דבר אלוהים היומי - "המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת" - מובאה 78

2020 יוני 29

למשמע המילה "משפט", אתם חושבים על הדברים שאמר יהוה לכל המקומות ועל דברי התוכחה שאמר ישוע אל הפרושים. אף שהדברים האלה חמורים, הם לא משפטו של האדם על ידי אלוהים. אלה הם רק דברים שאלוהים אמר בסביבות שונות, כלומר בנסיבות שונות, והם שונים מהדברים שאומר המשיח כשהוא שופט את האדם באחרית הימים. באחרית הימים, המשיח משתמש באמיתות שונות כדי ללמד את האדם, לחשוף את מהות האדם ולנתח את דבריו ומעשיו של האדם. הדברים האלה מורכבים מאמיתות שונות, כגון חובת האדם, האופן שבו האדם צריך להישמע לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להיות נאמן לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להביא לידי ביטוי את האנושיות הרגילה, וכן את חוכמתו וטבעו של אלוהים, וכן הלאה. כל הדברים האלה מתמקדים במהות האדם ובטבעו המושחת. בפרט, הדברים שחושפים כיצד האדם דוחה בבוז את אלוהים נאמרים ביחס לכך שהאדם הוא התגלמות השטן וכוח אויב נגד אלוהים. כשאלוהים עושה את עבודת המשפט, הוא לא רק מבהיר את אופיו של האדם בדברים מעטים בלבד, אלא מבצע התגלות, טיפול וגיזום בטווח הארוך. את ההתגלות, הטיפול והגיזום האלה לא ניתן להחליף במלים רגילות, אלא רק באמת, שהיא לא ברשותו של האדם כלל. רק עבודה כזו נחשבת למשפט – רק באמצעות משפט כזה אפשר לשדל את האדם, לשכנע אותו לגמרי להישמע לאלוהים ולהכיר את אלוהים באמת. עבודת המשפט גורמת לאדם להבין את פניו האמיתיות של אלוהים ואת האמת על מרדנותו שלו. עבודת המשפט מאפשרת לאדם לרכוש הבנה רבה על רצון אלוהים, על מטרת עבודתו של אלוהים, ועל המסתורין שהאדם לא יכול להבין. היא גם מאפשרת לאדם לזהות ולדעת את מהותו המושחתת ואת שורשי שחיתותו, וכן לגלות את כיעורו של האדם. השפעות אלו נגרמות כולן על ידי עבודת המשפט, מפני שמהותה של העבודה הזו היא למעשה עבודת פתיחת האמת, הדרך והחיים של אלוהים לכל מי שמאמין בו. העבודה הזו היא עבודת המשפט שעושה אלוהים. אם אתם לא רואים חשיבות באמיתות האלה וחושבים כל הזמן להתחמק מהן או על דרך חדשה להתבדל מהן, אני אומר שאתם חוטאים בחומרה. אם אתם מאמינים באלוהים, אבל לא מחפשים את האמת של אלוהים או רצון אלוהים, ולא אוהבים את הדרך המקרבת אתכם לאלוהים, אני אומר שאתם מנסים להתחמק ממשפט. אתם בובות על חוט ובוגדים הבורחים מכס המלכות הלבן הגדול. אלוהים לא יחוס על איש מהמורדים הנמלטים ממבטו. בני האדם האלה יקבלו עונש חמור עוד יותר. מי שכבר טוהר ובא להישפט בפני אלוהים יחיה לנצח במלכותו של אלוהים. כל זה יקרה בעתיד, כמובן.

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

משמעות עבודת השיפוט של האל באחרית הימים

I

דעו שבאחרית הימים המשיח משתמש במספר אמיתות כדי ללמד את האדם הוא משתמש באמיתות כדי לחשוף את מהות האדם הוא משתמש באמיתות כדי לנתח את דבריו ומעשיו.

דברי המשיח מורכבים מאמיתות שונות בדבר חובת האדם, הדרך להיות נאמן לאל, להישמע לו ולהביא לידי ביטוי אנושיות רגילה, בנוגע לחוכמת האל ולטבעו, ועוד.

דבריו אלו מכוונים כולם כלפי מהות האדם וטבעו המושחת הדברים שמראים כיצד דוחה האדם את האל מציגים את האדם כהתגלמות השטן וכאויב של אלוהים.

עבודת השיפוט גורמת לאדם להבין את פני האל האמיתיות ואת האמת לגבי מרדנותו שלו. היא מאפשרת לאדם ללמוד את רצון האל, את מטרת עבודתו, תעלומות שהאדם לא יכול לתפוס, להכיר את מהות האדם המושחתת ושורשיה ולגלות את כיעורו.

II

האל מבהיר את אופיו של האדם לא במילים ספורות אלא לאורך זמן באמצעות התגלות, טיפול וגיזום כשהוא מבצע את עבודת השיפוט שלו.

לא ניתן להחליף אמצעים אלה במילים פשוטות רק אמת שאינה ברשות האדם יכולה לעשות זאת. רק שיטות פעולה אלה הן שיפוט שעוזר להשיג ידע אמיתי על אלוהים ויכול להכניע את האדם ולשכנעו להישמע לאל.

עבודת השיפוט גורמת לאדם להבין את פני האל האמיתיות ואת האמת לגבי מרדנותו שלו. היא מאפשרת לאדם ללמוד את רצון האל, את מטרת עבודתו, תעלומות שהאדם לא יכול לתפוס, לזהות ולהכיר את מהותו המושחתת ואת שורשיה ולגלות את כיעורו.

עבודת השיפוט מביאה לתוצאות האלה מהותה היא פתיחת האמת, הדרך והחיים של אלוהים בפני כל מי שמאמין בו. זו עבודת השיפוט שאלוהים מבצע.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

ראה עוד

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

השאר תגובה

שתף

בטל