אלוהים עצמו, הייחודי ד'

קדושתו של אלוהים (א') חלק 1

כבר שיתפנו היום על סמכותו של אלוהים, וכרגע לא נדבר על הצדק של אלוהים. היום נדבר על נושא חדש לגמרי – קדושתו של אלוהים. קדושתו של אלוהים היא היבט נוסף של מהותו הייחודית של אלוהים, ולכן הכרחי מאוד שנערוך כעת שיתוף בנושא זה. היבט זה במהותו של אלוהים שאשתף בו, יחד עם שני ההיבטים ששיתפנו בהם בעבר, על טבעו הצודק של אלוהים וסמכותו של אלוהים – האם כולם ייחודיים? (כן.) קדושתו של אלוהים ייחודית גם היא, ולכן הבסיס לייחודיות זו, השורש שלה, הוא נושא השיתוף שלנו היום. מבינים? חיזרו אחריי: מהותו הייחודית של אלוהים היא קדושתו של אלוהים. (מהותו הייחודית של אלוהים היא קדושתו של אלוהים.) כיצד אתם מרגישים בלבכם אחרי שחזרתם על הביטוי הזה? ייתכן שלחלק מכם יש ספקות, ואתם שואלים: "למה לשתף בקדושתו של אלוהים?" אל דאגה, אסביר זאת צעד אחר צעד. ברגע שתשמעו את דבריי, תבינו מדוע חשוב לי לשתף בנושא הזה.

ראשית, הבה נגדיר את המילה "קדוש". תוך שימוש, בתפיסתכם ובכל הידע שצברתם, מהי לפי הבנתכם הגדרת המילה "קדוש"? הגדירו אותה למעני. (המילה "קדוש" פירושה ללא רבב, ללא השחיתות או הפגמים של האנושות. כל דבר הנובע ממנו, בין שזו מחשבה, דיבור ובין פעולה – כל דבר שהוא עושה – הוא חיובי לגמרי.) טוב מאוד. (המילה "קדוש" פירושה אלוהי, לא מחולל, שאינו יכול להיפגע על ידי האדם. משמעותה היא 'ייחודי', וזהו הסמל המאפיין את אלוהים.) (המילה "קדוש" פירושה ללא רבב, וזהו היבט של הטבע האלוהי שאינו יכול להיפגע.) זוהי הגדרתכם האין זה כך? בליבו של כול אדם, למילה 'קדוש' יש טווח, הגדרה ופרשנות. לכל הפחות ניתן לומר, שכאשר הנכם נתקלים במילה 'קדוש', ראשיכם אינם ריקים. יש לכם טווח מוגדר מסוים למילה הזו, ופרשנותם של חלק מבני האדם להגדרה זו מתקרבת לשימוש במילה זו כדי להגדיר את מהות טבעו של אלוהים. טוב מאוד. מרבית בני האדם מאמינים שהמילה 'קדוש' היא חיובית, וניתן לאשר זאת. אך קדושתו של אלוהים שעליה אני רוצה לשתף היום, לא רק תוגדר או תוסבר. במקום זאת, אשתמש בכמה עובדות כדי לאשרר זאת וכדי לאפשר לכם להבין מדוע אני אומר שאלוהים הוא קדוש, ומדוע אני משתמש במילה 'קדוש' כדי לתאר את מהותו של אלוהים. עד שיסתיים השיתוף שלנו, אתם תרגישו שהשימוש במילה 'קדוש' כדי להגדיר את מהותו של אלוהים ולהתייחס לאלוהים, הוא גם ראוי וגם הולם ביותר. לכל הפחות, במסגרת המגבלות של השפות האנושיות הקיימות כיום, השימוש במילה זו כדי להתייחס לאלוהים מתאים במיוחד – זוהי המילה היחידה בשפה האנושית המתאימה ביותר להתייחסות לאלוהים. זו אינה מילה ריקה כאשר משתמשים בה כדי להתייחס לאלוהים, והיא אף אינה שבח ללא סיבה או מחמאה ריקה מתוכן. מטרת השיתוף שלנו היא לאפשר לכול אדם להכיר באמת קיומו של היבט זה במהותו של אלוהים. אלוהים אינו חושש מהבנתם של בני האדם, אלא רק מחוסר הבנתם. אלוהים רוצה שכול אדם יכיר את מהותו, את מה שיש לו ומה שהינו. כך שבכול פעם שאנו מציינים היבט במהותו של אלוהים, נוכל להשתמש בעובדות רבות כדי לאפשר לבני האדם להבין שהיבט זה במהותו של אלוהים אכן קיים, ושהוא אמיתי וממשי מאוד.

כעת משהגדרנו את המילה "קדוש", הבה נציג מספר דוגמאות. בשל התפיסות שבני אדם מחזיקים בהן, קל להם לדמיין דברים ובני אדם 'קדושים' רבים. לדוגמא, האם בנים ובנות בתולים מוגדרים כקדושים במילונים של האנושות? האם הם אכן קדושים? (לא.) האם הגדרה זו של 'קדוש' והמושג 'קדוש' שאנו נשתף היום, הם אותו הדבר? (לא.) כאשר מביטים באנשים בעלי עקרונות מוסריים גבוהים ודיבור מזוכך ומתורבת, שלעולם אינם פוגעים באיש, ושגורמים לאחרים לחוש בנוח ולהסכים איתם כאשר הם מדברים – האם הם קדושים? המורים הקונפוציאנים או אדונים בעלי עקרונות מוסריים גבוהים אשר הן דיבורם והן מעשיהם מזוככים – האם הם קדושים? אלה אשר לעתים קרובות עושים טוב, נותנים צדקה, מסייעים לאחרים בצורה משמעותית ומביאים הנאה לחייהם – האם הם קדושים? (לא.) אלה שמחשבותיהם אינן אינטרסנטיות כלפי אחרים, שאין להם דרישות נוקשות מהזולת, ושסובלניים כלפי הכול – האם הם קדושים? אלה שמעולם לא היה להם סכסוך עם איש ושלא ניצלו איש – האם הם קדושים? אלה אשר פועלים לטובת הזולת ושמביאים תועלת לאחרים ומחזקים את רוחם בכול דרך שהיא – האם הם קדושים? אלה המקדישים את כול חסכונות חייהם למען אחרים וחיים חיים פשוטים, המחמירים עם עצמם, אך מקלים עם אחרים – האם הם קדושים? (לא.) אתם זוכרים את אימהותיכם שדאגו לכם וטיפלו בכם בכול דרך אפשרית – האם הן קדושות? הדמויות האנושיות הנערצות על ידכם שאתם כה מוקירים, בין אם מדובר באנשים מפורסמים, כוכבי תקשורת או אנשים דגולים – האם הם קדושים? (לא.) אנו יודעים כול זאת בוודאות. הבה נביט כעת בנביאים מתוך כתבי הקודש שהיו יכולים לחזות את העתיד שלא היה ידוע לאחרים – האם הם היו קדושים? האנשים שהיו יכולים לתעד את דבריו של אלוהים ואת פרטי עבודתו בכתבי הקודש – האם הם היו קדושים? (לא.) האם משה היה קדוש? האם אברהם היה קדוש? האם איוב היה קדוש? (לא.) מדוע אתם אומרים זאת? (המילה 'קדוש' יכולה לשמש רק בהתייחס לאלוהים.) איוב נקרא על ידי אלוהים אדם צדיק, אם כן, מדוע אף הוא אינו נחשב לקדוש? אתם מעט מודאגים, האין זה כך? האין בני אדם היראים את אלוהים וסרים מרע קדושים? כן או לא? (לא.) התשובה שלכם שלילית, האין זה כך? על מה, אם כך, מבוססת תשובתכם השלילית? (אלוהים הוא ייחודי.) זהו בסיס מוצק, בסיס מצוין בהחלט! אני מגלה שיש לכם יכולת נפלאה להבין דברים במהירות ולהשתמש במה שלמדתם, ושלכולכם יש המיומנות המיוחדת הזו. אתם מעט מודאגים, לא בטוחים מספיק, ואינכם מעזים לומר "לא", אך אינכם מעזים גם לומר "כן", לכן אתם נאלצים לומר "לא". הרשו לי לשאול אתכם שאלה נוספת. שליחיו של אלוהים – השליחים שאלוהים שולח אל פני האדמה – האם הם קדושים? (לא.) חישבו על זה היטב. ענו לאחר שחשבתם על השאלה. האם מלאכים הם קדושים? (לא.) בני אנוש שלא הושחתו על ידי השטן – האם הם קדושים? (לא.) כולכם עונים "לא" לכול שאלה. על סמך מה? האם הצורה שבה התבטאתי כעת היא הסיבה לכך שאמרתם "לא"? אתם מבולבלים, האין זה כך? מדוע אם כן גם על מלאכים נאמר שהם אינם קדושים? אתם מודאגים, האין זה כך? אם כך, האם תוכלו לגלות על סמך מה בני האדם, הדברים או הישויות שלא נבראו שהזכרנו קודם לכן, אינם קדושים? אני בטוח שאינכם מסוגלים לעשות זאת, נכון? לכן האין תשובתכם השלילית מעט חסרת אחריות? האם אינכם משיבים כלאחר יד? יש אנשים החושבים: "אתה שואל בצורה כזו, ולכן התשובה היא בוודאי 'לא'". אל תענו ללא מחשבה. חישבו היטב אם התשובה היא כן או לא. כאשר נשתף את הנושא הבא, אתם תדעו מדוע התשובה היא "לא". אספק לכם את התשובה עוד מעט. הבה נקרא קודם מתוך כתבי הקודש.

1. ציוויו של יהוה אלוהים לאדם

(בראשית ב' 15-17) ויקח יהוה אלֹהים, את-האדם; וינִּחהו בגן-עדן, לעבדה ולשמרה. ויצו יהוה אלֹהים, על-האדם לאמֹר: מכל עץ-הגן, אכל תאכֹל. ומעץ, הדעת טוב ורע – לא תאכל, ממנו: כי, ביום אכלך ממנו – מות תמות.

2. הנחש מפתה את האישה

(בראשית ג' 1-5) והנחש, היה ערום, מכל חית השדה, אשר עשה יהוה אלֹהים; ויאמר, אל-האשה, אף כי-אמר אלֹהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האשה, אל-הנחש: מפרי עץ-הגן, נאכל. ומפרי העץ, אשר בתוך-הגן – אמר אלֹהים לא תאכלו ממנו, ולא תגעו בו: פן-תמֻתון. ויאמר הנחש, אל-האשה: לא-מות, תמֻתון. כי, ידע אלֹהים, כי ביום אכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם; והייתם, כאלֹהים, יֹדעי, טוב ורע.

מאיזה ספר בכתבי הקודש נלקחו שני הציטוטים האלה? (בראשית.) האם כולכם מכירים את שני הקטעים האלה? זהו אירוע שהתרחש בהתחלה, כאשר נבראה האנושות. זה היה אירוע אמיתי. קודם כול, הבה נבדוק איזה סוג של ציווי יהוה אלוהים נתן לאדם וחווה, מפני שתוכן הציווי הזה חשוב מאוד לנושא שלנו היום. "ויצו יהוה אלֹהים, על-האדם לאמֹר..." המשיכו לקרוא את הקטע הבא. ("מכל עץ-הגן, אכל תאכֹל. ומעץ, הדעת טוב ורע – לא תאכל, ממנו: כי, ביום אכלך ממנו – מות תמות.") מה מכיל ציווי אלוהים לאדם בקטע זה? ראשית, אלוהים אומר לאדם מה מותר לו לאכול, כלומר את הפירות של העצים השונים. אין בהם רעל ולא טמונה בכך סכנה, הוא יכול לאכול הכול כרצונו, ללא חשש. זהו החלק הראשון. החלק השני הוא אזהרה. אזהרה זו אומרת לאדם שהוא אינו יכול לאכול את פירותיו של- איזה עץ? (עץ הדעת טוב ורע.) נאסר עליו לאכול מעץ הדעת טוב ורע. מה יקרה אם הוא יעשה זאת? (מות ימות.) אלוהים אמר לאדם: אם תאכל מעץ זה, מות תמות. האם המילים האלה ברורות? (כן.) אילו אלוהים היה אומר לכם זאת, אך מבלי שהבנתם מדוע, האם הייתם מתייחסים לכך כאל חוק או כאל ציווי שיש לציית לו? יש לציית לציווי זה, האין זה כך? אך בין שהאדם יכול לציית לציווי זה ובין שלא, דבריו של אלוהים הם חד-משמעיים. אלוהים אמר לאדם בצורה ברורה מה הוא יכול לאכול ומה הוא אינו יכול לאכול, ומה יקרה אם הוא יאכל דבר שאסור לו לאכול. האם נוכחתם במשהו מטבעו של אלוהים בדברים קצרים אלה שהוא אמר? האם דברים אלה של אלוהים אמיתיים? (כן.) האם ישנה איזושהי הולכת שולל בדברים אלה? (לא.) האם הוא אומר דברים שאינם נכונים? (לא.) האם יש איום בדבריו? (לא.) אלוהים אמר לאדם באמת ובכנות מה הוא יכול לאכול ומה נאסר עליו לאכול, באופן ברור ופשוט. האם ישנה משמעות נסתרת בדברים אלה? האם הדברים האלה ברורים? משמעותם ברורה ממבט ראשון; אתה מבין אותה ברגע שאתה קורא אותם. האם יש צורך לנחש את משמעותם? (לא.) אין צורך בניחושים, נכון? הכול ברור כשמש. במחשבתו של אלוהים, מה שהוא חפץ לומר ולבטא בא מתוך ליבו. הדברים שאלוהים מבטא נקיים, ישירים וברורים. אין בהם מניעים נסתרים או משמעויות חבויות. הוא דיבר לאדם ישירות, ואמר לו מה הוא יכול לאכול ומה נאסר עליו לאכול. כלומר, מהדברים האלה של אלוהים האדם יכול לראות שליבו של אלוהים שקוף, שליבו של אלוהים אמיתי. אין כאן בדל של שקר. אלוהים אינו אומר לאדם שנאסר עליו לאכול דבר שהוא אכיל, והוא אינו אומר "עשה זאת וראה מה יקרה" בנוגע לדברים שאסור לאכול. האם לכך הוא התכוון? (לא.) לא. אלוהים אומר את מה שהוא חושב בליבו. אם אני אומר שאלוהים קדוש מפני שהוא מראה וחושף את עצמו בדברים האלה ובאופן הזה, ייתכן שתרגישו כי עשיתי עניין מלא כלום או שהגזמתי בפרשנותי. אם כך, אל תדאגו, עוד לא סיימנו.

הבה נדבר על החלק שבו "הנחש מפתה את האישה." מיהו הנחש? (השטן.) השטן ממלא את תפקיד הניגוד בתוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים, וזהו תפקיד שאיננו יכולים להתעלם ממנו כאשר אנו משתפים על קדושתו של אלוהים. מדוע אני אומר זאת? (מפני שהשטן הוא הנציג והאדריכל של כול מה ששפל ומושחת.) אם אינכם מכירים את הרוע והשחיתות של השטן או את אופיו של השטן, אין לכם שום דרך לזהות אותו, וכן אינכם יכולים לדעת מהי קדושה באמת. מתוך בלבול בני אדם מאמינים שמה שהשטן עושה הוא נכון, מפני שהם חיים בסוג זה של טבע מושחת. ללא ניגוד, ללא שום גורם להשוות אליו, לא תוכל לדעת מהי קדושה, ולכן יש להזכיר פה את הנושא הזה. לא שלפנו את הנושא הזה יש מאין, אלא מתוך דבריו ומעשיו של השטן נראה כיצד הוא פועל, כיצד הוא משחית את האנושות, מהו אופיו ומהו מראה פניו. ובכן, מה אמרה האישה לנחש? האישה סיפרה לנחש את הדברים שיהוה אלוהים אמר לה. על פי דבריה, האם היא אישרה את תוקפם של כול הדברים שאלוהים אמר לה? היא לא הייתה יכולה לאשר זאת, האין זה כך? כמי שאך זה נבראה, לא היתה לה שום יכולת להבחין בין טוב לרע, אף לא הייתה לה היכולת להבין שום דבר בסביבתה. הדברים שהיא אמרה לנחש מלמדים אותנו שהיא לא אישרה את דבריו של אלוהים כנכונים לפי דעתה. גישתה הייתה ספקנית. לכן, כאשר הנחש ראה שלאישה אין עמדה מגובשת בנוגע לדבריו של אלוהים, הוא אמר: "לא-מות, תמֻתון. כי, ידע אלֹהים, כי ביום אכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם; והייתם, כאלֹהים, יֹדעי, טוב ורע." האם במילים אלה יש דבר שאינו כשורה? (כן.) מה אינו כשורה? קיראו את המשפט הבא ("ויאמר הנחש, אל-האשה: לא-מות, תמֻתון. כי, ידע אלֹהים, כי ביום אכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם; והייתם, כאלֹהים, יֹדעי, טוב ורע.") לאחר שקראתם פסוקים אלה, האם אתם מרגישים משהו? לאחר שסיימתם לקרוא את המשפט הזה, האם קיבלתם תחושה בנוגע לכוונותיו של הנחש? (כן.) אילו כוונות היו לנחש? (לפתות את האדם ולגרום לו לחטוא.) הוא רצה לפתות את האישה כדי למנוע ממנה לציית לדברי אלוהים, אך האם הוא דיבר בצורה ישירה? (לא.) הוא לא דיבר בצורה ישירה, ולכן אנו יכולים לומר שהוא ערמומי מאוד. הוא ביטא את כוונתו בצורה ערמומית וחמקמקה כדי להגיע למטרתו שאותה הוא מסתיר מהאדם – זוהי עורמתו של הנחש. מאז ומתמיד השטן דיבר ופעל בצורה זו. הוא אומר "לא מות תמותון", מבלי לפרט את כול ההשלכות. אך כאשר שמעה זאת, האם התחולל משהו בליבה של האישה הבורה הזו? (כן.) הנחש היה מרוצה מפני שדבריו השיגו את ההשפעה הרצויה – זו היתה כוונתו הערמומית של הנחש. יתרה מזאת, בכך שהבטיח תוצאה שהאדם האמין שתהיה טובה עבורו, הוא פיתה את האישה באומרו: "ביום אכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם." לכן האישה חשבה: "פקיחת עיני היא דבר טוב!" לאחר מכן אמר הנחש דברים טובים יותר, דברים שלא היו ידועים לאדם, דברים שרב כוחם לפתות את השומעים אותם: "והייתם, כאלֹהים, יֹדעי, טוב ורע." האם מילים אלה היו מאוד מפתות עבורה? (כן.) הדבר הוא כמו שמישהו יאמר לכם: "צורת פניך נפלאה היא. הגשר של האף מעט קצר, אך אם תתקן אותו, תהיה מבין האנשים היפים בעולם!" האם דברים אלה ייגעו לליבו של אדם שמעולם לא חפץ בניתוח קוסמטי? (כן.) לפיכך, האם אלה מילים מפתות? האם פיתוי כזה יכול להשפיע עליכם? האם הוא בוחן אתכם? (כן.) האם אלוהים אומר דברים כאלה? (לא.) האם היה איזשהו רמז לכך בדברי אלוהים שבהם עיינו זה עתה? (לא.) מדוע? האם אלוהים אומר את אשר הוא חושב בליבו? האם האדם יכול לראות את ליבו של אלוהים דרך דבריו? (כן.) אולם כאשר הנחש אמר את דבריו לאישה, האם הצלחתם לראות את ליבו? (לא.) בשל בורותו של האדם, לנחש היה קל לפתות את אדם וחווה, והם בקלות נפלו במלכודת והולכו שולל. אם כן, האם הצלחתם לראות את כוונותיו של השטן? האם הצלחתם לנחש את הכוונה שמאחורי דבריו? האם הצלחתם להבין את מזימתו ואת תכניתו הערמומית? (לא.) איזה מין טבע מייצג אופן דיבורו של השטן? איזו מהות ראיתם בשטן דרך דבריו? (רוע.) רוע. האם הוא ערמומי? ייתכן שלמראית עין הוא מחייך אליכם או אינו מציג שום הבעה. אך בליבו הוא מחשב כיצד להשיג את מטרתו, וזוהי המטרה שאינך מסוגל לראות. לכן אתם מתפתים לכול ההבטחות שהוא מבטיח לכם, לכול היתרונות שהוא מדבר עליהם. אתם רואים אותם כדבר טוב, ומרגישים שמה שהוא אומר מועיל וחשוב יותר מדברי אלוהים. כשדבר כזה קורה, האין האדם נהיה אסיר צייתן? (כן.) אם כך, האם האמצעים האלה שהשטן משתמש בהם אינם שטניים? אתם מרשים לעצמכם להתדרדר. מבלי לנקוף אצבע, בעזרת שני המשפטים האלה אתם שמחים ללכת אחריו ולציית לו. מטרתו הושגה. האין זה כך? (כן.) האין כוונה זו מרושעת? האין זה מייצג את פניו האמיתיות של השטן? (כן.) מתוך דבריו של השטן האדם יכול לראות את מניעיו המרושעים, רואה את פניו המבחילות ואת מהותו. האין זה כך? (כן.) השוואת המשפטים האלה ללא ניתוחם עלולה לגרום לכם להרגיש שדבריו של אלוהים משעממים, רגילים ונפוצים, ושאין טעם לעשות מהם עניין גדול כדי לשבח את כנותו של אלוהים. עם זאת, כאשר אנו מעמידים בניגוד לדברי האל את דבריו של השטן ואת פניו המבחילות, האם דבריו אלה של אלוהים משמעותיים יותר עבור בני האדם כיום? (כן.) בעזרת הניגוד הזה, האדם יכול לחוש בחוסר הרבב ובטוהר של אלוהים. האם אני צודק כאשר אני אומר זאת? (כן.) כול מילה שהשטן אומר, כמו גם מניעיו, כוונותיו והאופן שבו הוא מדבר – כולם מושחתים. מהו המאפיין העיקרי של צורת הדיבור שלו? הוא משתמש בשפה דו-משמעית כדי לפתות אתכם מבלי לאפשר לכם להבין זאת, ואף אינו נותן לכם להבחין במטרתו. הוא נותן לכם לבלוע את הפיתיון, וגורם לכם לשבח אותו ואת תכונותיו. האין זה כך? (כן.) האם זו אינה המזימה התמידית של השטן?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.