דבר אלוהים היומי - "בני האדם שיהפכו למושלמים חייבים לעבור זיכוך" - מובאה 516

2021 נובמבר 24

אפשר לומר שהחוויות הרבות שלך של כישלון ושל חולשה ורגעי השליליות שלך הם ניסיונות מאת אלוהים. זאת משום שהכול נובע מאלוהים, וכל הדברים והאירועים נתונים בידיו. אם תיכשל או אם תהיה חלש ותמעד בדרכך – הכול תלוי באלוהים ונמצא בידיו. מנקודת מבטו של אלוהים, זה ניסיון שהוא מעמיד אותך בו, ואם אינך יכול להכיר בכך, הוא יהפוך לפיתוי. יש שני סוגי מצבים שבני אדם צריכים להכיר בהם: האחד נובע מרוח הקודש, והשני נובע בדרך כלל מהשטן. המצב הראשון הוא שרוח הקודש מאירה אותך ומאפשרת לך להכיר את עצמך, לתעב את עצמך, לחוש חרטה על מעשיך, להיות מסוגל לאהוב את אלוהים באמת ובתמים ולהקדיש את לבך לריצוי האל. המצב השני הוא כאשר אתה מכיר את עצמך, אבל אתה שלילי וחלש. אפשר לומר שמצב זה הוא הזיכוך של אלוהים, ואפשר גם לומר שזה פיתויו של השטן. אם תזהה שזה האופן שבו אלוהים מושיע אותך, ואם תחוש שאתה חב לו עכשיו רבות, ואם מעתה ואילך תנסה לגמול לו על כך ותחדל לשקוע בסיאוב כזה, אם תתאמץ לאכול ולשתות את דבריו, ואם תמיד תתייחס אל עצמך כאל לוקה בחסר ולבך ישתוקק תמיד, הרי שזה ניסיונו של אלוהים. לאחר שהסבל יסתיים ושוב תנוע קדימה, אלוהים עדיין יוביל אותך, יאיר אותך, יהפוך אותך לנאור ויזין אותך. אולם אם לא תכיר בכך, תהיה שלילי, ופשוט תשקע בייאוש – אם תחשוב כך, אזי פיתויו של השטן יבוא אליך. כשאיוב חווה ניסיונות, אלוהים והשטן התערבו זה עם זה, ואלוהים התיר לשטן לפגוע באיוב. אף על פי שאלוהים הוא זה שבחן את איוב, השטן הוא זה שבא עליו. מבחינת השטן, הוא פיתה את איוב, אבל איוב היה בצדו של אלוהים. לולא כן, איוב היה מתפתה. ברגע שבני האדם מתפתים, הם נקלעים לסכנה. אפשר לומר שהזיכוך הוא ניסיון מאת אלוהים, אבל אם אינך במצב טוב, אפשר לומר שזה פיתוי מצד השטן. אם החיזיון שלך אינו ברור, השטן יאשים אותך ויטשטש את ההיבט הזה של ראייתך. לפני שתבין מה קרה, כבר תתפתה.

אם לא תחווה את עבודתו של אלוהים, לעולם לא תהיה מסוגל להפוך למושלם. בחוויה שלך, עליך גם להיווכח בפרטים. למשל, אילו דברים גורמים לך לפתח תפיסות ויותר מדי מניעים, ואילו נוהגים מתאימים יש לך כדי לטפל בבעיות אלו? אם אתה מסוגל לחוות את עבודתו של אלוהים, פירוש הדבר הוא שיש לך שיעור קומה. אם רק נדמה שיש לך מרץ, אין זה שיעור קומה אמיתי, ובשום אופן לא תהיה מסוגל לעמוד איתן. רק כשתהיה מסוגל לחוות את עבודתו של אלוהים, לחוות אותה ולהרהר בה בכל זמן ובכל מקום, כשתהיה מסוגל לעזוב את הרועים ולחיות באופן עצמאי, תוך הסתמכות על אלוהים, וכשתהיה מסוגל לראות את פעולותיו הממשיות של אלוהים – רק אז רצונו של אלוהים יתממש. כרגע, מרבית בני האדם אינם יודעים כיצד לחוות, וכאשר הם נתקלים בעניין כלשהו, הם אינם יודעים לטפל בו. הם אינם מסוגלים לחוות את עבודתו של אלוהים והם אינם יכולים לחיות חיי רוח. עליך להכניס את דברי האל ואת עבודתו לחיים המעשיים שלך.

לפעמים, אלוהים משרה עליך הרגשה מסוימת, הרגשה שגורמת לך לאבד את ההנאה הפנימית שלך ואת נוכחותו של אלוהים, כך אתה צולל לתוך חשיכה. זה סוג של זיכוך. בכל פעם שאתה עושה משהו, הוא משתבש או שאתה נתקע. זו הטלת המשמעת של אלוהים. לפעמים, כשאתה עושה דבר שמפר את הציות לאלוהים או מורד באלוהים, ייתכן שאיש מלבדך אינו יודע זאת – אבל אלוהים יודע. הוא לא יוותר עליך והוא יטיל עליך משמעת. עבודתה של רוח הקודש מפורטת מאוד. אלוהים משקיף בזהירות רבה על כל מילה וכל פעולה של בני האדם, על כל מעשה וכל צעד שהם עושים ועל כל מחשבה ורעיון שלהם, כדי שבני האדם יוכלו לזכות במודעות פנימית של הדברים האלה. אתה עושה משהו פעם אחת והוא משתבש, אתה עושה אותו שוב והוא בכל זאת משתבש, וכך תבין בהדרגה את עבודתה של רוח הקודש. אחרי פעמים רבות שבהן אלוהים יטיל עליך משמעת, אתה תדע מה עולה בקנה אחד עם רצונו של אלוהים ומה לא עולה בקנה אחד עם רצונו. בסופו של דבר, תגובותיך להכוונתה של רוח הקודש בתוכך יהיו מדויקות. לפעמים, תתמרד ואלוהים ינזוף בך בתוכך. הכול נובע מהטלת המשמעת של אלוהים. אם לא תוקיר את דברי אלוהים ואם תזלזל בעבודתו, הוא לא יתייחס אליך כלל. ככל שתתייחס אל דברי אלוהים ברצינות רבה יותר, כך הוא יהפוך אותך לנאור יותר. בעת הזאת, ישנם בני אדם מסוימים בכנסייה שאמונתם מבולבלת ומטושטשת, והם עושים דברים רבים שאינם נאותים ופועלים ללא משמעת, ולכן עבודתה של רוח הקודש לא נראית בהם בבירור. יש בני אדם שנוטשים את חובותיהם כדי להרוויח כסף, יוצאים להקים עסקים ללא כל משמעת. בני אדם כאלה מסוכנים אף יותר. לא רק שהם לא ניחנים כעת בעבודתה של רוח הקודש, אלא שבעתיד יהיה קשה להפוך אותם למושלמים. ישנם בני אדם רבים שעבודתה של רוח הקודש לא נראית בהם, ושהטלת המשמעת של אלוהים לא נראית בהם. הם אלה שאינם מבינים את רצונו של אלוהים לאשורו ואינם מכירים את עבודתו. בני האדם שיכולים לעמוד איתן במהלך הזיכוך, שממשיכים להיות חסידי אל בלי קשר למעשיו של אלוהים, ואשר לכל הפחות מסוגלים לא לעזוב או להשיג עשירית אחוז ממה שפטרוס השיג – מצבם טוב, אך אין להם כל ערך מבחינת השימוש של אלוהים בהם. בני אדם רבים מבינים דברים במהירות, אוהבים את אלוהים באמת ויכולים להתעלות על רמתו של פטרוס, ואלוהים עושה עליהם עבודה של הפיכתם למושלמים. בני אדם כאלה זוכים בהטלת משמעת ובנאורות, ואם ישנו דבר מה שאינו עולה בקנה אחד עם רצונו של אלוהים, הם מסוגלים לסלקו מייד. בני אדם כאלה שווים זהב, כסף ואבני חן – ערכם רב מאוד! אם אלוהים עשה סוגים רבים של עבודה, אך אתה עדיין כמו חול או כמו אבן, הרי שאתה חסר ערך!

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

ראה עוד

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

שתף

בטל