אלוהים עצמו, הייחודי ד'

קדושתו של אלוהים (א') חלק 3

כעת, משסיימנו לדבר על השטן, הבה נחזור לשוחח על אלוהינו. במהלך תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים, מעט מאוד מדבריו הישירים תועדו בכתבי הקודש, והדברים שתועדו פשוטים מאוד. לכן הבה נתחיל מההתחלה. אלוהים ברא את האדם, ומאז הוביל את חייה של האנושות. בין שאלוהים נתן לאנושות ברכות, ונתן לה את החוקים והמצוות שלו, ובין שהוא חוקק את חוקי החיים השונים, האם אתם יודעים מה הייתה כוונתו של אלוהים בפעולות אלה? קודם כול, האם תוכלו לומר בוודאות שכול מה שאלוהים עושה הוא לטובת האנושות? (כן, אנו יכולים.) ייתכן שתחשבו שמשפט זה הוא יחסית רחב וריק מתוכן, אך אם נדבר באופן ספציפי, כול דבר שאלוהים עושה נועד כדי להוביל ולהדריך את האדם לחיים רגילים. בין אם זה כדי שהאדם ישמור את כלליו או את חוקיו, מטרתו של אלוהים היא שהאדם לא יסגוד לשטן, ושהשטן לא יפגע באדם. זוהי האמת הבסיסית ביותר, וכך הוא פעל בהתחלה. בהתחלה, כאשר האדם לא הבין את רצונו של אלוהים, הוא קבע עבורו מספר חוקים וכללים פשוטים, וסיפק תנאים שכיסו כול היבט שניתן לחשוב עליו. תנאים אלה הם מאוד פשוטים, אך עם זאת, הם מכילים את רצונו של אלוהים. אלוהים מעריך, מוקיר ואוהב את האנושות בכול ליבו. האין זה כך? (כן.) לאור זאת, האם נוכל לומר שליבו קדוש? האם נוכל לומר שליבו נקי? (כן.) האם לאלוהים יש כוונות נסתרות כלשהן? (לא.) לפיכך, האם מטרה זו שלו נכונה וחיובית? (כן.) היא חיובית. יהיו אשר יהיו התנאים שהציב אלוהים, השפעתם לאורך כול עבודתו היא חיובית עבור האדם, והם שסוללים את הדרך. אם כך, האם יש לאלוהים מחשבות אינטרסנטיות? האם יש לאלוהים מטרות נוספות בנוגע לאדם? האם הוא רוצה לנצל את האדם בצורה כלשהי? כלל לא. אלוהים פועל כפי שהוא אומר, והוא גם חושב בצורה זו בליבו. אין לו כוונות סותרות, אין לו מחשבות אינטרסנטיות. הוא לא עושה שום דבר למען עצמו, אלא עושה הכול למען האדם, ללא מטרות אישיות כלשהן. על אף שיש לו תוכניות וכוונות עבור האדם, הוא אינו עושה שום דבר למען עצמו. כול דבר שהוא עושה נעשה אך ורק למען האנושות, כדי להגן על האנושות, כדי למנוע ממנה לתעות בדרך. לכן, האין ליבו טהור ויקר? (כן.) האם יכולים אתם לראות ולו שמץ מהלב היקר הזה אצל השטן? (לא.) היכולים אתם לראות זאת? היכולים אתם? אינכם יכולים לראות שמץ מכל זה אצל השטן. כול מה שאלוהים עושה מתגלה בצורה טבעית. מתוך התבוננות באופן עבודתו של אלוהים, כיצד הוא עובד? האם אלוהים לוקח את חוקיו ודבריו וקושר אותם בחוזקה על ראשיהם של כול בני האדם בדומה לכישוף חישוק הזהב[א], האם הוא כופה אותם על כול אדם ואדם? האם הוא עובד בצורה זו? (לא.) אם כך, באיזו דרך אלוהים עושה את עבודתו? (הוא מדריך אותנו.) ובכן, זהו היבט אחד. האם יש היבטים נוספים? אלוהים עובד בכם בדרכים רבות, איך ייתכן שנגמרו לכם הדברים שאתם יכולים לומר עליו אחרי שאמרתם דבר אחד בלבד? (הוא מייעץ ומעודד.) הנה דבר נוסף. היש עוד? האם הוא מאיים? האם הוא מדבר איתכם בעקיפין? (לא.) כאשר אינכם מבינים את האמת, כיצד אלוהים מדריך אתכם? (הוא מראה לך את האור.) אכן, הוא מראה לכם את האור, ואומר לכם בבירור שזה אינו תואם את האמת, ואת אשר עליכם לעשות. אם כך, מתוך הדרכים האלה שבהן אלוהים עובד, איזה סוג של מערכת יחסים אתם מרגישים שיש לכם עם אלוהים? האם דרכים אלה גורמות לכם להרגיש שאלוהים הוא מעבר להישג ידכם? (לא.) אם כן, כיצד הן גורמות לכם להרגיש? אלוהים קרוב אליכם במיוחד, אין שום מרחק ביניכם. כאשר אלוהים מדריך אתכם, כאשר הוא דואג לכם, עוזר לכם ותומך בכם, אתם מרגישים את נעימותו של אלוהים, את המכובדות שלו, אתם מרגישים כמה הוא נפלא ומסביר פנים. אך כאשר אלוהים נוזף בכם על שחיתותכם או כאשר הוא שופט אתכם ומטיל עליכם משמעת על שמרדתם נגדו, באיזו דרך אלוהים משתמש? האם הוא נוזף בכם במילים? (כן.) האם הוא מטיל עליכם משמעת דרך סביבתכם ודרך בני אדם, אירועים ודברים? (כן.) לאיזו רמה הטלת משמעת זו מגיעה? (לרמה שאותה יכול האדם לשאת.) האם רמה זו של הטלת משמעת על ידו מגיעה לאותה רמה שבה השטן מזיק לאדם? (לא.) אלוהים עובד בצורה מתונה, אוהבת, עדינה ודואגת, בצורה מדודה וראויה במיוחד. הצורה שבה הוא עובד אינה גורמת לכם להרגיש רגשות עזים, כמו: "אלוהים חייב לתת לי לעשות דבר אחד" או "אלוהים חייב לתת לי לעשות דבר אחר." אלוהים לעולם אינו מעורר בכם רגשות כה עזים או מביא אתכם להלך רוח כה עז הגורמים לדברים להיות בלתי נסבלים. האין זאת כך? (כן.) כיצד אתם מרגישים כאשר אתם מקבלים את דברי השיפוט והייסור של אלוהים? כיצד אתם מרגישים כשאתם חשים את סמכותו ועוצמתו של אלוהים? האם אתם מרגישים את האלוהיות הבלתי ניתנת לערעור של אלוהים? (כן.) האם אתם מרגישים רחוקים מאלוהים בזמנים כאלה? האם אתם פוחדים מאלוהים? (לא.) במקום זאת, אתם מרגישים יראת כבוד כלפי אלוהים. האם בני האדם חשים את כול הדברים האלה רק בזכות עבודתו של אלוהים? (כן.) האם הם היו חשים כך כלפי עבודתו של השטן? (לא.) אלוהים משתמש בדבריו, באמת שלו ובחייו כדי לדאוג לאדם ולתמוך בו ללא הרף. כאשר האדם חלש, כאשר הוא מדוכדך, אלוהים בהחלט אינו מדבר בקשיחות, ואינו אומר: "אל תרגיש מדוכדך. מדוע אתה מדוכדך? מדוע אתה חלש? איזו סיבה יש לך להיות חלש? אתה כה חלש, אז מוטב שתמות. אתה תמיד כה מדוכדך, מה הטעם לחיות? פשוט תמות!" האם אלוהים עובד בצורה כזו? (לא.) האם לאלוהים יש הסמכות לפעול בצורה הזו? (כן.) אך האם אלוהים פועל בצורה זו? (לא.) הסיבה לכך שאלוהים אינו פועל בצורה זו היא בזכות מהותו, מהות קדושתו של אלוהים. לא ניתן לבטא בבירור במשפט אחד או שניים את אהבתו של אלוהים לאדם ואת ההערכה וההוקרה שיש לו כלפי האדם. דברים אלה אינם נובעים מהתפארותו של האדם, אלא הם דברים שנובעים מפעולותיו הממשיות של אלוהים. זוהי התגלות מהותו של אלוהים. האם כול הדרכים האלה שבהן אלוהים עובד יכולות לאפשר לאדם לראות את קדושתו? בכול הדרכים האלה שבהן אלוהים עובד, כולל כוונותיו הטובות של אלוהים, כולל ההשפעות שאלוהים חפץ להשיג באדם, כולל הדרכים השונות שאלוהים מאמץ כדי לעבוד על האדם, סוג העבודה שהוא עושה, והדברים שהוא רוצה שהאדם יבין – האם נוכחתם ברוע או עורמה כלשהם בכוונותיו הטובות של אלוהים? (לא.) אינכם יכולים לראות ולו שמץ של רוע, נכון? (לא.) לאור כול הדברים שאלוהים עושה, כול הדברים שאלוהים אומר, כול הדברים שהוא חושב בליבו, כמו גם המהות שהוא חושף – האם נוכל לקרוא לאלוהים קדוש? (כן.) האם מישהו אי-פעם ראה את הקדושה הזו בעולם או בעצמו? פרט מאשר באלוהים, האם אי-פעם נוכחתם בקדושה זו באדם כלשהו או בשטן? (לא.) לאור כול מה שאמרנו עד כה, האם נוכל לכנות את אלוהים האל הייחודי והקדוש עצמו? (כן.) כול מה שאלוהים נותן לאדם, לרבות דבריו של אלוהים, הדרכים השונות שבהן אלוהים עובד על האדם, הדברים שאלוהים אומר לאדם, מזכיר לאדם, מייעץ ומעודד, הכול נובע ממהות אחת: הכול נובע מקדושתו של אלוהים. לולא היה אל קדוש כזה, אף אדם לא יכול היה למלא את מקומו ולעשות את העבודה שהוא עושה. האם אי-פעם חשבתם באילו תנאים הייתם אתם, הנוכחים פה, חיים, אילו אלוהים היה מוסר את בני האדם לשטן? האם כולכם הייתם יושבים כאן בריאים ושלמים? (לא.) אם כך, למי הייתם רוצים להידמות? האם גם אתם הייתם אומרים: "משוט בארץ, ומהתהלך בה"? האם הייתם מתרברבים, מתחצפים ומתפארים כל כך ללא בושה מול אלוהים, ומדברים בצורה כה עקיפה? (כן.) כן, הייתם עושים זאת. הייתם עושים זאת במאה אחוז! בהחלט הייתם עושים זאת! גישתו של השטן כלפי האדם מאפשרת לאדם לראות שאופיו של השטן שונה לגמרי מאלוהים. מהותו שונה לגמרי מאלוהים. מה במהותו של השטן הוא ההיפך מקדושתו של אלוהים? (רשעותו.) אופיו המרושע של השטן הוא ההיפך מקדושתו של אלוהים. הסיבה לכך שמרבית בני האדם אינם מזהים שביטוי זה של אלוהים מייצג את מהות קדושתו של אלוהים, היא מכיוון שהם חיים בתחומו של השטן, בתוך שחיתותו של השטן, במתחם מגוריו של השטן. הם אינם יודעים מהי קדושה וכיצד להגדיר קדושה. גם כאשר אתה תופס את קדושתו של אלוהים, אינך יכול להגדירה בוודאות כקדושתו של אלוהים. זהו הפער בהכרתו של האדם את קדושתו של אלוהים.

איזה סוג של מאפיין מייצג נראה בעבודתו של השטן על האדם? עליכם לדעת זאת מניסיונכם – המאפיין המייצג הבולט ביותר של השטן, הדבר שהוא עושה יותר מכול, הדבר שהוא מנסה לעשות לכול אדם. יש לו מאפיין שייתכן שאינכם יכולים לראות, ולכן אינכם מבינים עד כמה מפחיד ונתעב הוא השטן. האם מישהו יודע מהו מאפיין זה? אימרו לי. (כול מה שהוא עושה, נעשה כדי להזיק לאדם.) הוא פועל כדי להזיק לאדם. כיצד הוא מזיק לאדם? האם תוכלו לפרט עבורי? (הוא מפתה, מסית ומשדל את האדם.) זה נכון, אלה הם כמה היבטים. עוד משהו? (הוא משלה את האדם.) הוא משלה, תוקף ומאשים. אכן, כול הדברים האלה. האם יש דברים נוספים? (הוא משקר.) לרמות ולשקר הן פעולות טבעיות עבור השטן. הוא עושה זאת לעתים כה קרובות עד שהשקרים נובעים מפיו מבלי שהוא יצטרך לחשוב עליהם. עוד משהו? (הוא מחרחר ריבים.) נקודה זו אינה חשובה כל כך. אתאר משהו שיטיל עליכם אימה, אך אינני עושה זאת כדי להפחיד אתכם. אלוהים עובד על האדם, והוקרתו את האדם מתבטאת גם בגישתו של אלוהים וגם בליבו. לעומתו, האם השטן מוקיר את האדם? הוא אינו מוקיר את האדם. מה הוא רוצה מהאדם? הוא רוצה להזיק לאדם. כול מה שמעסיק אותו זה להזיק לאדם. האין זה כך? אם כן, כשהוא מהרהר בנזק שיגרום לאדם, האם הוא עושה זאת מתוך הלך רוח של דחיפות? (כן.) אם כך, בכל הנוגע לעבודתו של השטן על האדם, יש לי שתי מילים שיכולות לתאר בתמצות את אופיו הזדוני והמרושע של השטן, שיכולות לאפשר לכם להכיר באמת את נתעבותו של השטן: לפי גישתו של השטן לאדם, הוא תמיד רוצה "לכבוש" בכוח ו"להיצמד" אליו, עד שהוא מגיע למצב שבו הוא שולט באדם באופן מוחלט ומזיק לו, וזאת כדי שיוכל להשיג את מטרתו ושאיפתו הפרועה. מהי משמעות הביטוי "לכבוש בכוח"? האם זה קורה בהסכמתכם או שלא בהסכמתכם? האם זה קורה בידיעתכם או שלא בידיעתכם? זה קורה לגמרי שלא בידיעתכם! במצבים שבהם אינכם מודעים, כאשר ייתכן שהוא לא אמר דבר או לא עשה דבר, כאשר אין תנאים מקדימים, אין הקשר, שם הוא נמצא סביבכם, מקיף אתכם. הוא מחפש הזדמנות שאותה יוכל לנצל, ואחר כך הוא כובש אתכם בכוח, נצמד אליכם, ומשיג את מטרתו: לשלוט בכם לחלוטין ולהזיק לכם. זוהי המטרה האופיינית וההתנהגות האופיינית ביותר של השטן במלחמתו נגד אלוהים על האנושות. איך אתם מרגישים כאשר אתם שומעים זאת? (אחוזי אימה ומפוחדים.) האם אתם נגעלים? (כן, אנו נגעלים.) כאשר אתם חשים כך, האם אתם חושבים שהשטן חסר בושה? (כן.) כאשר אתם חושבים שהשטן חסר בושה, האם אתם נגעלים מבני האדם סביבכם שתמיד רוצים לשלוט בכם, אלה עם השאיפות הפרועות למעמד ובעלי האינטרסים? (כן.) אם כך, באילו שיטות השטן משתמש כדי להיצמד בכוח לאדם ולכבוש אותו? האם זה ברור לכם? כאשר אתם שומעים את שתי המילים "כיבוש" בכוח ו"היצמדות", אינכם מרגישים זרות וגועל? האם אתם טועמים את טעמן המרושע של המילים האלה? ללא הסכמתכם וללא ידיעתכם הוא נצמד אליכם, כובש אתכם ומשחית אתכם. לאור זאת, מה אתם מרגישים בלבכם? תיעוב? (כן!) גועל? (כן!) כאשר אתם מרגישים את התיעוב והגועל כלפי דרכו של השטן, מה אתם מרגישים כלפי אלוהים? (אסירי תודה.) אסירי תודה לאלוהים על שהושיע אתכם. עכשיו, ברגע זה, האם יש בכם התשוקה או הרצון לאפשר לאלוהים להשתלט על כול ישותכם, ולשלוט בכול ישותכם? (כן.) באיזה הקשר? האם אתם אומרים "כן" מפני שאתם חוששים שהשטן יכבוש אתכם בכוח וייצמד אליכם? אינכם יכולים להחזיק בגישה כזו. היא אינה נכונה. אל תפחדו, אלוהים נמצא כאן. אין שום דבר לפחד ממנו, נכון? ברגע שהבנתם את המהות המרושעת של השטן, צריכה להיות לכם הבנה מדוייקת יותר או הוקרה עמוקה יותר לאהבתו של אלוהים, לכוונותיו הטובות של אלוהים, לחמלתו וסובלנותו של אלוהים כלפי האדם ולטבעו הצודק. השטן כה נתעב, אך אם עובדה זו עדיין אינה מעוררת את אהבתכם לאלוהים, את אמונכם וביטחונכם בו, איזה מין בני אדם אתם? האם אתם מוכנים לתת לשטן להזיק לכם? לאחר שנוכחתם ברשעות ובכיעור של השטן, הבה נביט באלוהים. האם הכרתכם את אלוהים השתנתה עכשיו? (כן.) איזה מין שינוי עבר עליכם? האם נוכל לומר שאלוהים הוא קדוש? האם נוכל לומר שאלוהים הוא ללא רבב? (כן.) "אלוהים הוא קדושה ייחודית" – האם התיאור הזה מתאים לאלוהים? (כן.) בעולמנו ובקרב כול הדברים, האם רק אלוהים עצמו יכול להתאים להבנה הזו של האדם? האם יש אחרים? (לא.) אם כך, מה בדיוק אלוהים נותן לאדם? האם הוא נותן לכם רק מעט טיפול, דאגה והתחשבות, כאשר אינכם שמים לב לכך? מה אלוהים נתן לאדם? אלוהים נתן לאדם חיים, נתן לו הכול, והעניק זאת לאדם ללא תנאים, מבלי לדרוש בתמורה דבר, ללא שום כוונה נסתרת. הוא משתמש באמת, בדבריו ובחייו כדי להוביל ולהדריך את האדם, להרחיק אותו מפגיעתו של השטן, מפיתוייו של השטן, ולאפשר לאדם לראות בבהירות את אופיו המרושע של השטן ואת פניו המבחילות. אם כך, האם אהבתו ודאגתו של אלוהים לאנושות אמיתיות? האם הן דבר-מה שכול אחד מכם יכול לחוות? (כן.)

היזכרו בדרך שבה חייכם התנהלו עד כה, ובכל הדברים שאלוהים עשה למענכם במהלך כל השנים שבהן האמנתם. בין שאתם מרגישים זאת בעוצמה ובין שלא, האם לא היו אלה הדברים ההכרחיים ביותר עבורכם? האין זה הדבר לו נזקקתם יותר מכול? (כן.) האין זו האמת? האין אלו החיים? (כן.) האם אלוהים דרש מכם אי פעם לתת משהו בתמורה או להשיב לו כגמולו על הדברים אשר נתן לכם? (לא.) מהי אם כך מטרתו של אלוהים? מדוע הוא עושה זאת? האם גם מטרתו של אלוהים היא לכבוש אתכם? (לא.) האם אלוהים רוצה לשבת על כס מלכותו בליבם של בני האדם? (כן.) מהו אם כן ההבדל בין עלייתו של אלוהים על כס מלכותו לבין כיבושו בכוח של השטן? אלוהים רוצה לזכות בליבם של בני האדם, הוא רוצה לכבוש את ליבם של בני האדם – למה הכוונה? האם הכוונה היא שאלוהים רוצה שבני האדם יהפכו לבובות שלו, למכונות שלו? (לא.) אם כן, מהי מטרתו של אלוהים? האם יש הבדל בין רצונו של אלוהים לכבוש את ליבם של בני האדם לבין כיבושו בכוח של השטן והיצמדותו לאדם? (כן.) מהו ההבדל? האם תוכלו לומר לי בבירור? (השטן עושה זאת בכוח, בעוד שאלוהים מאפשר לאדם להתנדב.) השטן עושה זאת בכוח, בעוד שאלוהים מאפשר לכם להתנדב. האם זהו ההבדל? ואם אינכם מתנדבים, מה יקרה? אם אינכם מתנדבים, האם אלוהים יעשה לכם משהו? (הוא נותן הדרכה ונאורות כלשהן, אך אם בסופו של דבר האדם אינו מסכים, הוא אינו מכריח אותו.) לשם מה אלוהים רוצה את לבכם? וחוץ מזה, לשם מה אלוהים רוצה לכבוש אתכם? איך אתם מבינים בליבכם את המילים "אלוהים כובש את ליבם של בני האדם"? עלינו להיות הוגנים כלפי אלוהים במקרה הזה, אחרת אנשים לא יבינו, ויאמרו: "אלוהים תמיד רוצה לכבוש אותי. לשם מה הוא רוצה לכבוש אותי? איני רוצה להיכבש, אני פשוט רוצה להיות עצמי. אתם אומרים שהשטן כובש בני אדם, אך אלוהים גם הוא כובש בני אדם: האין זה אותו הדבר? איני רוצה לאפשר לאיש לכבוש אותי. אני נשאר עצמי." מהו ההבדל אם כך? חשבו על זה דקה. (אני חושב שאלוהים רוצה לזכות בליבם של בני האדם ולכבוש את ליבם כדי להושיע את האדם ולהפוך אותו למושלם.) מה שאמרת הוא מטרת ניהול האדם על ידי אלוהים – להפוך אותו למושלם. אם כן, האם אתה מבין מה משמעות המילה "לכבוש" במקרה זה? (המשמעות היא לא לאפשר לשטן לכבוש את האדם. אם האדם נכבש על ידי אלוהים, השטן אינו יכול לכבוש את האדם.) אתה מתכוון לכך שאלוהים הוא הכובש הראשון; כמו בית ריק שמי שנכנס אליו ראשון הופך לבעליו. מי שבא אחריו אינו יכול להפוך לבעל הבית, אלא נעשה למשרת, אחרת הוא אינו יכול להיכנס כלל. האם זוהי כוונתך? (כן, לזה בערך אני מתכוון.) האם למישהו יש השקפה אחרת? (הדרך שבה אני מבין את המשפט "אלוהים כובש את לב האדם" היא שאלוהים מתייחס אלינו כאל בני משפחתו, דואג לנו ואוהב אותנו. השטן כובש את ליבם של בני האדם כדי להזיק לנו ולפגוע בנו.) כך אתה מבין את המשפט "אלוהים כובש את האדם", האין זה כך? האם יש הבנות או דעות אחרות? (אלוהים כובש את האדם באמצעות דברו, בתקווה שהאדם יקבל את דברי אלוהים לחייו כך שיוכל לחיות לפי דברי אלוהים.) זוהי המשמעות האמיתית מאחורי המשפט "אלוהים כובש את האדם", האין זה כך? האם יש דעות אחרות? (דעתי היא שאלוהים הוא התגלמות האמת, ולכן הוא רוצה לספק לנו את האמת כולה, ומכיוון שאנו זוכים באמת הזו ונמצאים תחת חסותו והגנתו, אנו יכולים להימנע מליפול בתחבולותיו הערמומיות של השטן ולהינזק ממנו. בפועל, אלוהים רוצה לזכות בליבם של בני האדם כדי שהאדם יוכל לחיות חיים רגילים על פני האדמה ולקבל את ברכותיו של אלוהים.) אך עדיין לא התייחסת למשמעות האמיתית של המשפט "אלוהים כובש את לב האדם." (האדם במקורו נוצר על ידי אלוהים, ולכן על האדם לעבוד אותו ולשוב אליו. האדם שייך לאלוהים.) אני שואל אתכם, האם הביטוי "אלוהים כובש את האדם" הוא ביטוי ריק מתוכן? האם כיבושו של אלוהים את האדם פירושו שהוא חי בלבכם? האם אלוהים שולט בכול מילה וכול פעולה שלכם? אם הוא אומר לכם להרים את ידכם השמאלית, האם אתם מעזים שלא להרים את ידכם הימנית? אם הוא אומר לכם לשבת, האם אתם מעזים שלא לעמוד? אם הוא אומר לכם ללכת למזרח, האם אתם מעזים שלא ללכת למערב? האם זוהי משמעותו של כיבוש? (לא.) אז מה הכוונה? (הכוונה היא שהאדם יביא לידי ביטוי את מה שיש לאלוהים ואת מה שאלוהים הינו.) במשך השנים הללו שבהן אלוהים ניהל את בני האדם, בעבודתו של אלוהים על האדם עד כה, עד לשלב סופי זה, כיצד אמורים כל דבריו להשפיע על בני האדם? האם ההשפעה היא שהאדם יביא לידי ביטוי את מה שיש לאלוהים ואת מה שאלוהים הינו? כאשר בוחנים את המשמעות המילולית של המשפט "אלוהים כובש את לב האדם", נדמה שאלוהים לוקח את ליבו של האדם וכובש אותו, חי בו, ואינו יוצא ממנו. הוא חי בתוכם ונהיה לאדון ליבם של בני האדם כדי לשלוט בלב האדם ולהסדירו לפי רצונו, כך שהאדם יהיה מוכרח ללכת לכל מקום שאלוהים יאמר לו. ברמה זו של משמעות נדמה שכל אדם נהיה לאלוהים, בעל מהות וטבע כשל אלוהים. לפיכך, במקרה זה, האם האדם יכול גם לבצע פעולות ומעשים אלוהיים? האם "כיבוש" יכול להיות מוסבר בצורה כזו? (לא.) מהו אם כן ההסבר? (האנשים שאלוהים חפץ בהם אינם בובות. יש להם מחשבות וליבם חי. לכן, כיבוש האדם על ידי אלוהים נעשה מתוך תקווה שלאדם יהיו מחשבות ושהוא יוכל להרגיש את העצב והשמחה של אלוהים. האדם ואלוהים נמצאים ביחסי גומלין זה עם זה.) אשאל אתכם: האם כול הדברים שאלוהים אומר לאדם והאמת שהוא מספק לאדם הם גילוי מהותו של אלוהים ושל מה שיש לו ומה שהינו? (כן.) זוהי עובדה ודאית, נכון? אך האם כול הדברים שאלוהים אומר לאדם הם למען אלוהים עצמו, למען שימושו של אלוהים עצמו? חשבו על זה דקה. כאשר אלוהים שופט את האדם, מאיזו סיבה הוא עושה זאת? מאין הגיעו המילים האלה? מהו תוכן הדברים שאומר אלוהים כאשר הוא שופט את האדם? על מה הם מבוססים? האם הם מבוססים על טבעו המושחת של האדם? (כן.) אם כך, האם השפעת שיפוטו של אלוהים את האדם מבוססת על מהותו של אלוהים? (כן.) אם כך, האם כיבוש האדם על ידי אלוהים הוא ביטוי ריק מתוכן? בהחלט לא. אם כן, מדוע אלוהים אומר את הדברים האלה לאדם? מהי מטרתו כאשר הוא אומר דברים אלה? האם הוא רוצה להשתמש בדברים אלו למען חיי האדם? (כן.) אלוהים רוצה להשתמש בכל האמת שהוא דיבר למען חיי האדם. אם כן, האם האדם יכול להישמע לאלוהים לאחר שהוא הופך את האמת הזו ואת דבריו של אלוהים לחלק מחייו? האם האדם יכול אז לירוא את אלוהים? האם האדם יכול לסור מרע? כאשר האדם מגיע לשלב זה, האם הוא יכול להישמע לריבונותו ולסידוריו של אלוהים? האם אז האדם נמצא בעמדה המאפשרת לו להישמע לסמכותו של אלוהים? כאשר אנשים כמו איוב או פטרוס מגיעים לסוף דרכם, כאשר חייהם נחשבים לבוגרים, כאשר יש להם הבנה אמיתית של אלוהים – האם השטן עדיין יכול להסיט אותם מדרך הישר? האם השטן עדיין יכול לכבוש אותם? האם השטן עדיין יכול להיצמד אליהם בכוח? (לא.) אם כך, איזה מין אדם הוא זה? האם זהו אדם שנפל לחלוטין בנחלתו של אלוהים? (כן.) ברמה זו של משמעות, איך אתם תופסים אדם כזה שנפל לגמרי בנחלתו של אלוהים? בעיני אלוהים, בנסיבות האלה הוא כבר כבש את ליבו של אדם זה. אך מה מרגיש אדם זה? האם דברי אלוהים, סמכותו של אלוהים ודרכו של אלוהים הופכים לחיי האדם, וחיים אלה ממלאים את כול-כולו, וגורמים לכך שמה שהוא מביא לידי ביטוי ומהותו הם מספיקים כדי להשביע את רצונו של אלוהים? אם כך, בעיני אלוהים, האם ליבם של בני האדם נכבש על ידו ברגע זה? (כן.) כיצד אתם מבינים את רמת המשמעות הזו עכשיו? האם זוהי רוח אלוהים הכובשת אתכם? (לא.) אם כך, מה בדיוק כובש אתכם? (דברי אלוהים.) כן, דברי אלוהים, דרכו של אלוהים. אלה הם האמת ודברי אלוהים שהופכים לחייכם. בזמן זה, לאדם יש חיים הנובעים מאלוהים, אך איננו יכולים לומר שחיים אלה הם חייו של אלוהים. אלה הם החיים שהאדם צריך להפיק מדברו של אלוהים. האם נוכל לומר שחיים אלה הם חייו של אלוהים? (לא.) לכן אין זה משנה כמה זמן האדם היה חסיד של אלוהים, אין זה משנה כמה מילים האדם קיבל מאלוהים, האדם לעולם לא יוכל להפוך לאלוהים. האין זה נכון? (כן.) גם אם יום אחד אלוהים יאמר: "כבשתי את לבך, עכשיו אתה מחזיק בחיי", האם תרגישו שאתם אלוהים? (לא.) למה תהפכו להיות אז? האם לא יהיה לכם ציות מוחלט לאלוהים? האם גופכם ולבכם לא יהיו מלאים בחיים שאלוהים העניק לכם? זהו ביטוי רגיל מאוד של כיבוש לב האדם על ידי אלוהים. זוהי עובדה. כאשר בוחנים את העניין מהזווית הזו, האם האדם יכול להפוך לאלוהים? (לא.) לאחר שהאדם קיבל את כול דברי אלוהים, כאשר האדם יכול לירוא את אלוהים ולסור מרע, האם האדם יכול להחזיק בזהותו של אלוהים? (לא.) האם האדם יכול להחזיק במהותו של אלוהים? (לא.) אין זה משנה מה יקרה, בסופו של דבר האדם הוא בסך הכול אדם. אתה ברייה. כאשר אתם מקבלים את דברי אלוהים מאלוהים ומקבלים את דרכו, אתם רק מחזיקים בחיים הנובעים מדברי אלוהים, ולעולם לא תוכלו להפוך לאלוהים.

הבה נחזור לנושא שלנו עכשיו. שאלתי אתכם אם אברהם היה קדוש או לא. הוא אינו קדוש, ואתם מבינים זאת עכשיו, נכון? האם איוב קדוש? (לא.) בתוך הקדושה הזו נמצאת מהותו של אלוהים. האדם אינו מחזיק במהות או בטבע של אלוהים. גם אם האדם חווה את כל דברו של אלוהים ומחזיק במהות של דברי אלוהים, הוא בכל זאת לעולם לא יכול להיקרא קדוש. האדם הוא אדם. אתם מבינים זאת, נכון? (כן.) אם כך, כיצד אתם מבינים עכשיו את הביטוי "אלוהים כובש את לב האדם"? (אלה דברי אלוהים, דרכו של אלוהים והאמת שלו שהופכים להיות חיי האדם.) שיננתם זאת, נכון? אני מקווה שעכשיו יש לכם הבנה עמוקה יותר. ייתכן שיהיו מי שישאלו: "אם כן, מדוע לומר ששליחיו ומלאכיו של אלוהים אינם קדושים?" מה אתם חושבים על שאלה זו? אולי לא חשבתם על כך בעבר. אשתמש בדוגמא פשוטה: כאשר אתם מפעילים רובוט, הוא יכול לרקוד ולדבר, ואתם יכולים להבין מה הוא אומר, אך האם אתם יכולים לומר שהוא נפלא? האם אתם יכולים לומר שהוא חי? אתם יכולים לומר זאת, אך הרובוט לא יבין זאת מפני שאין לו חיים. כאשר אתם מנתקים אותו מזרם החשמל, האם הוא עדיין יכול לנוע? (לא.) כאשר הרובוט הזה מופעל, אתם יכולים לראות שהוא חי ושהוא נפלא. אתם מעריכים אותו, בין אם מדובר בהערכה יסודית או הערכה שטחית, אך בכל מקרה עיניכם יכולות לראות שהוא זז. אך כאשר אתם מנתקים את הרובוט מזרם החשמל, האם אתם רואים בו איזשהו אופי? האם אתם רואים שהוא מחזיק באיזושהי מהות? האם אתם מבינים את המשמעות של מה שאני אומר? (כן.) כעת אתם יכולים להבין, נכון? כלומר, על אף שהרובוט יכול לזוז ולעצור, לעולם לא תוכלו לתאר אותו כמשהו שיש לו "מהות כלשהי". האין זו עובדה? לא נוסיף לדון בנושא זה. די לכם בכך שאתם מבינים את המשמעות הכללית. הבה נסיים את השיתוף שלנו כאן. להתראות!

17 בדצמבר, 2013

הערות שוליים:

א. "כישוף חישוק הזהב" הוא מושג מן הרומן הסיני המפורסם "מסע אל המערב", שבו הנזיר שואנזנג משתלט על מלך הקופים בעזרת כישוף באמצעות חישוק זהב המונח על ראשו של מלך הקופים, ואשר ניתן להדקו באורח פלא וכך לגרום לכאבי ראש בלתי נסבלים. מאוחר יותר, מושג זה נעשה למטפורה לכבילת בני אדם.

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.