דבר אלוהים היומי - "עבודת האל ועבודת האדם" - מובאה 180

עליכם ללמוד כיצד להבדיל בין עבודת האל לעבודת האדם. מה אתם יכולים לראות מעבודתו של האדם? עבודתו של האדם כוללת רכיבים רבים מחווייתו של האדם ומה שהאדם מביע הוא מהותו. גם עבודתו של אלוהים מביעה את מהותו, אך מהותו של אלוהים שונה ממהותו של האדם. מהותו של האדם מייצגת את חווייתו ואת חייו (הדברים שאדם חווה או נתקל בהם בחייו, או תורות החיים שבה הוא מחזיק), ובני אדם החיים בסביבות שונות מביעים ישויות שונות. את התשובות לשאלות אם יש לכם חוויות חברתיות, וכיצד אתם חיים וחווים במשפחתכם בפועל ניתן לזהות בדברים שאתם מביעים. לעומת זאת, מתוך עבודתו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, אי-אפשר לזהות אם יש לו חוויות חברתיות. אלוהים מודע היטב למהותו של האדם והוא יכול לחשוף כל מיני נוהגים השייכים לכל מיני בני אדם. הוא אפילו טוב יותר בחשיפת טבע אנושי מושחת והתנהגות מרדנית. הוא לא חי בקרב בני האדם הארציים, אבל הוא מודע לאופיים של בני התמותה ולכל שחיתויותיהם של בני האדם הארציים. כזה הוא אלוהים. אף שהוא לא מתעסק בעולם, הוא מכיר את הכללים לעיסוק בעולם, משום שהוא מבין לגמרי את האופי האנושי. הוא יודע על עבודתה של רוח האל, שעין האדם לא תראה ואוזנו לא תשמע, הן בהווה והן בעבר. בכך כלולה חוכמה שאינה תורת חיים, ופלאים שהאדם מתקשה לתפוס. זוהי מהותו של אלוהים, הגלויה לבני האדם אך גם נסתרת מהם. הוא לא מביע את מהותו של בן אדם יוצא מגדר הרגיל, אלא את התכונות וההוויה הפנימיות של רוח האל. הוא לא נוסע ברחבי העולם אבל הוא יודע עליו הכל. הוא יוצר קשר עם "דמויי-האדם" הנעדרים כל ידע או תובנה, אך הוא מביע דברים המתעלים על ידע ועל דבריהם של בני אדם דגולים. הוא חי בקרב קבוצה של בני אדם אטומים וקהי חושים, חסרי אנושיות ושאינם מבינים את המוסכמות האנושיות ואת החיים האנושיים. עם זאת, הוא יכול לבקש מהאנושות להביא לידי ביטוי את האנושות הרגליה, ובו בזמן לחשוף את האנושיות השפלה והנמוכה של האנושות. כל אלה הם מהותו, המרוממת יותר מזו של כל בן אדם בשר ודם. אין לו צורך בחוויה של חיי חברה מסובכים, מגושמים ומטונפים כדי לבצע את העבודה שעליו לבצע, וכדי לחשוף את מהותה של האנושות המושחתת. חיי החברה המטונפים לא מחנכים את בשרו ודמו. עבודתו ודבריו רק חושפים את מרדנותו של האדם, אבל הם לא מספקים לאדם את החוויה והלקחים הנחוצים כדי להתמודד עם העולם. אלוהים לא צריך לחקור את החברה או את משפחתו של האדם, כשהוא מעניק לאדם חיים. חשיפתו של האדם ושיפוטו אינם מהווים ביטוי לחוויותיו של אלוהים כבשר ודם. אלוהים עושה זאת כדי לחשוף את רשעותו של האדם לאחר שמזה זמן רב הכיר את מרדנותו של האדם ואת שחיתותה של האנושות. העבודה שאלוהים מבצע נעשית רק כדי לגלות לאדם את טבעו, ולבטא את הווייתו. רק אלוהים יכול לעשות את העבודה הזאת – זה לא דבר שאדם בשר ודם מסוגל לבצע.

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

המשיח מבטא את כל מהותה של רוח האל

I

התגלמות האל מכירה את מהות האדם, ומגלה את מעשי כולם, ומעל הכול, את שחיתות טבע האדם ואת מרדנותו. הוא לא יגור עם אנשים ארציים, אלא מכיר את אופיים ושחיתותם. זה מה שהוא. אף שאינו בא במגע עם העולם, הוא מכיר את כל כלליו. יש ביכולתו להבין היטב את בני האדם, ואת אופיים המסואב.

II

הוא מודע למעשי הרוח בהווה ובעבר, מעשים שהאדם לא רואה, ושאוזניו לא שומעות. יש פלאים שאנשים לא תופסים, חוכמה שאינה פילוסופיה. זה מה שהוא. גלוי וחבוי לכל ברייה. ביטויו אינו של איש חריג ותמוה, כי אם תכונות והוויה טבעיים של הרוח.

III

הוא לא נוסע לקצוות תבל, אך יודע לגביה הכל. פוגש בריות בלי תובנה ובלי ידע, אך דבריו עולים על אנשים דגולים. הוא דר בקרבם של אטומים, מטומטמים, שלא יודעים איך חיים אנשים, אך הוא יכול לבקש שיביאו לידי ביטוי חיים אנושיים, ולחשוף גם כמה שהם שפלים! זה מה שהוא. נַעֲלֶה על בני בשר ודם. שיפוטו, חשיפתו את הבריות אינם מחווייתו. תוך שנאה למרדנות האדם האל חושף את אי-צדקת האדם. עבודתו חושפת את טבעו והווייתו לבני האדם. הבשר היחיד המסוגל לעבודה זו הוא המשיח, הו.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה