אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

שיר משיחי | 'אלוהים עושה עבודה חדשה בכל עידן'

סרטוני מזמורים   2301  

מבוא

שיר משיחי | 'אלוהים עושה עבודה חדשה בכל עידן'

חוכמת האל אינה משתנה,

הפלא שבאלוהים אינו משתנה,

צדיקותו של אלוהים אינה משתנה,

מלכותיותו של אלוהים אינה משתנה.

מהותו של האל אינה משתנה,

ומה שיש לו ומה שהוא לעולם לא ישתנו.

ועבודתו נעה קדימה ולעומק;

אלוהים תמיד חדש ולעולם לא מיושן.

בכל עידן, שם ועבודה חדשים; רצון וטבע חדשים.

אם בני האדם לא היו מסוגלים להבחין בטבעו החדש,

אלוהים היה עדיין צלוב והם היו מגדירים אותו!

עבודת האל חדשה ולעולם אינה מיושנת,

אך מהותו של האל לעולם אינה משתנה.

לא ניתן להגדיר 6000 שנים של עבודת האל בשפה סטטית.

אלוהים אינו פשוט כפי שאתה חושב,

עבודתו עוברת מעידן לעידן.

שינה את שמו מיהוה לישוע.

ראה את עבודתו משתנה לאורך העידנים!

בכל עידן, שם ועבודה חדשים; רצון וטבע חדשים.

ההיסטוריה מתקדמת ומתקדמת רחוק יותר.

עבודת האל תמיד נעה כדי לסיים את התוכנית בת 6000 השנים.

אך יש עדיין עבודה חדשה לעשות, בכל יום ובכל שנה.

נתיבים חדשים, זמנים חדשים, עבודה גדולה יותר ודברים חדשים.

אלוהים אינו תקוע בדרכים ישנות;

עבודה חדשה, לעולם לא חודלת, תמיד מתרחשת.

בכל עידן, שם ועבודה חדשים; רצון וטבע חדשים.

עבודה חדשה, לעולם לא חודלת, תמיד מתרחשת.

בכל עידן, שם ועבודה חדשים; רצון וטבע חדשים.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל