שיר משיחי | 'מהות עבודת הכיבוש'

שיר משיחי | 'מהות עבודת הכיבוש'

0 |2020 יוני 27

הבעיה הגדולה ביותר של האדם

היא שהוא חושב אך ורק על גורלו,

הופך את סיכוייו העתידיים לאלילים, ועובד את האל למענם.

הוא לא עובד את האל בשל אהבתו כלפיו.

לכן יש לסלק את האנוכיות

והחמדנות, את מה שמפריע לו לעבוד את האל.

כך תושג תוצאת כיבוש האדם.

עבודת הכיבוש משיגה את תוצאתה

באמצעות הסרת גורלו וסיכוייו של האדם,

שיפוט טבעו המרדני וייסורו,

לא בחתימת הסכמים, הענקת חסד וברכות לאדם,

אלא בהסרת חירותו וסיכוייו העתידיים

כדי לחשוף את נאמנותו.

זו עבודת הכיבוש.

בכיבושים הראשונים של האדם, הכרחי לטהרו

משאיפותיו הפרועות וחולשותיו הגורליות,

ובכך לחשוף את אהבתו לאל,

לשנות את השקפתו על החיים ועל האל,

ואת משמעות קיומו.

בדרך זו, אהבת האדם לאל מטוהרת

ולב האדם נכבש באמת.

הו, עבודת הכיבוש משיגה את תוצאתה

באמצעות הסרת גורלו וסיכוייו של האדם,

שיפוט טבעו המרדני וייסורו,

לא בחתימת הסכמים, הענקת חסד וברכות לאדם,

אלא בהסרת חירותו וסיכוייו העתידיים

כדי לחשוף את נאמנותו.

זו עבודת הכיבוש.

אולם בגישת האל כלפי כל ברואיו

הוא לא כובש לשם הכיבוש בלבד.

אלא, הוא כובש כדי לזכות באדם, למען כבוד האל,

כדי להשיב את צלמו המקורי של האדם.

הו, עבודת הכיבוש משיגה את תוצאתה

באמצעות הסרת גורלו וסיכוייו של האדם,

שיפוט טבעו המרדני וייסורו,

לא בחתימת הסכמים, הענקת חסד וברכות לאדם,

אלא בהסרת חירותו וסיכוייו העתידיים

כדי לחשוף את נאמנותו.

זו עבודת הכיבוש.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

הצג עוד
אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

שתף

בטל