כיצד יש להבחין בקולו של אלוהים? כיצד ניתן לוודא שהאל הכול יכול הוא אכן האדון ישוע שחזר?

1. כיצד יש להבחין בקולו של אלוהים? כיצד ניתן לוודא שהאל הכול יכול הוא אכן האדון ישוע שחזר? פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "צאני שומעות את קולי, ואני מכיר אותן, והן הולכות אחריי" (יוחנן י' 27). "יש לי עוד דבר…

2018-04-30 11:48:13

מה ההבדל בין דבריהם של בני האדם שאלוהים השתמש בהם לאורך העידנים שתואמים את האמת ואת דברי האל?

2. מה ההבדל בין דבריהם של בני האדם שאלוהים השתמש בהם לאורך העידנים שתואמים את האמת ואת דברי האל?   דברי אלוהים רלוונטיים: האמת באה מעולמו של האדם, אך המשיח הוא זה שמוסר את האמת לאדם. מקורה במשיח, כלומר …

2018-05-07 16:57:09

מה ההבדל בין דברי האל שביטאו הנביאים בעידן החוק ודברי האל שמבטא אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם?

3. מה ההבדל בין דברי האל שביטאו הנביאים בעידן החוק ודברי האל שמבטא אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם? דברי אלוהים רלוונטיים: בעידן החסד, גם ישוע דיבר הרבה ועשה עבודה רבה. כיצד הוא נבדל מישעיהו? כיצד הוא נבדל מדניאל? הא…

2018-04-30 11:52:42

אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו'

האל הכול יכול אומר, "איש מלבדו לא יכול לדעת את כל מחשבותינו, או לתפוס כמוהו את אופיינו ומהותנו, או לשפוט את המרדנות והשחיתות של האנושות, או לדבר אלינו ולעבוד בקרבנו כפי שהוא עובד בשמו של האל שבשמיים. לאיש מלבדו לא יכולות…

2018-07-16 11:30:30

מהן באמת העלמות החכמות?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "אז מלכות השמיים תהיה כעשר עלמות שלקחו את מנורותיהן ויצאו לפגוש את החתן... אך הנבונות לקחו שמן בכליהן ביחד עם המנורות. ... ובחצות הלילה נשמעה קריאה 'הנה החתן בא, צאו וקדמו את פניו'. אז התעוררו ה…

2018-09-08 16:14:11

דרשות ושיתוף: במה טמונה חכמתן של העלמות החכמות שמקדמות בברכה את ישוע?

"בעידן החסד, ישוע דיבר על העלמות החכמות. מהו טיבה של התעלומה הזו? מהי משמעותו של המונח 'עלמה חכמה'? העיקר הוא שהיא מזהה את קולו של אלוהים. כשהיא שומעת אותו, היא חושבת: 'מדוע אני חושבת שהדברים שבר-האנוש הזה אומר הם דברי ה…

2018-09-08 17:14:11

כיצד שומעות העלמות החכמות את קולו של אלוהים ומקדמות בברכה את פניו של ישוע?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "יש לי עוד דברים רבים להגיד לכם, אך אתם לא יכולים לשאת אותם כעת. ואולם לאחר שהוא – רוח האמת – יבוא, הוא ידריך אתכם אל האמת כולה, משום שהוא לא ידבר מעצמו, אלא יגיד את מה שהוא ישמע, והוא יראה לכם …

2018-09-08 18:14:11

מהן באמת העלמות השוטות?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "אז מלכות השמיים תהיה כעשר עלמות שלקחו את מנורותיהן ויצאו לפגוש את החתן. ... וחמש היו אווילות. הטיפשות לקחו את המנורות ולא לקחו איתן שמן... בזמן שהחתן התמהמה, הן כולן נמנמו ונרדמו. ... ובחצות הל…

2018-09-08 19:14:11

כיצד עלמות שוטות נחשפות, מסולקות מן הדרך?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "כל מה שלא איתי הוא נגדי, וכל מי שלא מתכנס איתי מפזר" (לוקס י"א 23). "בידו הקלשון, והוא ינקה היטב את גורנו, והוא יאסוף את הדגן שלו אל האסם, אבל את המוץ הוא ישרוף באש שלא ניתן לכבות" (מתי ג' 12)…

2018-09-08 20:14:11

דרשות ושיתוף: מדוע העלמות השוטות נחשפות ומסולקות מן הדרך?

"אלו הקרויים 'עלמות חכמות' מייצגים את אלה שמסוגלים לזהות את קולו של אלוהים, לשמוע את קולו של 'החתן' ובעקבות זאת לקבל את מרותו של המשיח, ובכך לקחת אל ביתם את האל המעשי. והיות שה'עלמות השוטות' אינן מכירות את קולו של 'החתן'…

2018-09-08 21:14:11

כיצד יש להבחין בקולו של אלוהים? כיצד ניתן לוודא שהאל הכול יכול הוא אכן האדון ישוע שחזר?

1. כיצד יש להבחין בקולו של אלוהים? כיצד ניתן לוודא שהאל הכול יכול הוא אכן האדון ישוע שחזר? פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "צאני שומעות את קולי, ואני מכיר אותן, והן הולכות אחריי" (יוחנן י' 27). "יש לי עוד דבר…

2018-04-30 11:48:13

מה ההבדל בין דבריהם של בני האדם שאלוהים השתמש בהם לאורך העידנים שתואמים את האמת ואת דברי האל?

2. מה ההבדל בין דבריהם של בני האדם שאלוהים השתמש בהם לאורך העידנים שתואמים את האמת ואת דברי האל?   דברי אלוהים רלוונטיים: האמת באה מעולמו של האדם, אך המשיח הוא זה שמוסר את האמת לאדם. מקורה במשיח, כלומר …

2018-05-07 16:57:09

מה ההבדל בין דברי האל שביטאו הנביאים בעידן החוק ודברי האל שמבטא אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם?

3. מה ההבדל בין דברי האל שביטאו הנביאים בעידן החוק ודברי האל שמבטא אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם? דברי אלוהים רלוונטיים: בעידן החסד, גם ישוע דיבר הרבה ועשה עבודה רבה. כיצד הוא נבדל מישעיהו? כיצד הוא נבדל מדניאל? הא…

2018-04-30 11:52:42

אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו'

האל הכול יכול אומר, "איש מלבדו לא יכול לדעת את כל מחשבותינו, או לתפוס כמוהו את אופיינו ומהותנו, או לשפוט את המרדנות והשחיתות של האנושות, או לדבר אלינו ולעבוד בקרבנו כפי שהוא עובד בשמו של האל שבשמיים. לאיש מלבדו לא יכולות…

2018-07-16 11:30:30

מהן באמת העלמות החכמות?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "אז מלכות השמיים תהיה כעשר עלמות שלקחו את מנורותיהן ויצאו לפגוש את החתן... אך הנבונות לקחו שמן בכליהן ביחד עם המנורות. ... ובחצות הלילה נשמעה קריאה 'הנה החתן בא, צאו וקדמו את פניו'. אז התעוררו ה…

2018-09-08 16:14:11

דרשות ושיתוף: במה טמונה חכמתן של העלמות החכמות שמקדמות בברכה את ישוע?

"בעידן החסד, ישוע דיבר על העלמות החכמות. מהו טיבה של התעלומה הזו? מהי משמעותו של המונח 'עלמה חכמה'? העיקר הוא שהיא מזהה את קולו של אלוהים. כשהיא שומעת אותו, היא חושבת: 'מדוע אני חושבת שהדברים שבר-האנוש הזה אומר הם דברי ה…

2018-09-08 17:14:11

כיצד שומעות העלמות החכמות את קולו של אלוהים ומקדמות בברכה את פניו של ישוע?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "יש לי עוד דברים רבים להגיד לכם, אך אתם לא יכולים לשאת אותם כעת. ואולם לאחר שהוא – רוח האמת – יבוא, הוא ידריך אתכם אל האמת כולה, משום שהוא לא ידבר מעצמו, אלא יגיד את מה שהוא ישמע, והוא יראה לכם …

2018-09-08 18:14:11

מהן באמת העלמות השוטות?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "אז מלכות השמיים תהיה כעשר עלמות שלקחו את מנורותיהן ויצאו לפגוש את החתן. ... וחמש היו אווילות. הטיפשות לקחו את המנורות ולא לקחו איתן שמן... בזמן שהחתן התמהמה, הן כולן נמנמו ונרדמו. ... ובחצות הל…

2018-09-08 19:14:11

כיצד עלמות שוטות נחשפות, מסולקות מן הדרך?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "כל מה שלא איתי הוא נגדי, וכל מי שלא מתכנס איתי מפזר" (לוקס י"א 23). "בידו הקלשון, והוא ינקה היטב את גורנו, והוא יאסוף את הדגן שלו אל האסם, אבל את המוץ הוא ישרוף באש שלא ניתן לכבות" (מתי ג' 12)…

2018-09-08 20:14:11

דרשות ושיתוף: מדוע העלמות השוטות נחשפות ומסולקות מן הדרך?

"אלו הקרויים 'עלמות חכמות' מייצגים את אלה שמסוגלים לזהות את קולו של אלוהים, לשמוע את קולו של 'החתן' ובעקבות זאת לקבל את מרותו של המשיח, ובכך לקחת אל ביתם את האל המעשי. והיות שה'עלמות השוטות' אינן מכירות את קולו של 'החתן'…

2018-09-08 21:14:11