דבר אלוהים היומי - "דבר האל משיג הכל" - מובאה 405

אמרתי קודם לכן ש"כל מי ששואף לחזות באותות ובמופתים, יינטש; אין אלה האנשים שייעשו למושלמים". אמרתי דברים כה רבים, אך אין לך ולו מעט ידע על עבודה זו, ולאחר שהגעת לשלב זה, אתה עדיין מבקש אותות ומופתים. האם אמונתך באלוהים היא עיסוק בחיפוש אחר ראיית אותות ומופתים, או שמא מטרתה לזכות בחיים? גם ישוע אמר דברים רבים, שטרם התגשמו היום. התוכל לומר שישוע אינו אלוהים? אלוהים היה עד לכך שהוא המשיח ובנו האהוב של אלוהים. התוכל להכחיש זאת? היום, אלוהים רק אומר דברים, ואם אינך מסוגל להכיר לעומק, אינך יכול לעמוד איתן. האם אתה מאמין בו מפני שהוא אלוהים, או שמא אתה מאמין בו על סמך השאלה אם דבריו התגשמו? האם אתה מאמין באותות ובמופתים, או שאתה מאמין באלוהים? היום הוא אינו מראה אותות ומופתים – האם הוא אכן אלוהים? אם הדברים שהוא אומר אינם מתגשמים, האם הוא אכן אלוהים? האם מהותו של אלוהים נקבעת על פי השאלה אם הדברים שהוא אומר מתגשמים? מדוע יש אנשים שמחכים תמיד להתגשמות דבריו של אלוהים בטרם יאמינו בו? האם אין פירוש הדבר שהם אינם מכירים אותו? כל בעלי התפישות האלה הם אנשים המתכחשים לאלוהים; הם מודדים את אלוהים בעזרת תפישות; אם דברי אלוהים מתגשמים הם מאמינים בו, ואם לא – הם אינם מאמינים בו; והם עוסקים תמיד בחיפוש אחר אותות ומופתים. האם אין הם הפרושים של התקופה המודרנית? השאלה אם אתה מסוגל לעמוד איתן תלויה בשאלה אם אתה מכיר את האל האמיתי – יש לכך חשיבות מכרעת! ככל שמציאות דבר אלוהים בך גדולה יותר, כך גדולה יותר היכרותך עם ממשיותו של אלוהים, וכך אתה מסוגל יותר לעמוד איתן לנוכח ניסיונות. ככל שאתה מחפש יותר אותות ומופתים, כך אתה מסוגל פחות לעמוד איתן, ותיפול לנוכח ניסיונות. אותות ומופתים אינם היסודות; רק ממשיותו של אלוהים היא החיים. יש שאינם מכירים את ההשפעות שעבודתו של אלוהים עתידה להשיג. הם מעבירים את ימיהם במבוכה רבה, מבלי שיעסקו בהכרת עבודתו של אלוהים. עיסוקם הוא תמיד בניסיון לגרום לאלוהים לממש את תשוקותיהם, ורק לאחר מכן הם רציניים באמונתם. הם אומרים שיעסקו בחיים אם דברי אלוהים יתגשמו, אך שאם דבריו לא יתגשמו, אין להם אפשרות לעסוק בחיים. האדם סבור כי האמונה באלוהים היא העיסוק בראיית אותות ומופתים והעיסוק בעלייה השמיימה וברקיע השלישי. אין איש אשר אומר שאמונתו באלוהים היא העיסוק בהיווכחות במציאות, העיסוק בחיים, והעיסוק בנפילה בנחלתו של אלוהים. איזה ערך יש לעיסוק כזה? מי שאינו עוסק בהכרת אלוהים ובריצויו של אלוהים, הוא אדם שאינו מאמין באלוהים, הוא אדם המחלל את שם אלוהים!

האם אתם מבינים כעת מהי אמונה באלוהים? האם אמונה באלוהים היא ראיית אותות ומופתים? האם היא עלייה השמיימה? האמונה באלוהים אינה דבר קל. היום, יש להיטהר בנוהג דתי מסוג זה; עיסוק בחיפוש אחר ביטוי ניסים מאת אלוהים, עיסוק בחיפוש אחר ריפוי חולים וגירוש שדים על ידי אלוהים, עיסוק בחיפוש אחר הענקת שלום ושפע של חסדים על ידי אלוהים, עיסוק בחיפוש אחר זכייה באפשרויות ונוחות לגוף – אלה הם נוהגים דתיים, ונוהגים דתיים כאלה הם צורה מעורפלת ומופשטת של אמונה. מהי אמונה באלוהים היום? זוהי קבלת דבר אלוהים כמציאות חייך והכרת אלוהים על פי דברו במטרה להשיג אהבת אמת אליו. לשם הבהרה: זוהי האמונה באלוהים במטרה להישמע לו, לאהוב אותו ולמלא את התפקיד שעל ברוא אל למלא. זוהי מטרת האמונה באלוהים. עליך להשיג הכרה על חביבותו של אלוהים, על השאלה עד כמה אלוהים ראוי ליראה, על האופן שבו אלוהים עושה את עבודת הישועה בברואיו ועושה אותם למושלמים – זהו המינימום שצריך להיות לך באמונתך באלוהים. אמונה באלוהים היא בעיקר מעבר מן החיים בבשר לחיים של אהבת אלוהים, מחיים במצב טבעי לחיים בתוך קיומו של אלוהים, זוהי יציאה מתחומו של השטן וחיים במסגרת דאגתו והגנתו של אלוהים, זוהי היכולת להשיג ציות לאלוהים ולא ציות לבשר, זהו מתן האפשרות לאלוהים לזכות בכל לבך, לעשותך למושלם, ושחרור עצמך מן הטבע השטני המושחת. אמונה באלוהים היא בעיקר על מנת שעוצמתו וכבודו של אלוהים יוכלו להתבטא בך, כדי שתוכל למלא את רצונו של אלוהים, להגשים את תוכניתו של אלוהים, ולהיות מסוגל לשאת עדות לאלוהים בפני השטן. מטרת האמונה באלוהים אינה צריכה להיות ראיית אותות ומופתים, ולא למען עצמך ובשרך. עליה להיות למען העיסוק בהכרת אלוהים, היכולת להישמע לאלוהים, וכמו פטרוס, להישמע לו עד המוות. את זאת בעיקר יש להשיג. אכילה ושתייה של דבר אלוהים נועדה כדי להכיר את אלוהים ולהשביע את רצונו. אכילה ושתייה של דבר אלוהים מעניקה לך הכרה רבה יותר של אלוהים, ורק לאחר מכן תוכל להישמע לו. רק אם תכיר את אלוהים תוכל לאהוב אותו, והשגת מטרה זו היא המטרה היחידה שצריכה להיות לאדם באמונתו באלוהים. אם באמונתך באלוהים, אתה מנסה תמיד לחזות באותות ומופתים, נקודת המבט של אמונה זו באלוהים היא שגויה. אמונה באלוהים היא בעיקר קבלת דבר אלוהים כמציאות החיים. רק מימוש הדברים שנאמרו מפי אלוהים וביצועם בתוכך הוא השגת מטרתו של אלוהים. באמונה באלוהים, על האדם לשאוף לכך שאלוהים יעשה אותו מושלם, ליכולת להישמע לאלוהים ולציות מלא לאלוהים. אם תוכל להישמע לאלוהים ללא תלונות, לשים לב לרצונותיו של אלוהים, להגיע לשיעור קומתו של פטרוס ולהיות בעל הסגנון של פטרוס שעליו דיבר אלוהים, אז תשיג הצלחה באמונה באלוהים, והדבר יאותת על כך שאלוהים זכה בך.

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

המפתח לאמונה הוא קבלת דברי האל כמציאות חייכם

I

אמונה לא צריכה להיות כדי לראות אותות ומופתים, ולא למען בשרכם ודמכם, אלא כדי להבין את אלוהים ולהישמע לו בכל מאודכם, כמו פטרוס, לציית עד מותכם. זה סוג האמונה שאתם צריכים. אמונה באל היא קבלה של דברו כמציאות חייכם. הנהיגו דבריו – את מוצא פיו – עשו אותם בקרבכם. ככה תגשימו את מטרת האל.

II

יש לאכול וגם לשתות את כל דבריו של אלוהים. המטרה היא להכירו ואת רצונו גם להגשים. כך תכירו טוב יותר את האל. כך תוכלו להישמע לו ולאהוב אותו. זו מטרתם של המאמינים. אמונה באל היא קבלה של דברו כמציאות חייכם. הנהיגו דבריו – את מוצא פיו – עשו אותם בקרבכם. ככה תגשימו את מטרת האל.

III

אמונה פירושה לשאוף להפוך מושלמים, ואמונה פירושה הוא ציות מלא לאלוהים. אם תצייתו ותהיו קשובים לו, עם סגנון וקומה כְּשֶׁל פטרוס, תיפלו בנחלת האל כמאמינים. מי שרוצים לראות אותות ומופתים, השקפת אמונתם שגויה. אמונה באל היא קבלה של דברו כמציאות חייכם. הנהיגו דבריו – את מוצא פיו – עשו אותם בקרבכם. ככה תגשימו את מטרת האל.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger