רק מי שהובא לידי שלמות יכול לחיות חיים בעלי משמעות

האמת היא שהעבודה הנעשית כעת היא כדי שבני האדם יזנחו את השטן, את אביהם הקדמון. כוונתם של כול השיפוטים על ידי הדבר, היא לחשוף את טבעה המושחת של האנושות ולאפשר לבני אדם להבין את מהות החיים. שיפוטים חוזרים ונשנים אלה חודרים כולם ללבבותיהם של בני האדם. כול שיפוט משפיע ישירות על גורלם ונועד לפצוע את לבם כדי שיוכלו לוותר על כול הדברים האלה וכך להכיר את החיים, את העולם המזוהם הזה, וכן את חוכמתו וכול יכולתו של אלוהים ואת האנושות הזו שהושחתה על ידי השטן. ככול שיש יותר ייסורים ושיפוט מסוג זה, כך יכול לבו של האדם להיפצע יותר ורוחו יכולה להתעורר יותר. לעורר את רוחם של בני אדם אלה, שהושחתו באופן קיצוני והולכו שולל באופן העמוק ביותר, היא מטרתו של שיפוט מסוג זה. לאדם אין רוח, כלומר רוחו מתה לפני זמן רב והוא אינו יודע שיש גן עדן, אינו יודע שיש אלוהים ובוודאי אינו יודע שהוא נאבק בתוך תהום המוות. כיצד יוכל לדעת שהוא חי בגיהינום הזה עלי אדמות? כיצד יוכל לדעת שגווייתו המרקיבה נפלה, בגלל השחתתה על ידי השטן, אל תוך שאול המוות? כיצד יוכל לדעת שכול דבר על פני האדמה נהרס ללא תקנה על ידי האנושות? וכיצד יוכל לדעת שהבורא ירד היום אל האדמה והוא מחפש קבוצה של בני אדם מושחתים שאותם יוכל להושיע? גם לאחר שהאדם חווה כול זיכוך ושיפוט אפשרי, מצפונו הקהה עדיין מתעורר אך בקושי וכמעט שאינו מגיב. האנושות מנוונת כל כך! על אף ששיפוט מסוג זה דומה לברד האכזר הנופל מן השמיים, הוא מועיל ביותר לאדם. לולא נשפטו בני האדם כך, לא היתה כול תוצאה והיה זה בלתי אפשרי לחלוטין להושיע בני אדם מתהום האומללות. לולא עבודה זו, היה קשה מאוד לבני אדם להגיח מן השאול, מפני שלבם מת לפני זמן רבו ורוחם נרמסה לפני זמן רב על ידי השטן. כדי להושיע אתכם, אתם ששקעתם במעמקי הניוון, יש צורך לקרוא אליכם נמרצות, לשפוט אתכם נמרצות, ורק אז יתעורר לבכם הקר כקרח.

בשרכם, רצונותיכם המופרזים, החמדנות והתאוותנות שלכם, מושרשים בכם עמוק מדי. הדברים האלה שולטים בלבבכם באופן כה תמידי, עד שאתם חסרי אונים להשליך מעליכם את עול המחשבות הפיאודליות והמנוונות האלה. אינכם משתוקקים לשנות את מצבכם הנוכחי או להימלט מהשפעת החושך. אתם בפשטות כבולים על ידי הדברים האלה. גם אם אתם יודעים שחיים כאלה כואבים מדי ושעולם כזה חשוך מדי, בכול זאת אין ולו לאחד מכם האומץ לשנות חיים מסוג זה. אתם כמהים רק לחמוק מחיים אמיתיים מסוג זה, לשחרר את נשמותיכם מכור המצרף ולחיות בסביבה שלווה ומאושרת הדומה לגן עדן. אינכם מוכנים לשאת קשיים כדי לשנות את חייכם הנוכחיים ואינכם מוכנים לחפש בתוך שיפוט וייסור אלה את החיים שעליכם להיווכח בהם. במקום זאת אתם חולמים חלומות בלתי מציאותיים לחלוטין על אותו עולם יפה שמעבר לבשר. החיים שאליהם אתם משתוקקים הם חיים שאתם יכולים לזכות בהם ללא מאמץ ומבלי לסבול כול כאב. זהו דבר בלתי מציאותי לחלוטין! מפני שהדבר שלו אתם מקווים אינו להביא לידי ביטוי חיים בעלי משמעות כבשר ודם ולזכות באמת במהלך תקופת חיים, כלומר לחיות למען האמת ולהגן על הצדק. אין אלה חיים שהייתם מחשיבים כחיים זוהרים ומסנוורים. אתם חשים כי לא יהיו אלה חיים קסומים או בעלי משמעות. בעיניכם, לחיות חיים כאלה פירושו יהיה באמת "למכור את עצמכם בזול"! על אף שאתם מקבלים היום את הייסורים האלה, הדבר שאתם עוסקים בו בכל זאת אינו זכייה באמת או חיי אמת בהווה, אלא יכולת להיכנס לחיים של אושר מעבר לבשר, מאוחר יותר. אינכם מחפשים את האמת ולא מגינים עליה, ובהחלט אינכם קיימים למען האמת. אינכם עוסקים היום בהיווכחות, אלא חושבים ללא הרף שיבוא יום שבו תביטו בשמיים הכחולים ותזילו דמעות מרות, בציפייה כי תילקחו לשמיים. האם אינכם יודעים שחשיבה כזו כבר מנותקת מן המציאות? אינך חדל לחשוב שהמושיע בעל טוב הלב והחמלה האינסופיים יבוא ללא ספק באחד הימים כדי לקחת אותך עמו, אותך שנשאת קשיים וסבל בעולם הזה, ושהוא ינקום ללא ספק את נקמתך, על שדוכאת והפכת קורבן. האם אינך מלא חטא? האם אתה היחיד שסבל בעולם הזה? נפלת בעצמך לתחומו של השטן וסבלת, אך בכול זאת אתה זקוק לאלוהים כדי שינקום את נקמתך? מי שאינו מסוגל למלא את דרישותיו של אלוהים – האם הוא אינו אויבו של אלוהים? מי שאינו מאמין באלוהים בהתגלמותו – האם הוא אינו צורר המשיח? מה ערכם של מעשיך הטובים? האם הם יכולים למלא את מקומו של לב העובד את אלוהים? אינך יכול לקבל את ברכתו של אלוהים רק על ידי עשיית כמה מעשים טובים, ואלוהים לא ינקום את נקמת העוולות שסבלת רק מפני שהיית קורבן ודוכאת. מי שמאמין באלוהים, אולם אינו מכיר את אלוהים, אך עושה מעשים טובים – האם גם הוא אינו מיוסר? אתה רק מאמין באלוהים, רק רוצה שאלוהים יתקן את העוולות שסבלת וינקום את נקמתן, ויעניק לך מפלט מאומללותך. אך אתה מסרב לשים לב לאמת ואינך צמא להביא את האמת לידי ביטוי. עוד פחות מכך אתה מסוגל להימלט מן החיים הקשים והריקים האלה. במקום זאת, בשעה שאתה חי את חייך כבשר ודם וחיי החטא שלך, אתה מצפה לאלוהים שיתקן את אי-הצדק שאתה סובל ויפזר את הערפל מעל קיומך. כיצד הדבר אפשרי? אם האמת ברשותך, אתה יכול להיות חסיד של אלוהים. אם יש ברשותך הבאה לידי ביטוי, אתה יכול להוות ביטוי לדבר אלוהים. אם יש לך חיים, אתה יכול ליהנות מברכתו של אלוהים. מי שברשותו האמת יכול ליהנות מברכתו של אלוהים. אלוהים מבטיח תיקון למי שאוהב אותו בכול לבו בנוסף לנשיאת קשיים וסבלות, ולא למי שאוהב רק את עצמו ונפל טרף להונאותיו של השטן. כיצד ייתכן שיהיה טוב, במי שאינו אוהב את האמת? כיצד ייתכן שיהיה צדק, במי שאוהב רק את הבשר? האם צדק וטוב אינם מתייחסים במלואם לאמת? האם הם אינם שמורים למי שאוהב את אלוהים בלב שלם? מי שאינו אוהב את האמת ואינו אלא גווייה מרקיבה – האם כול האנשים האלה אינם מטפחים בתוכם רוע? כול מי שאינו מסוגל לחיות לפי האמת – האם אינו אויב האמת? ומה באשר לכם?

אם אתה יכול לחמוק מהשפעות אלה של החושך ולהתנתק מאותם דברים טמאים, אם אתה יכול להיעשות קדוש, פירוש הדבר הוא שהאמת ברשותך. אופייך לא השתנה, אך אתה מסוגל לנהוג לפי האמת ולזנוח את הבשר. זהו הדבר שיש למי שטוהר. המטרה העיקרית של עבודת הכיבוש היא לטהר את האנושות כך שהאמת תוכל להיות ברשות האדם, מפני שכעת יש ברשות האדם מעט מדי אמת! לעשיית עבודת הכיבוש על אנשים אלה יש משמעות עמוקה ביותר. כולכם נפלתם תחת השפעת החושך ונפגעתם עמוקות. מטרתה של עבודה זו אם כן, היא לאפשר לכם להכיר אופי אנושי וכך להביא את האמת לידי ביטוי. להיעשות מושלמים הוא דבר-מה שעל כול הברואים לקבלו. אם העבודה בשלב זה כרוכה רק בהבאתם של בני אדם לידי שלמות, ניתן לעשותה באנגליה, באמריקה או בישראל. ניתן לעשותה על בני כול עם שהוא. אך עבודת הכיבוש היא בררנית. השלב הראשון בעבודת הכיבוש הוא קצר מועד. יתרה מזאת, הוא ישמש כדי להשפיל את השטן ולכבוש את התבל כולה. זוהי עבודת הכיבוש ההתחלתית. ניתן לומר שאפשר להביא לידי שלמות כול ברוא המאמין באלוהים, מפני שהבאה לידי שלמות היא דבר-מה שניתן להשיג רק לאחר שינוי ארוך טווח. אך הכיבוש הוא שונה. על הנכבש להיות זה המשתרך רחוק יותר מכול מאחור, החי בחושך העמוק ביותר, ואף השפל ביותר, המוכן פחות מכול לקבל את אלוהים והמורד באלוהים יותר מכול. זהו האדם מן הסוג שיכול להעיד על כך שנכבש. מטרתה העיקרית של עבודת הכיבוש היא להביס את השטן. מטרתה העיקרית של הבאת בני אדם לידי שלמות, לעומת זאת, היא לזכות בבני אדם. המטרה היא לאפשר לבני אדם, לאחר שנכבשו, לשאת עדות לכך שעבודת הכיבוש הזו מוקמה כאן, על בני אדם כמוכם. המטרה היא שבני אדם יישאו עדות לאחר שנכבשו. בבני אדם אלה שנכבשו ייעשה שימוש כדי להשיג את מטרת השפלתו של השטן. אם כך, מהי שיטת הכיבוש העיקרית? ייסור, שיפוט, הטלת קללות וחשיפה – שימוש בטבע הצודק כדי לכבוש בני אדם על מנת שישוכנעו לגמרי, יתמלאו בשכנוע בלבם ובפיהם, בזכות טבעו הצודק של אלוהים. להיעזר במציאות הדבר ובסמכות הדבר כדי לכבוש בני אדם ולשכנע אותם באופן מלא – זוהי משמעות המושג להיכבש. מי שהובא לידי שלמות אינו רק מסוגל להשיג ציות לאחר שנכבש, אלא מסוגל גם להיות בעל ידע ולשנות את טבעו. הוא מכיר את אלוהים, חווה את דרך אהבת אלוהים ומלא באמת. הוא יודע כיצד לחוות את עבודתו של אלוהים, מסוגל לסבול למען אלוהים ולהיות בעל רצון משלו. מי שהובא לידי שלמות הוא מי שיש לו הבנה של ממש על האמת, תודות לכך שחווה את האמת. הנכבשים הם אנשים שיודעים על האמת אך לא קיבלו את משמעותה האמיתית של האמת. לאחר שנכבשו הם נשמעים, אך הציות שלהם כולו תוצאה של השיפוט שקיבלו. אין להם כול הבנה על משמעותן האמיתית של אמיתות רבות. הם מכירים באמת מן השפה ולחוץ, אך הם לא נוכחו באמת. הם מבינים את האמת, אך הם לא חוו את האמת. העבודה הנעשית על מי שמובא לידי שלמות כוללת ייסור ושיפוט, לצד תמיכה בחיים. אדם המעריך את ההיווכחות באמת הוא אדם שיש להביאו לידי שלמות. ההבדל בין המיועדים להבאה לידי שלמות לבין הנכבשים טמון בשאלה אם הם נוכחים באמת. מי שמבין את האמת, נוכח באמת ומביא את האמת לידי ביטוי, מובא לידי שלמות. מי שאינו מבין את האמת, אינו נוכח באמת, כלומר מי שאינו מביא את האמת לידי ביטוי, הוא אדם שלא ניתן להביאו לידי שלמות. אם אנשים כאלה מסוגלים כעת להישמע לחלוטין, הם נכבשו. אם הנכבשים אינם מבקשים את האמת – אם הם מצייתים אך אינם מביאים את האמת לידי ביטוי, אם הם רואים את האמת בחטף ושומעים עליה, אך אינם מעריכים את החיים לפי האמת – לא ניתן להביאם לידי שלמות. המיועדים להבאה לידי שלמות נוהגים לפי האמת בהתאם לנתיב השלמות, כלומר הם נוהגים לפי האמת על בסיס נתיב השלמות. בדרך זו הם מגשימים את רצון אלוהים ומובאים לידי שלמות. מי שמציית עד הסוף בטרם מסתיימת עבודת הכיבוש, נכבש, אך לא ניתן לומר שהוא הובא לידי שלמות. מי שהובא לידי שלמות הוא מי שלאחר תום עבודת הכיבוש, מסוגל לעסוק באמת וליפול בנחלתו של אלוהים. זהו אדם שלאחר שעבודת הכיבוש מסתיימת, עומד איתן לנוכח מצוקה ומביא את האמת לידי ביטוי. מה שמבדיל בין הכיבוש להבאה לידי שלמות, הם הבדלים בשלבי העבודה ובמידה שבה מוחזקת האמת. כול מי שלא עלה על הנתיב לשלמות, כלומר מי שהאמת אינה ברשותו, בכול זאת יושמד בסופו של דבר. רק מי שהאמת ברשותו ומי שמביא את האמת לידי ביטוי יכול ליפול לחלוטין בנחלתו של אלוהים. כלומר מי שמביא לידי ביטוי את דמותו של פטרוס, הובא לידי שלמות, ואילו כול היתר נכבשו. העבודה הנעשית על כול מי שנכבש כוללת רק הטלת קללות, ייסור והפגנת חרון אף, ומה שפוקד אותם הם רק צדק וקללות. עבודה על אדם כזה פירושה חשיפה בוטה – חשיפה של הטבע המושחת שבתוכו, כדי שיזהה אותו בעצמו וישוכנע לחלוטין. לאחר שאדם נעשה ממושמע לחלוטין, עבודת הכיבוש מסתיימת. גם אם רוב בני האדם עדיין אינם מבקשים להבין את האמת, עבודת הכיבוש תסתיים.

יש אמות מידה שעליך לעמוד בהן כדי להיעשות מושלם. על ידי נחישות, התמדה ומצפון ובאמצעות עיסוקך, תוכל לחוות חיים ולהגשים את רצון אלוהים. דברים אלה הם ההיווכחות שלך ומה שאתה נדרש לו בדרך לשלמות. את עבודת ההבאה לידי שלמות ניתן לעשות על כול בני האדם. כול מי שעוסק באלוהים יכול להיות מובא לידי שלמות ויש לו ההזדמנות והכישורים לכך. אין כאן כלל קבוע. השאלה אם אדם יכול להיות מובא לידי שלמות תלויה בעיקר בדברים שבהם הוא עוסק. בני אדם שאוהבים את האמת ומסוגלים להביא אותה לידי ביטוי בהחלט מסוגלים להיות מובאים לידי שלמות. ולבני אדם שאינם אוהבים את האמת ואלוהים אינו משבח אותם, אין החיים שאלוהים דורש. אנשים אלה אינם מסוגלים להיות מובאים לידי שלמות. עבודת ההבאה לידי שלמות היא רק למען הזכייה בבני אדם ולא שלב במלחמה נגד השטן. עבודת הכיבוש היא רק למען המלחמה בשטן, שמשמעותה שימוש בכיבושו של האדם כדי להביס את השטן. דבר אחרון זה הוא העבודה העיקרית, העבודה החדשה ביותר שמעולם לא נעשתה בכול העידנים. ניתן לומר שמטרתו של שלב עבודה זה היא בעיקר לכבוש את כול בני האדם כדי להביס את השטן. עבודת הבאתם של בני אדם לידי שלמות – זו אינה עבודה חדשה. מטרתה העיקרית של כול העבודה במהלך התקופה שבה אלוהים עובד כבשר ודם, היא כיבושם של בני אדם. הדבר הוא כמו בעידן החסד. גאולת האנושות כולה באמצעות הצליבה היתה העבודה העיקרית. "זכייה בבני אדם" נוספה לעבודה כבשר ודם ונעשתה רק לאחר הצליבה. כשישוע בא ועשה את עבודתו, מטרתו היתה בעיקר להשתמש בצליבתו כדי לנצח את כבלי המוות והשאול, לנצח את השפעת השטן, כלומר להביס את השטן. רק לאחר שישוע נצלב, יצא פטרוס שלב אחר שלב, לדרך לשלמות. הוא היה כמובן בין חסידיו של ישוע כשישוע עבד, אך הוא לא הובא לידי שלמות באותה עת, אלא לאחר שישוע סיים את עבודתו פטרוס הבין בהדרגה את האמת ואחר כך הובא לידי שלמות. אלוהים בהתגלמותו יורד אל האדמה רק כדי להשלים שלב עיקרי ומכריע של עבודה בפרק זמן קצר, ולא כדי לחיות לאורך זמן בקרב בני האדם על האדמה ולהביא אותם לידי שלמות בכוונה תחילה. הוא אינו עושה את העבודה הזו. הוא אינו ממתין עד שהאדם יובא לחלוטין לידי שלמות כדי להשלים את עבודתו. אין זו המטרה והמשמעות של התגלמותו בבשר ודם. הוא בא רק כדי לעשות את העבודה קצרת המועד של ישועת האנושות, ולא כדי לעשות את העבודה הממושכת מאוד של הבאת האנושות לידי שלמות. עבודת ישועתה של האנושות היא מייצגת, מסוגלת להשיק עידן חדש וניתן לסיימה בפרק זמן קצר. אך הבאת האנושות לידי שלמות דורשת את הבאת האדם לרמה מסויימת וזוהי עבודה האורכת זמן רב. את העבודה הזו על רוח אלוהים לעשות, אך היא נעשית על יסוד האמת שנאמרת במהלך העבודה כבשר ודם. או שבנוסף לכך הוא מרומם את השליחים, כדי שיעשו עבודת רעייה ארוכת טווח על מנת להשיג את מטרתו, להביא את האנושות לידי שלמות. אלוהים בהתגלמותו אינו עושה את העבודה הזו. הוא רק מדבר על דרך החיים כדי שבני אדם יבינו ורק מעניק את האמת לאנושות, ולא מלווה את האדם בהתמדה כשהוא נוהג לפי האמת, מפני שהדבר אינו במסגרת כהונתו. לפיכך הוא לא ילווה את האדם עד ליום שבו האדם יבין לחלוטין את האמת ויזכה לחלוטין באמת. עבודתו כבשר ודם מסתיימת כשהאדם נוכח באופן רשמי במסלול הנכון של אמת החיים, כשהאדם עולה על הדרך הנכונה להבאה לידי שלמות. זהו כמובן גם המועד שבו הוא יביס לחלוטין את השטן וינצח בעולם כולו. לא אכפת לו אם האדם נוכח באמת בסופו של דבר בעת הזו, ולא אכפת לו אם חיי האדם קטנים או גדולים. שום דבר מן הדברים האלה אינו מה שעליו לנהל בהתגלמותו כבשר ודם. שום דבר מאלה אינו במסגרת כהונתו של אלוהים בהתגלמותו. לאחר שהוא מסיים את העבודה שהתכוון לעשות, הוא מסיים את עבודתו כבשר ודם. לפיכך העבודה שאלוהים בהתגלמותו עושה היא רק העבודה שרוח אלוהים אינה יכולה לעשות במישרין. יתרה מזאת, זוהי עבודת הישועה קצרת המועד ולא העבודה על פני האדמה לאורך זמן.

העלאת האיכות שלכם אינה בתחום עבודתי. אני מבקש מכם לעשות זאת רק מפני שאיכותכם נמוכה מדי. למען האמת אין זה חלק מעבודת ההבאה לידי שלמות, אלא זוהי עבודה נוספת שנעשית בכם. העבודה שמושלמת בכם היום נעשית בהתאם לצורכיכם. היא מותאמת אישית ואינה דרך מסויימת שעל כול מי שמובא לידי שלמות להיווכח בה. כיוון שאיכותכם נמוכה מזו של כול אדם אחר שהובא לידי שלמות בעבר, כשעבודה זו תגיע אליכם היא תיתקל במכשולים רבים מדי. אני נמצא בקרבכם ועושה עבודה נוספת זו מפני שיעדי ההבאה לידי שלמות שונים. בדרך כלל כשאלוהים יורד אל האדמה, הוא נשאר בתחום צר שבו הוא מבצע את עבודתו, ולא טורח בעניינים אחרים רבים מדי. הוא אינו מתערב בעניינים משפחתיים ואינו לוקח חלק בחייהם של בני אדם. זוטות כאלה אינן נוגעות לו כלל. הן אינן חלק מכהונתו. אך איכותכם נמוכה במידה כה רבה מזו שדרשתי – אין כול מקום להשוואה – עד שהיא מציבה אתגרים קיצוניים לעבודה. יתרה מזאת, על העבודה הזו להיעשות בקרב אנשי הארץ הזו, והיא סין. השכלתכם כה נמוכה עד שאין לי ברירה אלא לדרוש שתשכילו. אמרתי לכם שזוהי עבודה נוספת, אך זהו גם דבר-מה שמוכרח להיות לכם, דבר-מה שמועיל להבאתכם לידי שלמות. למעשה, עליכם לרכוש מראש השכלה, ידע בסיסי על התנהלות עצמית וידע בסיסי על החיים. איני צריך לדבר אתכם על דברים כאלה. אך כיוון שאין לכם דברים אלה, אין לי ברירה אלא לעשות את עבודת הוספתם לכם לאחר מעשה. גם אם אתם מטפחים בלבכם תפיסות רבות על אודותיי, אני בכול זאת דורש זאת מכם, בכול זאת דורש שתשפרו את איכותכם. אין זו כוונתי לבוא ולעשות עבודה זו, מפני שעבודתי היא רק לכבוש אתכם ולקבל מכם שכנוע מלא על ידי שפיטתכם, ובכך להצביע על הדרך לחיים שבה עליכם להיווכח. במלים אחרות, למידת השכלתכם ולשאלה אם יש לכם ידע על החיים, לא היה שום קשר אליי כלל לולא העובדה שעליי לכבוש אתכם בעזרת דברי. כול זה נוסף כדי להבטיח תוצאות לעבודת הכיבוש ולמען הבאתכם לשלמות לאחר מכן. אין זה שלב בעבודת הכיבוש. כיוון שאיכותכם נמוכה ואתם עצלים ורשלנים, טיפשים וקשי תפיסה, קהי שכל ואוויליים – כיוון שאתם חריגים באורח יוצא דופן – אני דורש שתעלו תחילה את איכותכם. על כול מי שברצונו להיעשות מושלם לעמוד באמות מידה מסויימות. כדי להיעשות מושלם, על האדם להיות בעל מחשבה פיכחת וצלולה ולהיות מוכן לחיות חיים בעלי משמעות. אם אתה אדם שאינו מוכן לחיות חיים נבובים, אדם העוסק באמת, אדם רציני בכל מעשיו ואדם בעל אנושיות רגילה באורח יוצא דופן, אתה כשיר להיעשות מושלם.

עבודה זו בקרבכם מתבצעת עליכם בהתאם לעבודה שיש לעשות. לאחר כיבושם של בני אדם אלה, תובא קבוצה של בני אדם לידי שלמות. לפיכך חלק גדול מן העבודה בהווה הוא גם הכנה למטרת הבאתכם לידי שלמות, מפני שיש רבים הרעבים לאמת, שניתן להביאם לידי שלמות. אם עבודת הכיבוש מתבצעת בכם ולאחר מכן לא נעשית כול עבודה נוספת, האם אין זה נכון שמי שמשתוקק לאמת לא יזכה בה? העבודה הנוכחית מכוונת לפתיחת נתיב להבאתם של בני אדם לידי שלמות מאוחר יותר. על אף שעבודתי היא רק כיבוש, דרך החיים שעליה אני מדבר היא בכול זאת הכנה להבאתם של בני אדם לידי שלמות מאוחר יותר. העבודה שבאה לאחר הכיבוש מתרכזת בהבאתם של בני אדם לידי שלמות, ולפיכך הכיבוש נעשה כדי להניח יסודות להבאה לידי שלמות. ניתן להביא את האדם לידי שלמות רק לאחר שהוא נכבש. ברגע זה המשימה העיקרית היא לכבוש. מאוחר יותר, מי שמבקש את האמת ומשתוקק אליה יובא לידי שלמות. הבאה לידי שלמות כרוכה בהיבטי ההיווכחות החיוביים של בני האדם: האם יש לך לב האוהב את אלוהים? מה היה עומק חווייתך כשהלכת בדרך זו? עד כמה טהורה אהבתך לאלוהים? עד כמה קפדני העיסוק שלך באמת? כדי להיעשות מושלם, על האדם להיות בעל ידע בסיסי בכול היבטי האנושיות. זוהי דרישה בסיסית. כול מי שלא ניתן להביאו לידי שלמות לאחר שנכבש, נעשה כלי שרת ובסופו של דבר יוטל בכול זאת אל אגם האש והגופרית ובכול זאת ייפול אל תוך הבור חסר התחתית מפני שטבעו לא השתנה והוא עדיין שייך לשטן. אם חסרה לאדם הכשירות להיעשות מושלם, הוא חסר תועלת – הוא פסולת, כלי, דבר-מה שאינו יכול לעמוד במבחן האש! עד כמה גדולה אהבתך לאלוהים ברגע זה? עד כמה גדול התיעוב שלך כלפי עצמך? עד כמה עמוקה ההיכרות האמיתית שלך עם השטן? האם חישלת את נחישותך? האם חייך באנושיות מווסתים היטב? האם חייך השתנו? האם אתה חי חיים חדשים? האם השקפת חייך השתנתה? אם הדברים האלה לא השתנו, אינך יכול להיעשות מושלם גם אם לא תיסוג, אלא רק נכבשת. כשמגיעה העת לבחון אותך, חסרה לך האמת, האנושיות שלך חריגה ואתה שפל כחיה. רק נכבשת, רק נכבשת על ידי. כפי שחמור, לאחר שחווה את שוט אדונו, נעשה מפוחד וחושש לפעול בכול פעם שהוא רואה את האדון, כך גם אתה כמו החמור הזה שנכבש. אם חסרים לאדם אותם היבטים חיוביים ובמקום זאת הוא סביל ומפוחד, ביישן והססן בכול הדברים, אינו מסוגל להבחין בבירור בשום דבר, אינו מסוגל לקבל את האמת, עדיין ללא דרך לנוהג, ועוד יותר מכך ללא לב האוהב את אלוהים – אם אין לאדם הבנה על האופן שבו יש לאהוב את אלוהים, לחיות חיים בעלי משמעות או להיות אדם אמיתי – כיצד יכול אדם כזה לשאת עדות לאלוהים? הדבר מוכיח שערכם של חייך מועט ושאינך אלא חמור שנכבש. נכבשת אך משמעות הדבר היא רק שוויתרת על התנין הגדול האדום כאש ושאתה מסרב להיכנע לתחום שלטונו. משמעות הדבר היא שאתה מאמין שיש אלוהים, רוצה להישמע לכול תוכניותיו של אלוהים ושאין לך תלונות. אך מה באשר להיבטים החיוביים? היכולת לחיות את דבר אלוהים, היכולת להביא את אלוהים לידי ביטוי – אין לך אף אחד מאלה, ומשמעות הדבר היא שלא נפלת בנחלתו של אלוהים ואינך אלא חמור שנכבש. אין בך שום דבר רצוי ורוח הקודש אינה עובדת בך. אנושיותך חסרה מדי ובלתי אפשרי שאלוהים יעשה בך שימוש. על אלוהים לאשר אותך ועליך להיות טוב פי מאה מבעלי החיים חסרי האמונה ומן המתים המהלכים – רק מי שמגיע לרמה הזו כשיר להיות מובא לידי שלמות. רק אם יש לאדם אנושיות ומצפון, הוא מתאים לשימושו של אלוהים. רק לאחר שנעשית מושלם, אתה יכול להיחשב אנושי. רק מי שהובא לידי שלמות הוא אדם החי חיים בעלי משמעות. רק אנשים כאלה יכולים לשאת עדות מהדהדת עוד יותר לאלוהים.

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.