סרט משיחי | 'שקרי הקומוניזם' קטע (5)

2018 מאי 29

ישוע אדוננו אמר: "לכו לכל העולם והטיפו את הבשורה לכל הברואים" (מרקוס ט"ז 15). לפי דרישותיו של אלוהים, המשיחים מפיצים את הבשורה ומעידים על אלוהים כדי שרבים יותר יוכלו לזכות בישועתו של אלוהים. הם פועלים בנדיבות ומתוך אצילות, אך המפלגה הקומוניסטית הסינית עוצרת ורודפת בפראות אנשים שמאמינים באלוהים, ובשל כך משיחיים רבים מספור אינם יכולים לחזור לבתיהם. משפחותיהם פזורות, חיי משפחתם נהרסו, ואנשים מקפחים את חייהם. למרות כל זאת, המפלגה הקומוניסטית בסין טוענת שהגורם לכך הוא שהמשיחים עזבו את בתיהם ואת הקריירות שלהם כדי להפיץ את הבשורה. האם הצהרה זו מטעם המפלגה הקומוניסטית בסין תואמת את העובדות? בסופו של דבר, מי גרם להרס המשפחות המשיחיות?

ראה עוד

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

שתף

בטל