אלוהים עצמו, הייחודי י'

אלוהים הוא מקור החיים של כל הדברים (ד') (חלק 1)

היום נעסוק בנושא מיוחד. לכל אחד ואחד מכם, יש רק שני דברים עיקריים שעליו לדעת, לחוות ולהבין – ומהם שני הדברים האלה? הראשון הוא היווכחותם האישית של בני אדם בחיים, והשני קשור להכרת האל. האם אתם חושבים, שהדברים שחלקנו לאחרונה על הכרת האל ניתנים להשגה? הוגן לומר שהדברים הם מעבר להישג ידם של רוב בני האדם. ייתכן שדברים אלה לא ישכנעו אתכם. מדוע אני אומר זאת? מפני שכאשר הקשבתם לדברים שאמרתי קודם לכן, ללא קשר לדרך שבה אמרתי אותם או באילו מילים השתמשתי, כאשר שמעתם אותם, הייתם מודעים מילולית ותיאורטית לדברים שאמרתי, אך בעיה חמורה מאוד הייתה בכם, משום שלא הבנתם מדוע אמרתי את הדברים האלה, מדוע דיברתי על הנושאים האלה. זהו לב העניין. אם כן, על אף ששמיעת הדברים האלה הוסיפה להבנתכם אודות אלוהים ומעשיו והעשירה אותה, מדוע אתם עדיין מתקשים להכיר את אלוהים? הסיבה היא זו: לאחר ששמעתם את הדברים שאמרתי, רובכם עדיין לא מבינים מדוע אמרתי זאת, ומה הקשר בין הדברים האלה לבין הכרת האל. האין זה כך? למה קשור חוסר היכולת שלכם להבין את הקשר של הדברים להכרת האל? האם חשבתם על כך אי-פעם? ייתכן שלא. הסיבה שאינכם מבינים את הדברים האלה היא כי ניסיון חייכם שטחי מדי. אם הכרת וחוויית דבריו של אלוהים על ידי בני אדם תישאר ברמה שטחית מאוד, רוב הידע שלהם על אודות אלוהים יהיה מעורפל ומופשט – הוא יהיה בסיסי, דוקטריני ותיאורטי. בתיאוריה, הוא נראה או נשמע הגיוני וסביר, אך הידע אודות האל שיוצא מפיהם של רוב בני האדם ריק מתוכן. ומדוע אני אומר שהוא ריק מתוכן? מפני שלמעשה, בלבכם, לא ברור לכם אם הדברים שיוצאים מפיכם אודות האל נכונים או לא, אם הם מדויקים או לא. לכן, על אף שרוב בני האדם שמעו מידע רב ונושאים רבים על הכרת האל, הידע שלהם אודות האל טרם חרג מעבר לגבולות התיאוריה והדוקטרינה המעורפלת והמופשטת. אם כן, כיצד ניתן לפתור את הבעיה הזו? האם חשבתם על כך אי-פעם? אם מישהו אינו מחפש אחר האמת, האם יכולה להיות לו בעלות על המציאות? (לא.) נכון. בהחלט לא. אם מישהו אינו מחפש אחר האמת, הוא ללא ספק חסר מציאות, ולפיכך בהחלט אין לו הכרה או חוויה של דברי אלוהים. והאם מי שאינו מכיר את דברי אלוהים יכול להכיר את אלוהים? בהחלט לא! שני הדברים קשורים זה בזה. לכן, רוב בני האדם אומרים, "כיצד ייתכן שהכרת האל קשה כל כך? מדוע היא כה קשה? מדוע איני יכול לומר דבר על הכרת האל?" כשאתם מדברים על הכרת עצמכם, אתם יכולים לדבר במשך שעות, אך כשמדובר בהכרת האל, אין לכם מילים. גם כשיש ביכולתכם לומר מעט, הדברים מאולצים, ונשמעים משעממים – הם נשמעים מגושמים גם לכם, כשאתם שומעים את עצמכם הוגים אותם. זהו המקור. אם אתה חש שהכרת האל קשה מדי, שהיא דורשת ממך מאמץ רב, שאין לך על מה לדבר – שום דבר ממשי לשתף ולמסור לאחרים, וכן להעניק לעצמך – הדבר מוכיח שאינך אדם שחווה את דברי אלוהים. מהם דברי אלוהים? האין דברי אלוהים ביטוי של מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הינו? אם לא חווית את דברי אלוהים, האם יכול להיות לך ידע כלשהו על מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הינו? בוודאי שלא, נכון? הדברים האלה כולם קשורים זה בזה. אם לא חווית את דברי אלוהים, אינך יכול לתפוש את רצונו של אלוהים, אף לא תדע מהו טבעו, מה מוצא חן בעיניו, מה הוא מתעב, מהן דרישותיו מהאדם, ומהי עמדתו כלפי מי שטוב וכלפי מי שרע – כל הדברים האלה בוודאי יהיו עמומים ודו-משמעיים בעיניך. אם אתה מאמין באלוהים בתוך עמימות שכזו, כשאתה אומר שאתה אחד מחסידי אלוהים המחפשים אחר האמת, האם הדברים האלה מציאותיים? הם אינם מציאותיים! הבה נמשיך אם כן לשתף על הכרת האל.

כולכם משתוקקים לשמוע את הנושא שעליו נערוך שיתוף היום, נכון? הנושא שבו יעסוק השיתוף היום קשור גם לנושא "אלוהים הוא מקור החיים של כל הדברים", שעליו דיברנו לאחרונה. ערכנו מספר דיונים בנושא "אלוהים הוא מקור החיים של כל הדברים", שמטרתם הייתה לגרום לבני אדם לדעת, בעזרת אמצעים שונים ונקודות מבט שונות, כיצד אלוהים שולט בכל הדברים, באילו אמצעים הוא שולט בכל הדברים, ובאמצעות אילו עקרונות הוא מנהל את כל הדברים, כך שיוכלו להתקיים על כוכב הלכת הזה שאלוהים ברא. דיברנו הרבה גם על האופן שבו אלוהים מספק את צורכי האנושות: באילו אמצעים אלוהים מספק את צורכי האנושות, איזו מין סביבת מחייה הוא מספק לאנושות, ובאילו אמצעים וגורמים הוא מספק לאדם סביבת מחייה יציבה. על אף שלא דיברתי ישירות על הקשר שבין ריבונותו של אלוהים על כל הדברים וניהול כל הדברים על ידו, דיברתי בעקיפין על הסיבה לכך שהוא מנהל את כל הדברים בדרך זו ולכך שהוא מספק את צורכי האנושות ומטפח אותה בדרך זו – וכל הדברים האלה קשורים לניהולו של אלוהים. התוכן שעליו דיברנו היה בעל טווח רחב מאוד: מסביבת המאקרו עד לדברים קטנים הרבה יותר, כגון צורכיהם הבסיסיים של בני האדם ותזונתם, החל מן הדרך שבה שולט אלוהים בכל הדברים וגורם להם לפעול באופן מסודר, עד לסביבת המחייה הנכונה וההולמת שהוא ברא לבני אדם בכל צבע, וכו'. תוכן נרחב זה קשור כולו לאופן שבו חי האדם כבשר ודם. כלומר, הכול קשור לדברים בעולם החומרי הנראים לעין הבלתי-מזוינת, ושבני אדם יכולים להרגיש, לדוגמה, הרים, נהרות, אוקיינוסים, מישורים... כל אלה דברים שניתן לראותם ולגעת בהם. כשאני מדבר על אוויר וטמפרטורה, אתם יכולים לעשות שימוש בנשימתכם כדי להרגיש ישירות בקיומו של האוויר, ובגופכם כדי לחוש אם הטמפרטורה גבוהה או נמוכה. העצים, העשב, העופות והחיות שביערות, הדברים אשר עפים בשמיים והולכים על האדמה, ובעלי החיים הקטנים השונים שמגיחים ממחילות, את כולם יכולים בני אדם לראות במו עיניהם ולשמוע במו אוזניהם. על אף שהיקפם של הדברים האלה עצום, בקרב כל הדברים הם מייצגים את העולם החומרי בלבד. מהם הדברים שבני אדם יכולים לראות? אלה הם דברים חומריים. דברים חומריים הם דברים שבני אדם יכולים לראות ולהרגיש, כלומר, כשאתה נוגע בהם, אתה חש אותם, וכשעיניך רואות אותם, מוחך מציג בפניך תמונה. אלה הם דברים מציאותיים וממשיים. בעיניך, הם אינם מופשטים, אלא יש להם צורה ותבנית. הם יכולים להיות מרובעים או עגולים, גבוהים או נמוכים, גדולים או קטנים, וכל אחד מהם יוצר אצלך רושם שונה. כל הדברים האלה מייצגים את החלק מכל הדברים שהוא העולם החומרי. אם כן, מה כוללים "כל הדברים" בביטוי "ריבונותו של אלוהים על כל הדברים", בעיני אלוהים? הם אינם כוללים רק את הדברים שבני אדם יכולים לראותם ולגעת בהם, אלא יותר מכך, את הדברים הבלתי נראים והבלתי מוחשיים. זוהי אחת המשמעויות האמיתיות של ריבונות האל על כל הדברים. אף על פי שהדברים האלה בלתי נראים ובלתי מוחשיים לבני אדם, גם הם עובדות שקיימות בפועל. בעיני אלוהים, כל עוד עיניו יכולות לצפות בהם והם בתחום ריבונותו, הם מתקיימים בפועל. על אף שבעיני האנושות הם מופשטים ולא ניתן לדמיין אותם – יתרה מכך, אף על פי שהם בלתי נראים ובלתי מוחשיים – בעיני אלוהים הם אכן מתקיימים בפועל. כזה הוא העולם האחר של כל הדברים שבהם שולט אלוהים, וזהו חלק נוסף מתחום כל הדברים שבהם הוא שולט. זהו הנושא שבו יעסוק השיתוף היום – כיצד אלוהים שולט בעולם הרוחני ומנהל אותו. מכיוון שנושא זה כולל את האופן שבו אלוהים שולט בכל הדברים ומנהל אותם, הוא קשור לעולם שמחוץ לעולם החומרי – העולם הרוחני – ולכן יש צורך עליון שנבין אותו. רק לאחר שנשתף תוכן זה ונבין אותו, יוכלו בני אדם להבין באמת את משמעותן האמיתית של המילים "אלוהים הוא מקור החיים של כל הדברים". מטרתו של נושא זה היא להשלים את הנושא "אלוהים שולט בכל הדברים ואלוהים מנהל את כל הדברים". ייתכן שכאשר תשמעו את הנושא הזה, תרגישו שהוא מוזר ולא ייאמן – אך תהיה הרגשתכם אשר תהיה, מכיוון שהעולם הרוחני הוא חלק אחד מכל הדברים שאלוהים שולט בהם, עליכם ללמוד דבר-מה על נושא זה. לאחר שתלמדו, תהיה לכם הערכה, הבנה והכרה עמוקה יותר של המילים "אלוהים הוא מקור החיים של כל הדברים".

כיצד אלוהים שולט בעולם הרוחני ומנהל אותו

אם בני אדם אינם מבינים דברים מסוימים או תופעות מסוימות בעולם החומרי, הם יכולים לפתוח ספר ולחפש את המידע הרלוונטי או להיעזר בערוצים שונים כדי לברר את מקורותיהם ואת הסיפור שמאחוריהם. אך כשמדובר בעולם האחר שעליו אנו מדברים היום – העולם הרוחני אשר קיים מחוץ לעולם החומרי – לבני אדם אין כל אמצעים או ערוצים שמהם יוכלו ללמוד על הסיפור הפנימי ועל האמת שבו. מדוע אני אומר זאת? מפני שבעולמה של האנושות, כל דבר השייך לעולם החומרי הוא בלתי נפרד מקיומו הגשמי של האדם, ומכיוון שבני האדם חשים שכל דבר בעולם החומרי הוא בלתי נפרד מחייהם הגשמיים, רוב בני האדם מודעים רק לדברים החומריים שמול עיניהם, לדברים הנראים לעיניהם, או רואים רק אותם. אך כשמדובר בעולם הרוחני – כלומר, כל דבר השייך לעולם אחר זה – הוגן לומר שרוב בני האדם אינם מאמינים. הסיבה לכך היא שהוא אינו נראה לעיניהם, ושהם מאמינים שאין צורך להבינו או לדעת עליו דבר, מה גם שהעולם הרוחני הזה הוא עולם שונה לחלוטין מן העולם החומרי. העולם הרוחני פתוח לאלוהים, אך נסתר מן האנושות ואינו פתוח בפניה, ולכן בני האדם מתקשים למצוא ערוץ שדרכו יוכלו להבין את ההיבטים השונים של עולם זה. הדברים שאומר על העולם הרוחני נוגעים רק לניהולו ולריבונותו של אלוהים. הם קשורים, כמובן, גם לתוצאה ולייעוד של האנושות – אך איני חושף מסתורין כלשהו, אף לא מגלה לכם את הסודות שברצונכם לגלות, מפני שהדבר נוגע לריבונותו של אלוהים, לניהולו של אלוהים ולתמיכתו של אלוהים, ולפיכך אדבר רק על החלק שאתם צריכים לדעת.

קודם כול, אשאל אתכם שאלה: מהו לדעתכם העולם הרוחני? במובן הרחב, זהו עולם שמחוץ לעולם החומרי, עולם בלתי נראה ובלתי מוחשי לבני אדם. אך איזה מין עולם על העולם הרוחני להיות, כפי שהוא מצטייר בדמיונכם? אולי כתוצאה מכך שאינכם יכולים לראותו, אינכם מסוגלים לדמיין אותו. אך כשאתם שומעים אגדות עליו, אתם בכל זאת חושבים, אינכם יכולים לעצור בעצמכם. ומודע אני אומר זאת? יש דבר שקורה לאנשים רבים בצעירותם: כשמישהו מספר להם סיפור מפחיד – על רוחות רפאים, נשמות – הם נבהלים עד מוות. ומדוע הם נבהלים? מפני שהם מדמיינים את הדברים האלה. על אף שהם אינם יכולים לראותם, הם חשים שהם נמצאים בחדרם, במקום נסתר כלשהו או במקום חשוך כלשהו, והם פוחדים כל כך עד שהם אינם מעיזים לישון. בייחוד בלילה, הם אינם מעיזים לשהות לבדם בחדר או בחצר. זהו העולם הרוחני שבדמיונכם, וזהו עולם שבני אדם חושבים שהוא מפחיד. לכל אדם יש דמיון וכל אדם יכול להרגיש דבר-מה.

נתחיל בעולם הרוחני. מהו העולם הרוחני? אתן לכם הסבר קצר ופשוט. העולם הרוחני הוא מקום חשוב, השונה מן העולם החומרי. ומדוע אני אומר שהוא חשוב? אנחנו נדבר על כך בפירוט. קיומו של העולם הרוחני קשור בקשר שלא ניתן להתירו לעולמה החומרי של האנושות. הוא ממלא תפקיד חשוב במעגל החיים והמוות של בני האדם בריבונותו של אלוהים על כל הדברים. זהו תפקידו, וזוהי אחת הסיבות לכך שקיומו חשוב. מפני שזהו מקום שחמשת החושים אינם יכולים להבחין בו, איש אינו יכול לשפוט במדויק אם הוא קיים או לא. ההתרחשויות בעולם הרוחני קשורות בקשר הדוק לקיומה של האנושות, וכתוצאה מכך, דרך חייה של האנושות אף היא מושפעת במידה עצומה מן העולם הרוחני. האם הדבר קשור לריבונותו של אלוהים? אכן. כשאני אומר זאת, אתם מבינים מדוע אני דן בנושא הזה: מפני שהוא נוגע לריבונותו של אלוהים ולניהולו. בעולם כזה – שאינו נראה לעיניהם של בני האדם – כל צו ופקודה שמיימיים וכן המערכת הניהולית שלו, נעלים הרבה יותר מן החוקים והמערכות של מדינה כלשהי בעולם החומרי, ואין ישות החיה בעולם הזה שתעז להפר אותם או לנכס אותם לעצמה. האם הדבר קשור לריבונותו ולניהולו של אלוהים? בעולם הזה, יש צווים מנהליים ברורים, פקודות שמיימיות ברורות וחוקים ברורים. ברמות שונות ובאזורים שונים, פקידים ממלאים בקפידה את חובתם ומצייתים לכללים ותקנות, משום שהם יודעים מהן ההשלכות של הפרת צו שמיימי, הם מודעים בבירור לאופן שבו אלוהים מעניש על הרע וגומל על הטוב, ולאופן שבו הוא מנהל את כל הדברים, שבו הוא שולט בכל הדברים. יתרה מזאת, הם מבינים בבירור כיצד אלוהים מוציא לפועל את הצווים והחוקים השמיימיים שלו. האם הללו שונים מן העולם החומרי שבו שוכנת האנושות? הם שונים במידה עצומה. זהו עולם השונה לחלוטין מן העולם החומרי. מכיוון שיש צווים וחוקים שמיימיים, הדבר נוגע לריבונותו ולניהולו של אלוהים, כמו כן, לטבעו של אלוהים, למה שיש לו ומה שהינו. לאחר ששמעתם זאת, האם אינכם חשים שהכרחי ביותר שאדבר על נושא זה? האם אינכם מבקשים ללמוד את הסודות שבו? כזה הוא מושג העולם הרוחני. על אף שהוא מתקיים לצד העולם החומרי, וכפוף יחד עמו לניהולו ולריבונותו של אלוהים, ניהולו של עולם זה על ידי אלוהים וריבונותו עליו, מחמירים הרבה יותר בהשוואה לעולם החומרי. כשמדובר בפרטים, עלינו להתחיל לדון בדרך שבה העולם הרוחני אחראי על עבודת מעגל החיים והמוות של האנושות, משום שעבודה זו היא חלק חשוב מעבודתן של הישויות בעולם הרוחני.

בקרב האנושות, אני מסווג את כל בני האדם לשלושה סוגים. הסוג הראשון הוא הכופרים, חסרי האמונה הדתית. הם נקראים כופרים. רובם המכריע של הכופרים מאמין רק בכסף, הם עוסקים רק באינטרסים האישיים שלהם, הם חומרניים ומאמינים רק בעולם החומרי, לא במעגל החיים והמוות ולא באמירות כלשהן על אלים ורוחות. אני מסווג אותם ככופרים, והם הסוג הראשון. הסוג השני הוא המאמינים השונים, שאינם כופרים. בקרב האנושות, אני מחלק את המאמינים האלה לכמה סוגים עיקריים: הסוג הראשון הם היהודים, הסוג השני הם הקתולים, הסוג השלישי הם המשיחיים, הסוג הרביעי הם המוסלמים והסוג החמישי הם הבודהיסטים – יש חמישה סוגים. אלה הם סוגי המאמינים השונים. הסוג השלישי הוא האנשים שמאמינים באלוהים, והוא מתייחס אליכם. סוג זה של מאמינים הם חסידיו של אלוהים היום. אנשים אלה נחלקים לשני סוגים: נבחרי אלוהים ועושי שירות. אכן כך! הסוגים העיקריים האלה הובחנו בבירור זה מזה. כעת, אם כן, אתם יכולים להבחין בבירור במחשבותיכם בין הסוגים והדרגות של בני האדם. הסוג הראשון הוא הכופרים – כבר ציינתי מי הם הכופרים. כופרים רבים מאמינים רק באיש הזקן שבשמיים. הם מאמינים שהרוח, הגשם והרעם נשלטים כולם על ידי האיש הזקן הזה שבשמיים, שעליו הם מסתמכים לשם שתילת גידולים וקציר – אך כשמוזכרת האמונה באלוהים הם ממאנים להקשיב. האם ניתן לכנות זאת אמונה באלוהים? בני אדם כאלה נכללים בין הכופרים. מי שאינם מאמינים באלוהים ומאמינים רק באיש הזקן שבשמיים, כולם כופרים. כל אלה שאינם מאמינים באלוהים ואינם חסידיו של אלוהים, הם כופרים. הסוג השני הוא האנשים שמשתייכים לחמש הדתות הגדולות ושמאמינים באל מעורפל. הסוג השלישי הוא האנשים שמאמינים באל המעשי, שהתגלם כבשר ודם באחרית הימים – חסידיו של אלוהים היום. ומדוע חילקתי את בני האדם לסוגים אלה? (מפני שיש להם ייעוד שונה וסוף שונה.) זהו היבט אחד. מפני שכאשר גזעים וסוגים שונים אלה של בני אדם ישובו לעולם הרוחני, כל אחד מהם ילך למקום אחר, הם יהיו כפופים לחוקים שונים של מעגל החיים והמוות, וזוהי הסיבה לכך שסיווגתי את בני האדם לסוגים עיקריים אלה.

1) מעגל החיים והמוות של הכופרים

הבה נתחיל ממעגל החיים והמוות של הכופרים. לאחר שאדם מת, פקיד לוקח אותו מן העולם החומרי. ומה ממנו נלקח? לא גופו, אלא נשמתו. כשנשמתו נלקחת, הוא מגיע למקום שהוא סוכנות של העולם הרוחני, המקבלת במיוחד נשמות של בני אדם שמתו זה עתה. (הערה: המקום הראשון שאליו מגיעה הנשמה לאחר שמישהו מת, מוזר לנשמה.) כשהוא נלקח למקום הזה, פקיד מבצע את הבדיקות הראשונות, מוודא את שמו, כתובתו, גילו ומה עשה בחייו. כל דבר שעשה בחייו מתועד בספר ונכונותו מאומתת. לאחר שהכול נבדק, התנהגותו ומעשיו של האדם לכל אורך חייו משמשים כדי לקבוע אם הוא ייענש או ימשיך להתגלגל כאדם, וזהו השלב הראשון. האם השלב הראשון הזה מפחיד? הוא אינו מפחיד מדי, מפני שהדבר היחיד שקרה הוא שהאדם הגיע למקום חשוך ולא מוכר. זה אינו מפחיד מדי.

בשלב השני, אם האדם הזה עשה דברים רעים רבים לאורך חייו, אם הוא ביצע מעשים מרושעים רבים, הוא יילקח למקום של ענישה כדי להיענש. זה יהיה המקום שאליו הוא יילקח, מקום מיוחד להענשת בני אדם. פרטי העונש שלו תלויים בחטאים שחטא ובמספר המעשים הרעים שעשה לפני מותו – וזהו המצב הראשון שמתרחש בשלב השני. בגלל הדברים שעשו והמעשים הרעים שביצעו לפני מותם, כשהם מתגלגלים מחדש בעקבות ענישתם – כשהם נולדים פעם נוספת בעולם החומרי – יש אנשים שיוסיפו להיות אנושיים, ויש שיהיו לבעלי חיים. כלומר, לאחר שאדם שב לעולם הרוחני, הוא נענש בגלל המעשים הרעים שעשה. יתרה מזאת, בגלל המעשים המרושעים שעשה, בגלגולו הבא הוא לא יהיה אדם, אלא בעל חיים. מגוון בעלי החיים שהוא עשוי להיות כולל פרות, סוסים, חזירים וכלבים. יש שעשויים להיות ציפור בשמיים, ברווז או אווז... לאחר שהתגלגלו לבעלי חיים, כשהם מתים הם שבים לעולם הרוחני, וכקודם, על סמך התנהגותם לפני מותם, העולם הרוחני יחליט אם יתגלגלו לבני אדם או לא. רוב בני האדם עושים מעשים רעים רבים מדי, חטאיהם חמורים מדי, לכן כשהם מתגלגלים מחדש, הם הופכים לבעלי חיים, שבע עד שתים עשרה פעמים. שבע עד שתים עשרה פעמים – האין זה מפחיד? מה מפחיד בעיניכם? אדם שנעשה לבעל חיים, זהו דבר מפחיד. ומהו הדבר הכואב ביותר לאדם, בכך שהוא הופך לבעל חיים? העובדה שאין לו שפה, שיש לו מחשבות פשוטות בלבד, שהוא מסוגל לעשות רק את הדברים שבעלי חיים עושים ולאכול את הדברים שבעלי חיים אוכלים, שיש לו דרך חשיבה ושפת גוף פשוטות כמו של בעל חיים, שהוא אינו מסוגל ללכת זקוף, אינו מסוגל לתקשר עם בני אדם, ושאף אחת מן ההתנהגויות והפעילויות של בני האדם אינה קשורה לבעלי החיים. כלומר, בקרב כל הדברים, להיות בעל חיים פירושו שאתם הנחותים שבכל היצורים החיים, והדבר כואב הרבה יותר מאשר להיות בן אדם. זהו היבט אחד של העונש מן העולם הרוחני למי שעשה מעשים רעים רבים וחטא חטאים גדולים. כשמדובר בחומרת העונש, הדבר מוכרע על ידי סוג בעל החיים שהאדם מתגלגל בו. לדוגמה, האם טוב יותר להיות חזיר מאשר כלב? האם לחזיר יש חיים טובים או רעים יותר מכלב? רעים יותר, כמובן. אם בני אדם הופכים לפרה או לסוס, האם חייהם יהיו טובים או רעים יותר מחזיר? (טובים יותר.) נדמה שאם ניתנת לכם ברירה, יש לכם טעם. האם יהיה נוח יותר למישהו אם יהיה לחתול? הדבר יהיה נוח הרבה יותר מאשר להיות לסוס או לפרה. אילו הייתה לכם אפשרות בחירה בין בעלי חיים, הייתם בוחרים להיות לחתול, והדבר נוח יותר, מפני שתוכלו להעביר את רוב זמנכם בנחת, בשינה. מייגע יותר להיות פרה או סוס, לכן אם בני אדם מתגלגלים לפרה או לסוס, עליהם לעבוד קשה – ונדמה שזהו עונש קשה. להיות כלב זה קצת יותר טוב מאשר להיות פרה או סוס, מפני שלכלב יש קשר קרוב יותר עם אדונו. בנוסף לכך, כיום, רבים מחזיקים כלב וכעבור שלוש או חמש שנים הוא לומד להבין חלק גדול ממה שהם אומרים! מכיוון שכלב יכול להבין דברים רבים מדבריו של אדונו, יש לו הבנה טובה של אדונו, והוא יכול להסתגל למצב רוחו ולדרישותיו, ולכן האדון מתייחס לכלב טוב יותר, והכלב אוכל ושותה טוב יותר, וכשכואב לו מטפלים בו יותר – אם כן, האם הכלב אינו נהנה מחיים מאושרים? לפיכך, טוב יותר להיות כלב מאשר פרה או סוס. בצורה זו, חומרת עונשו של אדם קובעת כמה פעמים הוא יתגלגל לבעל חיים, ולאיזה מין בעל חיים יתגלגל. אתם מבינים, כן?

מכיוון שחטאו חטאים כה רבים בחייהם, יש בני אדם שייענשו בכך שיתגלגלו לבעלי חיים שבע עד שתים עשרה פעמים. לאחר שנענשו די פעמים, כשהם שבים לעולם הרוחני, הם נלקחים למקום אחר. הנשמות השונות שבמקום הזה כבר נענשו, והן מן הסוג המתכונן להתגלגל לאדם. המקום הזה מסווג כל נשמה על פי סוג המשפחה שבה תיוולד, סוג התפקיד שתמלא לאחר שתתגלגל וכן הלאה. לדוגמה, יש בני אדם שיהיו לזמרים כשיבואו לעולם, ולפיכך הם ממוקמים בין הזמרים, יש שיהיו לאנשי עסקים כשיבואו לעולם, ולפיכך הם ממוקמים בין אנשי העסקים, ואם מישהו עתיד להיות לחוקר מדעי כשיהיה לאדם, הוא ממוקם בין החוקרים המדעיים. לאחר שסווגו, כל אחד מהם נשלח על פי זמן ותאריך שונים שנקבעו, כפי שאנשים שולחים כיום דואר אלקטרוני. בכך יושלם מעגל אחד של חיים ומוות, וזהו דבר דרמטי מאוד. מן היום שבו מגיע האדם לעולם הרוחני ועד למועד שבו מסתיים עונשו, הוא עשוי להתגלגל לבעל חיים פעמים רבות, ואחר כך הוא מתכונן להתגלגל לאדם. זהו תהליך שלם.

אך האם מי שענישתו הסתיימה והוא לא יתגלגל עוד לבעל חיים, יישלח במהירות לעולם החומרי כדי להיות לאדם? ואם לא, כמה זמן יחלוף בטרם יוכל לבוא בקרב בני האדם? מהי התדירות שבה אנשים אלה הופכים לבני אדם?[א] יש לכך מגבלות של זמן. כל דבר המתרחש בעולם הרוחני כפוף למגבלות ולכללים מתאימים של זמן – ואם אסביר אותם בעזרת מספרים, תבינו. למי שמתגלגל מחדש תוך פרק זמן קצר, לידתו מחדש כאדם תהיה מוכנה כשהוא ימות. פרק הזמן הקצר ביותר הוא שלושה ימים. יש בני אדם שאצלם זה שלושה חודשים, יש שאצלם זה שלוש שנים, יש שאצלם זה שלושים שנה, יש שאצלם זה שלוש מאות שנה, יש שאצלם זה אפילו שלושת אלפים שנה, וכו'. אם כן, מה ניתן לומר על כללים אלה של זמן, ומהם פרטיהם? הגעתה של נשמה לעולם החומרי, עולמו של האדם, מבוססת על צורך: היא בהתאם לתפקיד שנשמה זו נועדה למלא בעולם הזה. כשבני אדם מתגלגלים לאנשים רגילים, רובם מתגלגלים מהר מאוד, מפני שבעולמו של האדם יש צורך דחוף בבני אדם רגילים כאלה, ולכן כעבור שלושה ימים הם נשלחים פעם נוספת למשפחה שונה לחלוטין מזו שבה היו לפני מותם. אך יש מי שעליו למלא תפקיד מיוחד בעולם הזה. "מיוחד" פירושו שאין דרישה גדולה לאנשים אלה בעולמו של האדם – לא רבים נחוצים כדי למלא תפקיד כזה, וכך עשויות לחלוף שלוש מאות שנה בטרם אדם זה יתגלגל מחדש.[ב] כלומר, הנשמה הזו תגיע רק פעם בשלוש מאות שנה או פעם בשלושת אלפים שנה. ומדוע זה כך? מפני שבמשך שלוש מאות שנה או שלושת אלפים שנה, תפקיד כזה אינו נדרש בעולמו של האדם, ולכן הם מוחזקים במקום כלשהו בעולם הרוחני. ניקח לדוגמה את קונפוציוס. הייתה לו השפעה עמוקה על התרבות הסינית המסורתית. כולכם בוודאי מכירים אותו. להגעתו הייתה השפעה עמוקה על התרבות, הידע, המסורת והחשיבה של בני האדם באותה תקופה. אך אדם כזה אינו נחוץ בכל תקופה, ולכן היה עליו להישאר בעולם הרוחני ולהמתין שם במשך שלוש מאות או שלושת אלפים שנה, בטרם התגלגל מחדש. מכיוון שעולמו של האדם לא נזקק למישהו כמותו, היה עליו לחכות ללא מעש. מכיוון שהיו תפקידים מעטים מאוד כאלה, היו לו דברים מעטים לעשות, ולכן היה צורך להחזיקו במקום כלשהו בעולם הרוחני במשך מרבית הזמן, בבטלה, ולשלחו כשעולמו של האדם נזקק לו. כאלה הם כללי הזמן של העולם הרוחני ביחס לתדירות שבה רוב בני האדם מתגלגלים מחדש. בין אם הם אנשים רגילים או מיוחדים, לעולם הרוחני יש כללים מתאימים ונהלים נכונים לעיבוד גלגוליהם של בני האדם, וכללים ונהלים אלה באים מאלוהים, הם נשלחים מאלוהים, ושום פקיד או ישות בעולם הרוחני אינם מחליטים עליהם ואינם שולטים בהם. אתם מבינים כעת, כן?

הערות שוליים:

א. בטקסט המקורי המילים "שבה אנשים אלה הופכים לבני אדם" אינן מופיעות.

ב. בטקסט המקורי המילים "בטרם אדם זה יתגלגל מחדש" אינן מופיעות.

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.