הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (חלק 2)

עבודתו של אלוהים עצמו היא החיזיון שהאדם חייב להכיר, משום שהאדם לא יכול לבצע את עבודת האל והאדם לא מחזיק בה. שלושת שלבי העבודה מרכיבים את כלל ניהולו של אלוהים, וזה החיזיון הגדול ביותר שהאדם צריך להכיר. אם האדם לא מכיר את החיזיון האדיר הזה, קשה לו להכיר את אלוהים וקשה לו להבין את רצונו של אלוהים, ויתרה מכך, הנתיב שבו האדם צועד הופך ליותר ויותר מפרך. ללא חזיונות, האדם לא היה מצליח להגיע עד הלום. החזיונות הם אלה שהגנו על האדם עד היום והם אלה ששמרו על האדם יותר מכל. בעתיד, הכרתכם חייבת להעמיק, ואתם חייבים להכיר את כלל רצונו של אלוהים ואת מהות עבודתו הנבונה בשלושת שלבי העבודה. רק זה הוא שיעור קומתכם האמיתי. שלב העבודה האחרון אינו נפרד משאר העבודה, אלא שהוא חלק מהעבודה השלמה שהוא מרכיב ביחד עם שני השלבים הקודמים. כלומר, אי-אפשר להשלים את כלל עבודת הישועה על ידי ביצוע רק אחד משלושת שלבי העבודה. אפילו ששלב העבודה האחרון יכול להושיע את האדם לגמרי, אין פירוש הדבר שיש הכרח לבצע רק את השלב היחיד הזה לבדו וששני שלבי העבודה הקדומים לא נחוצים כדי להושיע את האדם מהשפעתו של השטן. אף שלב משלושת השלבים לא יכול להיתפס כחזיון היחיד שכל האנושות צריכה להכיר, מפני שכלל עבודת הישועה היא שלושת שלבי העבודה ולא שלב יחיד מתוכם. כל עוד עבודת הישועה לא הושלמה, ניהולו של אלוהים לא יוכל להגיע לסיומו המלא. הווייתו, טבעו וחוכמתו של אלוהים באים לידי ביטוי בכלל עבודת הישועה – הם לא נחשפו בפני האדם בראשית, אלא באו לידי ביטוי בהדרגה בעבודת הישועה. כל שלב בעבודת הישועה מבטא חלק מטבעו של אלוהים וחלק מהווייתו. לא כל שלב בעבודה יכול לבטא באופן ישיר ומלא את כלל הווייתו של אלוהים. על כן, עבודת הישועה יכולה להיחתם לגמרי רק לאחר ששלושת שלבי העבודה הושלמו, ולכן האופן שבו האדם מכיר את אלוהים בכללותו קשור הדוקות לשלושת שלבי עבודתו של אלוהים. מה שהאדם מרוויח משלב אחד בעבודה הוא בסך הכל טבעו של אלוהים המתבטא בחלק אחד של עבודתו. הוא לא יכול לייצג את הטבע וההוויה הבאים לידי ביטוי בשלבים הקודמים או בשלבים הבאים. זאת משום שעבודת הושעת האנושות לא יכולה להסתיים בבת אחת בתקופה אחת או במיקום אחד, אלא שהיא הולכת ומעמיקה על פי רמת התפתחותו של האדם בזמנים שונים ובמקומות שונים. זו עבודה המתבצעת בשלבים ולא מושלמת בשלב אחד. על כן, כלל חוכמתו של אלוהים מתממשת בשלושה שלבים ולא בשלב אחד ויחיד. כלל הווייתו וכלל חוכמתו באים לידי ביטוי בשלושת השלבים האלה, וכל שלב מכיל את הווייתו ומהווה תיעוד של חוכמת עבודתו. האדם צריך להכיר את כלל טבעו של אלוהים כפי שהוא מתבטא בשלושת השלבים האלה. כל חלק מהווייתו של אלוהים הוא בעל חשיבות עליונה לאנושות כולה, ואם בני האדם לא מכירים בכך כשהם עובדים את אלוהים, הם בדיוק כמו בני האדם העובדים את בודהה. עבודתו של אלוהים בקרב בני האדם לא נסתרת מהאדם וכל מי שעובד את אלוהים צריך להכיר אותה. מכיוון שאלוהים ביצע את שלושת שלבי עבודת הישועה בקרב בני האדם, האדם צריך להכיר את הביטוי של מה ששייך לאלוהים מה שאלוהים הינו במהלך שלושת שלבי העבודה האלה. זה מה שהאדם צריך לעשות. הדברים שאלוהים מסתיר מהאדם הם הדברים שהאדם לא מסוגל להגיע אליהם והדברים שהאדם לא צריך להכיר, ואילו הדברים שאלוהים מגלה לאדם הם הדברים שהאדם צריך להכיר והדברים שצריכים להיות לאדם. כל אחד משלושת שלבי העבודה מתבצע על יסוד השלב הקודם – הוא לא מתבצע באופן עצמאי ובנפרד מעבודת הישועה. על אף שיש הבדלים ניכרים בעידנים והסוגים של העבודה המתבצעת, עיקרה הוא עדיין הושעת האנושות, וכל שלב בעבודת הישועה עמוק יותר מקודמו. כל שלב בעבודה ממשיך את היסוד של קודמו, שלא מתבטל. כך, בעבודתו שהיא תמיד חדשה ואף-פעם לא ישנה, אלוהים מבטא ללא-הרף היבט של טבעו שהוא מעולם לא ביטא לאדם קודם לכן, והוא תמיד מגלה לאדם את עבודתו החדשה ואת הווייתו החדשה, ואפילו שהממסד הדתי המסורתי עושה ככל יכולתו להתנגד לכך ומתנגד לכך בגלוי, אלוהים תמיד עושה את העבודה החדשה שהוא מתכוון לעשות. עבודתו תמיד משתנה ומשום כך, היא תמיד נתקלת בהתנגדות מצד האדם. גם טבעו משתנה תמיד, וכך גם משתנים העידנים והנמענים של עבודתו. יתר על כן, הוא תמיד עושה עבודה שלא נעשתה בעבר ואפילו מבצע עבודה שנדמה לאדם שהיא סותרת את העבודה שבוצעה בעבר ומתנגדת לה. האדם מסוגל לקבל רק עבודה מסוג אחד או רק נוהג מסוג אחד. קשה לאדם לקבל עבודה או דרכי נוהג שסותרים את תפיסותיו או נעלים ממנו, אך רוח הקודש תמיד עושה עבודה חדשה ולכן מופיעות קבוצה אחר קבוצה של מומחי דת המתנגדים לעבודה החדשה של אלוהים. בני האדם האלה הפכו למומחים בדיוק משום שהאדם לא יודע כלל שאלוהים תמיד חדש ואף-פעם לא ישן ולא מכיר את עקרונות עבודתו של אלוהים. מעבר לכך, הוא לא מכיר את הדרכים השונות שבהן אלוהים מושיע את האדם. על כן, האדם לגמרי לא מסוגל לדעת אם העבודה מגיעה מרוח הקודש או שמא היא עבודתו של אלוהים עצמו. בני אדם רבים נאחזים בגישה שאם העבודה תואמת את הדברים שנאמרו בעבר, הם מקבלים אותה, ואם היא נבדלת מהעבודה בעבר, הם מתנגדים לה ודוחים אותה. כיום, כולכם מצייתים לעקרונות כאלה, נכון? שלושת השלבים של עבודת הישועה לא השפיעו עליכם במיוחד, ויש כאלה שמאמינים ששני שלבי העבודה הקודמים הם עול שפשוט לא צריך להכיר. הם חושבים שלא צריך להכריז על השלבים האלה לציבור הרחב ושיש להעלים אותם במהירות האפשרית כדי ששני שלבי העבודה הקודמים מתוך שלושת שלבי העבודה לא יעמיסו על בני האדם. רוב בני האדם מאמינים ששני שלבי העבודה הקודמים הם יותר מדי מרחיקי לכת ושהם לא עוזרים להכיר את אלוהים – זה מה שאתם חושבים. כיום, כולכם מאמינים שזו הדרך הנכונה לנהוג בה, אך יבוא יום שבו תבינו את חשיבותה של עבודתי: אתם תדעו שאני לא עושה אף עבודה שאין לה חשיבות. מכיוון שאני מצהיר בפניכם על שלושת שלבי העבודה, הרי שהם יועילו לכם. מכיוון ששלושת שלבי העבודה האלה הם לב לבו של הניהול הכולל של אלוהים, הם חייבים להפוך למוקד מחשבתו של כל בן אדם ברחבי התבל. יום אחד תבינו את חשיבותה של העבודה הזו. דעו לכם שאתם מתנגדים לעבודתו של אלוהים או משתמשים בתפיסות שלכם עצמכם כדי למדוד את העבודה של ימינו משום שאתם לא מכירים את עקרונות עבודתו של אלוהים ומשום שאתם לא מתייחסים במספיק רצינות לעבודתה של רוח הקודש. התנגדותכם לאלוהים והפרעתכם לעבודתה של רוח הקודש נובעות מתפיסותיכם ומהיהירות הטבעית שלכם. הן לא נגרמות מכך שעבודתו של אלוהים מוטעית אלא משום שאתם יותר מדי מרדנים מטבעכם. לאחר שבני אדם מסוימים מוצאים את אמונתם באלוהים, הם אפילו לא יכולים לומר בוודאות מהיכן הגיע האדם, אך הם מעזים לשאת נאומים בפומבי שבהם הם אומדים את הדברים הטובים והרעים בעבודתה של רוח הקודש. והם אפילו מתחצפים, מעבירים ביקורת ומטיפים לשליחים שמחזיקים בעבודתה החדשה של רוח הקודש. אנושיותם נחותה מדי ואין להם אפילו טיפה אחת של היגיון. יבוא יום שבו עבודתה של רוח הקודש תדחה בני אדם כאלה והם יישרפו באש הגיהינום, הלא כן? הם לא מכירים את עבודת האל, אך במקום זאת הם מבקרים את עבודתו וגם מנסים להורות לאלוהים איך לעבוד. איך ייתכן שבני אדם חסרי היגיון כאלה יכירו את אלוהים? האדם מתחיל להכיר את אלוהים במהלך התהליך שבו הוא מחפש אותו וחווה אותו. הוא לא מתחיל להכיר את אלוהים באמצעות הנאורות של רוח הקודש בכך שהוא מבקר את אלוהים מתוך גחמה. ככל שבני אדם מכירים את אלוהים באופן יותר מדויק, כך הם פחות מתנגדים אליו. בניגוד לכך, ככל שבני אדם פחות מכירים את אלוהים, כך סביר יותר שהם יתנגדו אליו. תפיסותיכם, טבעכם הישן והאנושיות, האופי וההשקפה המוסרית שלכם הם ה"הון" שבאמצעותו אתם מתנגדים לאלוהים, וככל שאתם יותר מושחתים, שפלים ונחותים, כך אתם יותר אויבים של אלוהים. מי שמחזיק בתפיסות מצערות וניחן בטבע יהיר עוין את אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם אפילו יותר, ובני אדם כאלה הם צוררי המשיח. אם תפיסותיכם לא יתוקנו, הן תמיד יהיו נגד אלוהים, לעולם לא תוכלו להיות תואמים לאלוהים ותמיד תהיו נפרדים ממנו.

רק אם תשימו בצד את תפיסותיכם הישנות, תוכלו לרכוש ידע חדש, אך ידע ישן אינו בהכרח תפיסות ישנות. המילה "תפיסות" מתייחסת לדברים שהאדם מדמיין אשר מנוגדים למציאות. אם הידע הישן היה כבר מיושן בעידן הישן, ואם הוא מונע מהאדם להיווכח בעבודה החדשה, הרי שגם הידע הזה הוא תפיסה. אם האדם מסוגל לנקוט את הגישה הנכונה כלפי ידע כזה, ואם הוא יכול להתחיל להכיר את אלוהים ממספר היבטים שונים ולשלב בין הישן והחדש, הרי שהידע הישן הופך לכלי עזר של האדם והופך לבסיס שבאמצעותו האדם נוכח בעידן החדש. הלקח של הכרת האל דורש מכם לשלוט בעקרונות רבים: כיצד להיווכח בנתיב הכרת האל, אילו אמיתות יש להבין כדי להכיר את אלוהים, ואיך לגרום לתפיסות והטבע הישן שלכם להישמע להסדרי עבודתו החדשה של אלוהים. אם תשתמשו בעקרונות האלה כיסוד להיווכחות בלקח של הכרת האל, הכרתכם תעמיק יותר ויותר. אם אתם מכירים בבירור את שלושת שלבי העבודה – כלומר, אם אתם מכירים את כלל תוכנית הניהול של אלוהים – ואם אתם יכולים לקשר בין שני שלבי עבודתו הקודמים של אלוהים לבין השלב הנוכחי ויכולים לראות שאל אחד מבצע את העבודה, הרי שהיסוד שלכם יהיה היציב ביותר. אל אחד עשה את שלושת שלבי העבודה – זה החיזיון הגדול ביותר וזה הנתיב היחיד להכרת האל. רק אלוהים עצמו יכול היה לעשות את שלושת שלבי העבודה, ואף אדם לא יכול היה לעשות את העבודה הזו בשמו – כלומר, רק אלוהים עצמו יכול היה לעשות את עבודתו שלו מהראשית ועד היום. על אף ששלושת שלבי העבודה של אלוהים התבצעו בעידנים שונים ובמיקומים שונים, ועל אף שהעבודה שונה בכל שלב, אל אחד עשה את כל העבודה. מכל החזיונות, זה החיזיון הגדול ביותר שהאדם צריך להכיר, ואם האדם יבין אותו לגמרי, הוא יוכל לעמוד איתן. כיום, הבעיה הגדולה שניצבת בפני כל העדות והזרמים היא שהם לא מכירים את עבודתה של רוח הקודש והם לא מסוגלים להבדיל בין עבודתה של רוח הקודש ועבודה שאינה של רוח הקודש. לכן הם לא יכולים לזהות אם יהוה אלוהים ביצע את שלב העבודה הזה כפי שהוא ביצע את שני שלבי העבודה הקודמים. על אף שבני אדם הם חסידים של אלוהים, רובם בכל זאת לא מסוגלים לזהות אם זו הדרך הנכונה. האדם תמה אם אלוהים עצמו הוא זה שמוביל את הדרך הזו, ואם התגלמותו של אלוהים כבשר ודם אכן התרחשה, ולרוב בני האדם עדיין אין מושג איך לברר את האמת בכל הנוגע לדברים כאלה. חסידי האל לא מסוגלים לזהות את הדרך, ולכן המסרים הנאמרים משפיעים על בני האדם האלה רק במידה חלקית, והם לא יכולים להשפיע השפעה מלאה, ולכן הדבר משפיע על חייהם של בני האדם האלה. אם האדם יוכל לראות שאלוהים עצמו הוא זה שביצע את שלושת השלבים בזמנים שונים, במקומות שונים ובבני אדם שונים, האדם יוכל לראות[א] שעל אף שהעבודה שונה, אל אחד ביצע את כולה. מכיוון שזו עבודה שביצע אלוהים אחד, היא ודאי נכונה וללא שגיאות, ועל אף שהיא נוגדת את תפיסות האדם, אין ספק שזו העבודה של אל אחד. אם האדם יוכל לומר בבטחה שזו עבודה של אל אחד, כל תפיסות האדם יהפכו לזוטות בלבד שאפילו לא ראויות לציון. משום שחזיונותיו של האדם לא ברורים, ומשום שהאדם מכיר רק את יהוה כאלוהים ואת ישוע כאדון, ומשום שדעתו חצויה באשר לאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם כיום, רוב בני האדם ממשיכים להיות מסורים לעבודתם של יהוה וישוע, לוקים בתפיסות באשר לעבודה של היום, מפקפקים בכל דבר ולא מתייחסים ברצינות לעבודה של היום. אין לאדם תפיסות בנוגע לשני השלבים האחרונים בעבודה שהיו בלתי נראים. זאת משום שהאדם לא מבין את המציאות של שני השלבים האחרונים בעבודה ומשום שהוא לא ראה אותם בעצמו. משום שהאדם לא יכול לראות אותם, הוא מדמיין אותם כאוות נפשו. יהיו הרעיונות שהוא מגבש אשר יהיו, אין עובדות להוכיח אותם ואיש לא יכול לתקן אותם. האדם משלח כל רסן מעל האינסטינקט הטבעי שלו, מתעלם מהסיכונים ונותן לדמיונו להתפרע, משום שאין עובדות שיכולות לאמת זאת. לכן פרי דמיונו של האדם הופך "לעובדה," גם אם אין לו כל הוכחה. לפיכך, האדם מאמין באל הדמיוני שלו בדעתו ולא מחפש את האל האמיתי. אם יש לבן אדם אחד אמונה מסוג אחד, בקרב מאות בני אדם יש מאות סוגי אמונות. האדם מחזיק באמונות כאלה מפני שהוא לא ראה את המציאות של עבודת האל, משום שהוא רק שמע עליה באוזניו ולא חזה בה בעיניו. האדם שמע אגדות וסיפורים, אך רק לעתים נדירות הוא שמע ידע על העובדות של עבודת האל. בני אדם שמאמינים רק מזה שנה מאמינים באלוהים באמצעות תפיסותיהם, וכך הדבר גם עם בני אדם שמאמינים באלוהים כל חייהם. מי שלא יכול לראות את העובדות לעולם לא יוכל להיחלץ מאמונה שבה יש לו תפיסות על אלוהים. האדם מאמין שהוא השתחרר משלשלאות התפיסות הישנות שלו ושהוא נכנס לשטח חדש. האם האדם לא יודע שהידע של מי שלא יכול לראות את פניו האמיתיים של אלוהים אינו אלא תפיסות ושמועות? האדם חושב שהתפיסות שלו נכונות ושאין בהן דופי, והוא חושב שהתפיסות האלה באות מאלוהים. כיום, כשהאדם רואה את עבודתו של אלוהים, הוא משחרר תפיסות שהצטברו במשך שנים רבות. הדמיונות והרעיונות של העבר הפכו למשוכה לעבודתו של השלב הזה, ולאדם נהיה קשה להרפות מהתפיסות האלה או להפריך את הרעיונות האלה. התפיסות לגבי העבודה המדורגת הזו ששוגים בהן רבים מחסידי האל הפכו למצערות עוד יותר, ובני האדם האלה פיתחו בהדרגה עוינות עיקשת לאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. מקורה של השנאה הזו הוא תפיסותיו ודמיונותיו של האדם. בדיוק משום שעובדות לא מאפשרות לאדם לשלח כל רסן מעל דמיונו, ומעבר לכך, משום שהאדם לא יכול להפריך עובדות בקלות, תפיסותיו ודמיונותיו של האדם לא סובלים את קיומן של עובדות. יתרה מכך, משום שהאדם לא מקדיש מחשבה לנכונות ואמיתות העובדות, אלא רק משלח כל רסן מתפיסותיו בנחישות ומשתמש בדמיון שלו עצמו, תפיסותיו ודמיונותיו של האדם הפכו לאויבי העבודה של היום, עבודה שסותרת את תפיסותיו של האדם. ניתן להאשים בכך אך ורק את תפיסותיו של האדם, ולא ניתן להאשים בכך את עבודתו של אלוהים. מותר לאדם לדמיין דברים כאוות נפשו, אך אסור לו לערער על אף שלב בעבודתו של אלוהים או על אף חלק של שלב כזה – האדם לא רשאי לחלל את עובדת עבודתו של אלוהים. מותר לכם לשלח כל רסן מדמיונכם, ומותר לכם אפילו לאסוף סיפורים מובחרים על עבודתם של יהוה וישוע, אך אסור לכם לערער על עובדת כל שלב בעבודתם של יהוה וישוע. זהו עיקרון וזהו גם צו מנהלי, ועליכם להבין את חשיבותם של הנושאים האלה. האדם מאמין שהשלב הזה בעבודה לא תואם את תפיסותיו של האדם, בניגוד לשני השלבים הקודמים בעבודה. בדמיונו, האדם מאמין שהעבודה בשני השלבים הקודמים ודאי שונה מהעבודה של היום – אך האם חשבתם על האפשרות שעקרונות עבודתו של אלוהים זהים, שעבודתו תמיד מעשית ושבלי קשר לעידן, תמיד יהיה מבול של בני אדם שלא מקבלים את עובדת עבודתו של אלוהים ומתנגדים אליה? אין ספק שכל מי שלא מקבל את השלב הזה בעבודה ומתנגד לו כיום היה גם מתנגד לאלוהים בימים עברו, מפני שבני האדם האלה תמיד יהיו אויביו של אלוהים. בני האדם שיודעים את עובדת עבודתו של אלוהים יראו את שלושת שלבי העבודה של אל אחד וירפו מתפיסותיהם. אלה בני אדם שמכירים את אלוהים ובני אדם כאלה הם חסידים אמיתיים של אלוהים. לקראת סופו של כלל ניהולו של אלוהים, אלוהים ימיין את הכל לפי סוג. הבורא ברא את האדם, ובסוף, על הבורא להשיב את האדם לגמרי לריבונותו – זו המסקנה של שלושת שלבי העבודה. שלב העבודה של אחרית הימים ושני השלבים הקודמים בישראל וביהודה הם תוכנית הניהול של אלוהים לתבל כולה. איש לא יכול להכחיש זאת, וזו עובדת עבודתו של אלוהים. על אף שבני האדם לא חוו ולא ראו חלק ניכר מהעבודה הזו, העובדות הן בכל זאת העובדות, ואיש לא יכול להכחיש זאת. בני אדם שמאמינים באלוהים בכל ארץ בתבל יקבלו את שלושת שלבי העבודה. אם אתם מכירים רק שלב אחד מסוים בעבודה ואתם לא מבינים את שני השלבים האחרים בעבודה ולא מבינים את עבודתו של אלוהים בימים עברו, הרי שאתם לא יכולים לבטא את כל האמת המלאה של כלל תוכנית הניהול של אלוהים, והכרתכם את אלוהים היא חד-צדדית, מפני שאתם לא מבינים את אלוהים באמונתכם בו, ולכן אתם לא כשירים לשאת עדות על אלוהים. גם אם אתם מכירים את הדברים האלה רק באופן שטחי מאוד, בסופו של דבר, עליכם להכיר אותם ועליכם להיות משוכנעים לגמרי, וכל בני האדם יראו את כלל עבודתו של אלוהים ויישמעו לריבונותו של אלוהים. בסוף העבודה הזו, כל הזרמים יהפכו לזרם אחד, כל הברואים ישובו לריבונותו של הבורא, כל הברואים יעבדו את האל האמיתי היחיד וכל הכתות יתפוררו ולא יופיעו שוב.

מדוע אני מתייחס שוב ושוב לשלושת שלבי העבודה? חלוף העידנים, ההתפתחות החברתית ופניו המשתנים של הטבע כולם עוברים שינויים בשלושת שלבי העבודה. האנושות משתנה בקצב עבודתו של אלוהים והיא לא מתפתחת לבדה. אזכור שלושת שלבי העבודה של אלוהים נועד להכניס את כל הברואים, את כל בני האדם מכל הדתות, לריבונותו של אל אחד. תהיה דתכם אשר תהיה, בסופו של דבר כולכם תישמעו לריבונותו של אלוהים. רק אלוהים עצמו יכול לבצע את העבודה הזו – אף מנהיג דת לא יכול לעשות אותה. ישנן מספר דתות בולטות בעולם, ולכל אחת מהן יש מנהיג או ראש, וחסידיה מתפרסים על פני מדינות שונות ואזורים שונים ברחבי העולם. בכל מדינה, גדולה כקטנה, יש דתות שונות. יחד עם זאת, בלי קשר למספר הדתות הקיימות ברחבי העולם, כל בני האדם בתבל יתקיימו בסופו של דבר תחת הכוונתו של אל אחד, ואף מנהיג דת לא יכוון את קיומם. כלומר, אף מנהיג דת לא מכוון את האנושות – במקום זאת, הבורא, שברא את השמיים והארץ וכל צבאם, ואשר ברא גם את האנושות, הוא שמכוון את האנושות, וזו עובדה. על אף שיש בעולם מספר דתות בולטות, גם אם הן גדולות מאוד, הן כולן קיימות תחת ריבונותו של הבורא, ואף אחת מהן לא יכולה לחרוג מגבול ריבונותו. התפתחותה של האנושות, הקדמה החברתית, התפתחותו של המדע – כל אחד מאלה קשור הדוקות להסדריו של הבורא, והעבודה הזו היא לא דבר שיכול לעשות אף מנהיג דת. מנהיגי דת הם בסך הכל מנהיגיהן של דתות מסוימות והם לא יכולים לייצג את אלוהים או את מי שברא את השמיים והארץ וכל צבאם. מנהיגי דת יכולים להוביל את כל בני האדם השייכים לדת המסוימת שלהם, אך הם לא יכולים לפקוד על כל הברואים על פני האדמה – זו עובדה שכולם מכירים בה. מנהיגי דת הם בסך הכל מנהיגים, והם לא יכולים להשתוות לאלוהים (הבורא). הכל בידי הבורא, ובסופו של דבר, הכל יחזור לידי הבורא. אלוהים הוא זה שברא את האנושות במקור, ותהיה דתו אשר תהיה, כל אדם יחזור לריבונותו של אלוהים – זה בלתי נמנע. רק אלוהים הוא הישות הרמה ביותר, וגם המנהיג הרם ביותר בקרב הברואים חייב לחזור לריבונותו של אלוהים. יהיה מעמדו של האדם רם ככל שיהיה, הוא לא יכול להוביל את האנושות ליעד ראוי, ואיש לא מסוגל למיין את כל הדברים לפי סוג. יהוה עצמו ברא את האנושות ומיין את כל הדברים לפי סוג, וכשיבוא הקץ, הוא עדיין יעשה את עבודתו בעצמו וימיין את כל הדברים לפי סוג – זו עבודה שרק אלוהים יכול לעשות. אלוהים עצמו הוא זה שביצע את שלושת שלבי העבודה שבוצעו מהראשית ועד היום, והאל האחד הוא זה שביצע אותם. עובדת שלושת שלבי העבודה היא עובדת מנהיגותו של אלוהים על האנושות כולה, עובדה שאיש לא יכול להכחיש. בסופם של שלושת לשבי העבודה, כל הדברים ימוינו לפי סוג ויחזרו לריבונותו של אלוהים, מכיוון שבתבל כולה ישנו רק האל האחד הזה, ואין אף דת אחרת. מי שלא מסוגל לברוא את העולם לא יהיה מסוגל להביא אותו לקצו, ואילו מי שברא את העולם יבוא אותו לקצו ללא ספק. לכן אם מישהו לא מסוגל להביא את העידן לקצו ובסך הכל עוזר לאדם לטפח את דעתו, הוא לבטח לא אלוהים, והוא ודאי לא אדון האנושות. הוא לא יהיה מסוגל לעשות עבודה אדירה כזו. יש רק אחד שיכול לבצע עבודה כזו, וכל מי שלא מסוגל לעשות את העבודה הזו נמנה לבטח על האויבים והוא לא אלוהים. אם בני אדם כאלה מהווים כתות, הם לא תואמים לאלוהים, ואם הם לא תואמים לאלוהים, הם אויבים של אלוהים. האל האחד הזה הוא זה שעושה את כל העבודה, והאל האחד הזה הוא זה שמושל בתבל כולה. בין שהוא עובד בעם ישראל או בסין, בין שהוא מבצע את עבודתו כרוח האל או כבשר ודם, אלוהים עצמו הוא שעושה את הכל, ואף אחד אחר לא יכול לעשות זאת. בדיוק משום שהוא אלוהי האנושות כולה הוא עובד בחופשיות, ללא הגבלה של אף תנאי, וזה החיזיון הגדול ביותר. כברואי האל, אם ברצונכם למלא את חובתם של ברואי האל ולהבין את רצונו של אלוהים, עליכם להבין את עבודתו של אלוהים, עליכם להבין את רצונו של אלוהים עבור ברואיו, עליכם להבין את תוכנית הניהול שלו ועליכם להבין את חשיבות העבודה שהוא עושה. מי שלא מבין זאת לא כשיר להיות ברוא אל! כברואי האל, אם אתם לא מבינים מה מוצאכם, אם אתם לא מבינים את ההיסטוריה של האנושות ואת כל העבודה שאלוהים עשה, ויתרה מכך, אם אתם לא מבינים איך האנושות התפתחה עד היום ולא מבינים מי מושל באנושות כולה, הרי שאתם לא מסוגלים למלא את חובתכם. אלוהים הוביל את האנושות עד היום, ומאז שהוא ברא את האדם על פני האדמה הוא מעולם לא עזב אותו. רוח הקודש לעולם לא מפסיקה לעבוד, היא מעולם לא הפסיקה להוביל את האנושות ומעולם לא עזבה את האנושות. אולם האנושות לא מבינה שיש אלוהים, ועל אחת כמה וכמה שהיא לא מכירה את אלוהים, ואין דבר משפיל מזה עבור כל ברואיו של אלוהים, הלא כן? אלוהים מוביל את האדם באופן אישי, אך האדם לא מבין את עבודתו של אלוהים. אתם ברואים של אלוהים אך אתם לא מבינים את ההיסטוריה שלכם עצמכם, אתם לא יודעים מי הוביל אתכם במסע שלכם ואתם עיוורים לעבודה שאלוהים עושה – לכן אתם לא יכולים להכיר את אלוהים. אם אתם לא מכירים אותו כעת, לעולם לא תהיו כשירים לשאת עדות על אלוהים. כיום, הבורא שוב מוביל את כל בני האדם באופן אישי וגורם לכל בני האדם לראות את חוכמתו, כל-יכולתו, ישועתו ונפלאותו. אולם אתם עדיין לא תופסים או מבינים זאת, ולכן אתם אלה שלא יזכו בישועה, הלא כן? בני האדם השייכים לשטן לא מבינים את דברי האל ובני האדם ששייכים לאלוהים יכולים לשמוע את קולו של אלוהים. כל מי שתופס ומבין את המילים שאני אומר נמנה על בני האדם שאני אושיע ונמנה על בני האדם הנושאים עדות על אלוהים. כל מי שלא מבין את המילים שאני אומר לא יכול לשאת עדות על אלוהים והוא נמנה על בני האדם שיסולקו. מי שלא מבין את רצונו של אלוהים ולא תופס את עבודתו של אלוהים לא מסוגל להכיר את אלוהים, ובני אדם כאלה לא יישאו עדות על אלוהים. אם אתם רוצים לשאת עדות על אלוהים, עליכם להכיר את אלוהים ועליכם להכיר את אלוהים באמצעות עבודתו של אלוהים. בכל אופן, אם אתם רוצים להכיר את אלוהים, עליכם להכיר את עבודתו של אלוהים: הכרת עבודתו של אלוהים היא בעלת חשיבות עליונה. כששלושת שלבי העבודה יסתיימו, תיווצר קבוצת בני אדם שתישא עדות על אלוהים, קבוצת בני אדם המכירים את אלוהים. בני האדם האלה יכירו כולם את אלוהים ויהיו מסוגלים להנהיג את האמת. יהיו להם אנושיות והיגיון והם כולם יכירו את שלושת שלבי עבודת הישועה של אלוהים. זו העבודה שתושלם בסוף, ובני האדם האלה הם התממשות 6,000 שנות עבודת הניהול והם העדות העוצמתית ביותר לתבוסתו הסופית של השטן. מי שיוכל לשאת עדות על אלוהים יהיה מסוגל לזכות בהבטחתו וברכתו של אלוהים וימנה על הקבוצה שתישאר עד הסוף, אשר ניחנת בסמכותו של אלוהים ונושאת עדות על אלוהים. יכול להיות שכולכם יכולים להימנות על הקבוצה הזו ואולי רק חצי מכם, או רק מעטים מכם – הכל תלוי ברצונכם ובעיסוקכם.

הערות שוליים:

א. הטקסט המקורי משמיט את המילים "האדם יוכל לראות."

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.