מה פירוש הדבר להישמע לרצונו של אלוהים? האם אדם שרק מבצע עבודה מיסיונרית למען אלוהים נשמע לרצונו של אלוהים?

1. מה פירוש הדבר להישמע לרצונו של אלוהים? האם אדם שרק מבצע עבודה מיסיונרית למען אלוהים נשמע לרצונו של אלוהים? פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "לא כל מי שאומר לי 'אדוני, אדוני' ייכנס למלכות שמיים, אלא רק מי שיעשה…

2019-07-25 06:01:03

האם הנאה מחסדו של אלוהים בלבד מהווה עדות אמיתית לאמונה באלוהים?

2. האם הנאה מחסדו של אלוהים בלבד מהווה עדות אמיתית לאמונה באלוהים?   דברי אלוהים רלוונטיים: אם אתם נהנים רק מחסדו של אלוהים, עם חיי משפחה שלווים או ברכות חומריות, הרי שלא זכיתם באלוהים, ואמונתכם באלוהי…

2019-07-25 06:04:01

מהו בדיוק אדם שנשמע לרצונו של אלוהים? ומהי עדות אמיתית לאמונה באלוהים?

3. מהו בדיוק אדם שנשמע לרצונו של אלוהים? ומהי עדות אמיתית לאמונה באלוהים? פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "ויקם איוב ויקרע את-מעִלו, ויגז את-ראשו; ויפֹל ארצה, וישתחו. ויאמר ערֹם יצתי מבטן אמי, וערֹם אשוב שמה – י…

2019-09-06 06:31:09

מה פירוש הדבר להישמע לרצונו של אלוהים? האם אדם שרק מבצע עבודה מיסיונרית למען אלוהים נשמע לרצונו של אלוהים?

1. מה פירוש הדבר להישמע לרצונו של אלוהים? האם אדם שרק מבצע עבודה מיסיונרית למען אלוהים נשמע לרצונו של אלוהים? פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "לא כל מי שאומר לי 'אדוני, אדוני' ייכנס למלכות שמיים, אלא רק מי שיעשה…

2019-07-25 06:01:03

האם הנאה מחסדו של אלוהים בלבד מהווה עדות אמיתית לאמונה באלוהים?

2. האם הנאה מחסדו של אלוהים בלבד מהווה עדות אמיתית לאמונה באלוהים?   דברי אלוהים רלוונטיים: אם אתם נהנים רק מחסדו של אלוהים, עם חיי משפחה שלווים או ברכות חומריות, הרי שלא זכיתם באלוהים, ואמונתכם באלוהי…

2019-07-25 06:04:01

מהו בדיוק אדם שנשמע לרצונו של אלוהים? ומהי עדות אמיתית לאמונה באלוהים?

3. מהו בדיוק אדם שנשמע לרצונו של אלוהים? ומהי עדות אמיתית לאמונה באלוהים? פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "ויקם איוב ויקרע את-מעִלו, ויגז את-ראשו; ויפֹל ארצה, וישתחו. ויאמר ערֹם יצתי מבטן אמי, וערֹם אשוב שמה – י…

2019-09-06 06:31:09