אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

סרטי בשורה | 'דופקים בדלת' קטע (4) - אלוהים נוקש בדלת: האם אתה מסוגל לזהות את קולו? (1)

קטעים מסרטים   789  

מבוא

סרטי בשורה | 'דופקים בדלת' קטע (4) - אלוהים נוקש בדלת: האם אתה מסוגל לזהות את קולו? (1)

ישוע אדוננו אמר: "צאני שומעות את קולי" (יוחנן י' 27). ברור שישוע נושא את דברו כדי לחפש את כבשיו לאחר ששב. הדבר החיוני ביותר שמשיחיים יכולים לעשות בעודם ממתינים לביאת ישוע אדוננו, הוא לשאוף לשמוע את קולו. אך כיצד יכול אדם לזהות את קולו של ישוע? מהו ההבדל בין קולו של אלוהים לבין קולם של בני האדם?

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל