אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

Recital-utterances-of-christ-of-the-last-days
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

קטגוריה אחת

recital-daily-words-of-God
דבר אלוהים היומי
Recital-latest-expression
אמירותיו של האל הכול יכול (הדרך להכיר את אלוהים)
דברי האל הקלאסיים (קטעים נבחרים)
דברי האל הקלאסיים (קטעים נבחרים)
Recital-the-word-appears-in-the-flesh-selections
הדבר מופיע בבשר (קטעים נבחרים)

באדם קיימת רק המילה הלא ודאית אמונה, אך האדם אינו יודע ממה עשויה האמונה, כל שכן מדוע יש לו אמונה. האדם מבין מעט מדי והאדם עצמו לקוי מדי; יש לו אמונה בי באופן בור וחסר דעת. על אף שאינו יודע מהי אמונה ומדוע יש לו אמונה בי, הוא ממשיך להאמין בכפייתיות. מה שאני מבקש מהאדם הוא לא רק שיפנה אלי בכפייתיות בצורה זו או שיאמין בי באופן מנותק. שכן העבודה שאני עושה היא לשם כך שהאדם יראה אותי ויכיר אותי, לא כדי שהאדם יתרשם ויראה אותי באור חדש בשל עבודתי. בעבר קיימתי אותות ופלאים רבים ועשיתי ניסים רבים. בני ישראל בעתם הראו לי הערצה רבה ורחשו כבוד רב ליכולתי יוצאת הדופן לרפא חולים ולגרש שדים. בעתם, היהודים חשבו שכוחות הריפוי שלי נשגבים ונפלאים. בזכות מעשי הללו הרבים, כולם רחשו לי כבוד, הם חשו הערצה רבה לכל כוחותיי. לכן כל מי שראו אותי עושה ניסים הלך אחריי באדיקות, כך שאלפים הקיפו אותי כדי לחזות בי מרפא חולים. קיימתי אותות ופלאים כה רבים, אך האדם ראה בי רק רופא מוכשר; דיברתי גם דברים רבים ללמד את האנשים הללו בעתם, אך הם ראו בי רק מורה הנעלה על תלמידיו! אפילו בימים אלו, לאחר שבני אדם ראו את דברי ימי עבודתי, פירושם ממשיך להיות שאני רופא מהולל המרפא את החולים ומורה לבורים. והם קבעו שאני האדון הרחום ישוע המשיח. אלו המפרשים כתבי קודש אולי התעלו על כישורי בריפוי, או יתכן אפילו שהם תלמידים שכעת התעלו על מורם, אך אנשים בעלי שם שכאלו, ששמותיהם מוכרים ברחבי העולם, מתייחסים אלי בנחיתות כרופא בלבד! מעשי רבים מהחול אשר על שפת הים, וחוכמתי רבה מזו של כל בני שלמה, אך בני האדם רואים בי רק רופא חסר חשיבות ומורה אלמוני לאדם! כמה מאמינים בי רק כדי שארפא אותם? כמה מאמינים בי רק כדי שאשתמש בכוחותיי לגרש שדים טמאים מגופיהם? וכמה מאמינים בי רק כדי לקבל שלווה ואושר ממני? כמה מאמינים בי רק כדי לדרוש ממני יותר עושר חומרי, וכמה מאמינים בי רק כדי להעביר את החיים הללו בבטחה וכדי להיות בטוחים בעולם הבא? כמה מאמינים בי רק כדי להימנע מסבל הגיהינום ולקבל ברכת שמיים? כמה מאמינים בי רק לשם נוחות זמנית אך אינם מבקשים להרוויח דבר בעולם הבא? כשהבאתי את חרוני על האדם ולקחתי את כל האושר והשלווה שהיו לו בתחילה, האדם הפך ספקני. כשנתתי לאדם את סבל הגיהינום ולקחתי ממנו את ברכות השמיים, חרפת האדם הפכה לזעם. כשהאדם ביקש ממני לרפא אותו, אך אני לא הכרתי בו וחשתי סלידה ממנו, האדם התרחק ממני וביקש את דרכי רופאי האליל והכישוף. כשלקחתי מהאדם את כל אשר דרש ממני, כולם נעלמו ללא עקבות. לפיכך, אני אומר שלאדם יש אמונה בי מכיוון שאני נותן יותר מדי חסד ויש הרבה יותר מדי להרוויח. היהודים האמינו בי בשל החסד שבי, והלכו אחרי בכל אשר הלכתי. בני האדם הבורים, בעלי הידע והניסיון המוגבלים, ביקשו רק לראות את האותות והפלאים שקיימתי. הם ראו בי את ראש בית היהודים, המסוגל לבצע את הניסים הגדולים ביותר. לפיכך, כשגירשתי שדים מבני האדם, הם דיברו בינם לבין עצמם בבלבול רב, באומרם שאני אליהו, שאני משה, שאני ראשון לנביאים, שאני הגדול ברופאים. מלבדי האומר שאני החיים, הדרך והאמת, איש לא יכול לדעת את הווייתי או את זהותי. מלבדי האומר שהשמיים הם המקום בו אבי חי, איש לא ידע שאני בן האלוהים ואלוהים עצמו. מלבדי האומר שאביא גאולה לכל בני אנוש ואפדה את האנושות, איש לא ידע שאני גואל האנושות; בני האדם הכירו אותי רק כאדם נדיב ורחום. ומלבדי שיכול להסביר הכל אודותיי, איש לא זיהה אותי ואיש לא האמין שאני בנו של האל החי. לאדם יש רק אמונה שכזו בי והוא מהתל בי בדרך זו. כיצד יוכל האדם לשאת עדות למעני כשהוא רואה אותי כך?

לאדם יש אמונה בי, אך הוא אינו יכול לשאת עדות למעני, ולפני שאצהיר על עצמי, האדם אינו יכול להיות עדי. האדם רואה רק שאני מתעלה על הברואים ועל כל הקדושים, ורואה שהעבודה שאני עושה לא יכולה להיעשות על ידי בני אדם. לפיכך, מהיהודים ועד בני האדם של ימינו, כל מי שחזה במעשי המפוארים פשוט נמלא בסקרנות כלפי, אך אין ברוא שפיו יוכל לשאת עדות למעני. רק אבי נשא עדות למעני, הוא פילס לי דרך בקרב הברואים. שאם לא כן, לא משנה כמה עבדתי, האדם לעולם לא היה יודע שאני אדון הבריאה, שכן האדם יודע רק לקחת, ואין לו אמונה בי בשל עבודתי. האדם מכיר אותי רק כיוון שאני תמים ולא חוטא בשום אופן, כיוון שאני יכול להסביר תעלומות רבות מספור, כיוון שאני נעלה מההמון, או כיוון שהאדם הרוויח רבות ממני. אך מעטים הם המאמינים כי אני אדון הבריאה. לכן אני אומר שהאדם אינו יודע מדוע הוא מאמין בי, הוא אינו יודע את המטרה או המשמעות של האמונה בי. מציאות האדם לוקה בחסר, כך שכמעט ואינו ראוי לשאת עדות למעני. אמונתכם האמתית מעטה מדי ורווחיכם מעטים מדי, כך שעדותכם מעטה מדי. יתר על כן, אתם מבינים מעטים מדי ולוקים בחסר יותר מדי, כך שכמעט ואינכם כשירים לשאת עדות למעשי. אתם נחרצים בוודאי, אך האם אתם בטוחים שתוכלו להעיד בהצלחה על מהות האלוהים? מה שחוויתם וראיתם מתעלה על מה שחוו וראו קדושי ונביאי העבר, אך האם אתם מסוגלים לספק עדות גדולה מדבריהם של אותם קדושי ונביאי העבר? מה שאני מעניק לכם עכשיו מתעלה על משה וגדול מדוד, ובהתאם לכך אני מבקש שעדותכם תתעלה על זו של משה ודבריכם יהיו גדולים מאלו של דוד. אני נותן לכם פי מאה, ובהתאם לכך אני מבקש מכם לגמול לי באותו אופן. עליכם לדעת שאני הוא שמעניק חיים לבני אנוש, ואתם שמקבלים חיים ממני וחייבים לשאת עדות למעני. זוהי חובתכם, שאני מטיל עליכם ושראוי שתעשו עבורי. הענקתי לכם את כל כבודי, והענקתי לכם את החיים שהעם הנבחר, בני ישראל, מעולם לא זכו להם. אתם אמורים לשאת עדות למעני בזכות ולהקדיש לי את בחרותכם ולהקריב את חייכם. מי שאעניק לו מכבודי יישא עדות למעני וייתן את חייו בעבורי. הדבר נקבע מזמן. מזלכם שופר עליכם שאני מעניק לכם מכבודי, וחובתכם היא להעיד על כבודי. אם תאמינו בי רק כדי להרוויח הון, אז עבודתי לא תהיה רבת חשיבות, ואתם לא תמלאו את חובתכם. בני ישראל ראו רק את רחמיי, אהבתי וגדולתי, והיהודים העידו רק על אורך אפי וגאולתי. הם ראו רק מעט מעבודת רוחי; ייתכן שרמת ההבנה שלהם הייתה רק חלק הרבבה מתוך מה שאתם ראיתם ושמעתם. מה שראיתם רב אפילו ממה שראו ראשי הכוהנים מקרבם. היום, האמת שהבנתם מתעלה על שלהם; מה שראיתם היום רב משנראה בעידן החוק, כמו גם בעידן החסד, ומה שחוויתם מתעלה אפילו על מה שחוו משה ואליהו. שכן, מה שבני ישראל הבינו היה רק את חוקי יהוה ומה שהם ראו היה רק גבו של יהוה; מה שהיהודים הבינו היה רק גאולת ישוע, מה שהם קיבלו היה רק החסד שהעניק ישוע, ומה שהם ראו היה רק דמותו של ישוע בתוך בית היהודים. מה שאתם רואים היום הוא את כבוד יהוה, גאולת ישוע ואת כל מעשיי היום. שמעתם גם את דברי רוחי, הערכתם את חוכמתי, למדתם להכיר את פלאי ולמדתם אודות טבעי. סיפרתי לכם גם את כל תכנית הניהול שלי. מה שראיתם אינו רק אל אוהב ורחום, אלא אל מלא צדק. ראיתם את עבודתי המופלאה וידעתם כי אני מלא חרון בוער ומלכות. נוסף על כך, ידעתם שבעבר הבאתי את חרון אפי על בית ישראל והיום הוא בא עליכם. הבנתם יותר מתעלומותיי בשמיים מאשר ישעיה ואף יוחנן; אתם יודעים יותר על נעימותי ונכבדותי מאשר כל קדושי הדורות הקודמים. קיבלתם לא רק את האמת שלי, הדרך שלי, החיים שלי, אלא את החזון וההתגלות הגדולים מאלה של יוחנן. הבנתם תעלומות רבות יותר ואף ראיתם את פני האמתיים; קיבלתם יותר משיפוטי וידעתם יותר אודות טבעי הצודק. כך, למרות שנולדתם באחרית הימים, הבנתכם היא זו של הקודמים והעבר; חוויתם גם את הוויית היום הזה והדבר הושג בידי. מה שאינו מבקש מכם אינו בלתי הגיוני, שכן נתתי לכם יותר מדי וראיתם רבות ממני. לפיכך, אני מבקש מכם לשאת עדות למעני כפי שעשו קדושי העבר, וזו משאלת לבי היחידה.

היה זה אבי שנשא עדות למעני, אך אני מבקש לקבל כבוד גדול יותר ושדברי עדות יצאו מפיות הברואים. אז אני נותן לכם את כל כולי במטרה שתמלאו את חובתכם ותביאו לסיומה את עבודתי בקרב בני האדם. עליכם להבין מדוע יש לכם אמונה בי. אם אתם הולכים בעקבותיי רק כדי להיות מתלמדיי או מטופליי, או להפוך לאחד מקדושיי בשמיים, אזי מאמציכם יהיו לריק. הליכה בעקבותיי באופן שכזה היא פשוט בזבוז מאמץ; אמונה שכזו בי היא פשוט בזבוז של ימיכם ובחרותכם. ובסוף לא תקבלו דבר. האין זו עבודת שווא? זה מכבר יצאתי מקרב היהודים ואיני עוד רופא האדם או מרפא לאדם. איני עוד בהמת משא שיכול האדם לנהוג או לשחוט כרצונו; במקום זאת, באתי בקרב בני האדם כדי לשפוט ולייסר את האדם, וכדי שהאדם יכיר אותי. עליכם לדעת שבעבר עבדתי את עבודת הגאולה; בעבר הייתי ישוע, אך לא יכולתי להיוותר ישוע לנצח, כשם שהייתי בעבר יהוה ולאחר מכן נהפכתי לישוע. אני אלוהי האדם, אדון הבריאה, אך איני יכול לנצח להישאר ישוע או לעולם להיוותר יהוה. הייתי מה שהאדם החשיב לרופא, אך לא ניתן לומר שאלוהים הוא בסך הכל רופא האנושות. כך שאם אתם מחזיקים בדעות עבר באמונתכם בי, אזי לא תשיגו דבר. לא משנה איך תהללו אותי היום : "כמה אוהב אלוהים את האדם; הוא מרפא אותי ונותן לי ברכות, שלום ושמחה. כמה טוב אלוהים לאדם; אם רק נאמין בו, לא נצטרך לדאוג עוד לכסף וממון...," עדיין איני יכול לקטוע את עבודתי המקורית. אם אתם מאמינים בי היום , תקבלו רק את כבודי ותהיו ראויים לשאת עדות למעני, וכל היתר יהיה משני. זאת עליכם לדעת בבירור.

עכשיו אתם יודעים באמת מדוע אתם מאמינים בי? האם אתם יודעים באמת את המטרה והמשמעות של עבודתי? האם אתם יודעים באמת מה חובתכם? האם אתם יודעים באמת מהי עדותי? אם אתם רק מאמינים בי, אך כבודי ועדותי אינם נראים בכם, אזי השלכתי אתכם מעלי זה מכבר. אשר לאלו שכבר יודעים הכל, הם מטרד גדול אף יותר בעיניי, ובביתי הם רק אבני נגף. הם עשבים שוטים שינוכשו לחלוטין במהלך עבודתי, ללא כל תפקיד, ולו הזעיר ביותר וללא כל משקל; אני סולד מהם זמן רב. אשר לנטולי העדות, חרון אפי שורה עליהם תמיד ושבטי לא יסור מהם. זה מכבר מסרתי אותם לידיו של השטן ואין להם אף ברכה מברכותיי. ביום ההוא, עונשם יהיה גרוע מזה של נשים פותות. כעת אני עושה רק את העבודה שהיא חובתי; אאגד את כל השיבולים לאלומות, יחד עם אותם עשבים שוטים. זוהי עבודתי כעת. עשבים אלו ינוכשו כולם במהלך הניכוש שלי, אז גרגירי החיטה יאספו אל האסמים ואותם העשבים שנוכשו יושלכו אל האש להישרף עד עפר. עבודתי כעת היא רק לאגד את כל בני האדם לצרורות, כלומר, לכבוש אותם לחלוטין. אז אתחיל לנכש כדי לחשוף את קץ כל בני האדם. לכן עליכם לדעת כיצד עליכם להשביע את רצוני כעת וכיצד עליכם לעלות על דרך המלך באמונתכם בי. הדבר שאני מחפש הוא נאמנותכם וצייתנותכם כעת, אהבתכם ועדותכם כעת. אפילו אם אינכם יודעים ברגע זה מהי עדות או מהי אהבה, עליכם לתת לי את כל כולכם, ולמסור לידי את האוצרות היחידים שברשותכם: נאמנותכם וצייתנותכם. עליכם לדעת, העדות לניצחוני על השטן מצויה בנאמנות ובצייתנות של האדם, כמו גם העדות לכיבושי המוחלט את האדם. חובת אמונתכם בי היא לשאת עדות למעני, להיות נאמנים לי בלבד ולהיות צייתנים עד הסוף. לפני שאתחיל את הצעד הבא של עבודתי, כיצד תשאו עדות למעני? כיצד תהיו נאמנים וצייתנים לי? האם תקדישו את כל נאמנותכם לתפקידכם, או שמא פשוט תוותרו? האם תעדיפו להישמע לכל הסדריי (גם אם אלו מוות או חורבן) או שתימלטו באמצע הדרך כדי להימנע מייסוריי? אני מייסר אתכם כדי שתשאו עדות למעני, ותהיו נאמנים וצייתנים לי. בנוסף, הייסורים הנוכחיים הם כדי לפרוש את הצעד הבא של עבודתי ולאפשר לעבודה להתקדם ללא הפרעה. לפיכך, אני דוחק בכם להיות חכמים ולא להתייחס לחייכם או לחשיבות קיומכם כאל חול חסר ערך. התוכלו לדעת בדיוק מה עבודתי העתידית תהיה? התדעו כיצד אעבוד בימים שיבואו וכיצד עבודתי תתפתח? עליכם לדעת את חשיבות חווייתכם את עבודתי, ובנוסף, את חשיבות אמונתכם בי. עשיתי כל כך הרבה; כיצד אוכל לוותר בחצי הדרך כפי שאתם מדמיינים? עשיתי עבודה כה נרחבת; כיצד אוכל להשמידה? אכן, באתי להביא עידן זה לקיצו. זו האמת, אך מעבר לכך עליכם לדעת שאתחיל עידן חדש, עבודה חדשה ומעל לכל, אפיץ בשורה אודות המלכות. לכן עליכם לדעת שהעבודה כעת היא רק להתחיל עידן ולהניח את היסודות להפצת הבשורה והבאת העידן לסיום בעתיד. עבודתי אינה פשוטה כפי שנדמה לכם, ואינה חסרת ערך או משמעות כפי שאתם עשויים להאמין. לפיכך, אני אומר לכם כבעבר: עליכם לתת את חייכם לעבודתי ויתר על כן, עליכם להקדיש את עצמכם לכבודי. נוסף על כך, עדותכם למעני היא שציפיתי לה זמן רב, ועוד יותר מכך ייחלתי לכך שתפיצו את בשורתי. עליכם להבין את שבלבבי.

אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש אלוהים שולט בגורל האנושות כולה התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל המושיע כבר חזר על "ענן לבן" כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ מי שלא תואם למשיח בוודאי מתנגד לאלוהים רבים הקרואים אך מעטים הנבחרים עליכם לחפש דרך להגיע להרמוניה עם המשיח האם אתם מאמינים באלוהים באמת? המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח עליכם להכין מספיק מעשים טובים למען ייעודכם למי אתם נאמנים? שלוש תוכחות חשוב מאוד להבין את טבעו של אלוהים כיצד להכיר את אלוהים עלי אדמות אלוהים הוא מקור חיי האדם אנחתו של האל הכול יכול עליכם לשקול את מעשיכם באיזו נקודת מבט צריכים להחזיק מאמינים האדם המושחת לא יכול לייצג את אלוהים הפסיקו את השירות הדתי באמונתכם באלוהים עליכם להישמע לאלוהים הבטחות למי שהובא לידי שלמות על הרשעים להיענש כיצד להכיר את המציאות איך לשרת בהרמוניה עם רצון האל מלכות אלף השנים הגיעה עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו הכרת עבודתו של אלוהים כיום האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב? עליכם לחיות למען האמת משום שאתם מאמינים באלוהים ההבדל המהותי בין האל בהתגלמותו כבשר ודם ובני אדם שהאל משתמש בהם האמונה באלוהים צריכה להתמקד במציאות ולא בטקסים דתיים רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים (Version 1) רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים (Version 2) מי ששומע לאלוהים בלב טהור ייפול לבטח בנחלתו עידן המלכות הוא עידן הדבר הכל מושג על ידי דבר אלוהים רק אהבת האל היא אמונת אמת באלוהים דיון קצר על "מלכות אלף השנים הגיעה" רק אלו שמכירים את אלוהים יכולים לשמש עדות לאלוהים כיצד פטרוס הכיר את ישוע בני האדם שאוהבים את אלוהים יחיו לאורו לנצח האם התעוררתם לחיים? מי שטבעו אינו משתנה צורר את אלוהים כל מי שלא מכיר את אלוהים מתנגד לאלוהים שתי ההתגלמויות משלימות את משמעותה של ההתגלמות האם השילוש הקדוש קיים? חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ושיפוט חלק 1 חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ושיפוט חלק 2 כיצד עליכם לגשת למשימתכם העתידית עד כמה אתם מבינים את אלוהים? מהו אדם אמיתי מה אתם יודעים על אמונה? אף אדם בשר ודם לא יכול להימלט מיום חרון אפי עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם העבודה בעידן החוק הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה עליכם לדעת כיצד האנושות כולה התפתחה עד היום חלק 1 עליכם לדעת כיצד האנושות כולה התפתחה עד היום חלק 2 בנוגע לתארים וזהות חלק 1 בנוגע לתארים וזהות חלק 2 רק מי שהובא לידי שלמות יכול לחיות חיים בעלי משמעות כיצד יכול אדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו לקבל את גילויי אלוהים? רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו וחובת האדם אלוהים הוא אדון הבריאה כולה ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד חלק 1 ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד חלק 2 עבודת האל ועבודת האדם חלק 1 עבודת האל ועבודת האדם חלק 2 הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל חלק 1 הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל חלק 2 האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם חלק1 האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם חלק 2 מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו עבודת האל ונוהגו של האדם חלק 1 עבודת האל ונוהגו של האדם חלק 2 מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא חלק 1 שיקום חייו הרגילים של האדם וְהוֹבָלָתוֹ אל יעד נפלא חלק 2 אלוהים והאדם ייווכחו יחד במנוחה חלק 1 אלוהים והאדם ייווכחו יחד במנוחה חלק 2 מבחר מתוך עשרת קטעי דבר אלוהים על "עבודה והיווכחות" חלק 1 מבחר מתוך עשרת קטעי דבר אלוהים על "עבודה והיווכחות" חלק 2 מבחר מתוך עשרת קטעי דבר אלוהים על "עבודה והיווכחות" חלק 4 קטעים נבחרים מתוך שלוש האמירות של דבר האל על 'חזון עבודתו של אלוהים' חלק 1 קטעים נבחרים מתוך שלוש האמירות של דבר האל על 'חזון עבודתו של אלוהים' חלק 2 מבחר מתוך ארבעת קטעי דבר אלוהים על "לגבי כתבי הקודש" חלק 1 מבחר מתוך ארבעת קטעי דבר אלוהים על "לגבי כתבי הקודש" חלק 2 קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'סוד העניין של עבודת הכיבוש' חלק 2 אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה הרביעית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה החמישית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השישית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השביעית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השמינית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה התשיעית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשירית אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה האחת עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השתים עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השלוש עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה הארבע עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה החמש עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השש עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השבע עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה השמונה עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה התשע עשרה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ואחת אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושתיים אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושלוש אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים וארבע אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים וחמש אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושש אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושבע אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושמונה אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ותשע עשרת הצווים המנהליים שבני עמו הנבחר של אלוהים חייבים להישמע להם בעידן המלכות דיברות העידן החדש קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'תעלומת ההתגלמות' חלק 1 קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'תעלומת ההתגלמות' חלק 2 קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'תעלומת ההתגלמות' חלק 3 מבחר מתוך עשרת קטעי דבר אלוהים על "עבודה והיווכחות" חלק 3 קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'סוד העניין של עבודת הכיבוש' חלק 1

0תוצאת(תוצאות) חיפוש

קטעי קריאה