דבר אלוהים היומי - "רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים" - מובאה 146

הכרת עבודתו של אלוהים היא לא משימה פשוטה: עיסוקכם צריך להתבסס על אמות מידה ולהיות אובייקטיבי. עליכם לדעת כיצד לחפש אתר דרך האמת, כיצד לזהות אם אכן מדובר בדרך האמיתית וכיצד לזהות אם אכן מדובר בעבודתו של אלוהים. מהו העיקרון היסודי ביותר של חיפוש דרך האמת? עליכם לבחון אם מדובר בעבודתה של רוח הקודש ואם הדברים הנאמרים מביעים את האמת כפי שנטען, וכן להכריע מה המשמעות הגלומה בהן מבחינתכם. היכולת להבחין בין דרך האמת לדרך הכזב מצריכה מספר היבטים של ידע בסיסי, שהיסודי בהם הוא ההבחנה אם מדובר בעבודתה של רוח הקודש. זאת משום שמהות אמונתו של האדם באלוהים היא האמונה ברוח האל, ואפילו אמונתו באל בהתגלמותו כבשר ודם נובעת מכך שהבשר והדם מגלמים את רוחו של אלוהים, ולפיכך גם אמונה כזו היא עדיין אמונה ברוח האל. יש הבדלים בין רוח האל לבין בשרו ודמו, אך מכיוון שהבשר והדם מקורם ברוח, והם למעשה דבר האל שהפך לבשר ודם, הרי שהאדם מאמין במהות הטבעית של אלוהים. אם כן, בהבחנתכם אם מדובר בדרך האמת, ראשית עליכם לבדוק אם מדובר בעבודתה של רוח הקודש, ולאחר מכן עליכם לבדוק אם יש אמת בדרך זו. האמת היא טבע החיים של האנושיות הרגילה, כלומר הדברים שנדרשו מהאדם כשאלוהים ברא אותו בראשית בעיקר, כל המאפיינים של האנושיות הרגילה (לרבות ההיגיון האנושי, התובנות, החוכמה והידע הבסיסי של הקיום האנושי). כלומר, עליכם לבדוק אם דרך זו מובילה את האדם לחיים של אנושיות רגילה, אם האמת הרלוונטית נדרשת מתוקף המציאות של האנושיות הרגילה, אם האמת הזו מעשית ואמיתית ואם העיתוי נכון. אם ישנה אמת, הרי שהיא יכולה להוביל את האדם לחוויות רגילות ואמיתיות. יתר על כן, האדם הופך לרגיל מאי-פעם, ההיגיון האנושי של האדם הופך לשלם יותר, חיי האדם כבשר בדם וחייו הרוחניים הופכים מסודרים יותר מאי-פעם ורגשותיו הופכים לרגילים מאי-פעם. זהו העיקרון השני. יש עיקרון אחד נוסף, שהוא שמא האדם מכיר את אלוהים יותר ויותר ושמא חוויית עבודה ואמת כאלה יכולה לעורר בו אהבה לאלוהים, ולקרב אותו לאלוהים יותר מאי-פעם. כל אלה מאפשרים למדוד אם אכן מדובר בדרך האמת. יש צורך בסיסי לקבוע אם הדרך הזו מציאותית ולא על-טבעית ואם היא יכולה לספק את חיי האדם. אם היא הדרך עומדת בעקרונות אלה, ניתן להסיק שמדובר בדרך האמת. אני לא אומר את הדברים אלה כדי לגרום לכם לקבל דרכים אחרות במהלך החוויות העתידיות שלכם, ואני לא אומר אותם כנבואה שתהיה בעתיד עבודה של תקופה חדשה. אני אומר אותם כדי שתוכלו לדעת בוודאות שהדרך הקיימת היום היא דרך האמת, וכדי להרגיע את ספקותיכם בנוגע לאמונתכם בעבודה הנוכחית ולאפשר לכם לזכות בתובנות בנוגע אליה. ישנם רבים שפוסעים בדרך מבולבלים, חרף היותם משוכנעים באמיתותה. ודאות כזו לא מושתתת על עקרונות ובמוקדם או במאוחר, אנשים אלה יסולקו. גם אלה המגלים התלהבות מיוחדת בחסידותם בטוחים רק שלוש שמיניות מהזמן והדבר מראה כי אין להם תשתית. משום שאיכותכם עלובה מדי והתשתית שלכם שטחית מדי, אינכם מבינים דבר בהבחנה. אלוהים לא חוזר על עבודתו, הוא לא עושה עבודה שאינה מציאותית, הוא לא בא בדרישות מוגזמות מהאדם והוא לא עושה עבודה החורגת מגבול ההיגיון האנושי. כל העבודה שהוא עושה נמצאת בגבולות ההיגיון האנושי הרגיל והיא לא חורגת מגבולות ההיגיון של האנושיות הרגילה, ועבודתו עומדת בדרישות הרגילות של האדם. כשמדובר בעבודתה של רוח הקודש, האדם הופך אף לרגיל יותר ואנושיותו הופכת אף רגילה יותר. לאדם יש ידע הולך וגדל בנוגע לטבעו, שהושחת על ידי השטן, ובנוגע למהות האדם, וכמיהתו לאמת הולכת וגוברת. במילים אחרות, חיי האדם מתפתחים עוד ועוד וטבעו המושחת של האדם מסוגל עם הזמן ליותר ויותר שינויים – פירוש כל הדברים האלה הוא שאלוהים הופך לחיי האדם. אם דרך כלשהי לא מסוגלת לחשוף את הדברים שהם עצמם מהותו של האדם, לא מסוגלת לשנות את טבעו של האדם ויתר על כן, לא מסוגלת להביאו בפני אלוהים או להעניק לו הבנה אמיתית של אלוהים, והיא אפילו הופכת את אנושיותו לעלובה יותר ואת ההיגיון שלו לחריג יותר, הרי שזו אינה דרך האמת וייתכן שמדובר בעבודתה של רוח רעה או בדרך הישנה. במילים אחרות, זו לא עבודתה הנוכחית של רוח הקודש. אתם מאמינים באלוהים מזה שנים כה רבות, אך אין לכם שמץ של מושג בנוגע לעקרונות ההבחנה בין דרך האמת ודרך הכזב, או בנוגע לחיפוש אחר דרך האמת. רוב בני האדם אפילו לא מתעניינים בעניינים אלה – הם פשוט נוהים אחר הרוב וחוזרים על דברי הרוב. כיצד אפשר לומר שאלה הם בני אדם המחפשים אחר האמת? וכיצד יוכלו בני אדם כאלה למצוא את דרך האמת? אם תתפסו את עקרונות המפתח האלה, יהיה אשר יהיה, לא יוליכו אתכם שולל. כיום, האדם חייב להיות מסוגל להבחין. זוהי יכולת שצריכה להיות חלק מהאנושיות הרגילה, וזוהי יכולת שצריכה להיות לאדם בחוויותיו. אם בהיותו חסיד האל, האדם עדיין לא מסוגל להבחין בין דבר לדבר גם היום, ואם הגיונו האנושי לא התפתח, הרי שהאדם טיפש מדי ועיסוקו מוטעה וחורג. באמונתכם היום לא קיימת ולו יכולת ההבחנה המזערית ביותר ואף שאתם צודקים בדבריכם שאכן מצאתם את דרך האמת, האם זכיתם בה באמת? האם הצלחתם להבחין בין דבר אחד לאחר ולו פעם אחת? מהי מהותה של דרך האמת? בדרך האמת, לא זכיתם בדרך האמת, ולא זכיתם ולו בשמץ מן האמת, כלומר לא השגתם את מה שאלוהים דורש מכם. לכן לא חל שינוי בטבעכם המושחת. אם תמשיכו כך בעיסוקכם, תסולקו בסופו של דבר. אם הייתם חסידי האל עד היום, עליכם להיות בטוחים שהדרך שבה בחרתם היא דרך האמת ולא לפקפק עוד. רבים חשים תמיד חוסר ודאות ומפסיקים לעסוק בחיפוש האמת בגלל עניין פעוט. אלה הם בני האדם שאין להם כל ידע בנוגע לעבודת האל – הם אלה שמאמינים באל מתוך בלבול. מי שלא מכיר את עבודתו של אלוהים לא מסוגל להיות מקורב אליו ולא יכול להעיד עליו. אני מייעץ לאלה שמחפשים רק ברכות ועוסקים רק בדברים המעורפלים והמופשטים לעסוק בחיפוש האמת מהר ככל האפשר, על מנת להעניק משמעות לחייהם. הפסיקו לחיות באשליות!

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

עקרונות חיפוש דרך האמת

אילו עקרונות בסיסיים מצביעים על דרך האמת? ראה האם האל פועל, אם האמת מתבטאת; ראה מי זה שמעיד, ומה זה מביא לך. שכן האמונה באל משמעה אמונה ברוח האל. אמונה באל בהתגלמותו היא אמונה בעובדה שהוא התגלמות של רוח האל, הוא רוח האל העוטה דמות בשר, הוא דברו שכעת נהיה בשר.

עליכם לראות גם אם יש בדרך זו אמת שהיא טבעם של חיי אדם תקינים, היגיון תקין, תובנות, חוכמה ואופן התנהגות. אמת שאלוהים ייעד לאדם עוד בימי בריאה. האם הדרך מובילה לחיים תקינים? האם אמיתותה מבקשת מכם לחיות באנושיות תקינה? האם היא מעשית, האם העיתוי נכון? אם יש בדרך זו אמת, חווייתכם תהיה אמיתית, האנושיות וההיגיון שלכם יהיו שלמים, חייכם הרוחניים וחייכם כבשר ודם ייעשו מסודרים יותר, רגשותיכם תקינים יותר.

עכשיו ישנו כלל נוסף לפיו תדעו את הדרך האמיתית. האם הדרך עזרה לכם להכיר את אלוהים, להכיר את אלוהים? האמת אמורה לעורר אהבה לאל בלבכם ולקרב אתכם יותר מאי פעם לנוכחותו. האמת היא מעשית, נותנת אספקה לחיים. מצא עקרונות אלו, ומצא את דרך האמת, מצא את דרך האמת, מצא את דרך האמת.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה