אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

סרט משיחי | 'תעלומת האלוהות' קטע (5) - כיצד לדעת שהמשיח הוא האמת, הדרך והחיים?

קטעים מסרטים   669  

מבוא

סרט משיחי | 'תעלומת האלוהות' קטע (5) - כיצד לדעת שהמשיח הוא האמת, הדרך והחיים?

שתי התגלמויותיו של אלוהים מעידות על כך ש"המשיח הוא האמת, הדרך והחיים". מדוע נאמר שהמשיח הוא האמת, הדרך והחיים? ואותם שליחים ואנשים רוחניים דגולים שהיו חסידיו של ישוע אדוננו אמרו אף הם דברים רבים, דברים המועילים מאוד לבני האדם, אם כן, מדוע הם אינם האמת, הדרך והחיים? כיצד עלינו להבין את ההבדל בין שני היבטים אלו?

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל