בקרב תלמידיו, הוא התפלל לבדו על הר, הוא התפלל על סיפון סירת הדייגים, הוא התפלל בקרב המון אדם, הוא התפלל כשבצע לחם והתפלל כשברך אחרים. מדוע עשה זאת? היתה זו הרוח שאליה התפלל. הוא התפלל לרוח, לאלוהים שבשמיים, מנקודת מבט של בשר ודם. לפיכך מנקודת מבטו של האדם, נעשה ישוע לבן בשלב זה של העבודה. אולם בשלב הנוכחי, הוא אינו מתפלל. מדוע? הסיבה היא שהדבר שאותו הוא מבטא הוא עבודת הדבר, והשיפוט והייסור של הדבר. אין לו צורך בתפילות, מפני שכהונתו היא בדיבור. הוא אינו נצלב ואינו נמסר על ידי בני האדם לבעלי השררה. הוא רק מבצע את עבודתו והכול מוכן. בזמן שבו ישוע התפלל, הוא התפלל לאלוהים האב לירידת מלכות השמיים, לכך שרצונו של האב ייעשה ושהעבודה תגיע. בשלב זה, מלכות השמיים כבר ירדה, אם כך האם יש לו עדיין צורך להתפלל? עבודתו היא להביא את העידן לסופו, ואין עוד עידנים חדשים, אם כך האם יש צורך להתפלל לשלב הבא? אני חושש שלא!

בהסבריו של האדם יש סתירות רבות. אדרבא, אלה כולן תפיסותיו של האדם. ללא בחינה מדוקדקת, הייתם כולכם מאמינים שהן נכונות. האם אינכם יודעים שרעיון זה על אלוהים כשילוש אינו אלא תפיסה של האדם? לאדם אין ידע מלא ויסודי כלשהו. תמיד יש דברים המזהמים אותו ולאדם יש רעיונות רבים מדי. הדבר מדגים שישות שנבראה בפשטות אינה יכולה להסביר את עבודתו של אלוהים. במחשבתו של האדם יש דברים רבים מדי, שכולם באים מתוך היגיון ומחשבה אשר סותרים את האמת. האם ההיגיון שלך יכול לנתח ביסודיות את עבודתו של אלוהים? האם אתה יכול לרכוש תובנה על עבודתו של יהוה? האם אתה כאדם יכול לראות מבעד לכל הדברים האלה, או שמא אלוהים עצמו הוא שיכול לראות מנצח עד נצח? האם אתה הוא שיכול לראות מנצח שחלף מזמן עד נצח שעתיד לבוא, או שמא אלוהים הוא שיכול לעשות זאת? מה תאמר? במה אתה ראוי להסביר את אלוהים? על מה מבוסס ההסבר שלך? האם אתה אלוהים? השמיים והארץ וכול הדברים נבראו על ידי אלוהים עצמו. לא אתה הוא שעשית זאת, מדוע אם כן אתה נותן הסברים מוטעים? האם אתה ממשיך כעת להאמין בשילוש הקדוש? האם אינך חושב שהדבר יוצר עול גדול מדי? מוטב לך להאמין באל אחד ולא בשלושה. מוטב להיות אור, כי "עולו של האל הוא אור".

הערות שוליים:

א. בטקסט המקורי המילה "שעובדת" אינה מופיעה.

ב. בטקסט המקורי המילה "העבודה" אינה מופיעה.

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.