Hebrew Christian Song | 'דרישות הסף להבאה לידי שלמות'

Hebrew Christian Song | 'דרישות הסף להבאה לידי שלמות'

72 |2020 מאי 2

אם באמת תרצה שהאל יביאך לשלמות,

תמצא את האומץ לוותר על גופך,

תמלא אחר דברי האל, לא פסיבי, לא חלש,

תוכל להישמע לכל מה שבא מהאל.

כל מעשיך בפומבי או לבדך

יהיו ראויים, ראויים, להצגה בפני האל,

כדי שהאל יביא את מבקשי השלמות לשלמות,

הדרישה היא שיעשו הכל עם אהבת אל בלב.

אם כוונותיך נכונות,

בין שאתה צודק או טועה,

תוכל להציג בפניו את כל מעשיך.

אינך מפחד שהם יוצגו בפני האל,

לאחים או לאחיות,

ואתה מעז להישבע בפני האל.

אם אתה ישר ונוהג לפי האמת,

אתה תובא לשלמות.

אותם אנשים צבועים

שלא רוצים לבוא לידי שלמות,

הם בני האבדון וההרס,

לא מהאל, לא נבחריו – בני השטן!

אם תקבל את משפטו, תשנה את טבעך,

אז תהיה בדרך האל אל השלמות.

כדי שהאל יביא את מבקשי השלמות לשלמות,

הדרישה היא שיעשו הכל עם אהבת אל בלב.

אם כוונותיך נכונות,

בין שאתה צודק או טועה,

תוכל להציג בפניו את כל מעשיך.

אינך מפחד שהם יוצגו בפני האל,

לאחים או לאחיות,

ואתה מעז להישבע בפני האל.

אם באמת תרצה שהאל יביאך לשלמות,

ותרצה לעשות את רצונו,

אז הישמע לעבודתו,

אל תתלונן עליה, אל תשפוט אותה.

אלו דרישות היסוד כדי שהאל יביאך לשלמות.

כדי שהאל יביא את מבקשי השלמות לשלמות,

הדרישה היא שיעשו הכל עם אהבת אל בלב.

אם כוונותיך נכונות,

בין שאתה צודק או טועה,

תוכל להציג בפניו את כל מעשיך.

אינך מפחד שהם יוצגו בפני האל,

לאחים או לאחיות,

ואתה מעז להישבע בפני האל.

על כל כוונה, מחשבה ורעיון

להיות ראויים להיבחן בנוכחות האל.

אם כך תנהג, אם זו בדיוק תהיה דרכך,

התקדמותך בחיים תהיה מהירה,

התקדמותך בחיים תהיה מהירה.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

הצג עוד
דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-WhatsApp
צרו קשר ב-Messenger

שתף

בטל