סדרת דרשות: חיפוש אמונת אמת – "האם הליכה בעקבות מנהיגי דת היא הליכה בעקבות אלוהים?"

2022 פברואר 21

לפני 2,000 שנים, מושיענו ישוע אדוננו בא לבצע את עבודת הגאולה. כיוון שרוב היהודים העריצו את מנהיגיהם הדתיים ואת הפרושים, הם הלכו בעקבות אותם צוררי משיח, גינו ודחו את ישוע אדוננו, ובסופו של דבר אף היה להם חלק בצליבתו. בשל כך אלוהים דן אותם לכף חובה והעניש אותם, ועל אומת ישראל נגזר אבדון למשך 2,000 שנים. ישוע אדוננו חזר באחרית הימים כאל הכול יכול בהתגלמותו כבשר ודם, והוא מבטא אמיתות ומבצע עבודת שיפוט כדי לטהר ולהושיע לגמרי את האנושות. הוא גם מתמודד עם גינוי והתנגדות פרועים מצד מנהיגים דתיים. כיוון שרבים בעולם הדתי כיום סוגדים לכמורה בעיוורון, הם מאמינים שמנהיגיהם הדתיים הושמו בתפקידם על ידי אלוהים, ושציות להם הוא ציות לאלוהים. כתוצאה מכך הם חוששים לחקור ולקבל את דברי האל הכול יכול, אף על פי שראו בבירור שהם האמת, שיש בהם עוצמה וסמכות ושמקורם באלוהים. במקום זאת, הם מצטרפים לכמורה בדחייה ובגינוי של ישוע אדוננו שחזר, מחמיצים את ההזדמנות שלהם לקבל את פני אדוננו ונופלים לאסונות. חבל מאוד! אם כן, האם המנהיגים הדתיים אכן הושמו בתפקידם על ידי אלוהים? האם ציות להם כמוהו כהליכה בעקבות אלוהים? פרק זה של "מחפשים אמונת אמת" ידריך אתכם בחיפוש האמת ובגילוי התשובה.

ראה עוד

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

שתף

בטל