Messianic music | 'איש לא רוצה לנקוט יוזמה כדי להבין את אלוהים'

Messianic music | 'איש לא רוצה לנקוט יוזמה כדי להבין את אלוהים'

0 |2020 מרץ 23

Messianic music | 'איש לא רוצה לנקוט יוזמה כדי להבין את אלוהים'

כשאלוהים כועס, ניצב אל מול האנושות

שלא שמה לב אליו בכלל,

שהולכת אחריו, שטוענת לאהוב אותו,

אך מזניחה רגשותיו.

איך ייתכן שליבו לא ידאב?

אפילו אלו שרוצים להיות אנשי סודו של האל,

לא מעוניינים להתקרב אליו,

להכירו או לדאוג לליבו.

האל בודד הוא!

לא רק מפני שהאנושות המושחתת מתנגדת לו,

אלא שאלו שמחפשים להיות רוחניים,

אלו שמחפשים להכירו,

אפילו אלה שמוכנים להקדיש לאל את חייהם

לא מבינים את מחשבותיו.

הם כלל לא מכירים את טבעו או רגשותיו.

האל בודד הוא, האל בודד הוא.

בעבודת הניהול של האל,

על אף שהוא פועל ומדבר בכנות,

וניצב מול האדם ללא סייג.

חסידיו חסומים מפניו.

איש לא מוכן להתקרב,

לדאוג לליבו, או רגשותיו.

אפילו אלו שרוצים להיות אנשי סודו של האל,

לא מעוניינים להתקרב אליו,

להכירו או לדאוג לליבו.

האל בודד הוא!

לא רק מפני שהאנושות המושחתת מתנגדת לו,

אלא שאלו שמחפשים להיות רוחניים,

אלו שמחפשים להכירו,

אפילו אלה שמוכנים להקדיש לאל את חייהם

לא מבינים את מחשבותיו.

הם כלל לא מכירים את טבעו או את רגשותיו.

האל בודד הוא, האל בודד הוא.

כשאלוהים שמח, איש לא חולק את שמחתו.

כשהוא לא מובן, ליבו לא זוכה לנחמה.

כשליבו דואב,

איש לא מוכן להיות איש-סודו

במהלך אלפי שנים של תוכנית ניהולו,

איש לא מבין את רגשות האל,

איש לא מעריך אותם, או עומד לצד האל

לחלוק את מכאוביו ואת שמחותיו.

אפילו אלו שרוצים להיות אנשי סודו של האל,

לא מעוניינים להתקרב אליו,

להכירו או לדאוג לליבו.

האל בודד הוא!

לא רק מפני שהאנושות המושחתת מתנגדת לו,

אלא שאלו שמחפשים להיות רוחניים,

אלו שמחפשים להכירו,

אפילו אלה שמוכנים להקדיש לאל את חייהם

לא מבינים את מחשבותיו.

הם כלל לא מכירים את טבעו או את רגשותיו.

האל בודד הוא, האל בודד הוא.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

אתם מוזמנים להוריד את האפליקציות של כנסיית האל הכול יכול

הצג עוד
אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

שתף

בטל